Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostatnia aktualizacja: styczeń 2012"— Zapis prezentacji:

1 Ostatnia aktualizacja: styczeń 2012
Blok zajęć niespecjalistycznych (soft skills) prowadzony przez zespół Zakładu Informatyki Stosowanej UAM prof. UAM dr hab. inż. Witold Hołubowicz Ostatnia aktualizacja: styczeń 2012 W. Hołubowicz

2 Jeśli interesuje Ciebie:
Po co komu zajęcia niespecjalistyczne? Jaka tematyka poruszana jest na zajęciach? Dla kogo są te zajęcia? Jak nazywają się „przedmioty” oferowane na UAM? Jak wyglądają zajęcia? Na czym polega zaliczenie zajęć? Skąd pochodzi wiedza i doświadczenie prowadzącego? Jakie są opinie uczestników zajęć? Jak się zapisać na zajęcia? …to przeczytaj do końca tę prezentację ! w nawiasie liczba godzin zajęć, w godzinach lekcyjnych - materiał wykładowy (ok. 80 godzin) - zajęcia seminaryjne (ok. 40 godzin) z odrębnymi materiałami dydaktycznymi Xxxxxxxxxxxxxx Tematyka zajęć stale rozbudowywana – np. w 2011 roku (sugestie studentów) dołożono tematykę „rynek pracy, szukanie pracy” oraz „radzenie sobie ze stresem” W. Hołubowicz

3 Po co komu zajęcia niespecjalistyczne?
Od zawsze, uczelnie dostarczały studentom mieszanki wiedzy i umiejętności. Od kilku lat trwa systematyczna ewolucja uczelni w Polsce i Europie w stronę zwiększania udziału „umiejętności” w stosunku do samej „wiedzy” Tak jak sukces produktu zależy od „treści” i „opakowania”, tak atrakcyjność pracownika zależy w równym stopniu od umiejętności specjalistycznych oraz tzw. soft skills Nasza wiedza i umiejętności ciągle podlegają procesom „starzenia się”, ALE umiejętności miękkie starzeją się wolniej! Jest szansa, że część z nich zostanie Ci na całe życie… możesz też przeczytać artykuł „Dobry fachowiec” zamieszczony na naszej stronie internetowej… W. Hołubowicz

4 Tematyka zajęć Co roku podlega pewnej ewolucji, w większości na skutek sugestii uczestników zajęć. Dodawane lub rozbudowywane są nowe tematy, usuwane są elementy mniej przydatne Lista zagadnień podana jest na następnym slajdzie, a poszczególne przedmioty (30 godz) zawierają po 4-5 zagadnień. W ramach każdego przedmiotu stosowane są zróżnicowane i interakcyjne sposoby uczenia W. Hołubowicz

5 Zakres tematyczny zajęć (c.d.)
Negocjacje Zarządzanie projektem i zespołem Biznesowy savoir-vivre zasady skutecznego działania Komunikacja (też interkulturowa), organizacja zebrań Wpływanie na innych Zarządzanie wiedzą i innowacje Własna firma, przedsiębiorczość, praca w korporacji Zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem Rynek pracy, szukanie pracy (*) Przedsiębiorczość akademicka (*) (*) – nowe tematy dodane w roku 2011 w nawiasie liczba godzin zajęć, w godzinach lekcyjnych - materiał wykładowy (ok. 80 godzin) - zajęcia seminaryjne (ok. 40 godzin) z odrębnymi materiałami dydaktycznymi Xxxxxxxxxxxxxx Tematyka zajęć stale rozbudowywana – np. w 2011 roku (sugestie studentów) dołożono tematykę „rynek pracy, szukanie pracy” oraz „radzenie sobie ze stresem” W. Hołubowicz

6 Sposób prowadzenia zajęć (1) – sześć składników
Kombinacja następujących składników: Wykład tradycyjny Komentarze pisemne od uczestników, em po każdych zajęciach, do prowadzącego wraz z późniejszą dyskusją na zajęciach, z udziałem prowadzącego Filmy szkoleniowe, w oryginale angielskojęzyczne, z polskimi napisami i omówieniem przez prowadzącego Zajęcia w grupach: samodzielne rozwiązywanie problemów + dyskusja rozwiązań Gry szkoleniowe pozwalające przećwiczyć w praktyce umiejętności z zajęć Wykorzystanie książek posiadających własną fabułę jako alternatywa do podręczników zawierających zalecenia W. Hołubowicz

7 Sposób prowadzenia zajęć (2)
Zalety obowiązkowego pisemnego komentarza do zajęć od uczestników: Motywuje uczestników zajęć do aktywnego uczestnictwa w zajęciach Umożliwia prowadzącemu przybliżenie tematyki zajęć i przykładów do faktycznych doświadczeń i zainteresowań uczestników Pozwala stworzyć zestawy przykładów do samodzielnego rozwiązywania w grupach, co ułatwia przyswojenie sobie przez uczestników nie tylko wiedzy ale i praktycznych umiejętności jej zastosowania Umożliwia zastąpienie (w większości przypadków) egzaminu na zakończenie przedmiotu oceną wystawianą na podstawie pracy studenta podczas semestru Przykłady wykorzystywania książek posiadających własną fabułę : Zarządzanie projektami – T. DeMarco „Zdążyć przed terminem” Praca w korporacji – M. Urbanek „Romans biurkowy czyli 99 dni z życia korporacji”, Warszawa [satyryczne przedstawienie pracy w BZ-WBK opisane przez jednego z pracowników] Zasady skutecznego działania – S. Johnson „Kto mi ukradł ser” W. Hołubowicz

8 Sposób prowadzenia zajęć (3) Niektóre tematy bywają pokazane innowacyjnie np. „szukanie pracy” jako proces sprzedaży Temat wywołany sugestiami studentów jesienią 2010 Tradycyjne podejście to: pisanie cv oraz listu motywacyjnego + instrukcja odbycia rozmowy kwalifikacyjnej Podejście nowatorskie: proces sprzedaży B2B (business-to-business) w przedsiębiorstwie i jego podobieństwa do szukania pracy przez absolwenta praca absolwenta i jego umiejętności jako produkt na rynku rekrutacja widziana oczami pracodawcy analiza socjologiczna rynku pracy, w tym rola znajomości (tu: artykuły z prasy) rekomendacje co do kształtowania własnych kompetencji, pod kątem rynku pracy rekomendacje co do cv, listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej W. Hołubowicz

9 Dla kogo są te zajęcia ? Zajęcia odbywały się dotąd na pięciu wydziałach UAM Wydział Fizyki Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Biologii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Dodatkowo zajęcia te realizowane były na trzech studiach podyplomowych: MBA – Management for Central and Eastern Europe (Europa Universität Viadrina) MBA – Zarządzanie Szkołą Wyższą (UAM oraz UE) Menadżer Projektów Badawczych (UAM) W. Hołubowicz

10 Tytuły przedmiotów ewoluują zależnie od tematyki zajęć i uczestników
Elementy niespecjalistyczne w pracy absolwenta Własna firma czy praca w korporacji – podejście praktyczne Przedsiębiorczość dla zaawansowanych (*) Elementy nietechniczne w pracy informatyka Soft skills Negocjacje Zarządzanie zespołem Zarządzanie projektem Zarządzanie ryzykiem i zmianą (*) od roku 2012/13 W. Hołubowicz

11 Przedmioty oferowane w najbliższym czasie
W semestrze letnim 2011/12 oferowane będą dwa przedmioty: - „Umiejętności niespecjalistyczne w pracy absolwenta” (na Wydziałach Biologii, Fizyki oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki) - „Własna firma czy praca w korporacji ? – podejście praktyczne” (na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) W semestrze zimowym 2012/13 oferowane będą trzy przedmioty: - „Umiejętności niespecjalistyczne w pracy absolwenta” - „Własna firma czy praca w korporacji ? – podejście praktyczne” - „Przedsiębiorczość dla zaawansowanych” (*) (*) nowość od jesieni 2012 Szczegółowych informacji udzielają dziekanaty na wydziałach albo alternatywnie u prof. W. Hołubowicza lub u jego asystentki, p. Sandry Brzykca (tel ) W. Hołubowicz

12 Opinie uczestników W odrębnym pliku umieszczono komentarze uczestników zajęć: - z wydziału Fizyki – blok zajęć proinnowacyjnych - ze studium podyplomowego „Menedżer projektów badawczych” - ze studium podyplomowego MBA Viadrina W. Hołubowicz

13 Prof. W. Hołubowicz – doświadczenie zawodowe (wybrane)
Kierownik Zakładu Informatyki Stosowanej UAM Praca etatowa dotąd na 5 uczelniach, w tym 2 zagranicznych Od 1997 prezes zarządu ITTI sp. z o.o. (50+ pracowników) utrzymującej się z wykonywania projektów komercyjnych i badawczych Kierownik projektu w 10+ polskich projektach badawczych Kierownik polskiego zespołu w 20+ międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez EU Kierownik projektu w 70+ projektach komercyjnych Prowadzenie od 10+ lat zajęć z przedmiotów miękkich na dwóch uczelniach, w programach MBA oraz na studiach podyplomowych

14 Więcej informacji: Prof. Witold Hołubowicz, p. Sandra Brzykca, tel W. Hołubowicz


Pobierz ppt "Ostatnia aktualizacja: styczeń 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google