Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MORFOLOGIA GLEB. MORFOLOGIA GLEBY – cechy zewnętrzne profilu glebowego. Zależy od właściwości skał macierzystych i przebiegu procesów glebotwórczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MORFOLOGIA GLEB. MORFOLOGIA GLEBY – cechy zewnętrzne profilu glebowego. Zależy od właściwości skał macierzystych i przebiegu procesów glebotwórczych."— Zapis prezentacji:

1 MORFOLOGIA GLEB

2 MORFOLOGIA GLEBY – cechy zewnętrzne profilu glebowego. Zależy od właściwości skał macierzystych i przebiegu procesów glebotwórczych. Cechy morfologiczne: Budowa profilu glebowego Miąższość Barwa Struktura Układ Nowotwory glebowe

3 Profil glebowy – układ morfologicznie zróżnicowanych poziomów genetycznych i warstw występujących w pionowym przekroju glebowym do głębokości cm Pedon – ujmuje glebę, jako utwór trójwymiarowy. Jest to najmniejsza, jednorodna pod względem genetycznym objętość gleby, wystarczająca do okeślenia zespołu jej elementów i wlaściwości.

4 Wykonanie odkrywki glebowej

5 Kryteria wyboru miejsca wykonania odkrywki glebowej - Reprezentatywność miejsca opróbowania - Oddalenie od dróg, rowów, budynków - Odpowiednia głębokość gwarantująca odsłonięcie wszystkich poziomów genetycznych (na ogół do cm)

6 Formularz do opisu profilu glebowego

7 Formularz do opisu profilu glebowego – część ogólna Miejscowość: …………………………………. Data:…………………………………... Lokalizacja odkrywki:………………………… Jednostka fizjograficzna……. Roślinność:…………………………………… …………………………………………. Rzeźba terenu:………………………………. ………………………………………… Stopień zagrożenia erozją:………………… Stosunki wodne:…………………….. Profil nr

8 Jednostki fizjograficzne - równiny dennomorenowe - strefa moreny czołowej - strefa sandru - doliny i pradoliny Rzeźba terenu (deniwelacja na odcinku 2 km) - równinna (płaska) – do 10 m - niskofalista (niskopagórkowata) – m - falista (pagórkowata) – m - wysokofalista (wysokopagórkowata) – m - wzgórzowa – ponad 150 m

9 Stosunki wodne - gleby o właściwym uwilgotnieniu - gleby okresowo nadmiernie uwilgotnione * niepodmokłe * okresowo podmokłe - gleby trwale podmokłe - gleby okresowo nadmiernie suche - gleby trwale za suche

10 Stopnie zagrożenia gleb erozją - słaby – częściowe zmywanie poziomu A - umiarkowany - zmywanie poziomu A, głw. na lessach - intensywny – skutki silniejsze, niż w z. umiarkowanym - silny – niszczenie całego profilu, czasem też podłoża - bardzo silny – niszczenie jw. plus rozczłonkowanie reliefu

11 Formularz do opisu profilu glebowego – część szczegółowa - Poziomy genetyczne - Miąższość - Skład granulometryczny - Barwa - Struktura - Układ - Stan uwilgotnienia - Oglejenie - Nowotwory glebowe - Przejścia poziomów

12 Schemat profilu glebowego (gleby mineralne i mineralno-organiczne) O – poziom organiczny A – poziom próchniczy (E) – poziom eluwialny (wymywania) B – poziom iluwialny (wzbogacenia) (G) – poziom glejowy C – poziom skały macierzystej (R) – podłoże skalne

13 MIĄŻSZOŚĆ GLEBY Gleby wytworzone ze skał niemasywnych a) całkowite > 150 cm b) niecałkowite < 150 cm - płytkie < 50 cm - średnio głębokie 50 – 100 cm - głębokie 100 – 150 cm Gleby wytworzone ze skał masywnych - płytkie < 25 cm - średnio głębokie 25 – 50 cm - głębokie 50 – 100 cm - bardzo głębokie > 100 cm Gleby organiczne - płytkie cm - średnio głębokie 80 – 130 cm - głębokie > 130 cm

14 SKŁAD GRANULOMETRYCZNY Cechy rozpoznawcze składu granulometrycznego gleb w terenie Grupy granulometryczne Wrażenie przy rozcieraniu w dłoni i zachowanie się w stanie SUCHYMWILGOTNYM Utwory szkieletowe (kamienie, żwiry Przewaga kamieni i żwiru, cząstki są luźne, rozpadają się bardzo łatwo, brak cementacji Utwory piaszczyste (piaski) Szorstkie w dotyku, wyczuwalny głównie piasek, agregaty z reguły nietrwałe (rozsypują się przy dotknięciu) Nieplastyczne, sypkie, łatwo nasiąkają wodą, nasycone tworzą płynną masę, nie dają się wałeczkować Utwory gliniaste (gliny) Rozetrzeć niezbyt trudno (poza gliną ciężką), wyczuwa się różnoziarnistość, szorstkie w dotyku Mocno chłoną wodę, słabo pęcznieją, dość zwięzłe i plastyczne, dają się wałeczkować Utwory pyłowe (pyły) Łatwo się rozcierają, w dotyku sypkie jak sucha mąka, części grubszych nie wyczuwa się, słabo przywierają do ręki, łatwo się rozpylają Brak zwięzłości i plastyczności, w wodzie się rozpływają, z trudem dają się wałeczkować ponieważ się kruszą i łamią Utwory ilaste (iły)Trudno rozetrzeć, nie czuje się piasku, tłuste w dotyku, mocno przywierają do ręki, zbite tworzą twarde grudki, dają błyszczącą rysę Powoli chłoną wodę, zwięzłe, przywierają do ręki, bardzo plastyczne, łatwo dają się wałeczkować

15 BARWA GLEBY Barwa gleby jest ściśle związana ze składem oraz fizycznymi i chemicznymi właściwościami utworów glebowych.

16 Tabele Munsella

17 Odcień – Hue barwa: czerwona – żółta – zielona – niebieska – purpurowa R YR Y GY G BG B PB P

18 Czystość – Value biała - szara - czarna 10/0 5/0 0/0

19 Nasycenie – Chroma

20 Tabele Munsella - podsumowanie Hue: 10 YR Value: Jasnoszary albo Ciemnoszary Chroma: Intensywność koloru

21 Optymalne warunki do określania barwy gleby światło naturalne jasny, słoneczny dzień środek dnia (południe) światło padające pod kątem, z lewej strony gleba powinna być świeża nie używać okularów przeciwsłonecznych!

22 STRUKTURA GLEBY Warstwowa Słupkowa Pryzmatyczna Sferyczna - Orzechowata - Ziarnista - Gruzełkowata Warstwowa Pryzmatyczna Słupkowa Gruzełkowata Ziarnista

23 UKŁAD GLEBY Luźny Pulchny Zwięzły Zbity

24 STAN UWILGOTNIENIA Suchy – przy rozcieraniu materiał kruszy się i kurzy Świeży – w dotyku gleba jest chłodna ale ani nie sucha ani nie wilgotna Wilgotny – woda zawarta w glebie zwilża palce pod naciskiem ale po ściśnięciu gleby woda z niej nie wycieka Mokry – woda wycieka z gleby bez nacisku, rozmazuje się w palcach

25 FORMY OGLEJENIA Plamiste – sporadyczne plamy na tle zasadniczej barwy gleby Zaciekowe – pionowe smugi i zacieki wzdłuż kanałów pokorzeniowych Marmurkowate – plamy i zacieki łączą się ze sobą, tworząc mozaikę glejową na tle właściwej barwy gleby Całkowite – obejmuje cały poziom glebowy

26 NOWOTWORY GLEBOWE Pochodzenia chemicznego Nacieki próchnicze Nagromadzenia krzemionki (SiO 2 ) Wytrącenia łatwo rozpuszczalnych soli (NaCl, CaCl 2 ) Wytrącenia węglanu wapnia (CaCO 3 ) Wytrącenia gipsu (CaSO 4 ×2H 2 O) Wytrącenia żelaziste Pochodzenia biochemicznego (koprolity, kretowiny)

27 PRZEJŚCIA POZIOMÓW Ostre – zmiana zabarwienia w strefie o szerokości < 2 cm Wyraźne – zmiana zabarwienia w strefie o szerokości 2-5 cm Stopniowe – zmiana zabarwienia w strefie o szerokości 5-10 cm Niewyraźne – zmiana zabarwienia w strefie o szerokości < 10 cm Ze względu na przebieg linii granicznej wyróżnia się przejścia równe (linia prosta) i nierówne (linia falista, zaciekowa)

28 Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych


Pobierz ppt "MORFOLOGIA GLEB. MORFOLOGIA GLEBY – cechy zewnętrzne profilu glebowego. Zależy od właściwości skał macierzystych i przebiegu procesów glebotwórczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google