Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indeksy agregatowe wielkości stosunkowych Piotr Nowak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indeksy agregatowe wielkości stosunkowych Piotr Nowak."— Zapis prezentacji:

1 Indeksy agregatowe wielkości stosunkowych Piotr Nowak

2 Wielkości stosunkowe są wskaźnikami natężenia wyrażającymi stosunek dwóch zjawisk logicznie ze sobą powiązanych. Przykładami mogą być: wydajność pracy (iloraz produkcji i czasu pracy) koszt jednostkowy (iloraz nakładów i wielkości produkcji)

3 Każdą wielkość stosunkową można rozpatrywać jako ogólną (zespołową) lub cząstkową (jednostkową). Na przykład: stosunek liczby zgonów do ogólnej liczby ludności jest wielkością ogólną iloraz liczby zgonów w grupie wiekowej 30-40 lat do liczby ludności w tym wieku to wielkość cząstkowa

4 Wielkości stosunkowe cząstkowe zapisujemy w postaci ułamka: stąd:

5 Wielkości stosunkowe całkowite zapisujemy w postaci ułamka:

6 X 1 - ogólna wielkość stosunkowa w okresie badanym X 0 - wielkość stosunkowa w okresie podstawowym Agregatowy indeks wszechstronny

7 Wartość indeksu wszechstronnego jest wypadkową działania dwóch czynników: dynamiki cząstkowych wielkości stosunkowych zmian w strukturze czynnika a lub czynnika b

8 Indeksy agregatowe wielkości stosunkowych możemy obliczać biorąc jako stałe: dane z okresu bazowego (formuła Laspeyresa) dane z okresu bieżącego (formuła Paaschego) Istnieje także formuła Fischera.

9 Indeksy stałej struktury (formuła Laspeyresa)

10 Indeksy stałej struktury (formuła Paaschego)

11 Indeksy stałej struktury (formuła Fishera)

12 Indeksy wpływu zmian struktury (formuła Laspeyresa)

13 (formuła Paaschego) Indeksy wpływu zmian struktury

14 (formuła Fishera) Indeksy wpływu zmian struktury

15 Przykład Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Indeksy agregatowe wielkości stosunkowych Piotr Nowak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google