Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizyta w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej Uczniowie klasy II Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku o kierunku kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizyta w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej Uczniowie klasy II Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku o kierunku kształcenia."— Zapis prezentacji:

1

2 Wizyta w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej Uczniowie klasy II Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku o kierunku kształcenia ochrona środowiska

3 Lokalizacja oczyszczalni Oczyszczalnia ścieków, którą mieliśmy okazję zwiedzić, znajduje się w Nowej Wsi Ełckiej. Miejscowość ta położona jest w odległości około 5 km od Ełku. Kompleks budynków oczyszczalni zlokalizowany jest na uboczu w otoczeniu lasów i łąk, w bliskim sąsiedztwie rzeki Ełk.

4 Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej Oczyszczalnia jest przygotowana do przyjęcia ścieków sanitarnych z terenu całej Gminy Ełk, na obszarze której rozpoczęto realizację programu budowy systemu grawitacyjno-tłocznego, doprowadzenia ścieków z kilkudziesięciu miejscowości o niezaprzeczalnych walorach przyrodniczo-turystycznych. Oczyszczalnia jest przygotowana do przyjęcia ścieków sanitarnych z terenu całej Gminy Ełk, na obszarze której rozpoczęto realizację programu budowy systemu grawitacyjno-tłocznego, doprowadzenia ścieków z kilkudziesięciu miejscowości o niezaprzeczalnych walorach przyrodniczo-turystycznych.

5 Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej Gruntownie zmodernizowana w latach 1995-2001 oczyszczalnia ma uporządkowaną gospodarkę ściekową i wypełnia surową normę dostosowującą Polskie prawo do wymagań Unii Europejskiej. Gruntownie zmodernizowana w latach 1995-2001 oczyszczalnia ma uporządkowaną gospodarkę ściekową i wypełnia surową normę dostosowującą Polskie prawo do wymagań Unii Europejskiej.

6 Biomasa wykorzystywana w oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków w NWE jest szczególnie nastawiona na pozyskiwanie biogazu z osadów ściekowych.

7 Biogaz Nadający się do celów energetycznych biogaz może powstawać w procesie fermentacji beztlenowej z m.in. osadu ściekowego w oczyszczalniach ścieków i odpadów organicznych na komunalnych wysypiskach śmieci. Nadający się do celów energetycznych biogaz może powstawać w procesie fermentacji beztlenowej z m.in. osadu ściekowego w oczyszczalniach ścieków i odpadów organicznych na komunalnych wysypiskach śmieci. Średnia wartość opałowa biogazu wynosi 25,4 MJ/Nm 3.

8 skład biogazu dwutlenek węgla 25-60% metan 40-75% Siarko- wodór 0-1% wodór 0-1% azot 0-7% tlen 0-2% Schemat przedstawia zawartość poszczególnych gazów składających się na biogaz. Schemat przedstawia zawartość poszczególnych gazów składających się na biogaz.

9 Biogaz Biogaz z osadów pościekowych - powstaje w wyniku fermentacji metanowej z osadu tworzącego się w procesie oczyszczania ścieków.

10 Technologie stosowane w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.

11 Gospodarka ściekowa Gospodarka ściekowa Ścieki oczyszczane są w pierwszym stopniu oczyszczania w wyniku procesów mechaniczno- biologicznych na drodze naturalnej z możliwością wspomagania chemicznego. Ścieki oczyszczane są w pierwszym stopniu oczyszczania w wyniku procesów mechaniczno- biologicznych na drodze naturalnej z możliwością wspomagania chemicznego.

12 Oczyszczanie mechaniczne Mechaniczne oczyszczanie odbywa się na kratach schodkowych, w sitopiaskowniku oraz w dwóch osadnikach wstępnych. Mechaniczne oczyszczanie odbywa się na kratach schodkowych, w sitopiaskowniku oraz w dwóch osadnikach wstępnych. KratySitopiaskownikOsadniki wstępne

13 Oczyszczanie biologiczne Drugi stopień oczyszczania to oczyszczanie biologiczne - odbywa się w szeregu komór o różnych warunkach tlenowych. Proces ten polega na usuwaniu rozpuszczonych związków organicznych za pomocą grup wyspecjalizowanych mikroorganizmów, stanowiących osad czynny. Drugi stopień oczyszczania to oczyszczanie biologiczne - odbywa się w szeregu komór o różnych warunkach tlenowych. Proces ten polega na usuwaniu rozpuszczonych związków organicznych za pomocą grup wyspecjalizowanych mikroorganizmów, stanowiących osad czynny.

14 Gospodarka osadowa Pierwszym etapem obróbki osadów jest stabilizacja beztlenowa w zamkniętych komorach fermentacyjnych z równoczesnym odzyskiem biogazu. Przefermentowany osad jest mechanicznie odwadniany na prasie taśmowej, a następnie higienizowany w zamkniętych kontenerach. Końcowym etapem gospodarki osadowej jest dojrzewanie osadu w pryzmie. Pierwszym etapem obróbki osadów jest stabilizacja beztlenowa w zamkniętych komorach fermentacyjnych z równoczesnym odzyskiem biogazu. Przefermentowany osad jest mechanicznie odwadniany na prasie taśmowej, a następnie higienizowany w zamkniętych kontenerach. Końcowym etapem gospodarki osadowej jest dojrzewanie osadu w pryzmie.

15 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce osadowej: Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego - pojemność czynna zbiornika 50 m 3. Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego - pojemność czynna zbiornika 50 m 3.

16 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce osadowej: Mechaniczny zagęszczacz stołowy osadu nadmiernego - zastosowano zagęszczacz stołowy typu OMEGA 15 o wydajności max. Mechaniczny zagęszczacz stołowy osadu nadmiernego - zastosowano zagęszczacz stołowy typu OMEGA 15 o wydajności max. 25 m 3 /h. 25 m 3 /h.

17 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce osadowej: Pompownia wielofunkcyjna, która składa się z: Pompownia wielofunkcyjna, która składa się z: pompowni osadu powrotnego z czterema pompami wirowymi typu KSB SEWAT pompowni osadu mieszanego z dwiema pompami śrubowymi typu Seepex pompowni wód technologicznych - z dwiema pompami wirowymi typu KSB SEWABLOK

18 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce osadowej: Wydzielone komory fermentacyjne zamknięte - pojemność czynna 3000 m 3 wyposażone w mieszadła śrubowe pionowe MFS 4 firmy HALBERG. Wydzielone komory fermentacyjne zamknięte - pojemność czynna 3000 m 3 wyposażone w mieszadła śrubowe pionowe MFS 4 firmy HALBERG.

19 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce osadowej: Wydzielone komory fermentacyjne otwarte - dwa zbiorniki otwarte o pojemności 2x6000 m 3. Wydzielone komory fermentacyjne otwarte - dwa zbiorniki otwarte o pojemności 2x6000 m 3.

20 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce osadowej: Stacja odwadniania osadu składająca się z: Stacja odwadniania osadu składająca się z: zagęszczacza grawitacyjnego osadu przefermentowanego zagęszczacza grawitacyjnego osadu przefermentowanego stacji mechanicznego odwadniania osadu z prasą KLEIN. stacji mechanicznego odwadniania osadu z prasą KLEIN.

21 Gospodarka cieplna i energetyczna Schemat przedstawia urządzenia biorące udział w gospodarce osadowej i energetycznej oczyszczalni. Schemat przedstawia urządzenia biorące udział w gospodarce osadowej i energetycznej oczyszczalni.

22 Wykorzystanie biogazu Biogaz, powstający podczas fermentacji metanowej osadów, wykorzystywany jest jako dodatkowe źródło energii cieplnej i elektrycznej. Zamiana biogazu na energię odbywa się w kotłowni i w agregatorni. Biogaz, powstający podczas fermentacji metanowej osadów, wykorzystywany jest jako dodatkowe źródło energii cieplnej i elektrycznej. Zamiana biogazu na energię odbywa się w kotłowni i w agregatorni.

23 Wyposażenie kotłowni Kotłownia wyposażona jest w 4 kotły firmy Buderus ECOSTREAM o mocy 295kW opalane biogazem. Otrzymane ciepło wykorzystuje się do ogrzewania osadów w komorach fermentacyjnych oraz na potrzeby socjalne oczyszczalni. Kotłownia wyposażona jest w 4 kotły firmy Buderus ECOSTREAM o mocy 295kW opalane biogazem. Otrzymane ciepło wykorzystuje się do ogrzewania osadów w komorach fermentacyjnych oraz na potrzeby socjalne oczyszczalni. Pomieszczenie kotłowni Pomieszczenie kotłowni

24 Energia elektryczna z biogazu Nadwyżki biogazu przetwarzane są obecnie na energię elektryczną, przy równoczesnym odzyskiwaniu ciepła za pomocą dwóch agregatów prądotwórczych. Nadwyżki biogazu przetwarzane są obecnie na energię elektryczną, przy równoczesnym odzyskiwaniu ciepła za pomocą dwóch agregatów prądotwórczych.

25 Dane techniczne: Produkcja biogazu średnia dobowa - 2 200 m 3 /d Produkcja biogazu średnia dobowa - 2 200 m 3 /d Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na oczyszczenie 1m 3 ścieków: 0,48 kWh/m 3 Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na oczyszczenie 1m 3 ścieków: 0,48 kWh/m 3 Wskaźnik zużycia energii elektrycznej pobranej z sieci na oczyszczenie 1m 3 ścieków: 0,18 kWh/m 3 Wskaźnik zużycia energii elektrycznej pobranej z sieci na oczyszczenie 1m 3 ścieków: 0,18 kWh/m 3

26 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce cieplnej i energetycznej: Zbiornik gazu - zbiornik suchy z podwójną powłoką typu B9 120 firmy SATTLER o pojemności użytkowej 780 m 3 i max. napływie i odpływie gazu 150 m 3 /h. Zbiornik gazu - zbiornik suchy z podwójną powłoką typu B9 120 firmy SATTLER o pojemności użytkowej 780 m 3 i max. napływie i odpływie gazu 150 m 3 /h. Zbiornik na biogaz

27 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce cieplnej i energetycznej: Agregaty prądotwórcze - zainstalowano dwa agregaty prądotwórcze typu FKM 234/6 firmy G.A.S. Energietechnik GmbH. Agregaty prądotwórcze - zainstalowano dwa agregaty prądotwórcze typu FKM 234/6 firmy G.A.S. Energietechnik GmbH. Pomieszczenie agregatorni

28 Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji! OPRACOWALI: Norbert Wierzbicki Wioleta Lipińska Joanna Stasiukiewicz Agnieszka Zofia Grys Ewelina Kleszczewska Wioleta Taudul Mariola Fidura Konrad Kruczyński Opiekun: Małgorzata Lutow Opiekun: Małgorzata Lutow


Pobierz ppt "Wizyta w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej Uczniowie klasy II Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku o kierunku kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google