Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lekarze wojskowi…, wpływ na anestezjologię…, w ogóle.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lekarze wojskowi…, wpływ na anestezjologię…, w ogóle."— Zapis prezentacji:

1 Lekarze wojskowi…, wpływ na anestezjologię…, w ogóle.
Waldemar Machała Lekarze wojskowi…, wpływ na anestezjologię…, w ogóle. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW

2 Henry Knowles Beecher (1904-1976)
Amerykanin, z niemieckimi korzeniami (pierwotnie: Unangst). Ukończył studia w 1932 r. Zainteresowanie fizjologią układu oddechowego: Wymioty vs ulanie. Aspiracja. Chemiczne zapalenie płuc. W czasie II Wojny Światowej: Konsultant ds. anestezji i resuscytacji w US Army (Afryka Północna i Włochy). W latach : US Army Medical Research and Development Board. Badania wspólnie z Donaldem Todd’em na grupie znieczulanych chorych (w 10 ośrodkach) i związkiem anestezji ze zgonami. W latach (konsultant US Army, Wojna Koreańska): Zakaz użycia d-tubokuraryny w czasie działań w szpitalach polowych.

3 Henry Knowles Beecher (1904-1976)
Badania D. Todd’a i HK Beecher’a – pierwsze badania epidemiologiczne/ wieloośrodkowe, Annals of Surgery Większa liczba zgonów u chorych: W pierwszej dekadzie życia. U seniorów. Jeżeli użyto d-tubokuraryny to większa liczba zgonów: 1:2 100 vs 1:370. Nie wykazano związku pomiędzy użyciem t-tubokuraryny, ciężkością stanu chorego, rozległością operacji, czy doświadczeniem anestezjologa. Zgony miały miejsce pomimo zastosowania wentylacji zastępczej. Przyczyny NZK: krążeniowe i naturalna toksyczność t-tubokuraryny (?). Badania kwestionowane przez Brytyjczyków (którzy podawali neostygminę). Wniosek: Skierować środki finansowe na badania nad t-tubokuraryną, zamiast poliomyelitis (zgony z przyczyn znieczulenia 2x częściej, aniżeli z powodu polio).

4 Henry Knowles Beecher (1904-1976)
W czasie II Wojny Światowej: Badania nad stanem psychologicznym, a zapotrzebowaniem na leki w sytuacjach stresu (obrażenia bojowe). Ciężko ranni żołnierze w pierwszej fazie wstrząsu słabiej odczuwają ból i nie wymagają uśmierzania bólu przez podawanie dużych dawek morfiny. Skutek: planować badania nad lekami z grupą placebo (prospektywne z podwójnie ślepą próbą). Od końca lat 50-tych: Etyka badań klinicznych.

5 August Karl Gustav Bier (1861-1949)
Niemiec. Chirurg. Znieczulenie podpajęczynówkowe (kokainizacja) – 16 sierpnia 1989 r. Znieczulenie odcinkowe dożylne – 1908 r.: 100 ml 0,25% prokainy. Uznał konieczność uzupełnienia tego znieczulenia u chorych pobudzonych i nerwowych: Anestezją eterową. Lub podawaniem morfiny ze skopolaminą.

6 August Karl Gustav Bier (1861-1949)

7 August Karl Gustav Bier (1861-1949)
Autor nowych technik opracowania kikutów kończyn. Lider w przetaczaniu krwi. Twórca chirurgii naczyniowej. Konstruktor stalowych hełmów dla armii niemieckiej. Zasługi dla wojska w czasie I Wojny Światowej

8 August Karl Gustav Bier (1861-1949)
.tego Ten …zamiast

9 John Joseph Bonica (1917-1994) Urodzony na Sycylii. Amerykanin.
Anestezjolog (po 18 miesięcznej specjalizacji w NYC). Dla opłacenia studiów pracował, jako: Czyściciel butów. Gazeciarz. Sprzedawca warzyw. Pięściarz o pseudonimie: Johny Bull Walker. Joe Bucha The Masket Marvel.

10 John Joseph Bonica (1917-1994) Wstępuje US Army w 27 roku życia:
7700 łóżkowy szpital – Madigan Army Hospital (Fort Lewis). Doskonali techniki znieczulenia przewodowego (u ponad rannych żołnierzy): Dla operacji. Dla uśmierzania bólu. Na polecenie głównego chirurga przez 2,5 roku szkoli z anestezjologii: 60 lekarzy na kursach 3-miesięcznych. 100 pielęgniarek na kursach 6-miesięcznych. Pionier znieczulenia przewodowego u rodzących: W sporej części pod wpływem bliskiej śmierci żony, która o mało co nie umarła w czasie pierwszego cięcia cesarskiego w znieczuleniu eterowym. 1947 – Szef Anestezjologii w Tacoma General Hospital – żadnego przypadku śmierci u matek i noworodków w wyniku znieczulenia przewodowego.

11 John Joseph Bonica (1917-1994) Prezydent ASA: 1952-1966.
Autor „biblii” dot. patofizjologii i leczenia bólu (pierwsze wydanie: 1953 r.).

12 Henry Edmund Gaskin Boyle (1875-1941)
Anglik. Anestezjolog. Casulaty Officer w Bristol Royal Infirmary – przez pierwszych kilka lat XX w. W czasie I Wojny Światowej – Royal Army Medical Corps w Londynie. Twórca pierwszych aparatów do znieczulenia: Zastąpienie „kapanki eterowej” – butelką z pokrętłem (+/-) - pierwszy parownik). Jak wyglądało znieczulenie ogólne? – technika szmatki i butelki (rag and bottle): Podtlenek azotu – do utraty przytomności. Potem eter i zamknięcie dopływu podtlenku azotu. Natlenienie: Okresowe otwieranie okien w sali operacyjnej. Odsłanianie twarzy poddanego anestezji. Jeżeli anestezja trwała > 0,5 godz. – zamiana eteru na chloroform (bo znano już ryzyko wystąpienia powikłań płucnych). Do początku I Wojny Światowej

13 Henry Edmund Gaskin Boyle (1875-1941)
Od 1916 r. pierwszy aparat do znieczulenia (konstr. Geoffrey’a Marshall’a) – techn. bubble-bottle. 1933 r. – konstrukcja aparatu przez Boyle’a. Urządzenie do tonsilektomii i utrzymywania rurki intubacyjnej.

14 Philip Bromage (1920-2013) Anglik. Ukończył studia w 1943 r.
: Royal Army Medical Corps. Zainteresowania: Znieczulenie przewodowe: Zbilansowane: blokada nerwów trzewnych i międzyżebrowych do operacji w nadbrzuszu. Zewnątrzoponowe ciągłe. Deaferencjacja spowodowana środkami znieczulenia przewodowego chroni OUN – potwierdzała koncepcję Crile’a o ochronnym wpływie ŚZP podanych rannym w czasie dużych operacji (I WŚ).

15 Skala Bromage efektywności znieczulenia podpajęczynówkowego
Philip Bromage ( ) Skala Bromage efektywności znieczulenia podpajęczynówkowego

16 James Edward Eckenhoff (1915-1996)
Amerykanin. Ukończył studia w 1941 r. W czasie II Wojny Światowej: Chirurg w batalionie medycznym. Anestezjolog w 107 Szpitalu Ewakuacyjnym w Europie. Zainteresowania: Badanie zależności pomiędzy przepływem wieńcowym, a: Ciśnieniem tętniczym krwi. Rzutem serca. Wskaźnikami pracy prawej i lewej komory. Zużyciem tlenu. Przyjmowanymi lekami. Niedotlenienie okołoporodowe – jako pierwszy podał nalorfinę dla leczenia zamartwicy noworodków. Czas rozwijania się blokady po podaniu leków znieczulenia przewodowego – dodanie hialuronidazy do LZP.

17 Edmond I Eger II (ur. 1930 r.) Amerykanin. Ukończył studia w 1951 r.
Rezydent z oddziale anestezjologii w The State Universityof Iowa Hospitals and Veterans Administration Hospital. Szef anestezjologii w US Army Hospital w Fort Leavenworth w Kansas ( ). Zainteresowania: Anestezja wziewna: Minimalne stężenie pęcherzykowe. Skutek rozcieńczeń (Egera).

18 Edmond I Eger II (1930-)

19 Johan Friedrich von Esmarch (1823 - 1908)
Niemiec (Duńczyk). Chirurg. Ukończył studia w 1848 r. Wojna niemiecko-austriacka (1866) Naczelny chirurg w Armii Cesarskiej – wojna prusko-francuska ( ); On resection in gunshot injuries.

20 Johan Friedrich von Esmarch (1823 - 1908)
Chirurgia wojenna. Medycyna polowa: Opaska zaciskowa (krępulec). Chusta trójkątna. Anestezjologia: Rękoczyn Esmarcha (chwyt potrójny). Opaska gumowa do wyciskania krwi (blok Biera) Polowy zestaw do anestezji chloroformowej + językotrzymacz.

21 Johan Friedrich von Esmarch (1823 - 1908)
Chirurgia wojenna. Medycyna polowa: Opaska zaciskowa (krępulec). Chusta trójkątna. Anestezjologia: Rękoczyn Esmarcha (chwyt potrójny). Opaska gumowa do wyciskania krwi (blok Biera) – 1873. Polowy zestaw do anestezji chloroformowej + językotrzymacz (1877).

22 Johan Friedrich von Esmarch (1823 - 1908)
Chirurgia wojenna. Medycyna polowa: Opaska zaciskowa (krępulec). Chusta trójkątna. Anestezjologia: Rękoczyn Esmarcha (chwyt potrójny). Opaska gumowa do wyciskania krwi (blok Biera). Polowy zestaw do anestezji chloroformowej + językotrzymacz.

23 Bernard Raymond Fink (1914-2000)
Anestezjolog. Anglik, po wojnie wyemigrował do USA. Ukończył studia w 1938 r. South African Medical Corps (II WŚ; Afryka, Europa). Zainteresowanie: Anestezja wziewna… efekt Finka (hipoksja dyfuzyjna).

24 Arthur E. Guedel (1883-1956) Anestezjolog. Amerykanin.
Stracił 3 palce prawej ręki w wieku 13 lat. Ukończył studia w 1908 r. Brał udział w I WŚ – Amercian Expeditionary Forces in Europe: Udzielał pomocy rannym przez 72 godz. Zainteresowania: Anestezja wziewna. Głębokość anestezji. Mankiety uszczelniające rurek intubacyjnych ( ). Rurka ustno-gardłowa (1933). Podręcznik anestezji w czasie pokoju i wojny (Inhalation anesthesia, a fundamental guide).

25 Arthur E. Guedel (1883-1956) Zainteresowania: Anestezja wziewna.
Głębokość anestezji (skala Guedela). Mankiety uszczelniające rurek intubacyjnych ( ). Rurka ustno-gardłowa (1933). Podręcznik anestezji w czasie pokoju i wojny (Inhalation anesthesia, a fundamental guide).

26 Arthur E. Guedel (1883-1956) Zainteresowania: Anestezja wziewna.
Głębokość anestezji. Mankiety uszczelniające rurek intubacyjnych ( ). Rurka ustno-gardłowa (1933). Podręcznik anestezji w czasie pokoju i wojny (Inhalation anesthesia, a fundamental guide).

27 Arthur E. Guedel (1883-1956) Zainteresowania: Anestezja wziewna.
Głębokość anestezji. Mankiety uszczelniające rurek intubacyjnych ( ). Rurka ustno-gardłowa (1933). Podręcznik anestezji w czasie pokoju i wojny (Inhalation anesthesia, a fundamental guide).

28 Robert Andrew Hingson (1913-1996)
Anestezjolog. Amerykanin. Ukończył studia w 1938 r. Pracował: US Marine Hospital. US Coast Guard Service. Zainteresowania: Analgezja porodu (zamiast… help me Jesus). Znieczulenie krzyżowe ciągłe (igła Hingsona-Edwardsa – 1966).

29 Robert Reynolds Macintosh (1897-1989)
Anestezjolog. Anglik (Nowozelandczyk). W czasie I WŚ – pilot myśliwski (Royal Flying Corps). Zestrzelony i więziony przez Niemców (wielokrotnie uciekał z niewoli). Ukończył studia w 1927 r. Brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii (1936 r.) – anestezja i chirurgia twarzowo-szczękowa. W czasie II WŚ – pułkownik Royal Air Force i Royal Navy. Zainteresowania: Skonstruował: Parownik dla eteru. Aparat do anestezji chloroformem. Kamizelki ratunkowe dla pilotów – wspólnie z dr Edgarem A. Pask’iem. Laryngoskop (1943). Balonik nakładany na igłę Touhy dla identyfikacji ZOP.

30 Robert Reynolds Macintosh (1897-1989) i Edgar A. Pask (1912-1966)
Anestezjolog. Anglik. Ukończył studia w 1937 r. W czasie II WŚ – służył w Royal Air Force. Zainteresowania: Medycyna morska i lotnicza. Skonstruował: Kamizelki ratunkowe dla pilotów – wspólnie z Robertem R. Macintoshem. Ciekawa historia…, EA Pask był poddawany pełnej anestezji ogólnej dożylnej i wrzucany do wody. Wówczas kamizelka ulegała pompowaniu, ale taki sposób, aby nieprzytomny pilot miał głowę powyżej lustra wody… .

31 Robert Reynolds Macintosh (1897-1989)

32 Ivan Whiteside Magill (1888 – 1986)
Anestezjolog. Irlandczyk. Ukończył studia w 1913 r. W czasie I WŚ: Rezydent (przez 6 m-cy) w Walton Hospital. Kapitan Royal Army Medical Corps (RAMC) – w północnej Francji. Anestezjolog w Barnet War Hospital. Orędownik egzaminu z anestezjologii (Royal Society of Medicine) – sam otrzymał dyplom z nr 1: r.

33 Ivan Whiteside Magill (1888 – 1986)
Zainteresowania: Trudne drogi oddechowe – skutki obrażeń bojowych twarzy. Do operacji chorzy byli indukowani przez wprowadzenie do odbytnicy: eteru stabilizowanego olejem (długa indukcja, długi sen po operacji – nawet 24 godz.). Torakoanestezja – pierwszy bloker oskrzelowy. Skonstruował: Cewnik do podawania par ciepłego eteru bezpośrednio do tchawicy. Kleszczyki. Laryngoskop. Zastąpił przepływomierz, rotametrem (dla N2O i eteru).

34 Francis John Murphy (1900 – 1972)
Chirurg i anestezjolog. Amerykanin/ Kanadyjczyk. Ukończył studia w 1925 r. W czasie II WŚ: LTC – Szpitalu Marynarki Wojennej USA ( ). Zainteresowania: Anestezja wziewna. Opisał cechy idealnej rurki dotchawiczej. Skonstruował: Rurkę intubacyjną – „oko Murphego”.

35 Leslie Rendel-Baker (1917 - 2008)
Chirurg i anestezjolog. Anglik. Ukończył studia w 1941 r. W czasie II WŚ służył w: Royal Army Medical Corps Field Dressing Atation Forward Surgical Unit (odpowiednik szpitala polowego II poziomu) w czasie D-Day. Zainteresowania: Anestezja wziewna. Torakoanestezja. Wentylacja zastępcza. Anestezja dzieci. Skonstruował: Maskę twarzową dla noworodków.

36 Gordon Jackson Rees (1918 – 2001)
Anestezjolog. Anglik. Ukończył studia w 1942 r. W czasie II WŚ służył w: Royal Air Force Północnej Afryce. Zainteresowania: Drożność dróg oddechowych. Anestezja wziewna – efektywność wentylacji przez maskę twarzową. Wentylacja zastępcza. Anestezja dzieci. Skonstruował: Zmodyfikowany układ oddechowy oparty na rurce T.

37 Stanisław Pokrzywnicki (1909 - 1993)
Anestezjolog. Polak. Ukończył studia w 1936 r. W czasie II Wojny Światowej służył w: III Dywizjonie Myśliwskim (porucznik); wojna obronna 1939 r. 302 Dywizjonie Myśliwskim w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu II WŚ – uczeń prof. R. Macintosha. Nestor anestezjologii polskiej.

38 Heros Ceremony…


Pobierz ppt "Lekarze wojskowi…, wpływ na anestezjologię…, w ogóle."

Podobne prezentacje


Reklamy Google