Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karol Miarka Nieustraszony trybun polskiego ludu na Górnym Śląsku Autor: Beata Kozielska-Oleś, SP 21 im. Karola Miarki w Rybniku Rybnik, 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karol Miarka Nieustraszony trybun polskiego ludu na Górnym Śląsku Autor: Beata Kozielska-Oleś, SP 21 im. Karola Miarki w Rybniku Rybnik, 2007."— Zapis prezentacji:

1 Karol Miarka Nieustraszony trybun polskiego ludu na Górnym Śląsku Autor: Beata Kozielska-Oleś, SP 21 im. Karola Miarki w Rybniku Rybnik, 2007

2 Urodził się 22 października 1825 roku w Pielgrzymowicach na Śląsku Urodził się 22 października 1825 roku w Pielgrzymowicach na Śląsku

3

4 Karol Miarka syn nauczyciela, Antoniego rodem z Mikulczyc i Karoliny z Borówków.

5 Dom, w którym urodził się Karol Miarka i szkoła, w której się uczył Dom, w którym urodził się Karol Miarka i szkoła, w której się uczył

6 Obecnie w tym miejscu mieści się przedszkole a pamiątkowe tablice przypominają o tym, kto się tu urodził.

7 Kapliczka Kapliczka ufundowana ufundowana przez Karola przez Karola Miarkę przy obecnej Miarkę przy obecnej ul. Rymera ul. Rymera w Mikołowie w Mikołowie

8 Kościółek pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach w którym Karol Miarka został ochrzczony, a później pracował jako organista

9 Karol Miarka uczył się: - w szkole w Pszczynie, - w gimnazjum w Gliwicach - w seminarium nauczycielskim w Głogówku. Cała jego edukacja była niemiecka

10 Karol Miarka z żoną Emilią

11 Pracował jako nauczyciel w Lędzinach, Urbanowicach i Piotrowicach. Po śmierci ojca objął szkołę w Pielgrzymowicach. Czuł się wtedy Niemcem.

12 Na dalszy kształt życia Karola Miarki znaczący wpływ miały trzy osoby: - ksiądz Bernard Bogedain, późniejszy biskup - Józef Chociszewski - Paweł Stalmach

13 Karol Miarka po spotkaniu z ks. Bernardem Bogedainem zaczął na nowo uczyć się języka polskiego. Zrozumiał, że należy pielęgnować i szanować język polski.

14 Ksiądz Bernard Bogedain Ksiądz Bernard Bogedain Nadzorował pracę szkół. Był Niemcem, ale pięknie mówił po polsku. Uważał, że Polacy mają prawo i obowiązek posługiwać się swoim rodzinnym językiem.

15 Paweł Stalmach przyjaciel Karola. Sprowadził Miarkę do Cieszyna i udowodnił mu, że Polacy posiadają własną literaturę. Paweł Stalmach przyjaciel Karola. Sprowadził Miarkę do Cieszyna i udowodnił mu, że Polacy posiadają własną literaturę.

16 Józef Chociszewski – pisarz, wydawca publicysta. Dokształcał Karola Miarkę w zakresie historii i literatury

17 W tym artykule Karol Miarka odważnie skrytykował niemiecką politykę wobec Polaków

18 Otto von Bismarck – nieprzejednany wróg Karola Miarki

19 Karol Miarka współpracował z redagowaną przez Pawła Stalmacha GwiazdkąCieszyńską w której opublikował Górkę Klemensową

20 Dziełem życia był tygodnik - Katolik wydawany najpierw w Królewskiej Hucie, później w Mikołowie. Jedno z najważniejszych pism walczących o polskość ludu śląskiego.

21 W latach 1868-1869 redagował czasopismo Zwiastun Górnośląski W latach 1868-1869 redagował czasopismo Zwiastun Górnośląski

22 W Mikołowie Karol Miarka założył własną drukarnię i wydawnictwo, które zasłużyło się w krzewieniu polskiego czytelnictwa na Śląsku

23 Syn Karola Miarki - Karol młodszy kontynuował dzieło ojca

24 Karol Miarka syn, wznawiał dzieła ojca i zapoczątkował wydawanie kalendarzy

25 Karol Miarka nie tylko bronił języka polskiego i wiary katolickiej ale był również obrońcą ludzi i ich praw. Powołał stowarzyszenie Kasyno Katolickie, w którym organizował m. in. spotkania teatralne

26 Władze pruskie ukarały Karola Miarkę za artykuły w obronie języka polskiego i praw kościoła katolickiego. W więzieniach spędził w sumie 3 lata

27 Zmarł w Cieszynie 15 sierpnia 1882 r. Został pochowany w Grobowcu Zasłużonych na cmentarzu w Cieszynie Zmarł w Cieszynie 15 sierpnia 1882 r. Został pochowany w Grobowcu Zasłużonych na cmentarzu w Cieszynie

28 -artykułów-powieści-dramatów-komedii -sztuk teatralnych Karol Miarka jest autorem:

29 Powieści: Górka Klemensowa, Husyci na Górnym Śląsku, Szwedzi w Lędzinach, Petronela pustelnica na Górze św. Anny Dramaty: Sąsiedzi w na granicy, Żłóbek, Bóg widzi, Sądy Boże Dorobek pisarski

30 Sztuki teatralne: Kulturnik, Żuawi, zdarzenie z najnowszych czasów, Dzwonek św. Jadwigi Komedie: Mosiek spekulant, Podarunek Żydowski, Stawka, Rewolucja kobiet

31 Popiersie Karola Miarki w sali obrad Sejmu Śląskiego w Katowicach

32 Bibliografia: Bromboszcz Bogusław, Szendzielorz Ryszard: Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie. Mikołów: Drukarnia im. K. Miarki Tolek, 2005. ISBN 83-909503-5-9. s. 22-42. Grim Em: Paweł Satalmach, Karol Miarka. Katowice; Cieszyn: Komitet obchodu 100 rocznicy urodzin P.Stalmacha i K. Miarki, 1924. Miarka Karol: Głos wołającego na puszczy Górnośląskiej czyli o stosunkach ludu polskiego na Śląsku. Katowice: Śląsk, 1984. Miarka Karol: Górka Klemensowa. Powieść z czasów zaprowadzenia chrześcijaństwa na Śląsku. Katowice, Lędziny: Secesja, 1992. ISBN 83- 216-0392-0 Mierzwa Irena: Działalność wydawnicza Karola Miarki młodszego. Opole:Instytut Śląski, 1976. Miekina Leon: Karola Miarki związki z Cieszynem. Cieszyn: Towarzystwo Miłośników Regionu, 1985. Moskal Jerzy, Wilczek Stanisław: Album pisarzy śląskich. Opole:Instytut Śląski, 1976. Musiolik Longin: Śląscy patroni rybnickich ulic. Rybnik, PTTK, 1994. s. 27. Źródło ilustracji: Biedroń Jacek, Bojdoł Andrzej, Bromboszcz Bogusław, Dmetrecki Mariusz, Pilszak Janusz,Szendzielorz Ryszard: Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie. Mikołów: Drukarnia im. K. Miarki Tolek, 2005.


Pobierz ppt "Karol Miarka Nieustraszony trybun polskiego ludu na Górnym Śląsku Autor: Beata Kozielska-Oleś, SP 21 im. Karola Miarki w Rybniku Rybnik, 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google