Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Sprzedaży Nieruchomości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Sprzedaży Nieruchomości"— Zapis prezentacji:

1 Departament Sprzedaży Nieruchomości

2 Pakiety nieruchomości PKP S.A.
na sprzedaż

3 Pakiet biurowy l.p. miejscowość ulica województwo wydział sprzedaży
nr działki powierzchnia łącznie (w m2) powierzchnia użytkowa budynku (w m²) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / MPZP wartość szacunkowa (w tys. zł.) 1. Białystok Kolejowa podlaskie Warszawa 541/10 2 794,0 702,0 studium (pozostałe tereny zabudowane do sukcesywnej modernizacji i uzupełnień) 700,0 2. Bydgoszcz Ludwikowo kujawsko-pomorskie 5/8 1 763,0 3 446,0 studium - G3 (obszar aktywności gospodarczej usługowo-produkcyjnej) 3. Chełm Śląski Wieniawskiego śląskie Katowice 1285/ /13 6 755,0 2 679,0 studium (tereny obiektów produkcyjnych, składów magazynów i usług, tereny zamknięte) 2 760,0 4. Dębno Baczewskiego zachodniopomorskie Szczecin 44/11 1 229,0 405,0 studium (teren zabudowy produkcyjnej) 150,0 5. Elbląg Lotnicza warmińsko-mazurskie 71/33 1 117,0 1 035,0 MPZP (tereny stacji kolejowej; w planie nie stwarza się ograniczeń w zmianach funkcjonalnych (z wykluczeniem lokalizacji urządzeń uciążliwych oraz nowej zabudowy mieszkaniowej) 1 600,0 6. Ełk Sportowa 1263/30 do wydzielenia 807,0 studium (tereny zamknięte; nieruchomość objęta projektem podniesienia wartości nieruchomości przez zmianę przeznaczenia w MPZP) 800,0 7. Gdańsk Braci Lewoniewskich pomorskie 32/1, 32/3, 32/4, 32/5 2 030,0 nie dotyczy MPZP (funkcje usługowe) 1 000,0 8. Kochanowskiego 45/13, 698/5 86 729,0 MPZP (funkcje usługowo-produkcyjne) 5 000,0 9. Nowa Dmowskiego 35, 34/1, 26/2,34/2, 150/2 20 000,0 16 000,0 10. Gryfino Słoneczna 448 1 788,0 289,0 studium - ZP (tereny zieleni parkowej) 330,0 11. Inowrocław Kruśliwiecka 21/5 ,0 971,1 studium (tereny zamknięte) 12. Roździeńskiego ślaskie 5/2, 7/3, 7/5, 10/5, 10/7, 11/4, 11/3, 15/2, 106/10, 110/6, 110/5, 118/4, 118/3, 15/3, 106/12, 119/9 7 246,0 17 211,0 studium (strefa CU4 - obszar centralnego ośrodka usługowego) 14 220,0 13. Kielce Paderwskiego świętokrzyskie Lublin 88/2, 88/3, 88/4 3 553,0 udział 67,87% z 5087,7 m2 studium (tereny zabudowy o funkcji usług ogólnomiejskich metropolitalnych oraz funkcji mieszkaniowej) 1 295,6 14. Kraków Rondo Mogilskie małopolskie 508/1 2 321,0 5 935,6 studium - MU (tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowo-usługowej)  20 000,0 15. Dekerta 177 1 628,0 MPZP - B.KDL (działka w głównej części przeznaczona pod drogi publiczne lokalne), B12.M (częściowo pod zabudowę mieszkaniowa niskiej intensywności) 354,0  16. Gazowa lubelskie 2/115 4 815,0 2 101,4 studium (teren intensywnej urbanizacji oraz obszar rozwoju funkcji centrotwórczych) 2 000,0 17. Okopowa 42/2, 42/3, 42/4 14 320,0 21 130,5 41 700,0 18. Łódź Tuwima łódzkie 169/5 8 777,0 13 085,6 studium (tereny koncentracji usług) 9 000,0 19. Małaszewicze Kolejarzy 21/46 7 605,0 studium (tereny kolejowe z dopuszczeniem lokalizowania obiektów budowlanych związanych z transportem) 1 950,0

4 Pakiet biurowy l.p. miejscowość ulica województwo wydział sprzedaży
nr działki powierzchnia łącznie (w m2) powierzchnia użytkowa budynku (w m²) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / MPZP wartość szacunkowa (w tys. zł.) 20. Myślibórz Dworcowa zachodniopomorskie Szczecin 540/70 1 768,0 758,3 studium - KK (tereny kolejowe) 160,0 21. Olsztyn Zientary-Malewskiej warmińsko-mazurskie Bydgoszcz 1/84 1 319,0 1 540,0 studium (tereny zamknięte; możliwe przekształcenie na funkcje usługowo-gospodarcze) 1 000,0 22. Poznań Arcybiskupa Dymka wielkopolskie 41568 15 701,0 1 068,0 studium - M1sw/U1sw (tereny zabudowy średnowysokiej, mieszkaniowej wielorodzinnej, blokowej i kwartałowej z usługami podstawowymi) 8 000,0 23. Matyi 3/33 28 347,0 nie dotyczy studium - Musw (tereny zabudowy śródmiejskiej, zwartej, średniowysokiej o funkcji mieszkaniowo-usługowej ogólnomiejskiej) 45 000,0  24. Przemysłowa 5/31 6 322,0 5 100,0 25. Stargard Szczeciński Okulickiego 30/11 1 287,0 362,4 studium - KK (tereny komunikacji kolejowej) 190,0 26. Gdańska 1/79 1 900,0 867,0 MPZP - IS (tereny zamknięte) 550,0 27. Potulicka 7/1 904,0 466,0 MPZP - S.N.2007.MWU (tereny o funkcji mieszkaniowo-wielorodzinnej) 500,0 28. Świnoujście Okólna 136/1 2 228,0 1 020,0 MPZP - CM.VB.11 (funkcje biurowe i usług, związanych z obsługą portu) 900,0 29. 60/1 706,0 247,5 MPZP - PS.V.B.09 (tereny produkcyjno-składowe z dopuszczeniem obiektów usługowych, magazynowych, biurowych) 370,0 30. Tarnowskie Góry Częstochowska ślaskie Katowice 5613/36 3 788,0 1 300,0 MPZP - MW (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej), UP,UKI (tereny zabudowy usługowej obejmujące usługi publiczne i komercyjne) 2 600,0 31. Toruń Nieszawska kujawsko-pomorskie 483/4 2 750,0 2 512,0 studium - O11aKK (tereny kolejowe, dopuszcza się działalność gospodarczą i usługi) 32. Warszawa Aleja Solidarności mazowieckie 2/7 1 034,0 302,0 MPZP (funkcje usługowe) 620,0 33. Armatnia 29/2 464,0 247,7 studium (tereny usług) 384,0 34. Ordona 21/28 2 767,0 2 882,0 studium (zabudowa mieszkaniowa) 4 000,0 35. Wrocław Pułaskiego dolnośląskie 4/99, 4/102 1 705,0 858,5 MPZP -13.MW/U (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi, hotele; uzupełniające: produkcja drobna, transport i budownictwo, sport i wypoczynek) 2 260,0

5 Pakiet handlowy l.p. miejscowość ulica województwo wydział sprzedaży
nr działki powierzchnia łącznie (w m2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / MPZP wartość szacunkowa (w tys. zł.) 1. Bydgoszcz Rycerska kujawsko-pomorskie 25/8, 25/9, 28/3, 30/2 34 274,00 studium (obszar usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy) 7 350,0 2. Chojnice Gdańska pomorskie Gdańsk 555/16 7 505,00 MPZP - U (usługi) 705,0 3. 555/8 3 153,00 295,0 4. Czarnków Dworcowa wielkopolskie Poznań 381/21 5 339,00 MPZP - 2U/UH, 6U/UH (obiekty usługowe o pow. sprzedażowej od 600 do 2000m2) 1 050,0 5. Człopa Kolejowa zachodniopomorskie Szczecin 204/2, 204/5 22 726,00 studium (tereny produkcyjne, zabudowa produkcyjna i składowa) 1 000,0 6. Dąbrowa Górnicza śląskie Katowice 8/7 2 068,00 MPZP - 2UM (tereny pod nieuciążliwą zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową) 250,0 7. 2448/21 2 389,00 studium (tereny zabudowy usługowej) 200,0 8. Gdynia Morska 661/4, 659/3 2 131,00 studium - TK (tereny kolejowe) 600,0 9. Gliwice Dąbrowskiego 373/18 1 863,00 700,0 10. Kalisz Pomorski Wrocławska 40/23 3 920,00 studium (działalność gospodarcza, w tym przemysł bez składów) 11. Grundmana 82/5, 82/3 4 595,00 studium - KDZ (obszar dróg i placów publicznych klasy zbiorczej) 1 750,0 12. Ludwika 67, 68 1 611,00 studium (strefa zainwestowania miejskiego, istniejąca i projektowana o wysokiej intensywności zabudowy) 330,0 13. Kolbuszowa Ks. Ruczki podkarpackie Kraków 1546/45, 1546/47, 1546/48 2 948,00 studium (obszar usługowo-mieszkaniowy, centrotwórczy oraz usługi ponadlokalne i zabudowa wielorodzinna) 14. Koluszki Partyzantów łódzkie Warszawa 105/14, 105/13 3 662,00 231,0 15. Konin 250/28, 250/29, 250/30 5 244,00 MPZP (usługi centrotwórcze, parking, usługi nieuciążliwe); złożony wniosek do UM Konin o zmianę planu na tereny zabudowy usługowej (działalność handlowo-usługowa) 2 000,0 16. Plac Jana Jeziorańskiego małopolskie 179/45 5 688,00 studium (tereny obszaru śródmiejskiego) 30 000,0 17. Rakowicka 237/12 496,00 studium (tereny zabudowane i zainwestowane) 820,0 18. Siedleckiego 291/8 11 471,00 studium - MU (tereny mieszkaniowo - usługowe) 7 590,0 19. Krosno Naftowa 26/4, 26/6, 26/7, 26/8 6 320,00 studium - U3 (strefa zabudowy usługowo-produkcyjnej, w obszarze z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową) 20. Legnica Kartuska dolnośląskie Wrocław 201/22, 201/5, 201/6, 201/10, 201/23 29 945,00 studium (strefa komunikacyjna, kierunki zagospodarowania - centrum komunikacyjne) 3 250,0 21. 335/2 7 063,00 MPZP (zabudowa usługowa, handlowa o powierzchni sprzedaży do 2000m2) 22. Lublin Kunickiego lubelskie 2/80, 2/81, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28 10 933,0 studium - DW (inwestycja budowlana polegającej na realizacji budynku usługowo - handlowego z zapleczem parkingowym) 1 360,0

6 Pakiet handlowy 6 l.p. miejscowość ulica województwo wydział sprzedaży
nr działki powierzchnia łącznie (w m2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / MPZP wartość szacunkowa (w tys. zł.) 23. Lublin Nowy Świat lubelskie 2/45, 2/94, 2/122 35 525,0 studium (tereny intensywnej urbanizacji, obszary zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej, wymagającej programów naprawczych, obszary rozwoju funkcji centrotwórczych, ośrodku usług ponadpodstawowych) 6 615,0 24. Lubliniec Oleska śląskie Katowice 449/8 14 257,00 MPZP - 42US (tereny usług, sportu i rekreacji), 41Z (tereny użytków zielonych, łąk i pastwisk) 300,0 25. Mława Dworcowa mazowieckie Warszawa 1576/112 20 376,00 studium (tereny usługowe) 320,0 26. Nowe Miasto Lubawskie Grunwaldzka warmińsko-mazurskie Bydgoszcz 88/15 6 539,00 studium (tereny wymagające modernizacji, przekształceń lub uzupełnień) 210,0 27. Olsztyn Zientary-Malewskiej 1/36 i 1/34 1 937,00 studium - M4 (obszar koncentracji usług ogólnomiejskich średniej i niskiej intensywności) 755,0 28. Ostrołęka Magazynowa 60618 9 581,00 studium (tereny zabudowy produkcyjno-techniczno-usługowej) 260,0 29. Ostrów Mazowiecka Żale 1368/31 46 372,00 MPZP - 2U (usługi jako przeznaczenie podstawowe) 374,0 30. Otwock Mickiewicza 1/4 2 262,00 MPZP - MU2 (tereny mieszkaniowo usługowe), UK (tereny usług dopuszczanych w chronionym krajobrazie) 199,0 31. Piotrków Trybunalski Roosevelta łódzkie 17/66 6 912,00 studium (przemysł, magazyny, składowanie) 400,0 32. Pisz 142/15, 142/16 2 736,00 studium (tereny zabudowane pod budynki i obiekty służące PKP i PKS, pod działalność gastronomiczną, zabudowa usługowa) 125,0 34. Poznań Dymka wielkopolskie 21/10 15 701,00 studium - M1sw/U1sw (tereny zabudowy średniowysokiej, mieszkaniowej wielorodzinnej, blokowej i kwartałowej z usługami podstawowymi, z dopuszczeniem terenów zabudowy średniowysokiej o funkcji usługowej) 7 500,0 35. Puławy Lubelska 414/3 1 195,0 studium - tereny zamknięte 476,0 36. Radom Warsztatowa 90/2 9 324,00 studium (ważny teren inwestycyjny) 468,0 37. Rejowiec Fabryczny Cementowa 122/6 16 114,00 MPZP (tereny zabudowy osiedlowo-przemysłowej) 197,0 38. Rybnik Żwirowa 5713/333 29 867,00 MPZP UC (tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyższej 2000m2), ZP (tereny zieleni urządzonej) 5 000,0 39. Wodzisławska 5484/188, 5484/187 2 624,00 studium dz UC (tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyższej 2000 m2), ZP (tereny zieleni urządzonej), dz. 5484/188 (brak planu, działka została wyłączona z terenów zamkniętych) 450,0 40. Sędziszów świętokrzyskie 1/13 1 361,0 MPZP UP 1 - teren usług publicznych 180,0 41. Sępólno Krajeńskie Chojnicka kujawsko-pomorskie 543, 544, 545/1 10 828,00 studium (teren wydzielonych usług sportu, rekreacji i turystyki) 460,0 42. Siedlce Targowa 1/26 42 863,00 studium (tereny kolejowe z dopuszczeniem usług) 380,0 43. Skarżysko-Kamienna Towarowa 1/70 15 561,00 studium (tereny przemysłowe, magazynowe, centra logistyki wraz z usługami) 1 322,0 44. Piłsudskiego 1/50 5 098,00 studium (zabudowa wielorodzinna) 353,0 45. Niepodległości 1/76 2 560,00 218,0 6

7 Pakiet handlowy l.p. miejscowość ulica województwo wydział sprzedaży
nr działki powierzchnia łącznie (w m2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / MPZP wartość szacunkowa (w tys. zł.) 46. Skarżysko-Kamienna Piłsudskiego świętokrzyskie Lublin 1/72 2 984,00 studium (tereny przemysłowe, magazynowe, centralne logistyczne wraz z usługami) 130,0 47. Stargard Szczeciński Dworcowa zachodniopomorskie Szczecin 100/40, 100/41, 100/42, 100/43, 100/44, 100/45, 100/57, 100/58 4 110,00 studium (centrum przesiadkowe) 1 500,0 48. Brzozowa 420/1, 420/5, 420/6, 420/7, 420/8 13 021,00 studium (urządzenia sportowe, miejskie zespoły mieszkaniowe) 900,0 49. Sucha Beskidzka Kolejowa małopolskie Kraków 9463/11, 9463/13, 9463/14, 9463/15, 9463/16, 9463/17, 9463/18 4 221,00 MPZP (teren usług komercyjnych) 220,0 50. Swarzędz Kirkora wielkopolskie Poznań 2187/21, 2187/5, 2187/12, 2187/13, 2187/17, 2187/19, 2187/23, 2187/24 11 487,00 studium (zabudowa usługowa i usługowo-mieszkaniowa) 1 300,0 51. Konopnickiej 2358/3 4 156,00 studium (tereny zamknięte) 300,0 52. Krzywoustego 1/5, 1/8, 1/9 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 5/8 i 5/9 21 297,00 studium (zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne, mieszkalna; jako funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, usługi handlowe) 4 000,0 53. Szczytno Wasińskiego warmińsko-mazurskie Bydgoszcz 308/6, 308/7, 308/8, 308/18 7 136,00 MPZP - 16KK (teren o podstawowym przeznaczeniu pod usługi), 1KG-3 (adaptowana ulica klasy głównej), 17KS (parking i postój TAXI) 500,0 54. Świętochłowice Przemysłowa śląskie Katowice 386/162, 383/162, 270/163, 277/163, 392/163, 1374/1 16 497,0 MPZP - 21 TUHG-TZI (strefa projektowanego wielofunkcyjnego zespołu handlowo-usługowego w terenach zieleni) 1 700,0 55. Tczew Pomorska pomorskie Gdańsk 1/5 2 044,00 studium - TK (tereny kolejowe) 250,0 56. Trzebnica Milicka dolnośląskie Wrocław 28 6 501,00 studium - PS (tereny przemysłu, składy) 920,0 57. Tuczno Wolności 11/3 4 622,00 studium (tereny mieszkalno-usługowe) 150,0 58. 1/8 3 864,00 studium (tereny transportu) 120,0 59. Wałcz Południowa 3700/13 3 294,00 400,0 60. 3700/9 1 811,00 810,0 61. Warszawa Pratulińska mazowieckie 128/4 16 348,00 studium (zabudowa usługowa) 6 000,0 62. Chruściela 196/3, 196/4, 196/5 12 137,00 MPZP - UH (usługi , handel) 4 600,0 63. Wolsztyn 356/12, 356/5, 409/1 1 746,00 studium (usługi, bazy, składy, magazyny, obsługa komunikacji) 1 000,0 64. Zabrze Armii Krajowej 2560/136 2 743,00 studium - PU (tereny przemysłowo - usługowe) 255,0 65. Zduńska Wola Karsznicka łódzkie 259/225 21 799,00 studium - Ur (tereny rozwojowe, budownictwo mieszkaniowe i usług) 600,0 66. 88/5, 88/8 3 617,00 studium (przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem lokalizacji usług nieuciążliwych) 90,0 67. Zwierzyniec Monopolowa lubelskie 1199/1 3 494,00 MPZP - TK (tereny kolejowe) 279,0 68. Żywiec Browarna 140/24 2 175,00 MPZP (tereny zabudowy usługowej) 700,0

8 Pakiet logistyczny l.p. miejscowość ulica województwo
wydział sprzedaży nr działki powierzchnia łącznie (w m2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / MPZP wartość szacunkowa (w tys. zł.) 1. Bydgoszcz Przemysłowa kujawsko-pomorskie 6/2 3 976,0 studium (tereny usługowo-produkcyjne) 165,0 2. Inwalidów 5/6, 3/1 40 638,0 studium - G7 (obszar aktywności gospodarczej usługowo-produkcyjnej) 2 000,0 3. Chełm Kolejowa lubelskie Lublin 214/8 4 524,0 MPZP - B3.U-1 (tereny pod usługi, bazy, składy i hurtownie) 680,0 4. Chełm Śląski Wieniawskiego śląskie Katowice 1330/13, 1285/13 6 755,0 studium (tereny obiektów produkcyjnych, składów magazynów i usług) 2 760,0 5. Choszczno zachodniopomorskie Szczecin 26/5 55 510,0 studium (tereny produkcyjne, składów i magazynowania) 600,0 6. Dęblin Towarowa 2363/42, 2363/44 16 862,0 studium (tereny kolejowe ze wskazaniem do rozwoju obiektów usługowych) 1 528,5 7. Elbląg Lotnicza warmińsko-mazurskie 71/20 3 041,0 studium (tereny zamknięte) 140,0 8. Gdańsk Sandomierska pomorskie 45/6 1 950,0 studium (tereny o przewadze funkcji przemysłowo-składowej) 390,0  9. Sucharskiego 2/5 4 712,0 MPZP (stacja towarowa, teren w granicach portu gdańskiego)  350,0 10. Elbląska 27/2 15 660,0 studium (teren zabudowy produkcyjno-usługowy)  2 100,0 11. Letnicka 12 2 516,0 MPZP (strefa produkcyjno-usługowo-handlowa) 510,0 12. Uczniowska 504, 505, 506/2, 533/3 36 720,0 MPZP (teren zabudowy przemysłowo-usługowej) 4 100,0 13. Gębarzewo Żydowo wielkopolskie Poznań 24, 25, 33/2, 26, 28, 29, 32/6, 38/4, 40, 31/5 ,0 studium (tereny przemysłowe) 1 500,0 14. Herby Lubliniecka 263/6, 521/6 2 371,0 studium dz. 521/6 - U (tereny usług), dz. 263/6 - U, P (tereny usług, tereny produkcyjne, składowe, bazy) 400,0 15. Hrubieszów Nowa 1371/3, 1371/6, 1371/7, 1371/14, 1371/19 97 719,0 studium (tereny kolejowe) 1 670,0 16. Kamińsk 13/2 ,0 studium - obszar wielofunkcyjny tj. mieszkalnictwo, usługi, rzemiosło, drobny przemysł z przewagą funkcji mieszkalno-usługowe 17. Asnyka 1/16, 1/21, 1/25, 274/4, 275/4 59 751,0 MPZP - 2 PU (obiekty produkcyjne, składy i magazyny, biura, obiekty usługowe w tym obsługi komunikacji i transportu, inkubatory przedsiębiorczości) 15 000,0 18. Kraków Hodura Franciszka małopolskie 236/44, 236/45, 236/46 5 101,00 studium - UC (tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych), KK (tereny kolejowe) 19. Łowińskiego od 13/7 do 13/10, od 13/12 do 13/18, 13/19, 13/20, 13/22, od 13/27 do 13/30, od 13/33 do 13/43, 13/51, 13/52 34 087,0 studium (tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych) 6 900,0 20. Półłanki 120/3 70 129,0 MPZP - PU (tereny zabudowy przemysłowo-usługowej) 5 470,3 21. Laskowice 7/3 30 248,0 studium (tereny produkcyjne, usługi) 22. Lidzbark Warmiński Dąbrowskiego 9/9 9 548,0 MPZP - EUKK (tereny kolejowe, obiekty stacji kolejowej (adaptowane); obiekty obsługi technicznej zbędne dla potrzeb kolejowych mogą być przeznaczone pod inną funkcję o charakterze przemysłowo-usługowym) 200,0 23. Szwoleżerów 9/10, 9/11 4 348,0 110,0

9 Pakiet logistyczny l.p. miejscowość ulica województwo
wydział sprzedaży nr działki powierzchnia łącznie (w m2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / MPZP wartość szacunkowa (w tys. zł.) 24. Łódź Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września łódzkie Warszawa 1/141, 1/143, 71/144, 71/149 ,0 studium - PU (przemysł, tereny składowania) 18 000,0 25. Zakładowa 120/72 52 738,0 studium - TK (tereny kolejowe); WZ na halę magazynową 6 935,0 26. Nakło nad Notecią Bydgoska kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 640/3 1 902,0 studium - MN/U (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług) 1 000,0 27. Ostrołęka Magazynowa mazowieckie 60618 9 581,0 studium (tereny zabudowy produkcyjno-techniczno-usługowej) 316,0 28. Ostrów Mazowiecka Fabryczna 1368/31 46 372,0 MPZP - 2U (tereny usługi jako przeznaczenie podstawowe) 355,0 29. Skarżysko - Kamienna Niepodległości świętokrzyskie Lublin 1/74 2 433,0 studium (tereny przemysłowe, magazynowe, centra logistyki z usługami) 207,0 30. Piłsudskiego Świętokrzyskie 1/78 8 933,0 580,0 31. Słupsk Krzywoustego pomorskie Gdańsk 1/36, 1/37, 1/44, 1/46, 1/8, 225/16 42 023,0 MPZP (tereny przemysłowo- składowe, tereny komunikacji) 2 000,0  32. Sosnowiec Stacyjna śląskie Katowice 792/42 3 546,0 MPZP - B.KK.7 (tereny kolejowe stanowiące tereny zamknięte) 1 125,0 33. Szczecin Do Rajkowa zachodniopomorskie 1/16 42 500,0 studium (produkcja i składy, usługi, logistyka) 15 560,0 34. Pomorska od 2/23 do 2/36 (bez 2/24 i 2/31) 44 621,0 studium (działalność produkcyjna, magazyny i składy, logistyka, inkubatory przedsiębiorczości, park technologiczny, park przemysłowy) 4 200,0 35. Warcisława od 21/3 do 21/15 (bez 21/6) 35 390,0 studium - TK (tereny kolejowe) 1 800,0 36. Władysławowo Starowiejska 3/2 3 327,0 MPZP (funkcja parkingowa z uzupełniającymi usługami,) 610,0 37. Żukowo Kościerska 1211/2 5 324,0 studium ( funkcje składowe, produkcja) 350,0

10 Pakiet mieszkaniowy l.p. miejscowość ulica województwo
wydział sprzedaży nr działki powierzchnia łącznie (w m2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / MPZP wartość szacunkowa (w tys. zł.) 1. Częstochowa Podwale śląskie Katowice 158/3 9 713,0 studium - MN (tereny zabudowy jednorodzinnej), G, Z (częściowo teren dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych; wymagane zabezpieczenie wód podziemnych przez zanieczyszczeniem) 650,0 2. Ełk Sikorskiego warmińsko-mazurskie Bydgoszcz 232/15 966,0 studium - As-6 (f. podstawowa mieszkaniowa, usług ogólnomiejskich, usług centrotwórczych, f. uzupełniające – rekreacyjna, nieuciążliwa działalność gospodarcza) 90,0 3. 1263/6 1 609,0 studium - Bs-7 (f. podstawowa mieszkaniowa, usługowa i handlowa, f. uzupełniająca - nieuciążliwa działalność gospodarcza, rekreacyjna) 140,0 4. Gdańsk Toruńska pomorskie 262/4, 262/5 53 251,0 MPZP (usługi, ulice lokalne; podjęta uchwała o zmianie MPZP - przewidziana zabudowa mieszkaniowa i usługowa) 23 100,0 5. Gdynia Nowodworcowa 203/8 1 667,0 MPZP (tereny zamknięte do zmiany na zabudowę usługową; WZ - zgoda na postawienie budynku usługowo-mieszkalnego) 450,0 6. Inowrocław Wojska Polskiego kujawsko-pomorskie 12 1 770,0 MPZP (teren zabudowy mieszkalnej z budynkami mieszkalnymi o wysokości do 2 kondygnacji naziemnych z poddaszem użytkowym) 110,0 7. Magazynowa 13/3 7 930,0 studium ( tereny budownictwa mieszkalnego) 8. Asnyka 1/23, 1/24, 269/4, 270/4, 271/4, 272/4, 273/4, 266/44 59 742,0 MPZP - 2 MWU (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna), 2 PU - obiekty produkcyjne, składy i magazyny, biura, obiekty usługowe w tym obsługi komunikacji i transportu), 1KDL/Z (droga publiczna klasy lokalnej z dopuszczeniem podwyższenia do klasy zbiorczej) 6 900,0 9. Saska 7810/262 1 704,0 MPZP - MN (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) 345,0 10. Kętrzyn Dworcowa 142/10 2 976,0 studium (obszar 4 - obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej; obszar wymagający przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji) 160,0 11. Kraków Siedleckiego małopolskie Lublin 291/8 11 471,0 studium - MU (tereny mieszkaniowo-usługowe) 7 590,0 12. Kutno Siemiradzkiego łódzkie Warszawa 941/38 1 407,0 studium (zabudowa mieszkalna jednorodzinna i rezydencjonalna) 60,0 13. Łowicz Kaliska 4730/18 5 226,0 studium - BM (zabudowa mieszkaniowa, usługowa i niewielkich zakładów produkcyjno-usługowych) 320,0 14. Łódź Rojna 71/1, 57 14 203,0 studium (obszar usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy) 1 850,0 15. Wazów 629 29 790,0 3 000,0 16. Podchorążych 38/16 12 214,0 1 800,0 17. Beskidzka 19, 18/1 8 683,0 1 000,0 18. Maksymilianowo 204 4 328,0 studium (teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej) 350,0 19. Morąg 4/51, 4/61 4 498,0 MPZP - OZN. 2UM (podstawowe przeznaczenie pod obiekty usługowe z mieszkaniami) 250,0 20. Żeromskiego 4/29 6 795,0 MPZP - 1 kk (tereny kolejowe) 400,0 21. 4/26 51 851,0 2 500,0 22. 47 1 823,0 MPZP MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) 100,0 23. Nysa Bema opolskie Wrocław 70/13 3 089,0 MPZP - U2 (dopuszczalne mieszkalnictwo zbiorowe) 8 000,0 24. 70/45 9 095,0 23 000,0

11 Pakiet mieszkaniowy l.p. miejscowość ulica województwo
wydział sprzedaży nr działki powierzchnia łącznie (w m2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / MPZP wartość szacunkowa (w tys. zł.) 25. Nysa Bema opolskie Wrocław 70/12 3 138,0 MPZP - U2 (dopuszczalne mieszkalnictwo zbiorowe) 8 000,0 26. Obrowo kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 151/7 5 912,0 studium ( tereny budownictwa mieszkalnego) 170,0 27. Olsztyn Morwowa warmińsko-mazurskie 1/74, 248 5 572,0 studium - M4 (strefa mieszkaniowa Zatorze, obszar mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej) 900,0 28. Sokola 158/6, 158/7, 158/8, 158/9 8 156,0 MPZP - PS 4 (tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, dopuszczalna- usługi nieuciążliwe) MW 2 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, istniejąca i projektowana) 1 000,0 29. Ostróda 110/45 1 034,0 studium (tereny zamknięte); lokalizacja nad jeziorem 100,0 30. Pelplin Dworcowa pomorskie Gdańsk 164/3 4 571,0 MPZP - 50.MW (tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, teren istniejących ogrodów działkowych do zachowania; obszar zabytkowo chroniony ustaleniami planu) 190,0 31. Pruszcz 67/1 1 388,0 studium (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) 45,0 32. Rzeszów Langiewicza podkarpackie Kraków 993/18, 993/19 22 013,0 studium - KK (tereny kolejowe) 1 200,0 33. Sędziszów świetokrzyskie Lublin 156/13 1 300,0 MPZP (tereny usług publicznych) 175,0 34. Solec Kujawski 311/2 990,0 studium ( strefa systemu ekologicznego, obszar wielofunkcyjny) 40,0 35. Stare Jabłonki 143/15 1 991,0 MPZP (teraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) 84,0 36. Toruń Armii Ludowej 1034 3 071,0 MPZP (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) 185,0 37. Trzciniec 718/2 i 718/6 1 973,0 studium (tereny kolejowe, w strefie ochrony konserwatorskiej B) 95,0 38. Warszawa Składowa mazowieckie 73/4 2 576,0 MPZP - MW (podstawowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług) 1 803,2 39. Ordona 21/46, 21/50 11 811,0 studium (tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokości do 20 m; WZ - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z garażami podziemnymi, plus biura i usługi) ,0 40. Boguszewska 21/22 2 220,0 studium (WZ - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z garażami podziemnymi) ,0 41. 21/37 1 801,0 studium (WZ - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) ,0 42. Białostocka 3/6 2 886,0 MPZP (teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z garażami podziemnymi z dopuszczeniem usług) ,0 43. Objazdowa 24/2 5 884,0 studium (tereny usług do wysokości 20 m; w projekcie planu wpisane są usługi z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) 44. Wielbark Czarneckiego 6/10, 6/11 4 778,0 studium (tereny mieszkalno-usługowe) 250,0 45. 6/28 2 780,0 studium (infrastruktura techniczna) 150,0 46. 6/31 3 617,0 studium (tereny mieszkalno-usługowe/ infrastruktura techniczna (50/50)) 200,0 47. Wieluń Kossaka łódzkie 33/25, 33/26 3 230,0 studium (zabudowa mieszkalna jednorodzinna i rezydencjonalna) 262,0 48. Popowicka dolnośląskie 2 18 883,0 MPZP - 1MW-U/1 (teren zabudowy wielorodzinnej i usług), 3KDD/3 (drogi) 11 142,0

12 Pakiet mieszkaniowy l.p. miejscowość ulica województwo
wydział sprzedaży nr działki powierzchnia łącznie (w m2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / MPZP wartość szacunkowa (w tys. zł.) 49. Wrocław Hermanowska dolnośląskie 4/24 + 1/6 udziału dz. 4/22 14 771,8 studium - WL (zespół urbanistyczny mieszkaniowy wielorodzinny) 9 600,0 50. 3/7, 4/13 13 584,0 7 000,6 51. 4/25 + 1/6 udziału dz. 4/22 2 656,8 2 230,0 52. 4/21 + 1/6 udziału dz. 4/22 9 071,8 4 600,0 53. 4/20 + 1/6 udziału dz. 4/22 31 082,8 15 900,0 54. 4/23 + 1/6 udziału dz. 4/22 14 399,8 7 500,0 55. 1 Maja 8/4 6 715,0 MPZP - 6MW/3 (zabudowa wielorodzinna) 2 800,0 56. Zabrze Zwrotnicza śląskie Katowice 2234/35 1 581,0 studium (tereny zamknięte) 129,0 57. 2236/35 1 583,0 100,0 58. Zduńska Wola Karsznicka łódzkie Warszawa 259/255 1 427,0 studium (zabudowa mieszkalna jednorodzinna i rezydencjonalna) 60,0 59. 259/225 21 799,0 500,0 60. Żelistrzewo Sportowa pomorskie Gdańsk 318/2 1 249,0 studium (tereny zabudowy mieszkaniowej) 95,0 61. Żory Sikorskiego 2470/7 3 875,0 MPZP - MW (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) 312,0


Pobierz ppt "Departament Sprzedaży Nieruchomości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google