Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku KRONIKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku KRONIKA"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku KRONIKA
Projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. „Aktywna integracja w powiecie płockim” Projekt i wykonanie kroniki: Anna Sobocińska

2 2010 rok W tym roku projekt skierowany był do: • osób korzystających z pomocy społecznej z terenu powiatu • osób niepełnosprawnych i osób nieaktywnych zawodowo ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – w wieku lat • pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki oraz młodzieży przebywającej w zastępczych formach opieki - w wieku lat • otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące lub zatrudnione w środowisku osób wykluczonych społecznie. Głównym celem projektu realizowanego w roku 2010 jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osiągniecie tego celu umożliwi realizacja celów szczegółowych: • udzielanie wsparcia w podnoszeniu umiejętności wejścia na rynek pracy, • przezwyciężanie barier w zatrudnieniu, • wspieranie indywidualne i środowiskowe z zastosowaniem aktywnej integracji, pracy socjalnej oraz działań o charakterze środowiskowym. Projekt „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Powiatu Płockiego. W roku 2010 – tak jak w ubiegłych latach – realizatorem działań podejmowanych w ramach projektu był Powiat Płocki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Projekt ten wpisuje się w działania priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3 MARZEC - LIPIEC W marcu i kwietniu trwały przygotowania do prowadzenia projektu, oraz odbyła się rekrutacja uczestników. W kwietniu rozpoczęły się już spotkania przyjętych uczestników projektu z psychologiem – Martą Rakowską i doradcą zawodowym, - Jarosławem Kozłowskim, które były kontynuowane do lipca. Natomiast spotkania z prawnikiem – Katarzyną Szewczyk – Osowicz rozpoczęły się w maju. Pod koniec czerwca rozpoczęła się procedura przetargowa, PCPR ogłosiło przetarg na zorganizowanie dwóch turnusów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu.

4 LIPIEC 7 lipca 2010 w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stanisławowie w ramach projektu odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne. Spotkanie było skierowane do osób nieaktywnych zawodowo z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, ich rodzin oraz otoczenia. Jego celem była integracja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi z otoczenia i miejscowej szkoły. Ponadto w imprezie udział wzięli psycholog i doradca zawodowy, których zadaniem było udzielenie wsparcia rodzicom dzieci niepełnosprawnych. W ramach spotkania uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji, m.in. przejażdżek konnych, samodzielnego pieczenia chleba oraz pizzy, zabaw oferowanych przez klauna: malowanie twarzy, bańki mydlane, wykonywanie zwierzątek z balonów. Spotkanie trwało od godziny 10 do godziny ok. 15.

5 Foto –wspomnienie ze spotkania szkoleniowo-integracyjnego

6 Foto –wspomnienie ze spotkania szkoleniowo-integracyjnego

7 Od sierpnia zaczęły się szkolenia i kursy zawodowe.
LIPIEC SIERPIEŃ W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku umożliwia swoim beneficjentom ukończenie kursów zawodowych. Kursy te dla beneficjentów są bezpłatne. kurs dający uprawnienia ochroniarza osób i mienia - skorzystała 1 osoba - kursy językowe - angielski i niemiecki - korzysta 5 osób - kurs obsługi kasy fiskalnej - skorzystała 1 osoba - kurs modelacji paznokci akrylowych - skorzystała 1 osoba kurs prawa jazdy kat.B - 1 osoba niepełnosprawna - kurs dający uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym - ukończyły 2 osoby - kurs komputerowy na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym - ukończyła 1 osoba - kursy prawa jazdy kat. B - ukończyło 12 osób. W lipcu rozstrzygnięte zostały przetargi na przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych i wychowanków zastępczych form opieki. Od sierpnia zaczęły się szkolenia i kursy zawodowe.

8 Turnus rehabilitacyjny w Ustce – sierpień 2010

9 Turnus rehabilitacyjny w Niechorzu wrzesień 2010

10 WRZESIEŃ Spotkanie integracyjne w Nowym Bronowie miało charakter zamknięty, udział w nim wzięli ściśle określeni i starannie wybrani uczestnicy. Środowiskowy Piknik Integracyjny w Bielsku był imprezą otwartą, w której wzięły udział osoby z ustalonej listy i wcześniej zaproszone, jak również osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych oraz mieszkańcy gminy Bielsk. Wrzesień był kolejnym miesiącem intensywnej pracy dla zespołu PCPR, oraz zabawy, integracji i odpoczynku dla uczestników projektu. Odbyły się dwie imprezy integracyjne. 11 września odbyło się spotkanie integracyjne dla dzieci z zastępczych form opieki: z rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnego domu dziecka. W trakcie imprezy organizatorzy zorganizowali warsztaty, których celem było udzielenie pomocy dzieciom mającym problemy w nauce. Spotkanie to odbyło się na terenie Rodzinnego Domu Dziecka w Nowym Bronowie. Tydzień później – 19 września już po raz trzeci zorganizowany został Środowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Piknik ten w tym roku odbył się w Bielsku. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

11 Spotkanie integracyjne w Nowym Bronowie
11 września 2010 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Nowym Bronowie odbyła się impreza integracyjna dla rodzin zastępczych, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, przy udostępnieniu prywatnego terenu i pomocy Pani Danuty Lewickiej Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz powiatu oraz gminy Stara Biała: Pan Piotr Zgorzelski - Starosta Płocki, Pan Lech Dąbrowski - Członek Zarządu Powiatu Płockiego, oraz Pan Sławomir Wawrzyński - Wójt Gminy Stara Biała. Imprezę rozpoczęło rozstrzygnięcie konkursu na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, w którym udział wzięły rodziny z zastępczych form opieki. Wszystkie rodziny otrzymały upominki. Organizatorzy zapewnili liczne atrakcje: gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, przejażdżki dorożką, konkurs karaoke, jednak największym zainteresowaniem cieszył konkurs strzelecki, który zorganizowała zaproszona firma GROT, poza konkursem osoby zainteresowane również mogły spróbować swoich sił w strzelaniu do celu. Konkurs został przeprowadzony z zachowaniem bezpieczeństwa uczestników. Organizatorzy zapewnili również ciepły poczęstunek, słodycze i owoce. Jedna z rodzin przygotowała tort specjalnie na tę okazję. W trakcie imprezy przeprowadzone zostały warsztaty dla dzieci i opiekunów z zastępczych form opieki z pedagogami z I Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Ąę” oraz z prawnikiem, psychologiem i doradcą zawodowym. Spotkanie było doskonałą okazją do zintegrowania rodzin zastępczych oraz do umocnienia współpracy z władzami i przedstawicielami powiatu oraz gminy Stara Biała.

12 Foto –wspomnienie ze spotkania integracyjnego w Nowym Bronowie

13 Foto –wspomnienie ze spotkania integracyjnego w Nowym Bronowie

14 Środowiskowy Piknik Integracyjny w Bielsku
19 września 2010 roku w Bielsku odbył się po raz trzeci Środowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych ich otoczenia, oraz dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych. Piknik został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w powiecie płockim" współfinansowanego z budżetu Powiatu Płockiego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Pan Piotr Zgorzelski - Starosta Płocki objął piknik honorowym patronatem. Piknik rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych w kościele pw. Jana Chrzciciela w Bielsku. Po mszy św. zaproszeni goście przemaszerowali na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku. Część artystyczną rozpoczął występ Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku. Wystąpili również: grupa cygańska Romen, zespół Quest i zespół Corab, solistki: Patrycja Malinowska, Agnieszka Nadolska oraz solistka i skrzypaczka Monika Banaszczak. Nie zabrakło również kabaretu - wystąpił zespół "NA WCZORAJ" z Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie. Podczas trwania imprezy czynny był ambulans do pobierania krwi, punkt pomiaru ciśnienia i zawartości cukru we krwi. Polski Czerwony Krzyż w Płocku zaprezentował również pierwszą pomoc medyczną na fantomach. Nad bezpieczeństwem uczestników od strony medycznej czuwała Maltańska Służba Medyczna. Ponadto czynne były punkty informacyjne: KRUS, PUP w Płocku, WUP Filia w Płocku, Poczty Polskiej, Banku Żywności, Fundacji "Pożywienie - Darem Serca" w Warszawie, OHP w Płocku. Domy pomocy społecznej z terenu powiatu wystawiły wyroby rękodzieła swoich podopiecznych, niektóre z nich można było zakupić. Poza tym czynne były również inne kiermasze. Nie zabrakło także dobrego jedzenia oraz atrakcji dla dzieci: organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom ciepły posiłek, natomiast dzieci mogły skorzystać z malowania twarzy, doczepiania kolorowych włosów, karuzel, dmuchanych zjeżdżalni, trampoliny, przejażdżki dorożką. Organizatorzy nie zapomnieli również o osobach niepełnosprawnych z terenu powiatu, którzy z powodu powodzi i osobistej tragedii, którą ta spowodowała nie mogli wziąć udziału w imprezie. Pod nadzorem pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku przeprowadzono kwestę na rzecz tych osób, pieniądze do puszek zbierali gimnazjaliści z gminy Bielsk. Do puszek kwestorskich zebrano łącznie kwotę 1.691,73 zł.

15 Zaproszenie na Środowiskowy Piknik Integracyjny w Bielsku

16 Ulotka o Środowiskowym Pikniku Integracyjnym w Bielsku

17 Foto –wspomnienie z Środowiskowego Pikniku Integracyjnego w Bielsku
Uczestnicy uroczystej mszy św. w intencji osób niepełnosprawnych, Pan Piotr Zgorzelski - Starosta Płocki oraz Pan Józef Jerzy Rozkosz – Wójt Gminy Bielsk Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku Osoby niepełnosprawne przekazały dary dla kościoła Występ Patrycji Malinowskiej

18 Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku
Plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku

19 Uroczyste rozpoczęcie pikniku
Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku oraz Pan Józef Jerzy Rozkosz – Wójt Gminy Bielsk Pan Piotr Zgorzelski – Starosta Płocki Uroczyste rozpoczęcie pikniku

20 Uczestnicy Pikniku Kwesta na rzecz osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku powodzi. Od lewej: Pani Maria Groszewska – Skarbnik Gminy Bielsk, Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, Pan Józef Jerzy Rozkosz – Wójt Gminy Bielsk.

21 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
Od prawej: Urszula Zadrożna –Masłowska, Jagoda Józwik, Bożena Koziczyńska, Stanisław Wojtiuk - Z-ca Dyrektora, Jadwiga Jagielska, Lidia Tawczyńska, Malwina Poszepczyńska, Anna Sobocińska

22 Występ cygańskiego zespołu „Romen”
Foto –wspomnienie z Środowiskowego Pikniku Integracyjnego w Bielsku Występy Występ cygańskiego zespołu „Romen” Występ grupy kabaretowej „NA WCZORAJ” z Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie

23 Występ zespołu Quest Rewolution
Występ Patrycji Malinowskiej Występ zespołu Quest Rewolution Występ zespołu Quest

24 Monika Banaszczak Agnieszka Nadolska Zespół Corab Zespół Corab

25 Stosika informacyjne, wystawy, kiermasze, atrakcje dla dzieci:
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku

26 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku
Fundacja „Pożywienie – Darem Serca” w Warszawie Bank Żywności w Płocku Poczta Polska w Płocku

27 Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie
Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie Dom Pomocy Społecznej w Goślicach Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Miszewie

28 Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie Ochotnicze Hufce Pracy w Płocku
Pokaz motocykli Pokaz motocykli

29 Rozstrzygnięcie powiatowego Konkursu z Zakresu Wiedzy Ekologicznej Członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Płockim Rozstrzygniecie konkursu dla osób niepełnosprawnych organizowanego przez KRUS w Płocku Dmuchane zjeżdżalnie

30 Miasteczko rozrywki Karuzele

31 PAŹDZIERNIIK LISTOPAD
W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku umożliwiło swoim beneficjentom ukończenie kursów zawodowych. Kursy te dla beneficjentów były bezpłatne. kurs dający uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym - ukończyły 2 osoby kurs komputerowy na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym - ukończyła 1 osoba kursy prawa jazdy kat. B - ukończyło 12 osób, kurs prawa jazdy kat. B w przystosowanym pojeździe – ukończyła 1 osoba niepełnosprawna kursy językowe - angielski i niemiecki - ukończyło 5 osób kurs obsługi kasy fiskalnej - ukończyły 2 osoby kurs modelacji paznokci akrylowych - ukończyły 2 osoby W sumie: 25 osób W ramach pomocy rzeczowej 5 wychowanków zastępczych form opieki przy pomocy pracownika socjalnego PCPR dokonało według własnych potrzeb zakupu mebli, sprzętu AGD. Najczęściej były to lodówki, pralki, kuchnie, odkurzacze, komody, meblościanki, kanapy, biurka, szafy.

32 GRUDZIEŃ W połowie grudnia PCPR w Płocku zorganizowało dwa spotkania mikołajkowe w Złotej Komnacie w Brochocinie: dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia połączone z warsztatami z psychologiem dla pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki i rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych uczestniczących w ramach kontraktu połączone z warsztatami z psychologiem Grudzień był miesiącem podsumowań oraz spotkań mikołajkowych i świątecznych. Na początku grudnia realizacja projektu została oficjalnie zakończona Konferencją podsumowującą w Złotej Komnacie w Brochocinie

33 Konferencja podsumowująca realizację projektu – 2 grudnia, Złota Komnata w Brochocinie

34 Spotkanie „Mikołajkowe” dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia połączone z warsztatami z psychologiem 14 grudnia

35 Spotkanie „Mikołajkowe” dla pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki i rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych uczestniczących w ramach kontraktu – 14 grudnia


Pobierz ppt "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku KRONIKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google