Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja urządzenia Lite - Freq mgr Grażyna Cieślik PROMOTOR ZDROWIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja urządzenia Lite - Freq mgr Grażyna Cieślik PROMOTOR ZDROWIA."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja urządzenia Lite - Freq mgr Grażyna Cieślik PROMOTOR ZDROWIA

2 DIACOM LITE – FREQ Najnowszej generacji urządzenie pomiarowe przeznaczone do diagnostyki profilaktycznej – to nowa jakość w ocenie stanu zdrowia pacjenta

3 Zalety badania urządzeniem DIACOM Bezpieczeństwo gwarantowane Certyfikatami: Kompleksowość, obrazowość i efektywność

4 Dlaczego DIACOM LITE–FREQ ? Korzyści z pracy z urządzeniem: 1.Pozwala w krótkim czasie uzyskać informację o stanie zdrowia pacjenta. 2.Umożliwia jakościową ocenę stanu czynnościowego narządu i jego struktur. 3.Ocenia zdolności adaptacyjne organizmu. 4.Rozpoznaje problemy bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych i drogich badań. 5.Umożliwia rozpoznanie choroby we wczesnej fazie, gdy zmiany zachodzą na poziomie komórek. 6.Ocenia charakter występujących patologii. 7.Pomaga w diagnozowaniu przyczyn problemów zdrowotnych. 8.Ułatwia indywidualny dobór suplementów diety wspomagających leczenie. 9.Monitoruje zmiany zachodzące w organizmie pacjenta w trakcie leczenia. 10.Kontroluje skuteczność działań lekarza lub terapeuty.

5 Zasada działania urządzenia DIACOM Lite-Freq W urządzeniu DIACOM wykorzystano zjawiska fizyczne. Komórki i tkanki ludzkiego organizmu (podobnie jak wszystko we wszechświecie) zbudowane są z cząsteczek, które pozostają w nieustannym ruchu – drgają w jedyny właściwy dla siebie sposób. Drgania te i ich częstotliwości odczytuje mózg i rejestruje. W taki sposób informowany jest o kondycji całego organizmu. Kiedy jakaś część zaczyna chorować zmienia się jej częstotliwość drgań, co ponownie rejestruje nasz mózg. Mózg wie o nas wszystko!!! Podobne wzorce informacji o zdrowiu, procesach patologicznych posiada program komputerowy urządzenia DIACOM. Zakodowane są one w języku cyfrowym. Podczas badania program wysyła pytania o stan zdrowia (lub pyta o coś innego). Poprzez urządzenie DIACOM oraz słuchawki, pytania w postaci fal elektromagnetycznych docierają do organizmu i tkanek pacjenta, wzbudzają w nich powstawanie podobnych fal, które zwrotnie trafiają do programu. Komputer porównuje je z odpowiednimi wzorcami zapisanymi w programie DIACOM. Dokonuje skomplikowanych obliczeń, a ich wyniki przedstawia w postaci wirtualnej

6 Pokaz możliwości diagnostycznych urządzenia DIACOM Język DIACOM – skany, wykresy, współczynniki

7 Obrazowanie – wirtualny model organu Stan energetyczny organu – 10% informacji

8 Lokalizacja najsłabszych energetycznie punktów

9 GRAF – cyfrowy zapis skanu Parametry zdrowia i choroby Wstępna ocena stopnia rozwoju problemu zdrowotnego Zaburzenia funkcji narządów Informacja o zmianach patologicznych Związki pomiędzy funkcją narządów Informacja o obecności pasożytów

10 Analiza grafu

11 Tabela diagnostyczna - Pokazuje czego możemy poszukiwać. Każdy wiersz otwiera własną listę diagnoz. Lista diagnoz – zawiera nazwy problemów oraz przyczyn. Ukazuje się wg malejącego podobieństwa spektralnego. Współczynnik KOR – porównuje organ badany do organu zdrowego Współczynnik KSP – ujawnia stopień prawdopodobieństwa, lub predyspozycji

12 Funkcje pomocnicze urządzenia DIACOM

13 Funkcja - Analiza entropiczna Tabela diagnoz: formy chorobowe, patomorfologie Ocenia stopień zaawansowania choroby. Komputerowa symulacja tempa rozwoju choroby. Ocenia możliwości organizmu w zakresie homeostazy.

14 Tabela diagnoz - organowe preparaty - Ukazuje najsłabsze struktury i elementy skanowanego organu, których dotyczy problem zdrowotny

15 Funkcja: Analiza NLS Tabela diagnoz: biochemia – ukryte laboratorium Analiza płynów ustrojowych – jakościowe oznaczanie stężenia różnych składników

16 Funkcja: Wegetotest zamknięty Lista diagnoz: patomorfologie, formy chorobowe, pasożyty, alergeny, suplementy diety, leki. Służy ocenie, w jakim zakresie czynnik z listy diagnoz wpływa na stan i funkcje badanego organu. Po włączeniu funkcji wegetotest rozpoczyna się skanowanie, którego wynik interpretuje funkcja analiza porównawcza.

17 Funkcja: Wegetotest otwarty - praca z miseczką Określa oddziaływanie różnych substancji na organ (suplementy, leki, żywność) Pozwala na indywidualny dobór programu suplementacji.

18 Indywidualny dobór suplementów diety, leków Wirtualny model programu suplementacji z użyciem funkcji wegetotest.

19 Możliwości urządzenia DIACOM Ocena stanu energetycznego narządów Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych Rozpoznawanie przyczyn dolegliwości Rozpoznawanie rodzaju, stopnia i tempa rozwoju choroby Tropienie pasożytów, bakterii, wirusów i innych drobnoustrojów Ocena wpływu alergenów Indywidualny dobór suplementów diety, leków alopatycznych i homeopatycznych Ocena działania suplementów diety i innych na organizm Monitorowanie postępu w procesie leczenia Wspomaganie organizmu terapiami DIACOM

20 dziękuję za uwagę LITE-FREQ


Pobierz ppt "Prezentacja urządzenia Lite - Freq mgr Grażyna Cieślik PROMOTOR ZDROWIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google