Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anestezja w położnictwie Zniesienie bólu porodowego Znieczulenie do cięcia cesarskiego (elektywnego i nagłego) /instrumentalnego wydobycia płodu Opieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anestezja w położnictwie Zniesienie bólu porodowego Znieczulenie do cięcia cesarskiego (elektywnego i nagłego) /instrumentalnego wydobycia płodu Opieka."— Zapis prezentacji:

1

2 Anestezja w położnictwie Zniesienie bólu porodowego Znieczulenie do cięcia cesarskiego (elektywnego i nagłego) /instrumentalnego wydobycia płodu Opieka nad krytycznie chorą ciężarną

3 Powikłania w położnictwie Znieczulenie regionalne (pp, zo, cse) i jego powikłania Znieczulenie ogólne i jego powikłania Sytuacje nagłe w anestezjologii położniczej

4 Powikłania w położnictwie Zgon położniczy bezpośredni Następstwo powikłań ciąży, porodu, połogu, błędnego postępowania lub zaniechania, konsekwencje anestezji Zgon położniczy pośredni Zgon spowodowany chorobą uprzednio istniejącą lub pojawiającą się w ciąży niezwiązaną przyczynowo z ciążą, ale nasilaną przez nią Zgon niepołożniczy

5 Powikłania w położnictwie Przyczyny zgonów okołoporodowych Zator tętnicy płucnej1003 (1,9) Krwotok położniczy854 (1,6) Nadciśnienie indukowane ciążą (PIH)790 (1,5) Zakażenie448 (0,8) Choroby serca213 (0,4) Znieczulenie140 (0,3) Inne531 (1) (w nawiasie podano ilość w przeliczeniu na 100 000) Kruszyński za Mackayem, USA 1979-1992

6 Powikłania w położnictwie Przyczyny zgonów okołoporodowych Krwotok położniczy29 (1,8) Zakażenie27 (1,7) Nadciśnienie indukowane ciążą (PIH)13 (0,8) Choroby serca13 (0,8) Zator tętnicy płucnej9 (1,8) Znieczulenie3 (0,2) Inne14 (0,9) (w nawiasie podano ilość w przeliczeniu na 100 000) Kruszyński, Polska 1996-1999

7 Powikłania w położnictwie Przyczyny anestezjologiczne zgonów okołoporodowych Znieczulenie ogólne – 67 przypadków Znieczulenie regionalne – 33 przypadki Aspiracja22 Trudna intubacja15 Problemy krążeniowe (zn. ogólne)15 Hipowentylacja12 Toksyczność anestetyków regionalnych17 Zbyt duże znieczulenie zo/pp12 Problemy krążeniowe (zn. regionalne)2 Kruszyński, USA 1979-1990

8 Powikłania w położnictwie Przyczyny zgonów matek w Wielkiej Brytanii Bezpośrednia położnicza przyczyna zgonu (5,3 na 100 000 ciąż) Tromboembolia30 Krwotok17 Ciąża ektopowa i poronienie 15 Nadciśnienie (PIH)14 Zakażenie 11 Anestezja6 Zator płynem owodniowym 5 Pośrednia niepołożnicza przyczyna zgonu (13,1 na 100 000 ciąż) Choroby serca44 Choroby psychiczne16 Nowotwory90 Kruszyński, za Reports on Confidential Enquiery into Maternal Deaths, UK 2000-2002

9 Powikłania w położnictwie Przyczyny zgonów matek w Wielkiej Brytanii Więcej kobiet umiera z powodu chorób towarzyszących niż przyczyn położniczych Wśród zgonów spowodowanych anestezją (6 przypadków) 4 miały miejsce podczas znieczulenia do cięcia cesarskiego (wszystkie w zn. ogólnym) 3 przypadki nierozpoznania intubacji przełyku (2 brak i 1 niesprawność kapnometrii) 2 przypadki aspiracji treści pokarmowej 1 wstrząs anafilaktyczny (propofol, sukcynylocholina) 20 zgonów w części związanych z niewystarczającą opieką anestezjologiczną Większość związana ze stanem zagrożenia życia jak wstrząs krwotoczny, zatorowość płucna, dekompensacja choroby serca Kruszyński, za Reports on Confidential Enquieris into Maternal Deaths, UK 2000-2002

10 Powikłania w położnictwie Analizy raportów w Wielkiej Brytanii Większość powikłań występowała w godzinach wieczornych i nocnych (mniej doświadczeni lekarze, gorsza dostępność starszego specjalisty) Zwracało uwagę słabe przygotowanie do problemu trudnej intubacji Postulaty -Wyszkolenie personelu medycznego -Wyposażenie stanowiska znieczulenia -Właściwa organizacja pracy Kruszyński, za Reports on Confidential Enquieris into Maternal Deaths, UK 2000-2002

11 Powikłania w położnictwie Zdarzenie krytyczne Sytuacja która jednoznacznie może doprowadzić lub doprowadza do niepożądanego wyniku końcowego (przedłużony pobyt w szpitalu, inwalidztwo, zgon) jeśli w porę nie zostanie zauważona i skorygowana Sytuacje predysponujące do powikłań anestezjologicznych -niewydolność systemu organizacyjnego -brak kontroli stanowiska pracy przed znieczuleniem -zła organizacja pracy -brak doświadczenia -niedostateczne wykształcenie i brak kompetencji -brak nadzoru -nieznajomość aparatury medycznej i błędy w jej obsłudze -dekoncentracja i nonszalancja -pośpiech i panika -zaniedbanie -zmęczenie Jałowiecki w Anestezjologia kliniczna pod red. E. Mayzner-Zawadzkiej

12 Piśmiennictwo: R.Larsen – Anestezjologia Z.Kruszyński – Anestezjologia położnicza A. Aitkenhead – Anestezjolgia A. Heazell – Położnictwo dla anestezjologów Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Anestezja w położnictwie Zniesienie bólu porodowego Znieczulenie do cięcia cesarskiego (elektywnego i nagłego) /instrumentalnego wydobycia płodu Opieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google