Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 SPIS TREŚCI 1. Dane informacyjne 2. Co nazywamy gęstością substancji, jak ją obliczamy i mierzymy? 3. Układ jednostek SI 4. Tabele gęstości substancji w stanie lotnym, stałym i ciekłym 5. Prawo Archimedesa 6. Zadania z gęstością

3 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 we Wschowie ID grupy: 98/87_mf_g2 Kompetencja: Matematyka Temat projektowy: G ę sto ść Materii Semestr/rok szkolny: 2009/2010

4 Ad 2. Gęstość – wielkość fizyczna charakteryzująca daną substancję. Gęstość jest to iloraz masy ciała w stosunku do jego objętości. Gęstość jest stała i niezmienna dla danej substancji Temat : Gęstość materii

5 Tak obliczamy gęstość substancji: ρ- gęstość m- masa V- objętość Podstawową jednostką gęstości jest:,

6 Przyrządy służące do pomiaru gęstości: 1. Areometr – służy do pomiaru gęstości cieczy 2. Piknometr – naczynie szklane, które pozwala na dokładny pomiar masy cieczy przy danej jej objętości 3. Do wyznaczenia gęstości ciał stałych należy użyć wagi w celu sprawdzenia masy ciała a także należy użyć menzurki do pomiaru objętości danego ciała o nieregularnym kształcie. W przypadku ciał o regularnych kształtach posługujemy się odpowiednimi wzorami na objętość brył przestrzennych.

7 areometrpiknometrmenzurka z podziałką

8 Ad 3. Układ Jednostek SI Układ SI (franc. Systeme International d'Unités) - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar, w Polsce układ SI obowiązuje od 1966.

9 Jednostki podstawowe układu SI Nazwa wielko ś cinazwa jednostkiskrót literowy długośćmetrm masakilogram kg czassekundas natężenie prąduamperA temperaturakelwinK ilość substancjimol światłość źródła światłakandelacd Jednostki pochodne układu SI - jednostki układu SI które można wyrazić poprzez jednostki podstawowe i uzupełniające.

10 Wybrane jednostki pochodne: Wielkość fizyczna oznaczenie jednostki Nazwa jednostki Oznaczenie jednostki Uwagi Pole powierzchni P P metr kwadratowy1m 2 Objętość Vmetr sześcienny1m 3 Prędkość (szybkość) vmetr na sekundę 1m / s Przyspieszenie a metr na sekundę kwadrat 1m / s 2 Siła Fniuton 1N = kg m / s 2 Praca / energia W (E)dżul1J = kg m 2 / s 2 1J = N m Ciśnienie ppaskal 1Pa = kg/(m 1 s 2) 1Pa =N/ m 2 Gęstość ρ (ro nie p) kilogram na metr sześcienny 1kg m -3 1kg / m 3 Moc Pwat1W = kg m 2 / s 3 1W = J / s Ciepło właściwe c w dżul przez kilogram razy kelwin 1m 2 s -2 K -1 1J / (kgK) Ładunek elektryczny q kulomb (amperosekunda) 1C = A · s opór elektryczny Rom1kg m 2 s -3 A -2 1 Ω = V/A

11 Gazy (20 o C, 101325 Pa)kg / m 3 g / cm 3 Amoniak0,770,00077 Azot1,250,00125 Chlor3,210,00321 Dwutlenek węgla (tlenek węgla IV) 1,980,00198 Hel0,180,00018 Powietrze1,290,00129 Tlen1,430,00143 Wodór0,090,00009 Ciała stałe (20 o C)kg /m 3 g / cm 3 Aluminium (glin)27002,7 Beton22002,2 Cyna73007,3 Cynk71007,1 Granit27002,7 Lód9000,9 Marmur27002,7 Miedź89008,9 Mosiądz86008,6 Ołów1130011,3 Osm2250022,5 Parafina9000,9 Piasek suchy15001,5 Platyna2150021,5 Porcelana23002,3 Szkło okienne25002,5 Szkło potasowe2600 - 28002,6 - 2,8 Szkło ołowiowe2900 - 59002,9 - 5,9 Srebro1050010,5 Złoto1930019,3 Żelazo, stal78007,8 Ciecze (20 o C)kg / m 3 g / cm 3 Alkohol etylowy (denaturat)8000,8 Benzyna7000,7 Eter7200,72 Gliceryna12601,26 Nafta8000,8 Mleko10301,03 Oliwa9200,92 Rtęć1360013,6 Woda destylowana10001,0 Woda morska10301,03 Ad 4. Tabele gęstości

12 Ad 5. Prawo Archimedesa Archimedes z Syrakuz (ok. 287 -212 p.n.e.) -najwybitniejszy grecki fizyk i matematyk, urodzony w Stagirze, większość życia spędził w Syrakuzach. Wykształcenie zdobył w Aleksandrii.

13 Prawo Archimedesa to podstawowe prawo hydro- i aerostatyki. Stara wersja prawa: Ciało zanurzone w płynie (cieczy lub gazie) traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży płyn (ciecz lub gaz) wyparty przez to ciało. Wersja współczesna: Na ciało zanurzone w płynie działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartej cieczy (gazu). Siła jest przyłożona w środku ciężkości wypartej cieczy (gazu). Legenda głosi, że Archimedes sformułował to prawo wchodząc do wanny pełnej wody, po czym wybiegł nago na ulicę krzycząc Eureka! Źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia

14 Ad 6. Zadania Zad 1. Jaka jest masa żelaznego sześcianu o boku 2m? Zad 2. Uszereguj rosnąco gęstości poszczególnych substancji: woda, srebro, mleko, hel, benzyna, miedź i lód Odp. Hel, benzyna, lód, woda, mleko, miedź, srebro Rozwiązanie:gęstość żelaza ( z tabeli) = 7900 V = a 3 = ( 2m ) 3 = 8 m 3 ze wzoru na gęstość wyznaczamy masę: m = ρ V m = 7900 8 m 3 = 63200 kg Odp. Masa żelaznego sześcianu wynosi 63 200 kg

15 PRACA NA ZAJĘCIACH W celu zrozumienia poruszanych zagadnień dotyczących gęstości substancji, na zajęciach przeprowadzaliśmy liczne doświadczenia oraz symulacje komputerowe. 1. Wyznaczanie objętości brył o regularnym i nieregularnym kształcie

16 2. Sprawdzanie własności gęstości wybranych cieczy

17 3. Zmiana gęstości substancji

18 4. Analiza gęstości cieczy

19 5. Demonstracyjny pokaz uzyskiwania sztywnej piany, gdzie widoczne jest zmniejszanie się gęstości danej substancji a zwiększanie jej objętości

20 Prezentacje wykonali: 1. Michał Krówczyński2. Daria Sadowska 3. Jagoda Kaczmarek4. Paula Bieganek 5. Marta Golinowska 6. Margarita Nawrocka 7. Paulina Brajerska8. Kamil Waloch 9. Przemysław Zajączkowski 10. Paweł Widera pod nadzorem opiekuna: Agaty Charytaniak

21 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google