Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWUZ III Miechów SP-M-GR1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWUZ III Miechów SP-M-GR1"— Zapis prezentacji:

1 POWUZ III Miechów SP-M-GR1
Jak wybrać korzystny kredyt, a jak korzystną lokatę? POWUZ III Miechów SP-M-GR1

2 Trochę teorii, trochę historii…
wstęp Trochę teorii, trochę historii…

3 Człowiek, pieniądze i banki
Potrzeba jest matką wynalazku i właśnie z potrzeby człowiek wynalazł pieniądze.

4 Jak powstały pieniądze?
Pierwotni ludzie nie zdawali sobie sprawy, czym są pieniądze. Wymiana odbywała się na zasadzie wymiany handlowej towar za towar. W procesie rozwoju gospodarki i cywilizacji miejsce produktów konsumpcyjnych zajęły metale. Zaczęto owe metale rozdrabniać na małe kawałki. Z biegiem czasu zaczęto na nich bić pieczęcie znanych władców, by zapobiec fałszowaniu. Twórcami monet prawdopodobnie byli Fenicjanie.

5 Pieniądz papierowy Wytwarzanie pieniądza ze złota i srebra było kosztowne. Zaczęto więc swoje zasoby pieniężne zostawiać u złotników, którzy wypisywali tzw. kwity depozytowe. Tak to też narodziła się kolejna forma pieniądza – pieniądz papierowy.

6 Historia banku Z pieniędzmi nierozerwalnie związane są banki. Pierwsze wzmianki o bankach sięgają czasów starożytnych. Tzw. domy bankowe istniały w Babilonie, starożytnej Grecji i Rzymie. Pierwsza znana forma operacji finansowej - zwana lichwą - polegała na pożyczaniu pieniędzy lub towarów.

7 Historia kredytu Historia kredytu wiąże się bezpośrednio z historią pieniądza. Z dużą dozą pewności można go powiązać z rozpoczęciem zróżnicowania majątkowego w pierwszych społecznościach – wiemy, że kredytów udzielały mezopotamskie świątynie, a wraz z rozwojem handlu – także organizacje kupieckie i osoby prywatne. Także na obszarach Mezopotamii i w Egipcie rozwinęły się pożyczki . Bardzo długo przetrwała na przykład instytucja „niewoli za długi”.

8 Działania i funkcje banku
Podstawowe funkcje banków to: przyjmowanie depozytów w zamian za odsetki - lokaty świadczenie usług finansowych związanych z obiegiem pieniądza udzielanie kredytów przedsiębiorstwom i osobom fizycznym kreacja pieniądza

9 Zastosowanie procentów w operacjach bankowych
%

10 Procent (%) Procent pochodzi od łacińskiego słowa "pro centum", które oznacza na sto. Matematycznym symbolem procentu jest znak %. Jeden procent danej wielkości, to jedna setna tej wielkości. 1% = =0,01

11 Procent prosty Procent prosty to sposób oprocentowania wkładu pieniężnego, polegający na tym, że dochód w postaci odsetek nie jest doliczany do wkładu (nie podlega kapitalizacji) - nie procentuje, więc wraz z nim w następnym okresie rozliczeniowym. Odsetki są tu płatne z dołu - po zakończeniu okresu.

12 Procent prosty - przykład
Kapitał – 500 zł Oprocentowanie – 6,5 % Czas – 1 rok lub 2 lat Wpłacamy do banku kwotę 500 zł. Oprocentowanie wynosi 6,5% w skali roku. Ile uzyskamy odsetek po roku? A ile po dwóch latach jeśli odsetek nie doliczymy do kapitał? O = 500𝑥6,5𝑥2 100 =65𝑧ł Odpowiedź Odsetki po roku wyniosą 32,50 zł, a po dwóch w sumie 65zł.

13 Procent składany Procent składany to sposób oprocentowania wkładu pieniężnego, polegający na tym, że odsetki są doliczane do wkładu (podlegają kapitalizacji) i procentują wraz z nim w okresie następnym.

14 Procent składany - przykład
Tomek złożył w banku 5000zł na lokatę 6 miesięczną oprocentowaną 5% w stosunku rocznym. Ile pieniędzy otrzyma po 18 miesiącach? Kapitalizacja następuje co 6 miesięcy, więc w ciągu 18 miesięcy będzie naliczana 3 razy Znamy wartość kapitału początkowego (Kp=5000) oraz p = 5/2 (oprocentowanie jest w stosunku rocznym, zatem po 6 miesiącach dostaniemy połowę odsetek)

15 Procent składany I okres kapitalizacji = 5000 + 5000𝑥5% 2 =5125𝑧ł
II okres kapitalizacji = 𝑥5% 2 =5253,13zł III okres kapitalizacji = 5253, ,13𝑥5% 2 =5384,46zł Lub możemy zastosować wzór K = Kp * (1 + p/100)^n gdzie: K0 = 5000zł, p = 5/2 n = 3 K= 5384,46zł

16 Rodzaje kredytów

17 Kredyty bankowe Kredyty bankowe są udzielane przez bank na podstawie umów kredytowych opartych na uzasadnionych wnioskach kredytowych jednostek gospodarczych. Warunkiem do pozyskania jest posiadanie przez jednostkę zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie..

18 -w rachunku kredytowym.
Rodzaje kredytów Przedmiot kredytu: - kredyty obrotowe, - kredyty na rozwój firmy hipoteczne konsumpcyjne. Okres kredytowania: -długoterminowe, -średnioterminowe -krótkoterminowe. Formy kredytu: -w rachunku bieżącym, -w rachunku kredytowym. Waluty kredytu: -kredyty złotówkowe, - kredyty dewizowe

19 Kredyty bankowe i ich charakterystyka
Użyczane przez bank na wniosek kredytobiorcy środki płatnicze na określone gospodarczo uzasadnione cele oraz na ustalony z góry okres w zamian za zobowiązanie do ich terminowej spłaty wraz z odsetkami. Rodzaje Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe Przeznaczenie Na potrzeby bieżące: kredyt płatniczy, dyskontowy, lombardowy. Na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. Okres kredytowania Do 1 roku Od 1-3 lat Powyżej 3 lat Warunki uzyskania kredytu Złożenie wniosku kredytowego wraz z załącznikami, Posiadanie zdolności kredytowej, Zgoda na zabezpieczenie spłaty kredytu, Posiadanie rachunku w banku kredytodawcy, Opłacanie prowizji i odsetek od kredytu oraz kosztów manipulacyjnych. Formy realizacji kredytu (jego ewidencja) W rachunku bieżącym (konto „Rachunki bankowe”), W rachunku kredytowym (konto „Kredyty bankowe”). Brak spłaty kredytu Wypowiedzenie umowy kredytowej, powstanie zobowiązania przeterminowanego, wyżej oprocentowanego i podlegającego spłacie bez dyspozycji kredytobiorcy.

20 Spłata kredytu Spłata kredytu może nastąpić jednorazowo bądź w ratach. Powinien być on spłacany w terminach ustalonych w umowie kredytowej. Bank może wypowiedzieć umowę przed terminem spłaty, jeżeli kredytobiorca nie dochował warunków umowy. Następnie bank wprowadza postępowanie ugodowe, a jeżeli nie przynosi to rezultatów, bank przystępuje do postępowania egzekucyjnego.

21 W jaki sposób rodzaj spłaty wpływa na koszt kredytu?
Kredyt należy spłacić! Możemy go spłacać w ratach równych lub malejących.

22 RATY MALEJĄCE A RÓWNE? RATY MALEJĄCE charakteryzują się stałą częścią kapitałową, a zmieniającą się częścią odsetkową.  Na początku jest ona najwyższa i to daje nam tą początkową różnicę między wysokością rat malejących a równych. Ale dzięki temu szybciej „widzimy” efekt spłaty naszych zobowiązań.  RATY RÓWNE charakteryzują się rosnącą częścią kapitałową i malejącą częścią odsetkową. Od początku spłacamy więcej odsetek niż kapitału. Z czasem sytuacja odwraca się. Nie wpływa to jednak na wysokość miesięcznych zobowiązań, które zawsze są takie same.

23 DLA KOGO RATY MALEJĄCE, A DLA KOGO RATY RÓWNE?
Raty malejące są dosyć atrakcyjne, ale przeznaczone dla osób, które są w stanie na początku spłaty wyłożyć dużą ilość pieniędzy, by później płacić mniej. Raty równe są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie są w stanie wybrać rat malejących. Dla tych osób pierwsza rata jest niższa niż w systemie malejącym, dzięki czemu łatwiej jest otrzymać kredyt.

24 KTÓRE RATY SĄ KORZYSTNIEJSZE?
Raty malejące mają przewagę nad ratami równymi pod względem odsetek. Jeśli wybierzemy raty malejące to w całym okresie kredytowania zapłacimy mniej odsetek niż gdybyśmy spłacali kredyt w ratach równych. Niestety w ratach malejących na początku musimy płacić dosyć wysokie raty, co może nie odpowiadać kredytobiorcom, którzy nie mają dużego miesięcznego dochodu. Pod względem ekonomicznym korzystniejsze są raty malejace.

25 Z czego składa się całkowity koszt kredytu?
Rzeczywisty koszt kredytu - uwzględnia wszystkie koszty kredytu wraz z odsetkami i innymi opłatami oraz prowizjami. RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania -oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu

26 CZĘŚCI SKŁADOWE KREDYTU
Całkowita kwota pożyczki Stopa procentowa Opłata przygotowawcza Koszt ubezpieczenia Prowizje Rozpatrzenie wniosku Decyzja kredytowa RRSO

27 Jak zależy kredyt od ilości rat
Zaciągamy kredyt w wysokości 6000 tys. w ratach malejących na 6 miesięcy oprocentowany 5% w skali roku. Koszt kredytu z odsetkami(bez kosztów dodatkowych) liczymy stosując wzór: Koszt = 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑦𝑡 𝑥 % 𝑥(𝑖𝑙𝑜ść 𝑟𝑎𝑡+1) 2400 Stosując wzór koszt kredytu to: Koszt = 6000 𝑥 5 𝑥 7/2400= 87,5 Poniżej przedstawiamy system spłat

28 Dług Rata Odsetki Do spłaty 6000 5000 4000 3000 2000 1000 25 20,83
5000 4000 3000 2000 1000 25 20,83 16,67 12,50 8,33 4,17 6025 5020,83 4016,67 3012,50 2008,33 1004,17 Oprocentowanie 5 % 87,5 21087,5

29 Jak zależy kredyt od ilości rat
Zaciągamy kredyt w wysokości 6000 tys. w ratach malejących na 12 miesięcy oprocentowany również 5% w skali roku. Koszt kredytu z odsetkami(bez kosztów dodatkowych) liczymy stosując ten sam wzór: Koszt kredytu jest tym razem dużo wyższy: Koszt = 6000 𝑥 5 𝑥 13/2400=162,5zł Jednak niższe są raty. Poniżej przedstawiamy system spłat

30 Dług Rata Odsetki Cały Dług 6000   5500   5000   4500   4000   3500   3000   2500   2000   1500   1000   500 500 25   23   21   19   17   16   13   10   8   6   4   2 6025   5523   5021   4519   4017   3516   3013   2510   2008   1506   1004   502 Oprocentowanie 5%   162,5 39164

31 Im więcej rat tym koszt kredytu jest wyższy.
Wniosek Im więcej rat tym koszt kredytu jest wyższy.

32 Jak wybrać korzystny kredyt gotówkowy?

33 Kredyt na 36 miesięcy Porównamy oferty kredytowe w lokalnych bankach w Miechowie:

34 pożyczka jest wpłacana jednorazowo
Pożyczka jest spłacana w równych ratach Klient sam wybiera okres kredytowania Możliwość zawieszenia spłaty 3 rat pożyczki Oprocentowanie :15,99% Rata:369 RRSO:21,56 Prowizja:5% Dodatkowe koszty: brak Kwota do spłaty :13287zł

35 Przez 21 dni możesz odstąpić od umowy
Wysokość i dzień spłaty ustalasz sam Oprocentowanie :14% Rata:359zł RRSO: 19,15% Prowizja:5% Dodatkowe koszty : brak Kwota do spłaty:12919zł

36 Dodatkowe koszty :brak Kwota do spłaty:13666zł
Bez poręczenia Możliwość ubiegania się o kredyt samemu , nie wymagamy zgody współmałżonka Oprocentowanie:18% Rata: 380zł RRSO:24,04% Prowizja:5% Dodatkowe koszty :brak Kwota do spłaty:13666zł

37 Uproszczone procedury Dogodne formy spłaty Zabezpieczenia kredytu
Oprocentowanie zmienne Brak opłaty przygotowawczej Oprocentowanie:11,49% Rata:328zł RRSO: 15,02% Prowizja: 1,5% Dodatkowe koszty:212zł Kwota do splaty:12228,62zł

38 Porównanie kredytów gotówkowych
Bank Oprocentowanie Rata RRSO Prowizja Dodatkowe koszty Kwota do spłaty PKO 15,99% 369 21,56% 5% 13287 BPH 14% 359 19,15 12919 Getin Bank 18% 380 24,04% 13666 BS 11,49% 328 15,025 1,5% 212 12228,62

39 Wniosek Najkorzystniejszy kredyt gotówkowy proponuje Krakowski Bank Spółdzielczy, ponieważ ma: Najniższe oprocentowanie Najniższą ratę Najniższe RRSO Najmniejszą prowizję Najniższą kwotę do spłaty

40 Zakupy na raty

41 SPRZEDAŻ NA RATY Sprzedaż produktów na raty wiążę się nie tylko z oddawaniem kosztów produktu, ale też dodatkowymi opłatami i prowizjami. Części składowe sprzedaży na raty to: Opłata za restrukturyzację na wniosek kredytobiorcy Oplata za wydanie zaświadczenia o kredycie Opłata za czynności monitorujące, upominające o zapłacie za kredyt Opłata za zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego Opłata za zapytanie do MSWiA Oprocentowanie

42 PRZYKŁAD 1 Kredyt ratalny w Credit Agricole
Pan Kowalski zakupił telewizor w systemie ratalnym w cenie 4000 zł Klient postanowił rozdzielić koszt produktu na 12 rat. Oprocentowanie banku wynosi 20 % w skali roku. Zakładając, że klient będzie płacił raty kredytu bez spóźnień, Pan Kowalski będzie musiał wydać: Za udzielenie kredytu – 20 zł Za zapytania do MSWiA i Urzędu Stanu Cywilnego – 70 zł Za oprocentowanie – 4000𝑥20𝑥(12+1) = 433,33zł Pan Kowalski po 12 miesiącach zapłaci łącznie 4523,33 zł zamiast 4000zł.

43 PRAWDA O KREDYTACH„0 %” Kredyty 0 % wcale nie należą do najtańszych, bo choć samo oprocentowanie wynosi 0 % to prowizje i w końcu RRSO wynosi naprawdę bardzo dużo. Dodatkowym kosztem może być np. obowiązkowe ubezpieczenie, Koszt takiego ubezpieczenia może nawet przekraczać 1 proc. kwoty całego kredytu miesięcznie. Jeśli spojrzymy na rzeczywiste oprocentowanie po uwzględnieniu ubezpieczenia, prowizji i innych opłat to może się okazać, że wzrośnie ono nawet do 40 proc.

44 Jak wybrać korzystny kredyt hipoteczny w Miechowie?

45 Kredyt zł na 25 lat Porównamy oferty kredytorów hipotecznych w lokalnych bankach w Miechowie:

46 Oferta kredytu hipotecznego: 200 000zł na 25 lat
Rata: 1364zł Oprocentowanie nominalnie: 6,37% Oprocentowanie rzeczywiste: 6,86% Ubezpieczenie: 200zł Prowizja: 0% Kwota do spłaty: zł Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości: 100% RO: 16,12%

47 Oferta kredytu hipotecznego: 200 000zł na 25 lat
Rata: 1357zł Oprocentowanie nominalnie: 6,55% Oprocentowanie rzeczywiste: 6,75% Ubezpieczenie: 208,33zł Prowizja:0% Kwota do spłaty: zł Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości: 80% RO: 16,23%

48 Oferta kredytu hipotecznego: 200 000zł na 25 lat
Rata: 1449zł Oprocentowanie nominalnie: 6,75% Oprocentowanie rzeczywiste: 6,96% Ubezpieczenie: 150zł Prowizja: 0% Kwota do spłaty: zł Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości: 100% RO: 16,5%

49 Oferta kredytu hipotecznego: 200 000zł na 25 lat
Rata: 1382zł Oprocentowanie nominalnie: 6,84% Oprocentowanie rzeczywiste: 7,54% Ubezpieczenie: 333,33zł Prowizja: 8000% Kwota do spłaty: zł Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości: 110% RO: 17,32%

50 JAK WYBRAĆ KORZYSTNY KREDYT HIPOTECZNY /200 000 zł na 25 LAT/?
Bank Rata % nominalny % rzeczywisty Ubezpieczenie, inne koszty Prowizja Kwota do spłaty Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości RO PKO BP 1382 6,75 6,96 150 414 547 PLN 100 %  16,5 % Getinbank 1449 6,84 7,54 333,33 8000 434 682 PLN 110 %  17,32 % Bph 1357 6,55 208,33 407 001 PLN 80 %  16,23 % BS 1364 6,37 6,86 200 404 420 PLN  16,12 %

51 Wniosek Najkorzystniejszy kredyt hipoteczny w Miechowie proponuje Krakowski Bank Spółdzielczy, ponieważ ma: Najniższe oprocentowanie Najniższą ratę Najniższe RRSO Najmniejszą prowizję Najniższą kwotę do spłaty

52 Jak wybrać korzystny kredyt?
Aby wybrać najkorzystniejszy kredyt należy szczegółowo przeanalizować oferty banków. Obliczyć całkowity koszt kredytu wliczając wszystkie koszty, oraz obliczyć wysokość raty. Należy pamiętać, że im więcej rat tym kredyt jest droższy Bardziej korzystne są raty malejące W praktyce kredyt 0% nie istnieje Najlepszy kredyt to ten, który nie został zaciagnięty

53 Lokaty bankowe

54 Lokata Bankowa Lokata bankowa: wpłacenie do banku określonej kwoty pieniędzy na określony z góry czas oraz na ustalony z góry procent; po upływie ustalonego w umowie czasu następuje odebranie tej kwoty powiększonej o odsetki.

55 Rodzaje lokat bankowych
lokata denominowana: lokata prowadzona w walucie obcej lokata inwestycyjna: lokata bankowa zapewniająca pewien minimalny próg oprocentowania, ale jednocześnie dająca możliwość znaczącego wzrostu oprocentowania w zależności od zmian cen instrumentów pochodnych, w jakie bank inwestuje część środków pochodzących z lokaty lokata negocjowana: lokata, w której klient banku ma możliwość negocjowania z nim oprocentowania i innych warunków umowy lokata progresywna: lokata, której umowa przewiduje wzrost oprocentowania środków w kolejnych okresach oszczędzania; pozwala na wcześniejsze podjęcie środków bez utraty odsetek. lokata terminowa: depozyt dokonywany na określony w umowie czas lokaty antypodatkowe: lokaty umożliwiające uniknięcie konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.

56 Co to jest kapitał, odsetki, kapitalizacja odsetek
Kapitał – W szerokim kontekście, kapitał to "samopomnażająca się" wartość. Taka definicja wskazuje po pierwsze na fakt, że kapitałem nie muszą być jedynie pieniądze i dobra, ale też technologie i inne niematerialne wartości. Po drugie mówi o tym, że nie każdy pieniądz jest kapitałem, a jedynie ten zainwestowany, czyli taki, którego posiadanie daje właścicielowi zysk. Odsetki – koszt pozyskania kapitałów klientów dla banku (np. depozytów) lub przychód wynikający z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów). Kapitalizacja odsetek – dopisywanie odsetek do kapitału

57 Podatek Belki - Podatek od dochodów kapitałowych (potocznie nazywany podatkiem Belki) - rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek ten pobierany jest od zysku z kapitału.

58 Jak policzyć podatek „Belki”?
Zgodnie z ustawą podatek Belki wynosi 19%. Obliczanie podatku możemy podzielić na trzy krótkie i proste etapy Etap 1: Zaokrąglanie zysku Kwotę którą zarobiliśmy, niezależnie od jej wielkości należy zaokrąglić do pełnych złotych. Robimy to w ten sposób, że każdą kwotę dla której ilość groszy jest pomiędzy 1gr a 49gr (np 3,47 zł) zaokrąglamy w dół, a każdą od 50 gr do 99gr zaokrąglamy w górę. Np.: zysk: 3,47 zł, po zaokrągleniu: 3,00 zł zysk: 5,89 zł, po zaokrągleniu: 6,00 zł Dopiero kwota po zaokrągleniu podlega opodatkowaniu.

59 Jak policzyć podatek „Belki”? Cd.
Etap 2: Obliczanie 19% podatku Jeśli już zaokrągliliśmy kwotę zysku przystępujemy do obliczenia 19% podatku. zysk po zaokrągleniu: 3,00 zł, 19% wynosi: 0,57 zł Etap 3: Ponowne zaokrąglanie wyniku Kwoty obliczone w poprzednim kroku należy ponownie zaokrąglić do pełnych złotych.   podatek: 0,57 zł, po zaokrągleniu: 1,00 zł podatek: 1,14 zł, po zaokrągleniu: 1,00 zł Dopiero kwoty uzyskane w etapie trzecim są rzeczywistymi kwotami podatku jaki powinniśmy odprowadzić do US z tytułu uzyskania zysków kapitałowych

60 Jak uniknąć płacenia podatku „Belki”?
Zgodnie z ustawą o ordynacji podatkowej końcówki kwot podatku wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, zaś te powyżej 50 gr zaokrągla się do pełnych jedności złotych. Może zaistnieć więc sytuacja, że po naliczeniu podatku (np. na skutek dziennej kapitalizacji odsetek) wyniesie on poniżej 50 groszy, a co za tym idzie - zostanie on zaokrąglony do zera. Stan ten uległ zmianie w kwietniu 2012 roku.

61 Dzienna kapitalizacja odsetek
Dzienna kapitalizacja odsetek to pojęcie ściśle związane z lokatami jednodniowymi lub lokatami na dłuższy okres zachowującymi cechy lokat jednodniowych. Dzienna kapitalizacja odsetek oznacza, że odsetki z lokaty są obliczane każdego dnia i w zależności od konstrukcji lokaty albo są odprowadzane na konto bankowe lub doliczane do salda lokaty na kolejny dzień. Z reguły banki stosują to drugie rozwiązanie. Dzięki dziennej kapitalizacji odsetek możliwe jest uniknięcie podatku od zysków z lokat bankowych zwanego podatkiem Belki. Aby uniknąć podatku wystarczy, że dzienne odsetki z lokaty nie przekroczą kwoty 2,49 złotych. W takim przypadku podstawa opodatkowania jest kwotą zaokrągloną do pełnych złotych czyli kwota 2 złotych, a 19% z dwóch złotych po ponownym zaokrągleniu da kwotę podatku równą 0 złotych.

62 Lokaty - przykład Na lokatę roczną, której oprocentowanie wynosi 5% wpłacono 1200zł. Oblicz, jaki będzie stan tej lokaty po upływie roku? po roku: 5% z 1200zł = 60zł 19% z 60zł= 11,40zł≈11zł – podatek 60zł-11zł =49zł zysk netto 1249zł- stan lokaty po roku

63 Jak wybrać korzystną lokatę w banku w Miechowie?

64 Porównanie lokat w Miechowie
Wpłacamy na lokatę 5000zł. Na której lokacie uzyskamy najwięcej po roku?

65 Korzystna lokata Porównamy oferty lokat w lokalnych bankach w Miechowie. Wpłacamy 5000zł na okres 1 roku.

66 Długość lokaty Stopa stała 3 miesiące 3,60% 6 miesięcy 3,80% 12 miesięcy 4%

67 Porównamy zysk brutto stosując wzór na procent składany:
K = Kp * (1 + p/100)^n 1.Zakładamy lokatę na 3 miesiące, środki pobieramy po roku: K = 5000x(1 + 0,9/100)^4= 5182,44zł 2. Zakładamy lokatę na 6 miesięcy, środki pobieramy po roku: K = 5000x(1 + 3, )2 = 5191,81zł 3, Zakładamy lokatę roczną: K=5000x(1 + 0,04) = 5200zł

68 Długość lokaty Stopa stała 3 miesiące 3,80% 6 miesięcy 4,05% 12 miesięcy 4,20%

69 Porównamy zysk brutto stosując wzór na procent składany:
K = Kp * (1 + p/100)^n 1.Zakładamy lokatę na 3 miesiące, środki pobieramy po roku: K = 5000x(1 + 0,95/100)^4= 5192,72zł 2. Zakładamy lokatę na 6 miesięcy, środki pobieramy po roku: K = 5000x(1 + 4, )2 = 5204,55zł 3, Zakładamy lokatę roczną: K=5000x(1 + 0,042) = 5210zł

70 Długość lokaty Stopa stała 3 miesiące 5,75% 6 miesięcy 5,85% 12 miesięcy 6%

71 Porównamy zysk brutto stosując wzór na procent składany:
K = Kp * (1 + p/100)^n 1.Zakładamy lokatę na 3 miesiące, środki pobieramy po roku: K = 5000x(1 + 1,44/100)^4= 5285,94zł 2. Zakładamy lokatę na 6 miesięcy, środki pobieramy po roku: K = 5000x(1 + 5, )2 = 5296,77zł 3, Zakładamy lokatę roczną: K=5000x(1 + 0,06) = 5300zł

72 Długość lokaty Stopa stała 3 miesiące 2,6% 6 miesięcy 2,7% 12 miesięcy 3,35%

73 Porównamy zysk brutto stosując wzór na procent składany:
K = Kp * (1 + p/100)^n 1.Zakładamy lokatę na 3 miesiące, środki pobieramy po roku: K = 5000x(1 + 0,65/100)^4= 5131,27,94zł 2. Zakładamy lokatę na 6 miesięcy, środki pobieramy po roku: K = 5000x(1 + 2, )2 = 5067,73zł 3, Zakładamy lokatę roczną: K=5000x(1 + 0,0335) = 5167,5zł

74 Analiza ofert bankowych
Najkorzystniejsza oferta Banku „Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/w Miechowie to lokata roczna ze stała stopą oprocentowania. Kwota odsetek brutto po roku wynosiłaby: 200zł Najkorzystniejszą ofertą banku „Bank BPH” jest lokata na 12 miesięcy przy stałej stopie oprocentowania. Kwota odsetek brutto po roku wynosiłaby: 210zł. Najkorzystniejszą ofertą Banku PKO BP jest również lokata roczna przy stałej stopie procentowej. Kwota odsetek brutto po roku wynosiłaby: 167,5zł. Zaś najkorzystniejszą ofertą Getinbanku jest lokata na 12 miesięcy przy stałej stopie oprocentowania. Kwota odsetek brutto po roku wynosiłaby: 300zł. Analiza ofert bankowych

75 Po przeanalizowaniu wszystkich ofert banków lokalnych wybieramy ofertę Getinbanku, ponieważ jest najkorzystniejsza. Warto zauważyć, iż różnice między wszystkimi odsetkami znajdują się przedziale 167,50zł – 300zł. Jest to spora różnica. Różnica ta byłaby jeszcze większa, gdyby kapitał początkowy był wartością większą, np zł. Wniosek

76 Jak wybrać korzystną lokatę?
Aby wybrać korzystną lokatę należy: Przeanalizować oferty banków Pamiętać, że odsetki podlegają kapitalizacji O zysku lokaty decyduje oprocentowanie.

77 Źródła informacji http://www.kbsbank.com.pl www.getinbank.pl
Ulotki promocyjne Rozmowa z pracownikami banku

78 MIECHÓW POWUZ III SP-M-GR1
Dziękujemy za uwagę MIECHÓW POWUZ III SP-M-GR1 Karol Kluza, Paweł Więcławek, Gabriel Matuszewska, Kasandra Dziuba, Katarzyna Smagłowska, Patrycja Woźniak, Karolina Dzieża, Agnieszka Pasek, Tomasz Szarek, Mateusz Pawełek, Kamil Sado, Kacper Wodnicki, Mateusz Wiorek, Kacper Pasiński, Zuzanna Pawlik. Opiekun: mgr Joanna Gierat


Pobierz ppt "POWUZ III Miechów SP-M-GR1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google