Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Kopiec Sales&Marketing Director

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Kopiec Sales&Marketing Director"— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Kopiec Sales&Marketing Director
Narzędzie do zarządzania dla dynamicznie rozwijającego się rynku metali Jerzy Kopiec Sales&Marketing Director

2 nasze kompetencje Rozwiązania indywidualne CRM
komplementarne Rozwiązania SAP Rozwiązania indywidualne CRM SCM Lotus Notes Prekonfigurowane rozwiązania dedykowane dla branż Racjonalizacja procesów biznesowych w ramach analizy przed wdrożeniowej Outsourcing i serwis Wsparcie dla systemu mySAP Wsparcie środowiska IT Call & Smile Center Outsourcing kooperacyjny

3 Ewolucja zintegrowanego rynku
Pracownicy Partnerzy Przedsiębiorstwa Dostawcy Klienci Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Fakturowanie / Płatność Aplikacje Współpracujące Serwisy Pracownicze Obsługa Klienta Sprzedaż Online Obsługa katalogów Fakturowanie / Płatność Realizacja Zamówień Kontaktami z Klientem Online Zakupy / Zamówienia Logistyka/ Produkcja Zarządanie Kadrami Sprzedaż i Marketing Finanse Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wiedzą/ Badania

4 Producent jako element łańcucha dostaw
Mam nową prognozę … Jakie obciążenia wynikną z niej dla moich dostawców? Jaka zdolność produkcyjna jest dla mnie krytyczna? Który z producentów spełni zamówienie mojego Klienta z najniższym kosztem w zadanym czasie? Czy mogę nadal zmieniać swoje zamówienie? Transfer Transfer Transfer Transfer Transfer Transfer Dostawca Producent Dystrybutor Klient Jakie jest obciążenie zamówieniami mojej następnej zmiany? Jak zmieniać harmonogram przy ograniczonych zasobach? Optymalny proces logistyczny Orientacja na Klienta Minimalizowanie kosztów

5 it.metal Rozwiązanie e-Manufacturing
Zarządzanie łańcuchem dostaw Strategia Plan Planowanie Łańcucha dostaw Planowanie popytu Dostawca Klient Manufacturing Współpraca Współpraca Zródła Make Dostawy Sieć Zaopatrzenie Produkcja Sprzedaż Sieć Partner Partner Śledzenie Zarządzanie zdarzeniami

6 it.metal Zaawansowane planowanie i optymalizacja
SAP APO Pla-nowanie popytu Planowanie produkcji i harmonogramowanie szczegółowe SNP Globane ATP Kokpit planisty APO Globalna optymalizacja łańcucha dostaw

7 it.metal Wielopoziomowe planowanie i priorytetyzacja popytu
Dostawca Spriorytetyzowany popyt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. MRP dla wielu lokacji Analiza zdolności w wielu lokacjach 11.

8 it.metal Wielopoziomowe planowanie i priorytetyzacja popytu
Dostawca Spriorytetyzowany popyt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. MRP dla wielu lokacji Analiza zdolności w wielu lokacjach 11.

9 it.metal Wielopoziomowe planowanie i priorytetyzacja popytu
Dostawca Spriorytetyzowany popyt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. MRP dla wielu lokacji Analiza zdolności w wielu lokacjach 11.

10 it.metal Wielopoziomowe planowanie i priorytetyzacja popytu
Dostawca Spriorytetyzowany popyt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. MRP dla wielu lokacji Analiza zdolności w wielu lokacjach 11.

11 it.metal Spriorytetyzowany popyt
Prognozy (z Planowania popytu APO) Zlecenie sprzedaży Priorytety (czasowo-fazowe) Typ popytu (zlecenie, forecast,...) Priorytet zlecenia Data zlecenia Klient/lokalizacja Priorytet produktu Zależne czasowo produkt/ lokacja Data dostawy ... Dostępna modyfikacja przez klienta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12 it.metal – Zarządzanie popytem zadania i rozwiązania
Metody prognozowania Analiza przyczyn Planowanie cyklu życia Planowanie cen Planowanie zależne od charakterystyki Przyszłość ? Wpływy ? Nowe produkty? Marketing ? Charakterystyki produktu ? -> Life Cycle Modelling

13 it.metal Metody prognozowania
Identyfikacja trend/sezon Parametry optymalizacji Wybór najlepszego z wielu modeli Identyfikacja / korekcja wydatków Agregacja / deagregcja Prognozy sporadycznego popytu Wielorakie metody prognozowania popytu Prognozowanie poprzedzone analizą wiarygodności danych Modele czasowo –fazowe –połączenie modelu sezonowego z trendem ( z wykorzystaniem metod statystycznych : prosta liniowa regresja, srednia ruchoma, proste modele, wykładnicze wygładzanie metoda Hot-Winters Modele stochastyczne – prognozowanie sporadycznego popytu Wielokrotna regresja liniowa, Best fit option - Wybór najlepszego z modeli ( na podstawie zadanego horyzontu prognozy ) Composite forcast - Średnia ważona dla wielu zadanych metod prognozowania w celu określenia jednej prognozy

14 it.metal Analiza przyczyn zmian popytu
Przyczyna Wpływ przyczyny Dane historyczne Wzorce popytu nie mogą być zidenty- fikowane bez analizy rynku

15 it.metal Planowanie cyklu życia
Transfer Planista wybiera poziom popytu

16 it.metal Planowanie cen
Prognoza symulowana Sprzedaż (+ 20%) Zysk (+ 8%) Planowanie cen Wzory ’00 ’01 ’02 ’03 -10% Cena Planista In APO Demand Planning, you can plan promotions or other special events separately from the rest of your forecast. Use Promotion Planning to record either one-time events, such as the millenium, or repeated events such as quarterly advertising campaigns. Other examples of promotions are trade fairs, coupons, free-standing inserts, competitors' activities, market intelligence, upward/downward economic trends, hurricanes, and tornadoes. The advantages of planning promotions separately are: You have the ability to compare forecasts without promotions to forecasts with promotions. You have the ability to correct sales history by deducting from it past promotions, thus obtaining unpromoted historical data for the baseline forecast. The processes of interactive planning and promotion planning can be kept completely separate. For example, the sales force might do interactive planning while marketing is responsible for promotion planning. Ilość 10% redukcja ceny => Dodatkowy zysk ?

17 it.metal Dopasowanie do lokalnych procesów biznesowych
ZARZĄDZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM Majątek Trwały Finanse / Księgowość Hurtownia Danych Controlling / ABC SEM AM FI FI-TR CO SOK Zakupy Zaopatrzenie Marketing Sprzedaż SD Integracja CRM CRM CIC MM MM Zakup Zarządzanie produkcją APO Dystrybucja Klienci PP PM PP BAPI Wytwarzanie BAPI SM MES SCADA

18 Zarządzanie i sterowanie w środowisku it.metal
Obszar it.metal PP PI Obszar it.cast APO Obszar it.metal APO It.metal Sprzedaż Ustalanie ceny, zarządzanie Ryzykiem dewizowym Integracja z MES

19 Planowanie i przetwarzanie zleceń produkcyjnych
Zaawansowane planowanie i optymalizacja Planowanie i przetwarzanie zleceń produkcyjnych System zarządzania produkcją Przebieg planowania Synchronizcja Optymalizacja Zlecenia produkcyjne Konwersja zleceń planowanych na produkcyjne Zatwierdzenie zlecenia procesowego Automatyczne zatwierdzenie zlecenia Podzlecenia Planowanie podzleceń Zlecenie procesowe Zwolnienie zatwierdzonego zlecenia procesowego Sterowanie składem zlecenia Selekcja zleceń na podstawie tej samej daty rozpoczęcia Systemy sterowania i kontroli

20 it.metal Modele procesów produkcyjnych
co-produkty procesy Modele procesów produkcyjnych sekwencyjne partiowe czasowo-fazowe konfigurowalne Alternatywne komponenty alternatywy w czasie Co-produkty modele z podziałem Zasoby czasowo-ciągłe (jednoczynnościowe/ wieloczynnościowe) zasoby zblokowane zasoby mieszane PPM summarizes routing and BOM

21 it.metal Procesy planowania produkcji
Popyt SD MM/PP Harmongramy dostaw / Zapotrzebowania zakupów / Zlecenia produkcyjne PP/MRP APO BOM-Ekspolzja: RPM Planowanie sekwencyjne APO-PP/DS Zapotrz.

22 it.metal Planowanie produkcji i Szczegółowe Harmonogramowanie
Sieć zleceń APO i Struktura wariantowa wyrobu Popyt Dostawa Sytuacja w produkcji Sytuacja Popytu Elastyczna definicja ograniczeń Zdolności produkcyjne maszyn Zdolności produkcyjne ludzi Plany zmian Dostępność komponentów, ... Równoległe planowanie potrzeb materiałowych i zdolności dla wielkich wolumenów produkcji Wielozakładowość Sekwencjonowanie Wielopoziomowa propogacja w przód i wstecz Przypisania zleceń Realizacja Optymalnych Planów i Harmonogramów Produkcji Na zlecenia klientów Anonimowe Zgodnie z potrzebami Optymalizacja

23 it.metal Zarządzanie sekwencją COS
(graficzna tablica planisty) COS Zarządzanie sekwencją COS it.metal PP-PI Egalizator Stammdaten proces #1 proces #2 Zamykanie kampanii Zasobnikl Ustawianie kampanii it.metal APO PP/DS Wykonanie Sekwencji COS Planowanie Blokowe COS Rozliczenie sekwencji COS

24 it.metal Planowanie blokowe dla odpowiednich zasobów
Zlecenie Harmonogram blokowy t

25 it.metal Integracja systemów sterowania i zarządzania
Mfg “e-” Mfg Plant-Centric ERP: Enterprise Resource Planning Sterowniki Sterowniki PLC/NC’s Integracja MES: Manufacturing Execution System Automatyzacja: DCS LIMS SCADA CAD … CIM: Computer-Integrated Manufacturing

26 it.metal : Kontrakty LME
Departament Hedgingu kontroluje dzienną wartość hedgingu Zaopatrzenie Sprzedaż Kontrakty Kontrakty Zapotrzebowania Spotowe Zapytania Spotowe Call-Off Call-Off Zlecenie zakupu Zlecenie sprzedaży Fixingi, Zakupy Fixingi, Sprzedaż Fizyczny Dostawa Dostawa HEDGING Zakupowy Sprzedażowy Faktura Faktura Fizyczny Księgowy Księgowy Cel: Bilans dzienny = 0 i Strata = 0 Data postu

27 it.metal : Obszar - zakup
Scenariusz Biznesowy : Zakupy Scenariusz Biznessowy : Hedging Kontrakty Kontrola pozycji metalu Oszacowanie pozycji metalu Przychody Analizy Kontrakty Hedgingowe Clearing Dział Zaopatrzenia Fixing Broker branży metalowej Faktury Księgowanie Zahlungseingang !

28 it.metal : Obszar - sprzedaż
Scenariusz Biznesowy : Hedging Scenariusz Biznesowy : Sprzedaż Kontrakty Kontrola pozycji metalu Oszacowanie pozycji metalu Zlecenia sprzedaży Analizy Clearing Broker branży metalowej Dział Sprzedaży Fixing Faktury Zahlungseingang Księgowanie

29 Referencje

30 Dziękuję za uwagę. Miłego dnia.


Pobierz ppt "Jerzy Kopiec Sales&Marketing Director"

Podobne prezentacje


Reklamy Google