Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liczby względne i wykresy dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liczby względne i wykresy dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego."— Zapis prezentacji:

1 Liczby względne i wykresy dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

2 Definicja liczby względnej i jej rodzaje Liczba względna (relatywna) wyraża wzajemny stosunek wielkości statystycznych Liczba względna powstaje najczęściej w poprzez dzielenie przez siebie dwóch albo więcej wielkości statystycznych dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

3 Klasyfikacja liczb względnych dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

4 Wskaźniki wyrażają wzajemny stosunek równorzędnych wielkości statystycznych np. liczby dochodu PKB w pewnym roku do liczby dochodu PKB w innym roku np. wydobycia ropy naftowej do wydobycia gazu ziemnego np. liczby dzieci w wieku 0-9 lat do liczby osób w wieku 60 i więcej lat dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

5 Sposób obliczeń wskaźników obranie liczby podstawowej - punktu odniesień (bazy) wyrażenie podstawy jakąś okrągłą liczbą - 1 (rzadko), 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 itd. zaokrąglenie wyników do jak najmniejszej liczby po przecinku w celu ułatwienia orientacji w relacjach między zjawiskami dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

6 Schemat wskaźnika dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

7 Ludność Irlandii w 2000 roku według płci i wieku (w tys.) IrlandiaWielka Brytania Wiekpłeć męskapłeć żeńskapłeć męskapłeć żeńska 0-9 2722543 7483 568 10-19 3283103 8293 667 20-29 3283183 6663 761 30-39 2582664 5044 691 40-49 2482513 8423 921 50-59 2052013 6463 700 60-69 1371412 6272 801 70-79 891151 8812 445 80 + 34657771 615 Razem 1 8991 92128 52030 169 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

8 Wskaźnik feminizacji ludności Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2000 roku według grup wieku WiekIrlandiaWielka Brytania 0-9 93,495,2 10-19 94,595,8 20-29 97,0102,6 30-39 103,1104,2 40-49 101,2102,1 50-59 98,0101,5 60-69 102,9106,6 70-79 129,2130,0 80 + 191,2207,9 Razem 101,2105,8 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

9 Wskaźnik feminizacji w Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2000 roku według grup wiekowych dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

10 Indeks zgonów ludności Pomorza Zachodniego w latach 1914-1920 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

11 Zgony ludności cywilnej i wojskowej na Pomorzu Zachodnim w latach 1914-1920 (1914 = 100) dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

12 Liczby strukturalne Całe zbiorowości są przyrównywane do jedności, częściej do 100 a czasami 1 000. Suma wszystkich składników obejmujących daną zbiorowość powinna dawać 1, 100, 1000 w zależności od przyjętej stałej. wzór ogólny: dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

13 Schemat liczby strukturalnej dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

14 Wyroki sądowe w Würzburgu według przestępstw obyczajowych w okresie 1769- 1788 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

15 Ludność Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2000 roku według wieku (w tys.) WiekIrlandiaWielka Brytania 0-9 5267 316 10-19 6387 496 20-29 6467 427 30-39 5249 195 40-49 4997 763 50-59 4067 346 60-69 2785 428 70-79 2044 326 80 + 992 392 Razem 3 82058 689 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

16 Ludność Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2000 roku według wieku (%) WiekIrlandiaWielka Brytania 0-913,812,5 10-1916,712,8 20-2916,912,7 30-3913,715,7 40-4913,113,2 50-5910,612,5 60-697,39,2 70-795,37,4 80 +2,64,1 Razem100,0 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

17 Ludność Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2000 roku według wieku () dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

18 Ludność Francji i Polski w 1931 r. według wieku dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

19 Mierniki (miary natężenia) Liczby wyrażające stosunek zachodzących faktów do zbiorowości, z której te fakty wynikają lub na której tle zachodzą np. stosunek liczby urodzeń do ludności np. stosunek wartości dochodu narodowego do ludności danego państwa Stosunek tego rodzaju, z reguły, nazywamy współczynnikiem. dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

20 Ogólny wzór współczynnika Przyrównujemy liczebność zbiorowości, do której odnosimy fakty, do 100, 1 000 itd. Z liczb pisanych w mianowniku wyłączamy tę część zbiorowości, w której interesujące nas fakty nie mogą zachodzić, np. przy badaniu płodności, przestępczości, analfabetyzmu. dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

21 Schemat miernika natężenia dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

22 Liczba skazanych kobiet oraz ściętych kobiet w Gdańsku w latach 1618-1731 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

23 Liczba urodzeń żywych w Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2002 roku dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

24 Natężenie urodzeń żywych (rozrodczość) w Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2000 roku Urodzenia żywe Liczba ludności Natężenie urodzeń Irlandia54 2003 820 00014,2 Wielka Brytania 679 00058 689 00011,6 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

25 Ruch naturalny we Francji i Niemczech w latach 1901-1905 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

26 Adres bezwzględny (stały) i względny przykładowe adresy stałe: $A$1 - przy kopiowaniu nie zmienia się w ogóle adres $A1 - przy kopiowaniu nie zmienia się kolumna A$1 - przy kopiowaniu nie zmienia się wiersz A1 - komórka nieposiadająca adresu stałego adresy stałe zapisujemy w dwojaki sposób: używając klawisza F4 (szybka metoda) wpisując z klawiatury znak dolara: $ dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

27 Formuła obliczania liczb strukturalnych dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

28 Formuła obliczania liczb strukturalnych dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

29 Formuła obliczania liczb strukturalnych - cd. dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

30 Formuła obliczania liczb strukturalnych - cd. dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

31 Skala zwykła dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

32 Skala logarytmiczna dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

33 Diagram obrazkowy Państwo APaństwo B Liczba pancerników w państwie A i B w 1913 roku dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

34 Diagram obrazkowy cd. Odpowiada 20 konfliktom zbrojnym XIX w.XX w. Liczba konfliktów w pewnym regionie w XIX i XX wieku dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

35 Wykres kołowy dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

36 Wykres kolumnowy dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

37 Wykres słupkowy dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

38 Złożony wykres słupkowy dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

39 Wykres punktowy dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

40 Kartogram złożony 0,7 – 6,0 6,1 – 18,0 30,8 – 43,8 18,1 – 30,7 1 Rugia 2 Stralsund 3 Franzburg 4 Greifswald 5 Grimmen 6 Demmin 7 Anklam 8 Uznam-Wolin 9 Ueckermünde 10 Randow 11 Szczecin 12 Gryfino 13 Pyrzyce 14 Szadzko 15 Nowogard 16 Kamień Pomorski 17 Gryfice 18 Resko 19 Świdwin 20 Drawsko 21 Szczecinek 22 Białogard 23 Kołobrzeg- Karlino 24 Koszalin 25 Bobolice 26 Słupsk 27 Miastko 28 Sławno 29 Lębork 30 Bytów Udział osób emigrujących bez dokumentów zwalniających z poddaństwa pruskiego (100%) Emigranci w ludności z 1.12.1880 Liczba emigrantów w powiatach prowincji Pomorze w 1881 roku dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego


Pobierz ppt "Liczby względne i wykresy dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google