Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waldemar Machała Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW Wojskowe Centrum Kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waldemar Machała Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW Wojskowe Centrum Kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Waldemar Machała Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. Stefana Hubickiego 1 Wojskowy Szpital Polowy Bydgoszcz

2 Założenia…Założenia… Najlepszą formą udzielania pomocy jest przejęcie inicjatywy ogniowej… Stałe zespoły (trauma team) i wyrabianie pamięci mięśniowej. Zespół TR – jest najważniejszy: to on musi przeżyć. Okazywanie serca i współczucia – rannym i zespołowi TR. AABC – szybka ocena każdego rannego: maks. 15 sek. Krwawienie tętnicze + drożność dróg oddechowych (2xA). Oddech (B). Krążenie (C). Oficer segregacyjny – najbardziej doświadczony lekarz (także organizacyjnie). Segregacja = podstawowe czynności ratunkowe dla rannego z najwyższym oznaczeniem (nie dla najciężej rannego). Użycie zgodnie z zasadami: Personelu. Krwi. Rtg. Kwalifikowania do ewakuacji. (a nie udzielanie pomocy rannym).

3 Założenia…Założenia… Nie każde życie i nie za wszelką cenę.

4 Założenia…, podjęcie czynności ratunkowych Zależy od: Środowiska taktycznego. Nasilenia zdarzenia. Liczby rannych. Możliwości operacji (jedynie dwóch rannych jednocześnie).

5 Założenia…, podjęcie czynności ratunkowych Wypadkowe powodzenia: Dostępne środki i pomysłowość (kreatywność). Doskonalenie, przez symulację. Reakcja na zdarzenie. Podjęte czynności. Zakończenie czynności i przygotowanie się do następnych działań.

6 Wypadkowe powodzenia… dostępne środki i pomysłowość Bezpieczeństwo: Czynności realizowane pod ogniem: Działania zmierzające do przejęcia inicjatywy bojowej (dobra medycyna jest tutaj złą taktyką). Unikanie sytuacji, prowadzących do powstania obrażeń. Uruchomienie środków do ochrony szpitala polowego: Zabezpieczenie rejonu szpitala. Usuwanie zbędnych osób i pojazdów z rejonu szpitala. Utrzymanie kontroli nad pojazdami sanitarnymi (m.in. WEM). Pozbawianie rannych broni i ładunków wybuchowych. Nadzór nad pieszymi przybywającymi do PSzP. Asysta rannym nieprzyjaciołom (wrogom).

7 Na wojnie – dobra medycyna może być złą taktyką. Czy są zatem jakieś różnice w ratowaniu życia na wojnie? W czasie pokoju – dobrą taktyką jest dobra medycyna.

8 Wypadkowe powodzenia… dostępne środki i pomysłowość Bezpieczeństwo: Czynności realizowane pod ogniem: Działania zmierzające do przejęcia inicjatywy bojowej (dobra medycyna jest tutaj złą taktyką). Unikanie sytuacji, prowadzących do powstania obrażeń. Uruchomienie środków do ochrony szpitala polowego: Zabezpieczenie rejonu szpitala. Usuwanie zbędnych osób i pojazdów z rejonu szpitala. Utrzymanie kontroli nad pojazdami sanitarnymi (m.in. WEM). Pozbawianie broni i ładunków wybuchowych. Nadzór nad pieszymi przybywającymi do PSzP. Asysta rannym nieprzyjaciołom (wrogom).

9 Wypadkowe powodzenia… dostępne środki i pomysłowość Personel dobrze przygotowany do pracy (przez trening): Znajomość ATLS (zaawansowanych czynności ratowania życia). Znajomość miejscowych zwyczajów i języka (ważne relacje pomiędzy localsami): Płeć. Struktura plemienna (Pasztuni/ Tadżycy i Hazarowie). Osobistości.

10 Wypadkowe powodzenia… dostępne środki i pomysłowość Zaplecze (logistyka) i transport: Terminy ważności leków i płynów infuzyjnych. Stan rannych i przygotowanie ich do transportu. Określenie drogi ewakuacji i czasu: Sytuacja taktyczna. Teren. Pogoda.

11 Wypadkowe powodzenia…, doskonalenie przez symulację MASCAL – co to jest?: M – opanowanie chaosu (minimize chaos). A – szacowanie rozmiaru strat (assess). S – bezpieczeństwo (safety). C – komunikacja (communication). A – gotowość (alert). L – straty (lost). Najważniejsze czynniki: Bezpieczeństwo i ochrona. Dowodzenie i nadzór. Komunikacja. Punkty gromadzenia rannych (CCP). Uzupełnianie zapasów. Postępowanie z bronią i ze śmieciami. Indywidualne środki ochrony.

12 Wypadkowe powodzenia…, reakcja na zdarzenie Kiedy już coś się zdarzy: Opieranie się na przećwiczonych scenariuszach (pamięć mięśniowa). Dostęp do informacji dot. rannych przed ich przybyciem do szpitala polowego: Czas przybycia rannych. Liczba. Obrażenia ciała. Stan. Podjęte czynności. Przygotowanie do segregacji: Miejsce. Karty. Lekarz dokonujący segregacji. Zabezpieczenie miejsca na śmieci i odpadki. Przygotowanie ew. dawców z WBB.

13 Wypadkowe powodzenia…, reakcja na zdarzenie Przygotowanie do segregacji: Miejsce (casualty scene). Karty. Lekarz dokonujący segregacji.

14 Wypadkowe powodzenia…, reakcja na zdarzenie Przygotowanie do segregacji: Miejsce. Karty. Lekarz dokonujący segregacji (triage officer).

15 Wypadkowe powodzenia…, reakcja na zdarzenie Przygotowanie do segregacji: Miejsce. Karty. Lekarz dokonujący segregacji. Lekarz dokonujący segregacji: Klucz do sukcesu. Specjalista chirurg (warunek – nie może być jedynym w szpitalu). Dokonuje segregacji poza szpitalem – na tzw. polu segregacyjnym. Na każdego chorego ma jedynie 15 sekund. Wydaje jednoznaczne komendy i decyzje (dobra, czy zła - byleby jednoznaczna). Upewnia się, że żołnierz jest rozbrojony (rozbraja personel administracyjny). Jedynie przydziela karty – zakładają je asystenci, podobnie, jak czynności: Staza taktyczna. Udrożnienie dróg oddechowych. Dostęp naczyniowy (IV/ IO). Torakopunkcja igłowa odbarczająca (Thoracic Needle Decompression). Określa Trauma Room Nr. Wstępnie kwalifikuje do operacji.

16 Wypadkowe powodzenia…, reakcja na zdarzenie Torakopunkcja igłowa odbarczająca (Thoracic Needle Decompression). Igła: 14 Gs. Długość: 3,25

17 Wypadkowe powodzenia…, podjęte czynności Segregacja w szpitalu i lekarz dokonujący segregacji – trójkąt segregacyjny

18 Wypadkowe powodzenia…, podjęte czynności Segregacja w szpitalu (DIME system): Bezpośrednio zapobiega śmierci: AABC. Pośrednio zapobiega śmierci – może być opóźniona o kilka godzin: Złamanie. Krwotok opanowany przez założenie stazy taktycznej. Obrażenia głowy i twarzy. Oparzenia. Poszkodowani trybu ambulatoryjnego: Otarcia. Niewielkie oparzenia.. Ranni: Nie dający oznak życia. Z obrażeniami ciała powodującymi niezdolność do życia. W stanie agonalnym (ew. do retriage).

19 Wypadkowe powodzenia…, podjęte czynności Wojna nie jest miejscem do nauki medycyny!!! Służy doskonaleniu i utrwalaniu umiejętności nabytych w czasie pokoju. Czynności podejmowane w szpitalu

20 Wypadkowe powodzenia…, podjęte czynności Ratowanie: Życia. Kończyn. Wzroku. Kołnierz ortopedyczny: Obligatoryjny u ofiar: Wybuchu. Wypadków komunikacyjnych. Rannych z obrażeniami szyi. Nieobligatoryjny u ofiar ran penetrujących (poza szyję). Czynności podejmowane w szpitalu

21 Wypadkowe powodzenia…, podjęte czynności FAST: Konieczny u rannych z podejrzeniem krwawienia do jamy brzusznej. Pomocny, ale nie obligatoryjny u pozostałych rannych. RTG: Konieczne w trybie pilnym u rannych w: Klatkę piersiową. Miednicę. U pozostałych może być wykonane w późniejszym terminie. Czynności podejmowane w szpitalu

22 Wypadkowe powodzenia…, podjęte czynności Izolacja poszkodowanych (nie rannych fizycznie) z zaburzeniami psychicznymi – uniemożliwiają pracę TT. Zarządzanie zespołem ratunkowym w odniesieniu do: Snu. Pragnienia i łaknienia. Potrzeb fizjologicznych i higienicznych. Czynności podejmowane w szpitalu w odniesieniu do personelu własnego

23 Wypadkowe powodzenia…, podjęte czynności i ich zakończenie Pilna (urgent): ratowanie życia i kończyn (w ciągu dwóch godzin). Pilna – chirurgiczna (urgent-surgical): jw. – z koniecznością skierowania do szpitala z możliwościami zabiegowymi. Priorytetowa (priority): realizowana w ciągu 4 godz. Planowa (routine): dla zachowania ciągłości leczenia, w ciągu 24 godz. Administracyjna (convenience) – jak będą istniały możliwości. Ewakuacja medyczna

24 Wypadkowe powodzenia…, zakończenie czynności i odtwarzanie gotowości Zwłoki zabitych nie mogą być widoczne dla personelu i rannych. Ranni muszą mieć uśmierzony ból i podane leki uspokajające (o ile odczuwają potrzebę snu). Pomoc psychologiczna potrzebna jest także zespołowi szpitala polowego. Dylematy etyczne

25 Obym w cierpiącym widział tylko człowieka… Rabin Mosze ben Majmon ( )


Pobierz ppt "Waldemar Machała Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW Wojskowe Centrum Kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google