Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma WPR 2013 plus a zrównoważone rolnictwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma WPR 2013 plus a zrównoważone rolnictwo."— Zapis prezentacji:

1 Reforma WPR 2013 plus a zrównoważone rolnictwo.

2 liczba gospodarstw (tys.)
kraj liczba gospodarstw (tys.) średnia powierzchnia Czechy 39 89,3 Dania 45 59,7 Niemcy 371 45,7 Francja 527 52,1 Włochy 1 679 7,6 Bułgaria 493 6,2 Polska 2 391 6,5 Rumunia 3 931 3,5 UE 13 700 12,6 USA 2 076 181,1

3 Źródło: opracowanie własne na podstawie Agriculture In the EU.

4 Proponowany podział środków finansowych pomiędzy państwa członkowskie UE

5 Finansowanie WPR - Filar I – Płatności bezpośrednie i wydatki rynkowe
- Filar II – Rozwój obszarów wiejskich Ogółem filar I i II - Bezpieczeństwo żywności - Osoby najbardziej potrzebujące - Rezerwa na wypadek kryzysu w sektorze rolnictwa - Europejski fundusz dostosowania do globalizacji - Badania i innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego, biogospodarki oraz zrównoważonego rolnictwa Fundusze dodatkowe ogółem Kwoty zaproponowane w budżecie na lata ogółem 317,2 101,2 418,4 2,5 2,8 3,9 do 2,8 5,1 do 17,1 do 435,5

6 Zróżnicowanie kopert krajowych i stawek na ha
Państwo PEA (według propozycji KE) w ha 2014 2020 różnica średnia na ha w 2014 średnia na ha w 2020 różnica 2020:2014 Belgia 423,0 401,3 -21,6 Czechy -2 469 254,3 253,5 -0,7 Dania 355,1 342,4 -12,6 Niemcy 312,8 305,8 -7,1 Grecja 377,4 362,1 -15,3 Hiszpania 53 470 234,7 237,2 2,5 Francja 291,8 287,6 -4,3 Holandia 444,5 420,0 -24,5 Austria -1 957 259,2 258,5 Polska 82 482 214,8 220,6 5,8 Portugalia 37 754 190,1 202,6 12,5 Rumunia 151,4 199,5 48,1 Opracowanie własne

7 Redystrybucja płatności - 1/3 różnicy pomiędzy obecnym poziomem a 90% średniej UE
* Calculated on the basis of all direct aids on the basis of Council Regulation (EC) No 73/2009, after modulation and phasing-in, except POSEI/SAI and cotton and potentially eligible area 2009 Źródło: Komisja Europejska

8 Porównanie średnich stawek płatności z I i II filara WPR
8

9 Dopłaty bezpośrednie w Polsce
Stawki płatności na ha w Polsce w EUR 2010 2011 2012 2013* 2014 2017 2019 222 225 221 204 215 *brak UPO koperta krajowa przyznana Polsce podzielona ha (PEA wg danych KE)

10 Nowa koncepcja płatności bezpośrednich

11 Płatności bezpośrednie Model proponowany przez KE
Premia dla młodych rolników do 2% koperty Płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi do 5% koperty Wsparcie powiązane z produkcją –do 5-10% koperty Uproszczony system dla małych gospodarstw do 10% koperty Płatność proekologiczna -30% koperty krajowej Płatność podstawowa

12 ANR nie będzie uznana za aktywnego rolnika
Aktywny rolnik Zamiast SAPS – system uprawnień Uprawnienia tylko dla aktywnych rolników, którzy otrzymali płatności za 2011 rok Aktywny rolnik = Płatności bezpośrednie to co najmniej 5% w przychodach. Dotyczy tylko tych, którzy otrzymują więcej niż 5 tys. EUR ANR nie będzie uznana za aktywnego rolnika

13 Wsparcie dla młodych rolników
Dodatek do płatności bezpośrednich + 25% W Polsce około 55 EUR/ha Ale to nie znaczy, że równo dla wszystkich Limit do 25 ha max. ok EUR W Czechach minimum ok EUR

14 System dla drobnych producentów rolnych
Zastępuje inne płatności Zwolnienie z greeningu i cross-compliance (de facto) Mniejsza liczba kontroli (w praktyce brak kontroli) Wniosek do roku- jeden na cały okres programowania Ryczałtowa roczna płatność na gospodarstwo w przedziale 500 – 1000 EUR (nie więcej niż trzykrotność średniej krajowej płatności na hektar) W Polsce 668 EUR na gospodarstwo rocznie Premia za wyjście z systemu (sprzedaż gospodarstwa) w PROW – 120% płatności wypłacanej do 2020 roku

15 System dla drobnych producentów rolnych
Bardzo łatwe pieniądze za „nic” Projektowana wysokość płatności przewyższy otrzymywane dzisiaj płatności bezpośrednie Cały limit 10% może zostać wykorzystany Możliwa „konserwacja” struktury agrarnej i generowanie scenariusza stagnacji Nieefektywnie zaprojektowana premia restrukturyzacyjna w PROW Średnie płatności otrzymywane przez gospodarstwa w 2010roku. Przedział 1,01-2 ha 2,01-3 ha 3,01-4 ha 4,01-5 ha 5,01-6 ha średnia płatność na gospodarstwo 860,49 1 462,32 2 062,27 2 661,38 3 266,30

16 Utrzymywanie istniejących trwałych użytków zielonych
Płatność za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska czyli GREENING SCHEMAT OBOWIĄZKOWY Dywersyfikacja upraw na gruntach ornych (trzy uprawy) w gospodarstwach posiadających powyżej 3 ha gruntów ornych Utrzymywanie istniejących trwałych użytków zielonych Przeznaczenie co najmniej 7% gruntów ornych na powierzchnię ekologicznej kompensacji obejmującą takie użytki ekologiczne jak ugory, pasy buforowe, tarasy, obiekty krajobrazowe, zalesienia ROLNIK MUSI WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKI Z TYTUŁU GREENING ABY OTRZYMAĆ JAKIEKOLWIEK PŁATNOŚCI

17 Zróżnicowanie stawek za greening w 2019 roku
30% koperty krajowej czyli …. 17

18 Średnie koszty wdrażania greeningu a stawki płatności za greening
42 47 52 59 61 64 66 67 69 70 72 76 78 80 82 86 92 93 103 105 113 117 120 126 201 7 20 12 25 19 40 33 18 28 21 30 38 26 34 23 57 32 49 114 24 22 102 151 Łotwa Estonia Litwa Rumunia Portugalia Słowacja Polska Wielka Brytania Bułgaria Szwecja Finlandia Hiszpania Czechy Węgry Austria EU27 Irlandia Luksemburg Francja Niemcy Słowenia Dania Cypr Włochy Grecja Belgia Holandia Malta stawka za greening (EUR/ha) koszty wdrażania greeningu (EUR/ha) Stawki nie mają żadnego związku z kosztami

19 Potencjalne skutki greeningu
Zwiększenie obszarów kontrolnych – wzrost obciążeń administracyjnych Ograniczenie produkcji – wyłączenie z produkcji 442 tys. ha w Polsce i spadek produkcji zbóż o ponad 2,5 mln ton (Czubak, Sadowski), spadek produkcji zbóż w UE o 20 mln ton (szacunki duńskie) Blisko 800 tys. użytków (nieużytków proekologicznych) o powierzchni poniżej 1 ha powierzchnia 3,01-4 ha 4,01-5 ha 5,01-6 ha 6,01-7 ha 7,01-8 ha 8,01-9 ha 9,01-10 ha 10,01-11 ha 11,01-12 ha 12,01-13 ha 13,01-14 ha 14,01-15 ha 15,01-16 ha razem liczba 92 043 76 851 65 451 55 296 47 294 39 941 33 720 29 196 24 995 21 562 18 505 średni obszar EFA 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,7 0,77 0,84 0,91 0,98 1,05 1,12

20 … skutki greeningu względem dochodów w gospodarstwach rolnych
Obniżeniu ulegnie (w roku 2014) dochód rolników (dot. całej produkcji roślinnej) w stosunku do uzyskiwanego w 2013 o około 161 mln EUR (około 2%) (Poczta) Największy spadek dochodów w 2014 roku w stosunku do roku ubiegłego wystąpi w gospodarstwach o wielkości ekonomicznej powyżej 100 ESU o około 24% (Poczta) Najmniejszy spadek dochodów w 2014 roku w stosunku do roku ubiegłego wystąpi w gospodarstwach o wielkości ekonomicznej od ESU o około 5,4% (Poczta)

21 Płatność podstawowa Przyznawana na podstawie aktywowanych uprawnień, w oparciu o kopertę krajową Po odjęciu od koperty krajowej wydatków na pozostałe elementy (greening, młody rolnik etc.) dzieli się ją przez liczbę uprawnień W państwach stosujących dotychczas SPS jest dopuszczony mechanizm zwiększenia płatności (bez przekroczenia pułapów netto)

22 Symulacja płatności tytuły płatności stawka EUR/ha młody rolnik 2% małe gospodarstwa 10% ograniczenia naturalne 5% powiązanie z produkcją płatności proekologiczne (greening) 30% 71 płatność podstawowa 43% 102 razem 173 Konsekwencją nowego systemu będzie inny sposób obliczania stawek płatności Średnia w 2019 221

23 Porównanie płatności rolnik I rolnik II młody rolnik 1% 54 małe gospodarstwa 10% ograniczenia naturalne 5% 229 dopłata do 5% powierzchni użytków powiązanie z produkcją greening 30% 71 płatność podstawowa 49% 112 razem EUR/ha 183 693 Płatności będą też zróżnicowane pomiędzy rolnikami

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Reforma WPR 2013 plus a zrównoważone rolnictwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google