Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stany pracy, pomiary, skutki działania prądu Wykłady z podstaw elektrotechniki i elektroniki Paweł Jabłoński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stany pracy, pomiary, skutki działania prądu Wykłady z podstaw elektrotechniki i elektroniki Paweł Jabłoński."— Zapis prezentacji:

1 Stany pracy, pomiary, skutki działania prądu Wykłady z podstaw elektrotechniki i elektroniki Paweł Jabłoński

2 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 Co było do tej pory? Pojęcia podstawowe: prąd, napięcie, rezystancja. Elementy obwodu (rezystory, źródła napięcia, źródła prądu), struktura obwodu (gałęzie, węzły, oczka). Prawa Kirchhoffa, prawo Ohma. Redukcja układu połączeń rezystorów. Metody ogólne analizy obwodów (równań Kirchhoffa, oczkowa, potencjałów węzłowych). Twierdzenia pomocnicze (zasada superpozycji, twierdzenie Thevenina, inne twierdzenia).

3 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 3 Na tym wykładzie Cel: Zapoznanie się ze stanami pracy obwodu, z zasadami pomiaru wybranych wielkości elektrycznych, z niektórymi działaniami przepływu prądu. Zakres: Moc i sprawność, Stany pracy obwodu, Mierniki do pomiaru prądu, napięcia, mocy, Skutki działania prądu elektrycznego.

4 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 4 Sprawność Sprawnością nazywamy iloraz mocy użytecznej P uż do mocy całkowitej P dost. Sprawność jest liczbą niemianowaną z zakresu od 0 do 1. 1Sprawność U P dost PużPuż ΔPΔP

5 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 5 Sprawność układu źródło-odbiornik W układzie źródło-odbiornik sprawność równa się ilorazowi mocy wydzielanej na odbiorniku P do mocy dostarczonej przez źródło P źr. Sprawność rośnie wraz ze wzrostem rezystancji odbiornika. R η RwRw 0,5 1 Sprawność RwRw E0E0 R

6 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 6 Sprawność urządzeń elektrycznych Sprawnością urządzenia elektrycznego nazywamy iloraz mocy użytecznej uzyskanej z urządzenia do mocy dostarczonej do urządzenia. Sprawność niektórych urządzeń: – Grzejniki, grzałki, piece: 0,6 do 0,99, – Żarówki (z włóknem wolframowym): około 0,04, – Świetlówki: około 0,16, – Diody LED: około 0,2, – Silniki i prądnice: od 0,3 (małe) do 0,99 (b. duże), – Transformatory: od 0,95 do 0,99. Sprawność

7 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 7 Sprawność kaskady urządzeń Sprawność kaskady urządzeń jest nie większa niż iloczyn sprawności poszczególnych urządzeń. Dowód: U1U1 P dost1 Puż1Puż1 P dost2 ΔP 12 U2U2 Puż2Puż2 P dost3 ΔP 23 P uż,n–1 P dostn ΔP n–1,n UnUn PużnPużn ΔP1ΔP1 ΔP2ΔP2 ΔPnΔPn Sprawność

8 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 8 Stany pracy W pracy układu elektrycznego rozumianego jako zasilanie- odbiornik można wyróżnić cztery charakterystyczne stany: – nominalny, – jałowy, – zwarcia, – dopasowania energetycznego. Występowanie tych stanów uzależnione jest od wartości rezystancji odbiornika oraz od napięcia na jego zaciskach. Zasilanie I R A B Odbiornik U I R A B RwRw E0E0 U 2Stany pracy

9 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 9 Stan nominalny Stanem nominalnym nazywamy stan, w którym odbiornik pracuje przy napięciu i prądzie, dla którego został zaprojektowany: W stanie nominalnym moc odbiornika równa się mocy nominalnej P n. Należy starać się, aby odbiornik zawsze pracował w stanie nominalnym, w przeciwnym razie może on nie pracować poprawnie lub ulec zniszczeniu. Np., jeżeli żarówkę 12 V załączymy na napięcie 24 V, to prawdopodobnie spali się, jeżeli zaś załączymy ją na napięcie 2 V, to nie będzie w ogóle świecić. InIn RUnUn Stany pracy

10 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 10 Praca w stanie nienominalnym Jeżeli odbiornik o napięciu nominalnym U n podłączymy do napięcia o wartości U, to przy założeniu, że jego rezystancja R = const, otrzymamy Wnioski: – niewielki spadek napięcia powoduje znaczny spadek mocy odbiornika, – niewielki wzrost napięcia powoduje znaczny wzrost mocy odbiornika, – w typowych przypadkach niedopuszczalne jest załączanie odbiornika na napięcie wyższe od nominalnego. Stany pracy

11 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 11 Stan jałowy Stanem jałowym nazywamy stan, w którym przez odbiornik nie płynie prąd mimo obecności napięcia na jego zaciskach. Zachodzi to wtedy, gdy R =. Napięcie na zaciskach źródła lub odbiornika w stanie jałowym U 0 nazywamy napięciem stanu jałowego. W stanie jałowym odbiornik nie pobiera mocy (gdyż I = 0). I = 0 RwRw E0E0 U = U 0 Stany pracy

12 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 12 Stan zwarcia Stanem zwarcia nazywamy stan, w którym na zaciskach odbiornika nie występuje napięcie mimo że przez niego płynie prąd. Zachodzi to wtedy, gdy R = 0. Prąd płynący w stanie zwarcia nazywamy prądem zwarciowym. Prąd zwarciowy ograniczony jest jedynie rezystancją wewnętrzną, rezystancją przewodów i styków i może osiągać znaczne wartości prowadzące do zniszczenia układu. W stanie zwarcia odbiornik nie pobiera mocy (gdyż R = 0). I = I z RwRw E0E0 U = 0 Stany pracy

13 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 13 Stan dopasowania energetycznego Stanem dopasowania energetycznego nazywamy stan, w którym na odbiorniku wydziela się maksymalna moc przy stałych parametrach źródła zasilania. Zachodzi to wtedy, gdy Moc wydzielana na odbiorniku wynosi wtedy Taka sama moc wydziela się na rezystancji wewnętrznej. I R=R w RwRw E0E0 U Stany pracy

14 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 14 Stan dopasowania – wyprowadzenie I R RwRw E0E0 RRwRw P P max Stany pracy

15 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 15 Stan dopasowania – uwagi Zaleta: do odbiornika trafia maksymalna moc, jaką można uzyskać z danego źródła. Wada: Jest to jedynie połowa mocy źródła – druga połowa jest bezpowrotnie tracona na rezystancji wewnętrznej. Z tego powodu stan ten nie jest zwykle korzystny (sprawność wynosi 0,5, co przy przesyle mocy np. liniami energetycznymi jest niedopuszczalnie mało). Stan ten jest pożądany, jeżeli zależy nam na dostarczeniu do odbiornika maksymalnie dużej mocy (np. w układach telekomunikacji). Stany pracy

16 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 16 Przykład Dobrać rezystancję R 0 tak, aby wydzieliła się na niej maksymalna moc. Jaka to będzie moc? 1 Ω2 Ω R0R0 2 A18 V Stany pracy

17 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 17 Przykład – c.d. Korzystamy z tw. Thevenina i oddziaływanie reszty obwodu na R 0 przedstawiamy w postaci rzeczywistego źródła ( E 0, R w ). Wcześniej wyznaczyliśmy: E 0 = 20 V, R w = 1 Ω. Zatem A B RwRw E0E0 R0R0 1 Ω2 Ω R0R0 2 A18 V Stany pracy

18 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 18 Mierniki i wielkości mierzone Do pomiaru różnych wielkości używa się szeregu mierników. Do najważniejszych należą: – Amperomierz – pomiar natężenia prądu, – Woltomierz – pomiar napięcia, – Omomierz – pomiar rezystancji, – Watomierz – pomiar mocy, – Licznik energii – pomiar energii elektrycznej, – Tester – wykrywanie napięcia, pola elektrycznego. 3Mierniki i pomiary

19 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 19 Rodzaje mierników Mierniki dzieli się na: – Analogowe – pomiar polega na odczycie wychylenia wskazówki na skali, – Cyfrowe – pomiar polega na odczycie wartości na wyświetlaczu elektronicznym. Mierniki analogowe mają zwykle ustrój mechaniczny i są obecnie coraz rzadziej stosowane ze względu na podatność na uszkodzenia i zachowanie odpowiednich warunków pomiaru (np. pomiar w pozycji poziomej). Mierniki cyfrowe oparte są na elektronice, są łatwiejsze w użyciu, bardziej odporne na uszkodzenie, zwykle dokładniejsze, mają możliwość współpracy z komputerem. Mierniki i pomiary

20 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 20 Amperomierz Do pomiaru natężenia prądu służy amperomierz. Amperomierz ma dwa zaciski oraz zwykle przełącznik wyboru zakresu pomiarowego. Do pomiaru małych prądów służy miliamperomierz oraz mikroamperomierz. μAμAA Amperomierz laboratoryjny stołowy Amperomierz przemysłowy tablicowyMikroamperomierz Mierniki i pomiary

21 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 21 Amperomierz – pomiar prądu Amperomierz włącza się w gałąź, w której chcemy zmierzyć prąd (tzn. szeregowo z elementem, którego prąd mierzymy). Amperomierz prądu stałego ma zaciski oznaczone + i i należy pamiętać, aby podłączyć go tak, aby prąd wpływał do zacisku +. Wniosek: pomiar prądu za pomocą amperomierza wymaga przerwania gałęzi i włączenia w przerwę amperomierza. Reszta obwodu I Reszta obwodu A I Mierniki i pomiary

22 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 22 Amperomierz – rezystancja wewnętrzna Idealny amperomierz ma rezystancję równą zeru – jego włączenie nie zakłóca przepływu prądu. Rzeczywisty amperomierz charakteryzuje się pewną rezystancją wewnętrzną, która powinna być jak najmniejsza. Reszta obwodu I Reszta obwodu A I Mierniki i pomiary

23 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 23 Pomiar amperomierzem wskazówkowym Obowiązuje wzór: gdzie: – W – wychylenie – W max – maksymalne wychylenie na skali, – Zakres – zakres pomiarowy. 0 1 2 3 4 5 6 12 6 3 A Mierniki i pomiary

24 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 24 Woltomierz Do pomiaru napięcia służy woltomierz. Woltomierz ma dwa zaciski oraz zwykle przełącznik wyboru zakresu pomiarowego. Do pomiaru małych prądów służy miliawoltomierz oraz mikrowoltomierz. Do bardzo dokładnych pomiarów napięcia służy galwanometr. V Woltomierz laboratoryjny stołowy Woltomierz przemysłowy tablicowy Mierniki i pomiary

25 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 25 Woltomierz – pomiar napięcia Woltomierz włącza się równolegle do elementu, na zaciskach którego chcemy zmierzyć napięcie. Woltomierz napięcia stałego ma zaciski oznaczone + i i należy pamiętać, aby podłączyć go tak, aby potencjał zacisku + był wyższy od potencjału zacisku. Wniosek: pomiar napięcia nie wymaga przerywania obwodu. Reszta obwodu U V U Reszta obwodu Mierniki i pomiary

26 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 26 Woltomierz – rezystancja wewnętrzna Idealny woltomierz ma rezystancję równą nieskończoności – jego włączenie nie zakłóca przepływu prądu. Rzeczywisty woltomierz charakteryzuje się pewną rezystancją wewnętrzną, która powinna być jak największa. Odczyt wskazań woltomierza dokonuje się wg takiej samej zasady, jak w przypadku amperomierza. Reszta obwodu U V U Reszta obwodu Mierniki i pomiary

27 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 27 Woltomierz cyfrowy Wadą zwykłych woltomierzy analogowych jest ich niezbyt duża rezystancja (rzędu kilku do kilkunastu kΩ), co sprawia, że w dokładniejszych pomiarach nie można ich traktować jak idealnych. Woltomierze elektroniczne (zwane cyfrowymi) mają bardzo dużą rezystancję wewnętrzną (rzędu MΩ) i w większości przypadków mogą być traktowane jak woltomierze idealne. Mierniki i pomiary

28 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 28 Omomierz – pomiar rezystancji Do pomiaru rezystancji służy omomierz. Omomierz ma dwa zaciski oraz zwykle przełącznik wyboru zakresu pomiarowego. Omomierz wymaga zasilania (zwykle bateryjne). Dokładniejsze pomiary rezystancji wykonuje się m.in. mostkiem Wheatstonea lub Kelvina. Ω Mierniki i pomiary

29 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 29 Zasada działania mostka Wheatstonea Jeżeli spełniony jest warunek to napięcie U AB równa się zero. Wykorzystuje to mostek Wheatstonea, w którym w miejsce rezystora R 1 włącza się rezystor o nieznanej rezystancji R x. Regulując wartość rezystancji R 2 dąży się do wyzerowania wskazań galwanometru. Wtedy Rezystory R 2, R 3 i R 4 wykonane są w sposób bardzo dokładny (minimalizują np. wpływ temperatury na zmiany ich rezystancji). R1R1 U AB R4R4 R3R3 R2R2 A B U RxRx R4R4 R3R3 R2R2 A B U G

30 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 30 Multimetr Przedstawione wyżej mierniki analogowe należą już do rzadkości. Wszystkie ich funkcje łączą w sobie mierniki zwane multimetrami. Starsze multimetry są analogowe, nowsze – cyfrowe. Cyfrowe multimetry oferują dodatkowe funkcje, np. sprawdzanie diody, tranzystora, kolejności faz w układach trójfazowych itp. Multimetr analogowy Multimetr cyfrowy Mierniki i pomiary

31 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 31 Multimetry cyfrowe Mierniki i pomiary

32 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 32 Watomierz Do pomiaru mocy służy watomierz. Watomierz ma cztery zaciski (dwa prądowe, dwa napięciowe) oraz zwykle dwa przełączniki wyboru zakresu pomiarowego (dla prądu i napięcia). Początek uzwojeń cewki prądowej i napięciowej zaznaczone są symbolem Watomierz laboratoryjny stołowy W * * Mierniki i pomiary

33 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 33 Watomierz – pomiar mocy Cewkę prądową watomierza włącza się tak jak amperomierz (w szereg). Cewkę napięciową watomierza włącza się tak jak woltomierz (równolegle). Początki uzwojeń obydwu cewek należy zewrzeć (w typowych przypadkach). Zakres watomierza ustala się jako iloczyn zakresu prądu i napięcia. Reszta obwodu Reszta obwodu W * * Mierniki i pomiary

34 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 34 Licznik energii Do pomiaru zużycia energii służy licznik energii. Dawniejsze konstrukcje są mechaniczne i wykorzystują zjawisko indukowania się pola elektrycznego wskutek czasowych zmian pola magnetycznego (w przypadku prądu zmiennego). Nowsze konstrukcje są cyfrowe i działają dzięki programowi mnożącemu prąd przez napięcie. Licznik energii (prąd zmienny) Mierniki i pomiary

35 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 35 Elektroniczny watomierz i licznik energii Mierniki i pomiary

36 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 36 Tester Tester to urządzenie wskazujące obecność lub brak danej cechy. Tester napięcia fazowego 220 V (zwany próbnikiem) składa się z lampki neonowej i działa na zasadzie przewodzenia minimalnego prądu, który powoduje świecenie lampki. Obecnie dostępne są także testery cyfrowe i oferują dodatkowo wykrywanie napięcia stałego, sprawdzanie ciągłości przewodów, wykrywanie przewodów pod tynkiem itp. Tester analogowy (próbnik) Tester cyfrowy Mierniki i pomiary

37 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 37 Skutki działania prądu Skutki działania prądu można podzielić na: Termiczne (cieplne), Chemiczne, Magnetyczne, Dynamiczne, Indukcyjne, Fizjologiczne. 4Skutki działania prądu

38 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 38 Ilość ciepła wydzielonego w przewodniku podczas przepływu prądu elektrycznego wynosi (prawo Joulea-Lenza) Przykłady zastosowania: – Elektryczne urządzenia grzejne (piecyki, grzałki, żelazka, suszarki), – Bezpieczniki topikowe, – Lutowanie i spawanie. Zjawiska niepożądane: – nagrzewanie: przewodów zasilających, urządzeń elektrycznych, układów elektronicznych, żarówek, styków. Termiczne działania prądu Skutki działania prądu

39 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 39 Chemiczne działania prądu Przepływ prądu przez roztwory wodne kwasów, zasad i soli (elektrolity) wywołuje w nich zmiany chemiczne. Przykłady zastosowania to głównie elektroliza, którą wykorzystuje się do: – uzyskiwania niektórych pierwiastków (prawo Faradaya), – galwanizacji. Działania niepożądane: – korodowanie metali. Skutki działania prądu

40 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 40 Magnetyczne działania prądu Prąd elektryczny wytwarza pole magnetyczne. Natężenie pola magnetycznego wokół długiego prostoliniowego przewodu z prądem I w odległości r od niego wynosi Przykłady zastosowania: – Cewki (magazynowanie energii w polu magnetycznym), – Elektromagnesy, – Akceleratory cząstek naładowanych (np. LHC), – Zapis informacji na nośnikach magnetycznych. Przykłady działań niepożądanych: – Zakłócenia w pracy niektórych urządzeń, – Przypadkowe kasowanie zawartości magnetycznych nośników informacji. Skutki działania prądu H I r

41 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 41 Dynamiczne działania prądu Na przewód z prądem elektrycznym działa siła magnetyczna. Na odcinek przewodu o długości l z prądem I znajdujący się z polu magnetycznym o indukcji B działa siła Zastosowania: – Definicja ampera (jednostki natężenia prądu), – Silniki elektryczne. Działania niepożądane: – Siły rozrywające uzwojenia urządzeń (transformatorów, silników), – Siły rozrywające szyny w rozdzielniach podczas zwarcia, – Brzęczenie luźno spakietowanych rdzeni transformatorów. Skutki działania prądu B F I αl

42 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 42 Indukcyjne działania prądu Zmienny w czasie prąd wytwarza zmienne w czasie pole magnetyczne, które zgodnie z prawem Faradaya (magnetycznym) wytwarza (indukuje) wirowe pole elektryczne. To zaindukowane pole elektryczne powoduje przypływ tzw. prądów wirowych w przewodnikach. Przykłady zastosowania: – Transformatory, – Piece indukcyjne (topienie metali), – Zaciskanie metalowych tulei na kablach, linach, – Liczniki energii elektrycznej (dawne). Przykłady działań niepożądanych: – Nagrzewanie rdzeni transformatorów, obudów metalowych, – Przepływ niechcianych prądów. Skutki działania prądu

43 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 43 Fizjologiczne działania prądu Działania fizjologiczne prądu polegają na oddziaływaniu energii elektrycznej na organizmy żywe, w tym człowieka. Przykłady zastosowania: – Fizjoterapia, – Stymulowanie wzrostu roślin, Działania niepożądane: – Wszelkie szkodliwe oddziaływania, łącznie porażeniem elektrycznym, utratą zdrowia lub życia. Skutki działania prądu

44 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 44 Porażenie elektryczne Porażeniem elektrycznym nazywamy szkodliwe działania prądu elektrycznego występujące wskutek jego przepływu przez organizm. Porażenie może nastąpić wskutek: – dotknięcia urządzenia znajdującego się pod napięciem, – uderzenia pioruna. Efekty porażenia mogą być: – cieplne (poparzenia skóry, uszkodzenie mięśni, kości, wrzenie płynów ustrojowych), – chemiczne (zmiany płynów elektrolitycznych), – biologiczne (zaburzenia czynności serca, mięśni). Skutki działania prądu

45 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 45 Natężenie prądu a stopień rażenia Najbardziej niebezpieczny jest prąd zmienny o częstotliwości od 20 do 100 Hz: – częstotliwość ta wywołuje skurcze mięśni, może zaburzyć czynność serca, – bezpieczna granica prądu wynosi około 10 mA – powyżej tej granicy człowiek nie jest w stanie uwolnić się spod napięcia wskutek skurczu mięśni. Prądy przemienne o innych częstotliwościach oraz prądy stałe są mniej szkodliwe – granica wynosi około 25 mA. Skutki działania prądu

46 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 46 Napięcie a stopień rażenia Za napięcie bezpieczne uznaje się do 30 V dla napięcia przemiennego oraz do 60 V dla napięcia stałego. Napięcie jest niebezpieczne, jeżeli wynosi ponad 50 V dla napięcia stałego i ponad 100 V dla napięcia przemiennego. Skutki działania prądu

47 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 47 Oporność a stopień rażenia Im większy opór, tym mniejszy prąd i mniejszy stopień rażenia. Opór ciała człowieka jest zmienny, zależny od wielu czynników. – Jeżeli skóra jest sucha i nieuszkodzona, to opór wynosi od 10 do 100 kΩ a nawet 1 MΩ. – Jeżeli skóra jest wilgotna lub uszkodzona, to opór może spaść do 1,5 kΩ. – Kobiety i dzieci mają cieńszą skórę i są bardziej wrażliwe na rażenia niż mężczyźni. – Zwierzęta są bardziej wrażliwe na rażenia niż ludzie. Skutki działania prądu

48 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 48 Inne czynniki Czas rażenia: im dłuższy, tym gorzej. Stan fizyczny człowieka: pocenie się, choroby serca, obecność alkoholu we krwi, osłabienie stanowią czynnik pogarszający stopień rażenia. Warunki zewnętrzne: wilgotność, temperatura, rodzaj odzieży, podłoża mają istotny wpływ na stopień rażenia. Szybka pomoc: im szybciej tym lepiej. Skutki działania prądu

49 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 49 Wskazówki ratowania porażonego Jak najszybciej przystąpić do ratowania. Jak najszybciej odłączyć porażonego spod działania prądu, np. wyłącznikiem, bezpiecznikiem (NIE WOLNO dotykać rażonego gołymi rękami!), Trzeba się odizolować od podłoża (np. stanąć na suchej desce, gumie, oponie). Używać rękawic gumowych lub grubych suchych ręczników, odzieży itp. Skutki działania prądu

50 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 50 Wskazówki niesienia pierwszej pomocy W razie utraty przytomności przez rażonego przystąpić do sztucznego oddychania. W razie zatrzymania czynności serca zastosować dodatkowo masaż serca. Czynności te należy utrzymać aż do przybycia pogotowia lub odzyskania przytomności przez rażonego. Po odzyskaniu przytomności przez rażonego należy go okryć, podać coś ciepłego do picia, ewentualnie środki przeciwbólowe, ułożyć go wygodnie na boku. W razie oparzenia opatrzyć rany. Porażony musi być poddany badaniu lekarskiemu BEZWZGLĘDNIE na stopień rażenia. Skutki działania prądu

51 Paweł Jabłoński, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 51 Czego się nauczyliśmy? Poznaliśmy typowe stany pracy obwodu elektrycznego i odbiornika. Poznaliśmy różne mierniki do pomiaru prądu, napięcia, rezystancji, mocy. Zapoznaliśmy się ze skutkami działania prądu elektrycznego, a w szczególności ze skutkami porażenia elektrycznego. Przypomnieliśmy sobie wskazówki niesienia pierwszej pomocy w razie porażenia. Podsumowanie


Pobierz ppt "Stany pracy, pomiary, skutki działania prądu Wykłady z podstaw elektrotechniki i elektroniki Paweł Jabłoński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google