Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

{ Biblia – Pismo Święte, jej księgi uznane są za święte, gdyż pisane zostały pod natchnieniem. Powstawała na przestrzeni 1600 lat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "{ Biblia – Pismo Święte, jej księgi uznane są za święte, gdyż pisane zostały pod natchnieniem. Powstawała na przestrzeni 1600 lat."— Zapis prezentacji:

1 { Biblia – Pismo Święte, jej księgi uznane są za święte, gdyż pisane zostały pod natchnieniem. Powstawała na przestrzeni 1600 lat.

2 JEDEN jest Bóg, który dał nam JEDNĄ księgę – Biblię Biblia ma DWIE części – Stary i Nowy Testament Stary i Nowy Testament składają się z TRZECH rodzajów pism: ksiąg historycznych, nauczających i prorockich. Pierwsze księgi w Nowym Testamencie to CZTERY Ewangelie, które podkreślają CZTERY fakty dotyczące Jezusa Chrystusa: Jego narodzin, życia, śmierci i zmartwychwstania. Pierwsze PIĘĆ ksiąg w Starym Testamencie zostało napisane przez Mojżesza i opowiada o tym, jak wszystko powstało.

3 Stary Testament składa się z 39 Ksiąg, które zostały napisane w języku hebrajskim i wybrane księgi w języku aramejskim : Księga Ezdrasza i Księga Daniela. Nowy Testament składa się z 27 Ksiąg i został napisany w języku greckim.

4 * Septuaginta – grecki przekład Pięcioksięgu, powstały dzięki pracy 72 tłumaczy w ciągu 70 dni. * Wulgata – przekład na język łaciński, powstały w 1546 r. dzięki pracy św. Hieronima. * Pierwszą kompletną Biblię w języku polskim wydrukowano w 1561 roku a dwa lata później wydana została Biblia Brzeska zwana Radziwiłowską. W roku 1632 wydane zostało kolejne tłumaczenie zwane Biblią Gdańską.

5 Rozpowszechnieniem i propagowaniem Biblii zajmuje się na świecie 137 Krajowych Towarzystw Biblijnych. Biblię przetłumaczono w całości lub we fragmentach na 2403 języki świata: Afryka - 683 języki Azja - 593 języki Australia i Oceania - 420 języki Ameryka Łacińska i Karaiby - 417 języki Europa - 211 języki

6 Chleb – Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ew. Jana 6:50 Ew. Jana 6:50 Ogień – Czy moje słowo nie jest jak ogień? Mówi Pan. Jeremiasza 23:29 Światło – Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. Psalm 119:105 Psalm 119:105 Mleko – Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I List Piotra 2:2 abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I List Piotra 2:2 Miód – Słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Psalm 19:11 Złoto – Bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze. Psalm 19:11 Lustro – Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności …. List Jakuba 1: 23-25 Młot – Czy moje słowo nie jest jak … młot, który kruszy skałę. Jeremiasza 23:29 Miecz – I miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. List do Efezjan 6:17 Nasienie – Odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. I Piotra 1:23 które żyje i trwa. I Piotra 1:23

7 Najmniejsza Drukowana Biblia Najmniejsza znana nam drukowana Biblia ma długość zapałki, czyli 4,5cm, szerokość jej wynosi 3 cm, grubość 2cm. Biblię tę wydrukowano w Anglii i liczy ona 878 stron. Czyta się ją dobrze za pomocą lupy. Waży tylko 20 gramów. Największa Biblia świata Pewien stolarz w Los Angeles pracował pilnie przez 2 lata aby wykonać całą Biblię z drewna. Każda kartka to cieniutka deseczka o wymiarze jednego metra kwadratowego, na której wyryte są litery. Księga ta zawiera 8048 stron i waży 549 kg. Grubość jej wynosi 2,5 metra.

8 Pismo Święte zawiera mniej więcej 3 miliony liter, 31 tysięcy wersetów oraz 1189 rozdziałów. Gdyby chcieć przeczytać Biblię w takim tempie w jakim się normalnie mówi, potrzeba by do tego około 71 godzin. A jeśli by ktoś czytał każdego dnia cztery rozdziały, wtedy doszedłby przez rok do końca Biblii.

9 Biblia to księga dla całego świata Napisana przez czterdziestu ludzi Tłumaczona przez setki Drukowana przez tysiące Czytana przez miliony Jest także dla Ciebie!

10 * List do Ciebie Christliche Schriftenverbreitung * O Biblii Jennifer Haaijer i Sam Doherty * Co powinieneś wiedzieć o Biblii Peter Atkinson * Eksplorator Biblii Carine Mackenzie * Podróż w głąb Biblii Silvia Gastaldi i Claire Musatti

11


Pobierz ppt "{ Biblia – Pismo Święte, jej księgi uznane są za święte, gdyż pisane zostały pod natchnieniem. Powstawała na przestrzeni 1600 lat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google