Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liczby względne i wykresy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liczby względne i wykresy"— Zapis prezentacji:

1 Liczby względne i wykresy
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego Liczby względne i wykresy

2 Definicja liczby względnej i jej rodzaje
Liczba względna (relatywna) wyraża wzajemny stosunek wielkości statystycznych Liczba względna powstaje najczęściej w poprzez dzielenie przez siebie dwóch albo więcej wielkości statystycznych dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

3 Klasyfikacja liczb względnych
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

4 Wskaźniki wyrażają wzajemny stosunek równorzędnych wielkości statystycznych np. liczby dochodu PKB w pewnym roku do liczby dochodu PKB w innym roku np. wydobycia ropy naftowej do wydobycia gazu ziemnego np. liczby dzieci w wieku 0-9 lat do liczby osób w wieku 60 i więcej lat dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

5 Sposób obliczeń wskaźników
obranie liczby podstawowej - punktu odniesień (bazy) wyrażenie podstawy jakąś okrągłą liczbą - 1 (rzadko), 10, 100, 1 000, , itd. zaokrąglenie wyników do jak najmniejszej liczby po przecinku w celu ułatwienia orientacji w relacjach między zjawiskami dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

6 Schemat wskaźnika dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

7 Ludność Irlandii w 2000 roku według płci i wieku (w tys.)
Irlandia Wielka Brytania Wiek płeć męska płeć żeńska 0-9 272 254 3 748 3 568 10-19 328 310 3 829 3 667 20-29 318 3 666 3 761 30-39 258 266 4 504 4 691 40-49 248 251 3 842 3 921 50-59 205 201 3 646 3 700 60-69 137 141 2 627 2 801 70-79 89 115 1 881 2 445 80 + 34 65 777 1 615 Razem 1 899 1 921 28 520 30 169 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

8 Wskaźnik feminizacji ludności Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2000 roku według grup wieku
Irlandia Wielka Brytania 0-9 93,4 95,2 10-19 94,5 95,8 20-29 97,0 102,6 30-39 103,1 104,2 40-49 101,2 102,1 50-59 98,0 101,5 60-69 102,9 106,6 70-79 129,2 130,0 80 + 191,2 207,9 Razem 105,8 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

9 Wskaźnik feminizacji w Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2000 roku według grup wiekowych
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

10 Indeks zgonów ludności Pomorza Zachodniego w latach 1914-1920
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

11 Zgony ludności cywilnej i wojskowej na Pomorzu Zachodnim w latach 1914-1920 (1914 = 100)
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

12 Liczby strukturalne Całe zbiorowości są przyrównywane do jedności, częściej do 100 a czasami Suma wszystkich składników obejmujących daną zbiorowość powinna dawać 1, 100, 1000 w zależności od przyjętej stałej. wzór ogólny: dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

13 Schemat liczby strukturalnej
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

14 Wyroki sądowe w Würzburgu według przestępstw obyczajowych w okresie 1769-1788
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

15 Ludność Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2000 roku według wieku (w tys.)
Irlandia Wielka Brytania 0-9 526 7 316 10-19 638 7 496 20-29 646 7 427 30-39 524 9 195 40-49 499 7 763 50-59 406 7 346 60-69 278 5 428 70-79 204 4 326 80 + 99 2 392 Razem 3 820 58 689 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

16 Ludność Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2000 roku według wieku (%)
Irlandia Wielka Brytania 0-9 13,8 12,5 10-19 16,7 12,8 20-29 16,9 12,7 30-39 13,7 15,7 40-49 13,1 13,2 50-59 10,6 60-69 7,3 9,2 70-79 5,3 7,4 80 + 2,6 4,1 Razem 100,0 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

17 Ludność Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2000 roku według wieku (‰)
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

18 Ludność Francji i Polski w 1931 r. według wieku
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

19 Mierniki (miary natężenia)
Liczby wyrażające stosunek zachodzących faktów do zbiorowości, z której te fakty wynikają lub na której tle zachodzą np. stosunek liczby urodzeń do ludności np. stosunek wartości dochodu narodowego do ludności danego państwa Stosunek tego rodzaju, z reguły, nazywamy współczynnikiem. dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

20 Ogólny wzór współczynnika
Przyrównujemy liczebność zbiorowości, do której odnosimy fakty, do 100, itd. Z liczb pisanych w mianowniku wyłączamy tę część zbiorowości, w której interesujące nas fakty nie mogą zachodzić, np. przy badaniu płodności, przestępczości, analfabetyzmu. dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

21 Schemat miernika natężenia
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

22 Liczba skazanych kobiet oraz ściętych kobiet w Gdańsku w latach 1618-1731
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

23 Liczba urodzeń żywych w Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2002 roku
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

24 Natężenie urodzeń żywych (rozrodczość) w Irlandii i Wielkiej Brytanii w 2000 roku
Urodzenia żywe Liczba ludności Natężenie urodzeń Irlandia 54 200 14,2‰ Wielka Brytania 11,6‰ dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

25 Ruch naturalny we Francji i Niemczech w latach 1901-1905
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

26 Adres bezwzględny (stały) i względny
przykładowe adresy stałe: $A$1 - przy kopiowaniu nie zmienia się w ogóle adres $A1 - przy kopiowaniu nie zmienia się kolumna A$1 - przy kopiowaniu nie zmienia się wiersz A1 - komórka nieposiadająca adresu stałego adresy stałe zapisujemy w dwojaki sposób: używając klawisza F4 (szybka metoda) wpisując z klawiatury znak dolara: $ dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

27 Formuła obliczania liczb strukturalnych
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

28 Formuła obliczania liczb strukturalnych
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

29 Formuła obliczania liczb strukturalnych - cd.
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

30 Formuła obliczania liczb strukturalnych - cd.
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

31 Skala zwykła dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

32 Skala logarytmiczna dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

33 Diagram obrazkowy Liczba pancerników w państwie A i B w 1913 roku
Państwo A Państwo B Liczba pancerników w państwie A i B w 1913 roku dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

34 Diagram obrazkowy cd. Liczba konfliktów w pewnym regionie w XIX i XX wieku Odpowiada 20 konfliktom zbrojnym XIX w. XX w. dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

35 Wykres kołowy dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

36 Wykres kolumnowy dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

37 Wykres słupkowy dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

38 Złożony wykres słupkowy
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

39 Wykres punktowy dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

40 Kartogram złożony 0,7 – 6,0 6,1 – 18,0 30,8 – 43,8 18,1 – 30,7 1 Rugia 2 Stralsund 3 Franzburg 4 Greifswald 5 Grimmen 6 Demmin 7 Anklam 8 Uznam-Wolin 9 Ueckermünde 10 Randow 11 Szczecin 12 Gryfino 13 Pyrzyce 14 Szadzko 15 Nowogard 16 Kamień Pomorski 17 Gryfice 18 Resko 19 Świdwin 20 Drawsko 21 Szczecinek 22 Białogard 23 Kołobrzeg-Karlino 24 Koszalin 25 Bobolice 26 Słupsk 27 Miastko 28 Sławno 29 Lębork 30 Bytów Udział osób emigrujących bez dokumentów zwalniających z poddaństwa pruskiego (100%) Emigranci w ‰ ludności z Liczba emigrantów w powiatach prowincji Pomorze w 1881 roku dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego


Pobierz ppt "Liczby względne i wykresy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google