Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Śladami Miarki…”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Śladami Miarki…”."— Zapis prezentacji:

1 „Śladami Miarki…”

2 Witamy! Zapraszamy serdecznie do obejrzenia naszej prezentacji!

3 SPIS TREŚCI 1. Pielgrzymowice 2. Karol Miarka Życiorys twórczość
kronika 3. Laureaci „Nagrody Karola Miarki” 4. Ks. Roman Kempny 5. Marta Szczotka 6. O autorkach projektu.

4 Pielgrzymowice Pielgrzymowice- wieś, w której urodził się Karol
Miarka- są miejscowością dzisiejszej gminy Pawłowice. Zalicza się je do najstarszych wsi w regionie. Nie wiadomo, kiedy dokładnie osada powstała, ale nie ulega wątpliwości, że istniała już w XIII wieku.

5 Ciekawostki o Pielgrzymowicach…
Województwo: Śląskie Powiat: Pszczyński Gmina: Pawłowice Sołtys: Iwona Baron Liczba ludności: 2395 Kod pocztowy:

6 Zabytki Pielgrzymowic
Pałac w Pielgrzymowicach. Wybudowany został w 1930 roku. Była to posiadłość Reitzensteinów. Po wojnie znajdowała się tam szkoła podstawowa, a od lata 90. jest w prywatnych rękach. Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny to świątynia zabytkowa. W tym kościele podczas nabożeństw grał Karol Miarka pełniąc wówczas funkcję organisty.

7 Karol Miarka „Budziciel ducha polskiego, twórca śmiałych
koncepcji uczenia współziomków gospodarowania na swoim, Niestrudzony orędownik pracy organicznej Karol Miarka jest dumą i chlubą Pielgrzymowic.”

8 ŻYCIORYS Urodził się 22 października 1824 roku w Pielgrzymowicach, w rodzinie nauczycielskiej. Po ukończeniu szkoły elementarnej i niższej w Pszczynie, przy pomocy wuja ks. Borówki przyjęty został do gimnazjum w Gliwicach a następnie uczęszcza do seminarium nauczycielskiego w Głogówku. W latach szkolnych zgermanizował się. Pracował jako nauczyciel w Lędzinach, Urbanowicach i Piotrowicach. Po polsku jednak podówczas nie umiał i dopiero w roku polskiego języka się dokładnie nauczył. Pierwsze jego prace były pisane po niemiecku. Po śmierci ojca w roku 1850 objął posadę nauczyciela w szkole w rodzinnej wsi.

9 W latach redagował czasopisma "Zwiastun Górnośląski", a następnie w Królewskiej Hucie (dzisiejszym Na ukształtowanie świadomości Miarki wywarł pewien wpływ B. J. Bogedain, rzecznik nauki języka polskiego wśród Polaków, a zwłaszcza P. Stalmach i J. Chociszewski, korektorzy jego debiutanckiej powieści o początkach chrześcijaństwa na Górnym Śląsku "Klemensowa Górka". W latach współpracował z czasopismem "Gwiazdka Cieszyńska". Był czynnym organizatorem śląskiego ruchu społecznego i kulturalnego, przyczynił się znacznie do nawiązania kontaktów Śląska z innymi dzielnicami Polski Chorzowie) wydawał "Katolika" ( ).

10 Założył nakładową Księgarnię Katolicką, w 1870
zainicjował serię Biblioteka Katolicka, wydawał kalendarze; powołał stowarzyszenie Kasyno Katolickie, w którym od 1870r. Organizował amatorskie spotkania teatralne. Związany z niemiecką partią Centrum, przeciwstawiał się polityce kulturkampfu i germanizacji, za co był prześladowany i kilkakrotnie więziony. W latach 1875 – 1880 kontynuował działalność w Mikołowie, gdzie założył drukarnię; poza "Katolikiem" wydawał inne pisma, jak tygodnik o charakterze sytuacją na Śląsku oświatowo - moralistycznym "Monika". Twórczość publicystyczną i literacką traktował równi, wiążąc je z konkretną na Śląsku.

11 TWÓRCZOŚĆ Napisał między innymi: „Szwedzi w Lędzinach”
„Głos wołającego na puszczy górnośląskiej, czyli o stosunkach ludu polskiego na pruskim Śląsku” „Sądy boże” (powieść, 1870), 1895. „Petronela, pustelnica na Górze św. Anny” (powieść, 1876—1877),1877. „Kultura” (dramat, Gwiazdka Cieszyńska» 1864), kolejne wydanie pod tytułem Kulturnik» 1895. „Bóg widzi” (powieść, 1873).

12 KRONIKA Wygląda jak szkolny dziennik. Stary, mocno podniszczony.
Naklejka, po niemiecku, już nie czytelna. Pod nią płótno-czarne, rozdarte. Tylko skóra na grzbiecie dobrze się trzyma. W środku kroniki przepiękna kaligrafia gotykiem.

13 „Nagrody Imienia Karola Miarki…”
Nagrody im. Karola Miarki przyznawane od 1983 roku. Nagrodami honorowane są osoby upowszechniające kulturę i naukę, które w swojej działalności nawiązują do idei realizowanych przez Miarkę oraz wnoszą trwałe humanistyczne wartości do kultury narodowej.

14 LAUREACI funduje Zarząd Województwa Śląskiego. Wśród
Od 1999 nagrodę przyznaje i funduje Zarząd Województwa Śląskiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się dotąd m.in.: Wilhelm Szewczyk, Stanisław Hadyna, Dorota Simonides, Tadeusz Kijonka, Henryk Mikołaj Górecki, Andrzej Jasiński, Jan Wincenty Hawel, ks. bp Alfons Nosol.

15 Ks. Roman Kempny Ks. Roman Kempny urodził się
31 grudnia 1954 roku. Dzieciństwo spędził w Pielgrzymowicach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach rozpoczął naukę w LO w Wodzisławiu, a w czerwcu 1973 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia Kapłańskie otrzymał 3 kwietnia 1980 roku. W swej pracy wiele uwagi poświęcał młodzieży, zaaktywizował duszpasterstwo akademickie.

16 Marta Szczotka Marta Szczotka z domu Hawełka,
urodziła się r. Pracowała jako młoda dziewczyna przez 6 lat w Zabrzu jako opiekunka dziecka. Całe życie mieszkała w Pielgrzymowicach i pracowała na swoim gospodarstwie. Wyszła za mąż w wieku 40 lat i około 20 lat jest wolna, żyje pod opieką siostrzenicy. Swój pierwszy wiersz napisała na konkurs w radiu „Radiowa Czeladka” .

17 Twórczość Marty Szczotki
Pani Marta napisała wiele wierszy m.in.: „Uśmiech”, „Nasza Wioska” i „Przegląd Strażacki”

18 Marta Szczotka „Nasza Wioska” (fragment)
Bardzo kochamy tą naszą wioskę bośmy tu przeżyli nie jedna troskę. Kiedy się tutaj wojna odbywała niejedna rodzina o bliskich płakała. Wiele narobił okupant szkody, zostały sieroty, zostały wdowy. Matki o swoich synów płakały, zaś żony na swoich mężów czekały.

19 Autorki projektu: Od lewej: Emilia Zachraj, Dominika Pilis,
Monika Stuchlik. Uczennice klasy I Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach.,


Pobierz ppt "„Śladami Miarki…”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google