Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI NA PRZYKŁADZIE MIASTA GDAŃSKA Warszawa, 18 czerwca 2013r. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU MACIEJ LISICKI ZASTĘPCA PREZYDENTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI NA PRZYKŁADZIE MIASTA GDAŃSKA Warszawa, 18 czerwca 2013r. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU MACIEJ LISICKI ZASTĘPCA PREZYDENTA."— Zapis prezentacji:

1 POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI NA PRZYKŁADZIE MIASTA GDAŃSKA Warszawa, 18 czerwca 2013r. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU MACIEJ LISICKI ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA PREZES ZARZĄDU POLSKIEJ UNII MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

2 AGENDA INSPIRACJE TRANSPORT PUBLICZNY POLITYKA PARKINGOWA POLITYKA ROWEROWA PODSUMOWANIE

3 INSPIRACJE

4 fot: schopenhauer.net SĄ TRZY FAZY UJAWNIANIA SIĘ PRAWDY ARTUR SCHOPENHAUER NAJPIERW PRAWDA JEST OŚMIESZANA POTEM SPOTYKA SIĘ Z GWAŁTOWNYM OPOREM A NA KOŃCU TRAKOWANA JEST JAKO OCZYWISTOŚĆ

5 TRANSPORT PUBLICZNY

6 INFORMACJE PODSTAWOWE POWIERZCHNIA 261,96 km 2 LICZBA LUDNOŚCI 460 517 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA os./km2 1758 LICZBA AUT NA 1000 MIESZKAŃCÓW 496 POLSKA

7 fot: schopenhauer.net SKM – SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

8 fot: schopenhauer.net INTERMODALNOŚĆ

9 TRAMWAJE – STAN TABORU 3.

10 fot: schopenhauer.net ILOŚĆ WOZO-KILOMETRÓW W LATACH 2006 - 2012

11 fot: schopenhauer.net TRAMWAJE ILOŚĆ TRAMWAJÓW 122 Z NISKĄ PODŁOGĄ 74% DŁUGOŚĆ LINII TRAMWAJOWYCH 116,7 km

12 fot: schopenhauer.net AUTOBUSY ILOŚĆ AUTOBUSÓW 225 Z NISKĄ PODŁOGĄ 100% DŁUGOŚĆ LINII AUTOBUSOWYCH 803 km

13 LICZBA BILETÓW JEDNORAZOWYCH, KTÓRE MOŻNA NABYĆ ZA RÓWNOWARTOŚĆ CENY BILETU MIESIĘCZNEGO W 2006 CENY BILETÓW 1/2

14 LICZBA BILETÓW JEDNORAZOWYCH, KTÓRE MOŻNA NABYĆ ZA RÓWNOWARTOŚĆ CENY BILETU MIESIĘCZNEGO W 2012 34,0 Gdańsk CENY BILETÓW 2/2

15 fot: schopenhauer.net POLITYKA BILETOWA 94 34 RELACJA CENY NAJDROŻSZEGO I NAJTAŃSZEGO BILETU ZTM GDAŃSK

16 fot: schopenhauer.net CENY BILETÓW – AKCEPTACJA ZMIANY STRUKTURA SPRZEDAŻY BILETÓW WG WARTOŚCI NOMINALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PROWIZJI MZKZG Z PODZIAŁEM NA BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE ZA OKRES OD 2007 DO ( I– XI ) 2011

17 ZADOWOLENIE Z TRANSPORTU PUBLICZNEGO 2006 BADANIE JAKOŚCI ŻYCIA W 75 EUROPEJSKICH MIASTACH raczej niezadowolony nie niezadowolony bardzo zadowolony raczej zadowolony

18 fot: schopenhauer.net 2006 - 2009 ZADOWOLENIE Z TRANSPORTU PUBLICZNEGO ZADOWOLENIA Z TRANSPORTU PUBLICZNEGO 6% WZROST

19 fot: schopenhauer.net Źródło : RAPORT Z BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH PRZEPROWADZONYCH W GDAŃSKU W 2011 ROKU NA TEMAT OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIASTA ORAZ NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW ŻYCIA MIASTA; PRACOWNIA REALIZACJI BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO; GDAŃSK 2012 R. OCENA DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIASTA

20 fot: schopenhauer.net WYDATKI, DOCHODY ORAZ POKRYCIE KOSZTÓW WPŁYWAMI W LATACH 2005-2010 WYDATKI I DOCHODY

21 MYŚLĄC O PRZYSZŁOŚCI 1/2 SPECJALNE REZERWY TERENU NA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z TRANSPORTEM PUBLICZNYM W PRZYSZŁOŚCI

22 MYŚLĄC O PRZYSZŁOŚCI 2/2 ŁATWIEJSZY, BARDZIEJ EFEKTYWNY ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO

23 ZIELONA FALA- TRISTAR PROJEKT TRZECH MIAST: GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH

24 POLITYKA PARKINGOWA

25 2007 1h – 1,00 2h – 1,10 3h – 1,15 4h – 1,50 2008+ STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE 1h – 1,50 2h – 1,63 3h – 1,87 4h – 1,50 wzrost za 1h – 50% za 2h – 63% za 3h – 87% za 4h+ – 0% MAKSYMALNE DOZWOLONE PRAWEM STAWKI

26 OGRANICZONEGO I KONTROLOWANEGO PARKOWANIA STREFA A NIEOGRANICZONEGO PARKOWANIA STREFA C OGRANICZONEGO PARKOWANIA STREFA B

27 LIBERALIZACJA POLITYKI TAKSÓWKOWKEJ 2006 1693 2007 LICZBA TAKSÓWEK 1690 2008 2011 2100 2295 20122393 2008 –UWOLNIENIE CEN I LIMITÓW LICENCJI

28 CIĄGI PIESZE POWIERZCHNIA ULIC WYŁĄCZONYCH Z RUCHU KOŁOWEGO W ŚRÓDMIEŚCIU 2007 20 380m 2 2012 22 750m 2 czerwiec 2013 32 969m 2

29 POLITYKA ROWEROWA

30 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE ŚRODKI TWARDE (INFRASTRUKTURALNE) W LATACH 2007 - 2014 233 944 996 PLN ŚRODKI MIĘKKIE (PROMOCYJNE) W LATACH 2007 - 2014 20 850 464 PLN

31 DROGI ROWEROWE I STREFY USPOKOJONEGO RUCHU

32 STREFY USPOKOJONEGO RUCHU 2006 2,02 2007 DŁUGOŚĆ ODCINKÓW USPOKOJONEGO RUCHU 2,10 2008 2012 0,10 365 2013 63 + 432 km 30,9% CAŁKOWITEJ DŁUGOŚCI DRÓG

33 TRASY I DROGI ROWEROWE 1/2 DROGI ROWEROWE 107 km KONTRAPASY 13,6 km PASY ROWEROWE W JEZDNI 0,43 km

34 DROGI GRUNTOWE 71,9 km CIĄGI PIESZO-ROWEROWE 15,9 km CHODNIKI Z DOPUSZCZONYM RUCHEM ROWEROWYM 10,6 km CIĄGI PIESZO-JEZDNE 8,6 km PASY AUTOBUSOWO-ROWEROWE 0,75 km TRASY I DROGI ROWEROWE 2/2

35 PARKINGI ROWEROWE 945 LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH

36 PODSUMOWANIE

37 PODSUMOWANIE1/5 OD IZOLOWANYCH DZIAŁAŃ DO PODEJŚCIA SYSTEMOWEGO

38 PODSUMOWANIE2/5 POPRAWA JAKOŚCI DIALOGU Z MIESZKAŃCAMI WYNIKAJĄCA Z ABSORBCJI DOŚWIADCZEŃ SPRAWDZONYCH ZA GRANICĄ

39 PODSUMOWANIE 3/5 UWAGA SKUPIONA NA POPRAWIE JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ A NIE TYLKO NA TWORZENIU NOWYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY

40 PODSUMOWANIE 4/5 PROMOCJA AKTYWNEJ MOBILNOŚCI SKUTKUJE POPRAWĄ ZDROWIA FIZYCZNEGO I KONDYCJI FINANSOWEJ MIESZKAŃCÓW I SAMEGO MIASTA

41 PODSUMOWANIE 5/5 POTRZEBA KONTYNUACJI DZIAŁAŃ

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI NA PRZYKŁADZIE MIASTA GDAŃSKA Warszawa, 18 czerwca 2013r. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU MACIEJ LISICKI ZASTĘPCA PREZYDENTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google