Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Droga rozwoju def2000 Architektura systemu def rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Droga rozwoju def2000 Architektura systemu def rok"— Zapis prezentacji:

0 Konferencja dla Banków Spółdzielczych Bezpieczeństwo – perspektywy-współpraca Jachranka, listopad 2010 Droga rozwoju def2000

1 Droga rozwoju def2000 Architektura systemu def2000 - 2001 rok
Systemy analityczne System Analiz Ekonomicznych Generator Sprawozdań Bankowych defBank Pro SEWIB BS Systemy bankowości elektronicznej TeleComp defCOM2000

2 Architektura systemu def2000 - 2010 rok
Droga rozwoju def2000 Architektura systemu def rok Agencje Bankowe Agenci kredytowi Internet Bankowość Mobilna Call Center ATM/POS Kanały dostępu InterComp def3000EB def3000 SMS def3000 IVR def3000 CO def3000 TLR def3000 SA def3000 SA KIR/Elixir Produkty i procesy SWIFT defBank Pro def3000/CM NBP/Sorbnet BIK Interfejsy Zarządzanie bankiem Wsparcie NBP/MR SIZARO MIG-BR def3000/MIS def2000/WPR DiADEM GIIF Min. Fin. def3000/MR def3000/AML def3000/SP Card Processing Center

3 Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000
def2000/WPR – pomiar i zarządzanie ryzykiem def2000/WPR został zaprojektowany celem ułatwienia procesów zarządzania ryzykami w banku spółdzielczym. Integracja z systemem defBank Pro Analiza ryzyk: Raporty na potrzeby oceny adekwatności kapitałowej Ryzyko kredytowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności, w tym Nadzorcze Normy Płynności Elastyczne metody urealniania płynności Ryzyko walutowe Testy warunków skrajnych Sprawozdawczość wewnętrzna Wskaźniki ekonomiczne Stempel technologiczny : Delphi client (logika aplikacji) Oracle (baza danych) Środowisko programistyczne : Języki programowania : Delphi, PL/SQL

4 Droga rozwoju def2000 Def2000/WPR II filar Basel II Ryzyko kredytowe
Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności Ryzyko walutowe Stresstesting

5 Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000
def3000/SP – Obsługa zajęć komorniczych def3000/SP wspomaga całość skomplikowanego procesu zajęcia komorniczego, Egzekucja komornicza wspierana jest w zakresie: Rejestracja i wypełnienie dokumentów oraz transakcji związanych z zajęciem komorniczym, Monitoring finansowy zajętych rachunków klienta, Procesowanie korespondencji (klient, jednostki prawne), Archiwizacja. Pełna obsługa procesu zajęcia komorniczego: Rejestracja zajęcia komorniczego, Identyfikacja klienta i posiadanych rachunków , Blokada środków na zajmowanych rachunkach, Klasyfikacja transakcji wyłączonych z zajęcia komorniczego, Płatności związane z egzekucją komorniczą, Rozliczenie zajęcia komorniczego. Stempel technologiczny : Oracle, MS SQL (baza danych) EJB, Struts (logika biznesowa) XML, MQ-Series (integracja) Środowisko programistyczne : Języki programowania : Java, JavaScript, PL/SQL Narzędzia: JDeveloper, Eclipse, Rational Application Developer

6 Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000
def3000/SP – Obsługa zajęć komorniczych

7 Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000
def3000/SA – Obsługa sprzedaży kredytów def3000/SA jest uniwersalnym systemem obsługi wielokanałowej sprzedaży kredytów. Proces obejmuje zespół wszelkich czynności od momentu pierwszego kontaktu klienta z bankiem do chwili wypłaty kredytu, uwzględniając możliwość procesowania wniosku w trybie automatycznym, ocenę skoringową klienta jak i weryfikację w centrum akceptacji, Sprawdzone w praktycznych zastosowaniach implementacje produktów kredytowych: Consumer Finance – szybkie pożyczki gotówkowe z transferem środków na rachunek, na kartę płatniczą bądź przekaz pocztowy, Konsolidacja zobowiązań kredytowych z innych banków, Sprzedaż kart kredytowych w oparciu o zdolność kredytową, Kredyty hipoteczne – z pełnym wsparciem procesu weryfikacji (formalna, techniczna, prawna: analiza warunków posprzedażowych, procesowanie dyspozycji,…), Kredyty samochodowe wraz z obsługą produktów ubezpieczeniowych, Dedykowany interfejs użytkownika dla brokerów i agentów kredytowych (bezpośredni dostęp przez internet), Obsługa wniosków kredytowych z elektronicznych kanałów dystrybucji takich jak Call Center, portale WWW, ..., Rozwiązanie bazuje na obsłudze procesów realizowanych przez wbudowany silnik Workflow, Zaawansowane modele oceny zdolności kredytowej wraz z interfejsami do zewnętrznych silników skoringowych (FairIsaac) i instytucji zewnętrznych (BIK, bazy MIG). Stempel technologiczny : Oracle (baza danych) EJB, JSF (logika aplikacji) Środowisko programistyczne: Języki programowania : Java, JavaScript, PL/SQL Narzędzia: JDeveloper, Eclipse, Rational Application Developer

8 Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000
def3000/SA – Obsługa sprzedaży kredytów

9 Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000
def3000/AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Wszechstronna analiza transakcji finansowych w zakresie wykrywania podejrzeń o oszustwo (fraud), Zgodne z wymaganiami GIIF, System dokonuje zapisu transakcji potencjalnie podejrzanej, która zgodnie z poniższymi zasadami może podlegać procedurze „prania brudnych pieniędzy”: Każda transakcja wykonana na kwotę wyższą niż EUR (wartość graniczna dla Polski), Każda transakcja zakwalifikowana manualnie przez operatora do grupy podejrzanych, Transakcje powiązane. System pozwala na definiowanie grup transakcji, które mogą być później poddane zarówno automatycznej jak i manualnej klasyfikacji i raportowaniu, Rozliczna grupa zasad wykrywania transakcji podejrzanych pozwala the efektywne i wyrafinowane wykrywanie i raportowanie transakcji powiązanych, Wsparcie do obsługi „czarnych” i „białych” list użytkowników, Zgodne z zaleceniami polityki bezpieczeństwa IT, Spełnia zalecenia Trzeciej Dyrektywy EU. Stempel technologiczny : Oracle (baza danych) EJB, Struts (logika biznesowa) Środowisko programistyczne : Języki programowania : Java, JavaScript, PL/SQL Narzędzia: JDeveloper, Eclipse, Rational Application Developer

10 Droga rozwoju def2000 Wybrane elementy def2000
def3000/AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

11 W II kwartale 2011 roku Asseco Poland wprowadza na rynek system defBank Pro współpracujący z baza danych Oracle Standard Edition stabilność wzrost bezpieczeństwa szybsze usuwanie awarii większa otwartość systemu wsparcie ze strony światowego leadera w zakresie serwerów baz danych specjalny program cenowy dla klientów Asseco Poland

12 Architektura systemu def2000 - 2010 rok
Droga rozwoju def2000 Architektura systemu def rok Agencje Bankowe Agenci kredytowi Internet Bankowość Mobilna Call Center ATM/POS Kanały dostępu IntarComp def3000CEB def3000 SMS def3000 IVR def3000 CO def3000 TLR def3000 SA def3000 SA KIR/Elixir Produkty i procesy SWIFT defBank Pro def3000/CM NBP/Sorbnet BIK Interfejsy Zarządzanie bankiem Wsparcie NBP/MR SIZARO MIG-BR def3000/MIS def2000/WPR DiADEM GIIF Min. Fin. def3000/MR def3000/AML def3000/SP Card Processing Center

13 Wniosek… ? def2500 Podkreślenie zmian w architekturze systemu def 2000 przez 10 lat. Utrzymywanie nazwy przy tak dużych zmianach dezinformuje rynek. Odbierane może być jako stagnacja lub zatrzymanie rozwoju. Jest to szczególnie istotne w przypadku klientów, którzy brali pod uwagę system def2000 Kilka lat temu.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Droga rozwoju def2000 Architektura systemu def rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google