Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE 0243H Certificate Security of Industry First Degree No. 42/I-21/T/OBP/2006 Certificate Security of Industry.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE 0243H Certificate Security of Industry First Degree No. 42/I-21/T/OBP/2006 Certificate Security of Industry."— Zapis prezentacji:

1 NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE 0243H Certificate Security of Industry First Degree No. 42/I-21/T/OBP/2006 Certificate Security of Industry Second Degree No. 3/II-2/NS/OBP/2006 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2110:2009 Ryszard Rugała, Maciej Gregorczyk INFOBAZY'2011, VI KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA, 5-7 września 2011 r. ZSPDO jako przykład zaawansowanego systemu bazodanowego

2 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 2 1.Wprowadzenie 2.Bazy danych badawczych 3.Architektura systemu 4.Wspomaganie zarządzania prac prowadzonych w Instytucie 5.Podsumowanie i wnioski AGENDA

3 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 3 Wprowadzenie

4 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 4 Wprowadzenie

5 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 5 Wprowadzenie Cel prowadzonych prac: Budowa infrastruktury teleinformatycznej, która stanowiłaby bazę dla wspomagania działań prowadzonych przez IO PAN oraz inne polskie instytucje naukowe w projekcie SeaDataNet i innych projektach międzynarodowych – aktywne włączenie potencjału badawczego Instytutu w światowe zasoby zarządzania danymi oceanograficznymi, aby docelowo pełnić funkcję Krajowego Centrum Danych Oceanograficznych (NODC); – mechanizmy umożliwiające wydobywanie, przetwarzanie, dystrybucję i bezterminowe, bezpieczne przechowywanie wielkich ilości danych oceanograficznych; – dystrybucja i publikowanie danych oceanograficznych poprzez Portal Systemu Danych Oceanograficznych; – wspomaganie zarządzania pracami badawczymi realizowanymi przez IO PAN.

6 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 6 Dane badawcze: źródłowe – przechowywane w różnorodnej formie – papierowej, elektronicznej itp. i rozproszone w zespołach badawczych Instytutu; przetworzone w wyniku prowadzonych badań eksperymentalnych i modelowych przez badaczy różnych zakładów Instytutu. Modele stanu rozwoju środowiska morskiego – niezbędne dla oceny zmian m.in. klimatu ziemskiego, wpływu tych zmian na populacje flory i fauny, opracowywania środków zaradczych dla uniknięcia katastrof ekologicznych itp. Techniki i technologie wykorzystywane w prowadzeniu badań – na zasadzie korzystania z doświadczeń (Best practices). Bazy danych badawczych Jakiego typu informacje zawarte są w bazach danych?

7 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 7 Dane – wszelkie informacje zarówno źródłowe, zbierane w ramach prowadzonych prac, jak i przetworzone w wyniku badań eksperymentalnych i modelowych, przechowywane w celu dalszego ich wykorzystania lub opracowywania. Metadane – dane opisujące inne dane, to systematyczny i zwięzły zestaw informacji odsyłającej, który może być użyty do efektywnego i trafnego wyszukiwania większych zestawów informacji. Stosowane są np. do opisu próbek, danych tekstowych, informacji o przestrzeni geograficznej, dokumentów graficznych, dokumentów dźwiękowych i dzieł multimedialnych. Bazy danych badawczych Jak są opisywane dane w systemie baz danych?

8 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 8 jest podstawą wszystkich prac powadzonych w Instytucie, szczególnie prac interdyscyplinarnych, korzystających z wyników innych instytucji badawczych, w tym udostępnianych w ramach sieci SeaDataNet; gwarantuje operatorowi dostęp w sposób ciągły do funkcji systemu; ochrania dane, umożliwia ich przenoszenie i odtwarzanie w razie awarii warstwy sprzętowej systemu; kontroluje dostęp do informacji oraz baz danych, a także umożliwia nadawanie praw dostępu. Bazy danych badawczych Jakie zadania spełnia system baz danych?

9 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 9 Obszary: (1) ekologia morza, (2) Arktyka, (3) fizyka morza, (4) modele numeryczne. Bazy danych badawczych Jakie obszary obejmuje system baz danych? Analizy i badania: (1) hydrodynamiczne, (2) hydroakustyczne, (3) genetyczne, (4) chemiczne, (5) ekologiczne.

10 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 10 (1)własne dane badawcze Instytutu, w tym ze statku badawczego Oceania, (2)dane systemu SeaDataNet, (3)dane meteorologiczne lub oceanograficzne NetCDF (Network Common Data Form), (4)dane z SatBaltic – systemu satelitarnej obserwacji Bałtyku, przygotowany do pracy z : (5)plikami ASCII o strukturze zdefiniowanej formatami: CSV, XLS, XML, NetCDF; (6)relacyjnymi bazami danych: MySQL, Oracle, Microsoft SQL. Bazy danych badawczych Jakie są źródła danych w systemie?

11 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 11 Warstwy systemu ZSPDO: Warstwa dostępowa systemu ZSPDO Warstwa aplikacji właściwych dla systemu ZSPDO Warstwa repozytoriów systemu ZSPDO Warstwa aplikacji zewnętrznych Architektura systemu Aplikacje zewnętrzneAplikacje właściwe ZSPDO Szyna usług Repozytoria systemu ZSPDO SeaDataNetInne systemy Portal dostępowy: publicznywewnętrzny

12 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 12 Portal ZSPDO – jako warstwa dostępowa systemu ZSPDO: Portal dostępu zewnętrznego (zwany portalem publicznym) – Portal Narodowego Systemu Danych Oceanograficznych, z dostępem do niego poprzez zaporę ogniową, kontrolowany przez administratora systemu. Portal dostępu wewnętrznego (zwany portalem wewnętrznym). Architektura systemu

13 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 13 Przykłady portalu wewnętrznego Nowy pomiar Architektura systemu Dodanie próbki chemicznejLista pomiarów

14 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 14 Architektura systemu Zapisanie pomiaru

15 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 15 Architektura systemu Wyszukanie wyników pomiaru

16 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 16 Infrastruktura sprzętowa systemu ZSPDO: Komputery klasy blade (wielordzeniowe) – powiązane interfejsem InfiniBand (otwarty, wysokiej przepustowości, szeregowy, wielokanałowy interfejs) stanowiące zestaw serwerów, w tym serwery CI TASK tworzące wirtualne grupy zasobów, charakteryzujące się własnym wirtualnym adresem IP. Jednym z najważniejszych modułów jest moduł zarządzania obliczeniami wysokiej mocy na super komputerze GALERA w środowisku TASK (w oparciu o interfejs 10 Gb/s) Architektura systemu

17 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 17 Architektura sprzętowa systemu Komputer dostępowy IO PAN Komputer dostępowy CI TASK Macierz dyskowa Zapora ogniowa Przełączniki Biblioteka taśmowa

18 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 18 Procedury wspomagające obsługę projektów i zleceń: powoływanie i tworzenie harmonogramów, planowanie kosztów, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, wniosków o refundację, monitorowanie realizacji prac, kontrola budżetu prac, rozliczanie i rejestrowanie kosztów prac, merytoryczne opiniowanie, rozliczanie i zamykanie prac, ewidencja czasu pracy pracowników Instytutu, planowanie, obsługa i rozliczanie rejsów statku badawczego, obsługa konferencji i spotkań itp. Wspomaganie zarządzania prac prowadzonych w Instytucie

19 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 19 Wspomaganie zarządzania prac prowadzonych w Instytucie

20 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 20 Wspomaganie zarządzania prac prowadzonych w Instytucie

21 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 21 Wspomaganie zarządzania prac prowadzonych w Instytucie

22 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 22 Wspomaganie zarządzania prac prowadzonych w Instytucie

23 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 23 Wspomaganie zarządzania prac prowadzonych w Instytucie

24 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 24 1.Zastosowano najlepsze technologie, zarówno sprzętowe jak i programowe – redundantne połączenie światłowodowe o przepustowości 10 Gbit/s; – komunikacja między poszczególnymi serwerami ZSPDO, a także między serwerem GALERA a macierzą dyskową poprzez przełącznik InfiniBand; – dla dynamicznego zarządzania strukturami bazodanowymi zastosowano technologie szyny usług i zarządzanego modułu metadanych; – struktury bazodanowe dynamicznie i automatycznie dostosowywane do struktur przechowywanych danych; – funkcjonalność dopasowana do aktualnych potrzeb związanych z zarządzaniem projektami i pracami prowadzonymi przez Instytut. 2.Zabezpieczono otwartość i elastyczność systemu ZSPDO oraz jego gotowość do dalszego rozwoju, zarówno pod względem urządzeń technicznych jak i funkcjonalności programowej. 3.Celem nadrzędnym zastosowanych nowoczesnych rozwiązań pozostaje ustanowienie na bazie Instytutu polskiego NODC, który będzie polskim węzłem w światowej sieci zasobów danych oceanograficznych. Podsumowanie i wnioski

25 www.ctm.gdynia.pl Company Restricted Opracował: Ryszard Rugała 25 Podsumowanie i wnioski

26 OBR CTM S.A. ul. Dickmana 62 81-109 Gdynia POLAND tel.: (+48 - 58) 6665 318 fax.: (+48 - 58) 6656 487 ctm@ctm.gdynia.plwww.ctm.gdynia.pl


Pobierz ppt "NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE 0243H Certificate Security of Industry First Degree No. 42/I-21/T/OBP/2006 Certificate Security of Industry."

Podobne prezentacje


Reklamy Google