Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

prezentacja multimedialna Autor: Bożena Wierzbińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "prezentacja multimedialna Autor: Bożena Wierzbińska"— Zapis prezentacji:

1 prezentacja multimedialna Autor: Bożena Wierzbińska
PIERWSZA POMOC prezentacja multimedialna Autor: Bożena Wierzbińska

2 O czym mowa?, czyli spis treści
Strona tytułowa. Spis treści. Czym jest pierwsza pomoc? Na początek kilka porad. Wypadki drogowe – jak udzielić pierwszej pomocy. Kiedy zauważysz wypadek… Centrum Powiadamiania Ratunkowego – CPR. ABC reanimacji … przypadek?

3 Czym jest pierwsza pomoc?
Umiejętność ratowania życia może przydać się każdemu z nas, jest również obowiązkiem z prawnego punktu widzenia. Polega na wykonaniu podstawowych czynności mających na celu ratowanie życia lub zdrowia osób poszkodowanych, przed przybyciem pogotowia ratunkowego i innych wyspecjalizowanych służb ratowniczych.

4 Artykuł 164 Kodeksu Karnego
„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażanie siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

5 Na początek… Dobrze byłoby, gdyby każdy z nas znał podstawy udzielania pierwszej pomocy, aby umieć zachować się w różnych przypadkach, które spotykamy w swoim życiu. Oto garść porad, które nam w tym pomogą...

6 …kilka porad Udzielając pierwszej pomocy pamiętaj o tym, aby postępować zgodnie z zasadą "po pierwsze nie szkodzić", a także o swoim bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo ratownika jest zawsze najważniejsze. Rób tylko to, co w danej sytuacji jest konieczne.

7 Pierwsza Pomoc W Wypadkach Komunikacyjnych
Zasady pierwszej pomocy są niezwykle potrzebne niemal w każdej sytuacji. Największe znaczenie mają w sytuacji ratowania życia, a z taką możemy się spotkać najczęściej na drogach.

8 Kiedy zauważysz wypadek…
Zabezpiecz miejsce zdarzenia. Szybko oceń stan poszkodowanych. Weź do ręki telefon i wezwij pomoc -wykręć Bezzwłocznie, jeśli jest potrzeba, przystąpić do reanimacji i opatrzyć obrażenia zagrażające życiu. 999 112

9 Centrum Powiadamiania Ratunkowego - CPR
CPR – zintegrowane stanowisko dyspozytorskie usytuowane w strukturze powiatowej, działające w ramach centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego   Telefon ratunkowy 112 jest obowiązującym numerem alarmowym w UE. 112 funkcjonuje we wszystkich sieciach telefonii komórkowej standardu GSM. Dyspozytor przyjmujący zgłoszenia z numeru przekazuje informacje o zagrożeniu właściwym służbom.

10 Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia jest choroba niedokrwienna serca. Aby rozpoznać zatrzymanie krążenia należy zbadać tętno na tętnicach szyjnych lub nadgarstku. Podczas badania stwierdzamy brak tętna oraz utratę przytomności. W przypadku zatrzymania krążenia należy jak najszybciej rozpocząć czynności reanimacyjne

11 ABC reanimacji … przypadek?
Udzielając pomocy osobie potrzebującej należy wykonać podstawowe czynności resuscytacyjne: A (ang. airway)- udrożnienie dróg oddechowych B (ang. breathing)- wentylacja płuc C (ang. circulation)- zewnętrzny masaż serca

12 Udrożnienie dróg oddechowych polega na usunięciu zabezpieczonym palcem (np. rękawiczką) z ust poszkodowanego ciał obcych. Następnie należy odchylić głowę do tyłu tak, aby broda była skierowana ku górze – dzięki temu zapobiegniesz zapadnięciu języka i zatkaniu dróg oddechowych.

13 Zewnętrzny masaż serca bez jednoczesnego sztucznego oddychania jest nieskuteczny!
Technika zewnętrznego masażu serca polega na uciskaniu mostka kłębem prawego nadgarstka na głębokość 4-5 cm z równoczesnym wdechem powietrza do ust poszkodowanego. Schemat postępowania jest zawsze taki sam: 2 wdechy na 15 uciśnięć mostka.


Pobierz ppt "prezentacja multimedialna Autor: Bożena Wierzbińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google