Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla Banków Spółdzielczych Bezpieczeństwo – perspektywy-współpraca Jachranka, 22-23 listopad 2010 Droga rozwoju def2000.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla Banków Spółdzielczych Bezpieczeństwo – perspektywy-współpraca Jachranka, 22-23 listopad 2010 Droga rozwoju def2000."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla Banków Spółdzielczych Bezpieczeństwo – perspektywy-współpraca Jachranka, 22-23 listopad 2010 Droga rozwoju def2000

2 Droga rozwoju def2000 Architektura systemu def2000 - 2001 rok defBank Pro Systemy analityczne Systemy bankowości elektronicznej System Analiz Ekonomicznych Generator Sprawozdań Bankowych TeleComp SEWIB BS defCOM2000

3 def3000/MIS def3000/MR Zarządzanie bankiem def3000/SP InterComp Internet Kanały dostępu def3000 EB def3000 IVR Call Center def3000 SMS Bankowość Mobilna def3000 SA Agenci kredytowi ATM/POS Interfejsy KIR/Elixir Card Processing Center SWIFT NBP/Sorbnet BIK NBP/MR MIG-BR GIIF Min. Fin. Produkty i procesy def3000 CO def3000/CM defBank Pro Droga rozwoju def2000 Architektura systemu def2000 - 2010 rok def3000 SA def2000/WPR def3000/AML DiADEM SIZARO def3000 TLR Wsparcie Agencje Bankowe

4 def2000/WPR został zaprojektowany celem ułatwienia procesów zarządzania ryzykami w banku spółdzielczym. Integracja z systemem defBank Pro Analiza ryzyk: Raporty na potrzeby oceny adekwatności kapitałowej Ryzyko kredytowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności, w tym Nadzorcze Normy Płynności Elastyczne metody urealniania płynności Ryzyko walutowe Testy warunków skrajnych Sprawozdawczość wewnętrzna Wskaźniki ekonomiczne Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000 def2000/WPR – pomiar i zarządzanie ryzykiem Stempel technologiczny : Delphi client (logika aplikacji) Oracle (baza danych) Środowisko programistyczne : Języki programowania : Delphi, PL/SQL Stempel technologiczny : Delphi client (logika aplikacji) Oracle (baza danych) Środowisko programistyczne : Języki programowania : Delphi, PL/SQL

5 II filar Basel II Ryzyko kredytowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności Ryzyko walutowe Stresstesting Def2000/WPR Droga rozwoju def2000

6 def3000/SP wspomaga całość skomplikowanego procesu zajęcia komorniczego, Egzekucja komornicza wspierana jest w zakresie: Rejestracja i wypełnienie dokumentów oraz transakcji związanych z zajęciem komorniczym, Monitoring finansowy zajętych rachunków klienta, Procesowanie korespondencji (klient, jednostki prawne), Archiwizacja. Pełna obsługa procesu zajęcia komorniczego: Rejestracja zajęcia komorniczego, Identyfikacja klienta i posiadanych rachunków, Blokada środków na zajmowanych rachunkach, Klasyfikacja transakcji wyłączonych z zajęcia komorniczego, Płatności związane z egzekucją komorniczą, Rozliczenie zajęcia komorniczego. Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000 def3000/SP – Obsługa zajęć komorniczych Stempel technologiczny : Oracle, MS SQL (baza danych) EJB, Struts (logika biznesowa) XML, MQ-Series (integracja) Środowisko programistyczne : Języki programowania : Java, JavaScript, PL/SQL Narzędzia: JDeveloper, Eclipse, Rational Application Developer Stempel technologiczny : Oracle, MS SQL (baza danych) EJB, Struts (logika biznesowa) XML, MQ-Series (integracja) Środowisko programistyczne : Języki programowania : Java, JavaScript, PL/SQL Narzędzia: JDeveloper, Eclipse, Rational Application Developer

7 Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000 def3000/SP – Obsługa zajęć komorniczych

8 def3000/SA jest uniwersalnym systemem obsługi wielokanałowej sprzedaży kredytów. Proces obejmuje zespół wszelkich czynności od momentu pierwszego kontaktu klienta z bankiem do chwili wypłaty kredytu, uwzględniając możliwość procesowania wniosku w trybie automatycznym, ocenę skoringową klienta jak i weryfikację w centrum akceptacji, Sprawdzone w praktycznych zastosowaniach implementacje produktów kredytowych: Consumer Finance – szybkie pożyczki gotówkowe z transferem środków na rachunek, na kartę płatniczą bądź przekaz pocztowy, Konsolidacja zobowiązań kredytowych z innych banków, Sprzedaż kart kredytowych w oparciu o zdolność kredytową, Kredyty hipoteczne – z pełnym wsparciem procesu weryfikacji (formalna, techniczna, prawna: analiza warunków posprzedażowych, procesowanie dyspozycji,…), Kredyty samochodowe wraz z obsługą produktów ubezpieczeniowych, Dedykowany interfejs użytkownika dla brokerów i agentów kredytowych (bezpośredni dostęp przez internet), Obsługa wniosków kredytowych z elektronicznych kanałów dystrybucji takich jak Call Center, portale WWW,..., Rozwiązanie bazuje na obsłudze procesów realizowanych przez wbudowany silnik Workflow, Zaawansowane modele oceny zdolności kredytowej wraz z interfejsami do zewnętrznych silników skoringowych (FairIsaac) i instytucji zewnętrznych (BIK, bazy MIG). Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000 def3000/SA – Obsługa sprzedaży kredytów Stempel technologiczny : Oracle (baza danych) EJB, JSF (logika aplikacji) Środowisko programistyczne: Języki programowania : Java, JavaScript, PL/SQL Narzędzia: JDeveloper, Eclipse, Rational Application Developer Stempel technologiczny : Oracle (baza danych) EJB, JSF (logika aplikacji) Środowisko programistyczne: Języki programowania : Java, JavaScript, PL/SQL Narzędzia: JDeveloper, Eclipse, Rational Application Developer

9 Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000 def3000/SA – Obsługa sprzedaży kredytów

10 Wszechstronna analiza transakcji finansowych w zakresie wykrywania podejrzeń o oszustwo (fraud), Zgodne z wymaganiami GIIF, System dokonuje zapisu transakcji potencjalnie podejrzanej, która zgodnie z poniższymi zasadami może podlegać procedurze prania brudnych pieniędzy: Każda transakcja wykonana na kwotę wyższą niż 15.000 EUR (wartość graniczna dla Polski), Każda transakcja zakwalifikowana manualnie przez operatora do grupy podejrzanych, Transakcje powiązane. System pozwala na definiowanie grup transakcji, które mogą być później poddane zarówno automatycznej jak i manualnej klasyfikacji i raportowaniu, Rozliczna grupa zasad wykrywania transakcji podejrzanych pozwala the efektywne i wyrafinowane wykrywanie i raportowanie transakcji powiązanych, Wsparcie do obsługi czarnych i białych list użytkowników, Zgodne z zaleceniami polityki bezpieczeństwa IT, Spełnia zalecenia Trzeciej Dyrektywy EU. Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000 def3000/AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Stempel technologiczny : Oracle (baza danych) EJB, Struts (logika biznesowa) Środowisko programistyczne : Języki programowania : Java, JavaScript, PL/SQL Narzędzia: JDeveloper, Eclipse, Rational Application Developer Stempel technologiczny : Oracle (baza danych) EJB, Struts (logika biznesowa) Środowisko programistyczne : Języki programowania : Java, JavaScript, PL/SQL Narzędzia: JDeveloper, Eclipse, Rational Application Developer

11 Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000 def3000/AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

12 stabilność wzrost bezpieczeństwa szybsze usuwanie awarii większa otwartość systemu wsparcie ze strony światowego leadera w zakresie serwerów baz danych specjalny program cenowy dla klientów Asseco Poland W II kwartale 2011 roku Asseco Poland wprowadza na rynek system defBank Pro współpracujący z baza danych Oracle Standard Edition

13 def3000/MIS def3000/MR Zarządzanie bankiem def3000/SP IntarComp Internet Kanały dostępu def3000 CEB def3000 IVR Call Center def3000 SMS Bankowość Mobilna def3000 SA Agenci kredytowi ATM/POS Interfejsy KIR/Elixir Card Processing Center SWIFT NBP/Sorbnet BIK NBP/MR MIG-BR GIIF Min. Fin. Produkty i procesy def3000 CO def3000/CM defBank Pro Droga rozwoju def2000 Architektura systemu def2000 - 2010 rok def3000 SA def2000/WPR def3000/AML DiADEM SIZARO def3000 TLR Wsparcie Agencje Bankowe

14 Wniosek… ?

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja dla Banków Spółdzielczych Bezpieczeństwo – perspektywy-współpraca Jachranka, 22-23 listopad 2010 Droga rozwoju def2000."

Podobne prezentacje


Reklamy Google