Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Conventional & eLearning Gas Engineering Centre (CELGAS), J. Siemek, P. Büttner, D. M. Duse, V. Koeckritz, H-J. Kretzschmar, P. Krzystolik, S. Nagy, S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Conventional & eLearning Gas Engineering Centre (CELGAS), J. Siemek, P. Büttner, D. M. Duse, V. Koeckritz, H-J. Kretzschmar, P. Krzystolik, S. Nagy, S."— Zapis prezentacji:

1 Conventional & eLearning Gas Engineering Centre (CELGAS), J. Siemek, P. Büttner, D. M. Duse, V. Koeckritz, H-J. Kretzschmar, P. Krzystolik, S. Nagy, S. Rychlicki, J. Pinka, S. Stryczek 1)AGH University of Science & Technology, 2)Tech. & Sci. Org. of the German Gas & Water (DWGV), 3)Lucian Blaga University of Sibiu 4)TU Bergakademie Freiberg 5)DBI Freiberg, 6)Central Mining Institute, Katowice, 7)Polish Ass.of Petroleum & Gas Ind. Eng &Techn. (SITPNiG), 8)Technical University of Kosice

2 Misja projektu CELGAS Misją Projektu Pilotowego jest zmniejszenie luki technologicznej i edukacyjnej pomiędzy środowiskiem Inżynierów gazowników z krajów EU i aspirujących do EU.

3 CELE GŁÓWNE PROGRAMU LEONARDO da VINCI promocja kształcenia ustawicznego, stworzenie możliwości samodzielnego doskonalenia i rozwijania umiejętności, stworzenie systemu typu nauczenia na odległość związanego z branżą gazowniczą.

4 Cel główny projektu CELGAS podniesienie wiedzy i umiejętności inżynierów w krajach nowych Unii Europejskiej transfer wiedzy, przy zastosowaniu nauczania konwencjonalnego i niestacjonarnego na poziomie inżynierskim i magisterskim

5 Cele inne projektu CELGAS odnoszą się do punktu 2 obecnej edycji Programu Leonardo Da Vinci (New forms of learning and teaching and basic skills in vocational and education training (VET)). Innym dodatkowym celem jest zintegrowanie środowiska zawodowego czterech krajów partnerskich w zakresie szeroko pojętego gazownictwa ziemnego.

6 Partnerzy projektu CELGAS Technische Universitaet Bergakademie Freiberg, Niemcy DBI-Gastechnologisches Instituet GMBH, Niemcy German Technical and Scientific Organisation of Gas and Water (DVGW), Niemcy Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Polska Główny Instytut Górnictwa, Polska Universitatea Lucjan Blaga Sibiu, Rumunia Technicka Univerzita v Kosicach, Słowacja

7 Stan formalny projektu Komisja Europejska zaakceptowała do realizacji projekt PL/03/B/P/PP-174071 Conventional & e-Learning Gas Engineering Centre (CELGAS) Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci zakończyła proces kontaktowania projektu CELGAS w dn. 5.02.2005

8 Informacje dodatkowe Zaakceptowany budżet wynosi całkowity projektu 360 498 euro (w tym dofinansowanie z EU -270 374 euro). Czas realizacji 30 miesięcy - licząc od października 2004.

9 Program Prac Praca zostanie podzielona na sześć pakietów, z tego pięć merytorycznych i jeden organizacyjny. Praca w zakresie zarządzania projektem została przydzielona do pakietu WP1. Zarządzającym jest promotor – Akademia Górniczo- Hutnicza.

10 Zagadnienia merytoryczne WP2 Pakiet WP2 obejmuje powtórne zbadanie zapotrzebowania na typ kształcenia ustawicznego w przemyśle gazowniczym - głównymi wykonawcami są partnerzy: DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

11 Pakiet WP3 W zakresie WP3 Partnerzy przygotują zestaw kursów podnoszących kwalifikacje z następujących dziedzin: eksploatacja złóż gazu, podziemne magazynowanie gazu i problemy sekwestracji CO2, budowa i eksploatacja sieci dystrybucyjnych, użytkowanie przemysłowe i komunalne gazu, ochrona środowiska w gazownictwie, zarządzanie jakością oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w inżynierii gazowniczej.

12 WP4 Czwarty pakiet WP4 odnosi się do eksperymentu nauczania i będzie realizowany przez wszystkich Partnerów od kierunkiem Uniwersytetu Lucian Blaga w Sibiu.

13 WP5 Zagadnienie kontroli jakościowej procesu realizowane będzie głównie przez DVGW i SITPNIG.

14 WP6 Wszyscy partnerzy uczestniczą w pracach związanych z popularyzacją programu (WP6) i jego rozpowszechnieniem w różnorodnej formie. Koordynatorem działań jest Główny Instytut Górnictwa.

15 Studia podyplomowe i studia uzupełniające magisterskiew trybie e-learning Planowane szkolenia prowadzone będą w języku angielskim w sposób tradycyjny i z wykorzystaniem technik tradycyjnych i internetowych. Temat prac kontrolnych uzgadniany będzie zawsze w drodze konsultacji z kierownikiem szkolenia, egzamin końcowy będzie zdawany przed międzynarodową komisją. Każdy z partnerów uniwersyteckich i badawczych odpowiedzialny jest za realizację programu w danym zagadnieniu problemowym, zaś partnerzy związani ze środowiskiem inżynierskim (oba stowarzyszenia) są szczególnie odpowiedzialni za realizację praktycznych wdrożeń i nadzór nad jakością kształcenia.

16 Bieżące zadania W dniu 16. grudnia 2004 r. na spotkaniu inauguracyjnym we Freibergu ustalono m. in. zadania w zakresie pakietu zadaniowego nr 2 (WP2: Confirmation of needs and demand – survey): Każdy z Partnerów przygotuje własną propozycję zawartości kursów merytorycznych do 15 lutego WP3.1: Gas Production, WP3.2: Underground Gas Storage and Sequestration problems, WP3.3: Gas Distribution, WP3.4: Gas Usage, End User Safety and Environmental Protection, WP3.5:Quality Management and Human Resources Management in Gas Industry) DVGW i SITPNiG przygotują na podstawie przesłanych materiałów zrewidowany program do końca lutego.

17 Bieżące zadania Na podstawie internetowej dyskusji – propozycja zostanie ponownie przesłana do Partnerów ok. 15 marca br po zatwierdzeniu przez koordynatora AGH (Prof. J. Siemek) W każdym z krajów partnerskich program będzie konsultowany w środowisku inżynierskim do końca kwietnia. W pierwszej dekadzie maja DWGV i SITPNIG przygotują raport odnośnie programu ramowego kursów. Raport ten zostanie omówiony i przyjęty do realizacji na spotkaniu Partnerów w Krakowie w dniu 11 maja br.

18 Problem upowszechniania informacji o projekcie W zakresie problemu upowszechnienia projektu i jego wyników przygotowano program, który jest wdrażany stopniowo. W obecnej chwili przygotowana jest informacja internetowa w języku angielskim i czterech pozostałych językach. Oficjalnym vortalem projektu jest (www.celgas.net)www.celgas.net

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Conventional & eLearning Gas Engineering Centre (CELGAS), J. Siemek, P. Büttner, D. M. Duse, V. Koeckritz, H-J. Kretzschmar, P. Krzystolik, S. Nagy, S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google