Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powtórzenie wiadomości z działu „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” [Klasa II LŚ] 13 października 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powtórzenie wiadomości z działu „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” [Klasa II LŚ] 13 października 2013."— Zapis prezentacji:

1 Powtórzenie wiadomości z działu „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”
[Klasa II LŚ] 13 października 2013

2 1. Imię Boże objawione Mojżeszowi to:
Jehowa. Jahwe. Jeszua. Jehwa.

3 1. Imię Boże objawione Mojżeszowi to:
Jehowa. Jahwe. Jeszua. Jehwa.

4 2. Imię Boże - „Jahwe” objawione Mojżeszowi oznacza to:
Jestem, Który Jestem. Okażę się, Kim się Okażę. Byłem, Jestem i Będę Nie było Mnie, a Jestem.

5 2. Imię Boże - „Jahwe” objawione Mojżeszowi oznacza to:
Jestem, Który Jestem. Okażę się, Kim się Okażę. Byłem, Jestem i Będę Nie było Mnie, a Jestem.

6 3. Argumenty za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu to:
Z bezruchu, z konieczności pierwszej przyczyny, z przemijalności, z doskonałości, z celowości. Z ruchu, z konieczności pierwszej przyczyny, z przemijalności, z twórczości, z celowości. Z ruchu, z konieczności pierwszej przyczyny, z przemijalności, z doskonałości, z absurdu. Z ruchu, z konieczności pierwszej przyczyny, z przemijalności, z doskonałości, z celowości.

7 3. Argumenty za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu to:
Z bezruchu, z konieczności pierwszej przyczyny, z przemijalności, z doskonałości, z celowości. Z ruchu, z konieczności pierwszej przyczyny, z przemijalności, z twórczości, z celowości. Z ruchu, z konieczności pierwszej przyczyny, z przemijalności, z doskonałości, z absurdu. Z ruchu, z konieczności pierwszej przyczyny, z przemijalności, z doskonałości, z celowości.

8 4. Argument za istnieniem Boga wg św
4. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu z ruchu oznacza, że: Jeśli wieje wiatr, to ktoś musi dmuchać. Jeśli istnieje ruch (jakakolwiek przemiana), to musi istnieć „Pierwszy Poruszyciel”. Jeśli świat się zmienia, to Bóg też musi się zmieniać. Jeśli człowiek się starzeje, to znaczy, że się porusza.

9 4. Argument za istnieniem Boga wg św
4. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu z ruchu oznacza, że: Jeśli wieje wiatr, to ktoś musi dmuchać. Jeśli istnieje ruch (jakakolwiek przemiana), to musi istnieć „Pierwszy Poruszyciel”. Jeśli świat się zmienia, to Bóg też musi się zmieniać. Jeśli człowiek się starzeje, to znaczy, że się porusza.

10 Bóg jest przyczyną większości zjawisk, nazywanych cudami.
5. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu z konieczności pierwszej przyczyny oznacza, że: Wystarczy, że rzeczy materialne mają swoją przyczynę, nie muszą jej mieć rzeczy duchowe Jeśli każda rzecz ma swą przyczynę, musi istnieć pierwsza przyczyna sprawcza – Bóg. Bóg jest przyczyną większości zjawisk, nazywanych cudami. Jeśli nie potrafimy wskazać przyczyny jakiegoś zjawiska, przypisujemy je Bogu.

11 Bóg jest przyczyną większości zjawisk, nazywanych cudami.
5. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu z konieczności pierwszej przyczyny oznacza, że: Wystarczy, że rzeczy materialne mają swoją przyczynę, nie muszą jej mieć rzeczy duchowe Jeśli każda rzecz ma swą przyczynę, musi istnieć pierwsza przyczyna sprawcza – Bóg. Bóg jest przyczyną większości zjawisk, nazywanych cudami. Jeśli nie potrafimy wskazać przyczyny jakiegoś zjawiska, przypisujemy je Bogu.

12 Jeśli istnieje byt konieczny Bóg, muszą istnieć byty przygodne.
6. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu z przemijalności oznacza, że: Jeśli byty przygodne pojawiają się i przemijają, musi istnieć byt konieczny – Bóg. Jeśli istnieje byt konieczny Bóg, muszą istnieć byty przygodne. Jeśli Bóg by nie istniał, nie mielibyśmy pojęcia o Nim. Jeśli świat przemija, Bóg też kiedyś przeminie.

13 Jeśli istnieje byt konieczny Bóg, muszą istnieć byty przygodne.
6. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu z przemijalności oznacza, że: Jeśli byty przygodne pojawiają się i przemijają, musi istnieć byt konieczny – Bóg. Jeśli istnieje byt konieczny Bóg, muszą istnieć byty przygodne. Jeśli Bóg by nie istniał, nie mielibyśmy pojęcia o Nim. Jeśli świat przemija, Bóg też kiedyś przeminie.

14 Nikt nie jest doskonały, Bóg też.
7. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu z doskonałości oznacza, że: Nikt nie jest doskonały, Bóg też. Jeśli Bóg jest doskonały, to jego dzieła też. Jeśli nie widzimy rzeczy doskonałych na świcie, to Boga nie ma. Jeśli rzeczy wskazują różną doskonałość, musi istnieć byt doskonały – Bóg.

15 Nikt nie jest doskonały, Bóg też.
7. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu z doskonałości oznacza, że: Nikt nie jest doskonały, Bóg też. Jeśli Bóg jest doskonały, to jego dzieła też. Jeśli nie widzimy rzeczy doskonałych na świcie, to Boga nie ma. Jeśli rzeczy wskazują różną doskonałość, musi istnieć byt doskonały – Bóg.

16 8. Argument za istnieniem Boga wg św
8. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu z celowości oznacza, że: Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek dążą do celu, nawet jeśli nie są skierowane do niego przez kogoś zdolnego do poznania i myślenia. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem. Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek dążą do celu, jeśli nikt nie ingeruje w ich działanie. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek nie dążą do celu, jeśli nie są skierowane do niego przez kogoś zdolnego do poznania i myślenia, jak strzała przez strzelca. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek nie dążą do celu nigdy, nawet jeśli byłyby skierowane do niego przez kogoś zdolnego do poznania i myślenia, jak strzała przez strzelca. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem

17 8. Argument za istnieniem Boga wg św
8. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu z celowości oznacza, że: Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek dążą do celu, nawet jeśli nie są skierowane do niego przez kogoś zdolnego do poznania i myślenia. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem. Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek dążą do celu, jeśli nikt nie ingeruje w ich działanie. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek nie dążą do celu, jeśli nie są skierowane do niego przez kogoś zdolnego do poznania i myślenia, jak strzała przez strzelca. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek nie dążą do celu nigdy, nawet jeśli byłyby skierowane do niego przez kogoś zdolnego do poznania i myślenia, jak strzała przez strzelca. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem

18 9. Wyróżnia się trzy rodzaje objawienia:
Kosmiczne, histeryczne, eschatologiczne Kosmiczne, historyczne, eschatologiczne Kosmiczne, historyczne, ekologiczne Komiczne, historyczne, eschatologiczne

19 9. Wyróżnia się trzy rodzaje objawienia:
Kosmiczne, histeryczne, eschatologiczne Kosmiczne, historyczne, eschatologiczne Kosmiczne, historyczne, ekologiczne Komiczne, historyczne, eschatologiczne

20 10. Objawienie kosmiczne to objawienie:
Przez pośrednictwo przybyszów z kosmosu To wiara w to, że na początku dziejów ziemi była ona odwiedzana przez inne cywilizacje pozaziemskie Przyniesione przez aniołów tzw. naturalne, poprzez stworzenia i w stworzeniach

21 10. Objawienie kosmiczne to objawienie:
Przez pośrednictwo przybyszów z kosmosu To wiara w to, że na początku dziejów ziemi była ona odwiedzana przez inne cywilizacje pozaziemskie Przyniesione przez aniołów tzw. naturalne, poprzez stworzenia i w stworzeniach

22 11. Objawienie historyczne to objawienie:
Którego Bóg dokonuje poprzez konkretne dzieła i przemawia przez proroków Objawienia ogłoszone przez ludzi, którzy wpadali w histerię Objawienia niedostrzegalne dla nikogo Objawienia za pośrednictwem kosmitów.

23 11. Objawienie historyczne to objawienie:
Którego Bóg dokonuje w poprzez konkretne dzieła i przemawia przez proroków Objawienia ogłoszone przez ludzi, którzy wpadali w histerię Objawienia niedostrzegalne dla nikogo Objawienia za pośrednictwem kosmitów.

24 12. Objawienie eschatologiczne to objawienie:
W którym Bóg ukazuje się w chwale nieba W którym człowiek dochodzi do wniosku, że Bóg istnieje, gdyż istnieje świat. W którym człowiek wątpi w nadejście końca świata. Wiara w to, że człowiek kiedyś spowoduje swoim działaniem koniec świata.

25 12. Objawienie eschatologiczne to objawienie:
W którym Bóg ukazuje się w chwale nieba W którym człowiek dochodzi do wniosku, że Bóg istnieje, gdyż istnieje świat. W którym człowiek wątpi w nadejście końca świata. Wiara w to, że człowiek kiedyś spowoduje swoim działaniem koniec świata.

26 13. Archaniołowie znani z Biblii to:
Rafał, Michał, Gedeon. Rafał, Michał, Gabriel. Adam, Michał, Gabriel. Rafał, Mose, Gabriel.

27 13. Archaniołowie znani z Biblii to:
Rafał, Michał, Gedeon. Rafał, Michał, Gabriel. Adam, Michał, Gabriel. Rafał, Mose, Gabriel.

28 14. Aniołowie: Aniołowie są wysłannikami innych cywilizacji pozaziemskich Aniołowie są stworzeniami, które kiedyś otrzymają ciało i staną się ludźmi. Aniołowie są duchami zmarłych przodków. Aniołowie są stworzeniami duchowymi, które nieustannie wielbią Boga i służą Jego zbawczym zamysłom wobec innych stworzeń

29 14. Aniołowie: Aniołowie są wysłannikami innych cywilizacji pozaziemskich Aniołowie są stworzeniami, które kiedyś otrzymają ciało i staną się ludźmi. Aniołowie są duchami zmarłych przodków. Aniołowie są stworzeniami duchowymi, które nieustannie wielbią Boga i służą Jego zbawczym zamysłom wobec innych stworzeń

30 15. Szatan: To dusze potępionych ludzi.
To Brat Jezusa, który odszedł od Boga Ojca i założył swoje królestwo. Anioł, który zbuntował się przeciwko Bogu na początku czasów. Duch, który odbywa pokutę, zanim zazna chwały nieba.

31 15. Szatan: To dusze potępionych ludzi.
To Brat Jezusa, który odszedł od Boga Ojca i założył swoje królestwo. Anioł, który zbuntował się przeciwko Bogu na początku czasów. Duch, który odbywa pokutę, zanim zazna chwały nieba.

32 16. W Księdze Rodzaju: Znajduje się jeden opis stworzenia świata.
Znajdują się dwa opisy stworzenia świata. Znajdują się trzy opisy stworzenia świata Znajduje się siedem opisów stworzenia świata.

33 16. W Księdze Rodzaju: Znajduje się jeden opis stworzenia świata.
Znajdują się dwa opisy stworzenia świata. Znajdują się trzy opisy stworzenia świata Znajduje się siedem opisów stworzenia świata.

34 17. W pierwszym opisie stworzenia:
Bóg stwarza wszystko poprzez swoje słowo. Lepi świat z gliny. Stawarza Jezusa, a ten powołuje do istnienia świat Stwarza Jezusa, który stwarza Ducha Świętego i cała Trójca stwarza świat.

35 17. W pierwszym opisie stworzenia:
Bóg stwarza wszystko poprzez swoje słowo. Lepi świat z gliny. Stawarza Jezusa, a ten powołuje do istnienia świat Stwarza Jezusa, który stwarza Ducha Świętego i cała Trójca stwarza świat.

36 18. W pierwszym opisie stworzenia:
Bóg powołuje do istnienia człowieka, a ten przez kolejne dni pomaga w stworzeniu Bóg stwarza Adama, a gdy ten czuje się samotny stwarza Ewę z żebra Adama Bóg stwarza ludzi - mężczyznę i kobietę. Bóg stwarza świat i czeka aż pojawi się na nim człowiek.

37 18. W pierwszym opisie stworzenia:
Bóg powołuje do istnienia człowieka, a ten przez kolejne dni pomaga w stworzeniu Bóg stwarza Adama, a gdy ten czuje się samotny stwarza Ewę z żebra Adama Bóg stwarza ludzi - mężczyznę i kobietę. Bóg stwarza świat i czeka aż pojawi się na nim człowiek.

38 19. W pierwszym opisie stworzenia:
Bóg tworzy świat nieustannie przez siedem dni. Bóg stwarza świat od razu. Bóg stwarza świat w ciągu pięciu dni, a w weekend odpoczywa. Bóg stwarza świat sześć dni, siódmego odpoczywa.

39 19. W pierwszym opisie stworzenia:
Bóg tworzy świat nieustannie przez siedem dni. Bóg stwarza świat od razu. Bóg stwarza świat w ciągu pięciu dni, a w weekend odpoczywa. Bóg stwarza świat sześć dni, siódmego odpoczywa.

40 20. W drugim opisie stworzenia:
Bóg lepi człowieka z gliny. Bóg stwarza człowieka poprzez słowo Bóg wyprowadza człowieka na drodze ewolucji. Bóg pozostawia pojawianie się człowieka ślepemu przypadkowi.

41 20. W drugim opisie stworzenia:
Bóg lepi człowieka z gliny. Bóg stwarza człowieka poprzez słowo Bóg wyprowadza człowieka na drodze ewolucji. Bóg pozostawia pojawianie się człowieka ślepemu przypadkowi.

42 21. Błąd antropologiczny to:
Zaburzenia w utożsamianiu się ze swoją płcią. Występowanie u człowieka cech obu płci jednocześnie, tzw. „obojnactwo” Fałszywa koncepcja człowieka polegająca m.in. na zanegowaniu jego sfery duchowej. Błędne dane w akcie urodzenia.

43 21. Błąd antropologiczny to:
Zaburzenia w utożsamianiu się ze swoją płcią. Występowanie u człowieka cech obu płci jednocześnie, tzw. „obojnactwo” Fałszywa koncepcja człowieka polegająca m.in. na zanegowaniu jego sfery duchowej. Błędne dane w akcie urodzenia.

44 22. Kreacjonizm, to pogląd:
Wykluczający udział Boga w stworzeniu świata. Rozumiejący pierwszy opis stworzenia świata z Rdz w sposób dosłowny. Uznający wyższość zwierząt nad człowiekiem Uznający konieczność istnienia człowieka dla istnienia świata .

45 22. Kreacjonizm, to pogląd:
Wykluczający udział Boga w stworzeniu świata. Rozumiejący pierwszy opis stworzenia świata z Rdz w sposób dosłowny. Uznający wyższość zwierząt nad człowiekiem Uznający konieczność istnienia człowieka dla istnienia świata .

46 23. Elementy składowe religii to:
Prawdy wiary, kult, zasady życia moralnego, organizacja. Prawdy wiary, hierarchia, zasady życia moralnego, organizacja Prawdy wiary, kult, zasady życia politycznego, organizacja Prawdy wiary, kult, zasady życia moralnego, dyplomacja

47 23. Elementy składowe religii to:
Prawdy wiary, kult, zasady życia moralnego, organizacja. Prawdy wiary, hierarchia, zasady życia moralnego, organizacja Prawdy wiary, kult, zasady życia politycznego, organizacja Prawdy wiary, kult, zasady życia moralnego, dyplomacja

48 24. Religie monoteistyczne to:
Hinduizm, Buddyzm, Islam Islam, Chrześcijaństwo, Hinduizm Hinduizm, Buddyzm, Judaizm Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam

49 24. Religie monoteistyczne to:
Hinduizm, Buddyzm, Islam Islam, Chrześcijaństwo, Hinduizm Hinduizm, Buddyzm, Judaizm Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam

50 25. Wiara w wielu bogów to: poligamia polinezja politeizm polichromia

51 25. Wiara w wielu bogów to: poligamia polinezja politeizm polichromia


Pobierz ppt "Powtórzenie wiadomości z działu „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” [Klasa II LŚ] 13 października 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google