Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘTOWIE W LICZBACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘTOWIE W LICZBACH."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘTOWIE W LICZBACH

2 OPIS PROJEKTU Niniejsza prezentacja jest efektem realizacji projektu edukacyjnego matematyczno – informatycznego realizowanego przez uczniów klasy IIA Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. Projekt realizowany był w trzech etapach. I etap: skonstruowanie ankiety dotyczącej wieku, płci, klasy do jakiej uczęszcza, miejsca zamieszkania, zainteresowań, preferowanych przedmiotów szkolnych, drogi do szkoły, korzystania z telefonu komórkowego, posiadania zwierząt, korzystania ze sklepiku szkolnego oraz czytelnictwa, przeprowadzenie jej wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zestawienie wszystkich wyników w tabeli. II etap: tabelaryczne zestawienie efektów nauczania uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum w I semestrze roku szkolnego 2012/2013. III etap: przedstawienie zebranych informacji w postaci diagramów oraz wykonanie niniejszej prezentacji celem przedstawienia jej społeczności szkolnej

3 CELE PROJEKTU: a) cele poznawcze
poznanie sposobów gromadzenia danych statystycznych, poznanie sposobów porządkowania zebranych danych, poznanie sposobów przedstawiania danych statystycznych, poznanie cech charakterystycznych dla danych statystycznych, b) cele kształcące samodzielne zbieranie informacji z różnych źródeł, ich analiza i selekcja, umiejętność sporządzania ankiet, umiejętność graficznej prezentacji wyników badań, umiejętność stosowania programów WORD, POWER POINT, EXCEL do opracowywania wyników badań, c) cele wychowawcze odpowiedzialność za podjętą i wykonaną pracę, samodzielność w poszukiwaniu informacji i planowaniu swojej pracy, aktywność w zdobywaniu i porządkowaniu wiedzy, wytrwałość w realizacji własnych pomysłów i pokonywaniu trudności, umiejętność współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych.

4 UCZESTNICY PROJEKTU: Bartoszek Aleksandra Górna Michalina
Jeleniewska Emilia Kałużniak Dawid Koss Karolina Kurek Sylwia Mróz Aleksandra Podpora Paulina Żelazko Kamil

5 OPIEKUNOWIE PROJEKTU:
Romana Michałkiewicz – Romaniuk nauczyciel matematyki Waldemar Kurlej - nauczyciel informatyki Liliana Kopłodziejczyk - nauczyciel geografii

6 WYNIKI ANKIETY SZKOŁA PODSTAWOWA

7 PYTANIE 1 ILE MASZ LAT ?

8 PYTANIE 2 DO KTÓREJ KLASY CHODZISZ ?

9 PYTANIE 3 JAKIEJ JESTEŚ PŁCI?

10 W JAKIEJ MIEJSCOWOŚCI MIESZKASZ?
PYTANIE 4 W JAKIEJ MIEJSCOWOŚCI MIESZKASZ?

11 JAKIE SĄ TWOJE ZAINTERESOWANIA?
PYTANIE 5 JAKIE SĄ TWOJE ZAINTERESOWANIA?

12 PYTANIE 6 JAKIE LUBISZ PRZEDMIOTY?

13 PYTANIE 7 JAK POKONUJESZ DROGĘ DO SZKOŁY?

14 PYTANIE 8 JAKĄ MIAŁEŚ/AŚ ŚREDNIĄ OCEN W I SEMESTRZE?

15 PYTANIE 9 W JAKIEJ SIECI MASZ TELEFON KOMÓRKOWY?

16 PYTANIE 10 DO CZEGO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWASZ TELEFONU KOMÓRKOWEGO?

17 PYTANIE 11 CZY LUBISZ SIĘ UCZYĆ?

18 PYTANIE 12 CZY MASZ RODZEŃSTWO?

19 PYTANIE 13 CZY POSIADASZ ZWIERZĘTA?

20 JAK CZĘSTO KUPUJESZ PRODUKTY SPOŻYWCZE
PYTANIE 14 JAK CZĘSTO KUPUJESZ PRODUKTY SPOŻYWCZE W SKLEPIKU SZKOLNYM?

21 PYTANIE 15 ILE KSIĄŻEK ŚREDNIO CZYTASZ W MIESIĄCU?

22 WYNIKI ANKIETY GIMNAZJUM

23 PYTANIE 1 ILE MASZ LAT ?

24 PYTANIE 2 DO KTÓREJ KLASY CHODZISZ ?

25 PYTANIE 3 JAKIEJ JESTEŚ PŁCI?

26 PYTANIE 4 W JAKIEJ MIEJSCOWOŚCI MIESZKASZ?

27 JAKIE SĄ TWOJE ZAINTERESOWANIA?
PYTANIE 5 JAKIE SĄ TWOJE ZAINTERESOWANIA?

28 PYTANIE 6 JAKIE LUBISZ PRZEDMIOTY?

29 PYTANIE 7 JAK POKONUJESZ DROGĘ DO SZKOŁY?

30 PYTANIE 8 JAKĄ MIAŁEŚ/AŚ ŚREDNIĄ OCEN NA SEMESTR?

31 PYTANIE 9 W JAKIEJ SIECI MASZ TELEFON KOMÓRKOWY?

32 DO CZEGO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWASZ TELEFONU
PYTANIE 10 DO CZEGO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWASZ TELEFONU KOMÓRKOWEGO?

33 PYTANIE 11 CZY LUBISZ SIĘ UCZYĆ?

34 PYTANIE 12 CZY MASZ RODZEŃSTWO?

35 PYTANIE 13 CZY POSIADASZ ZWIERZĘTA?

36 JAK CZĘSTO KUPUJESZ PRODUKTY SPOŻYWCZE
PYTANIE 14 JAK CZĘSTO KUPUJESZ PRODUKTY SPOŻYWCZE W SKLEPIKU SZKOLNYM?

37 PYTANIE 15 ILE KSIĄŻEK ŚREDNIO CZYTASZ W MIESIĄCU?

38 LICZBA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa Liczba uczniów Liczba dziewcząt
Liczba chłopców GIMNAZJUM IVA 15 9 6 IA 22 11 IVB 8 7 IB 12 10 VA 26 13 IIA 19 VB 27 IIB 21 14 VIA IIIA VIB 20 IIIB 25

39 LICZBA UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

40 LICZBA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

41 LICZBA UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH GIMNAZJUM

42 LICZBA UCZNIÓW GIMNAZJUM ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

43 EFEKTY NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA

44 ŚREDNIE OCEN W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ŚREDNIA OCEN IV a 4,52 IV b 4,35 V a 3,92 V b 3,9 VI a 4,0 VI b 4,32

45 ŚREDNIA OCENA W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH GIMNAZJUM
3,7 I b 3,33 II a 4,08 II b 3,68 III a III b 3,3

46 ZACHOWANIE Szkoła podstawowa klasa Ocena zachowania wzorowe
bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne IVA 9 6 - IVB 4 7 VA 10 3 VB 22 2 VIA 1 5 VIB 12 Gimnazjum IA 15 IB IIA IIB IIIA 13 IIIB

47 OCENA Z ZACHOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

48 OCENA Z ZACHOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA

49 OCENA ZACHOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH GIMNAZJUM

50 OCENA ZACHOWANIA W GIMNAZJUM

51 ŚREDNIE OCEN Z POSZCZEÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

52 SZKOŁA PODSTAWOWA klasa przedmioty religia j. polski historia
j. angielski matematyka przyroda muzyka plastyka informatyka W - f IVA 4,7 4,6 4,5 4,1 4,4 4,0 4,8 5,2 IVB 4,9 3,4 3,9 5,1 VA 3,8 3,3 3,5 VB 3,6 3,7 4,3 VIA VIB 4,2

53 ŚREDNIE OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW SZKOŁA PODSTAWOWA

54 GIMNAZJUM klasa przedmioty religia j. polski j. angielski j. niemiecki
historia geografia biologia chemia fizyka matematyka informatyka W - f Zaj. Tech. Zaj. artystyczne plastyka WOS EDB IA 3,9 3,5 3,2 3,4 3,6 3,3 5,0 4,6 4,0 - IB 3,0 3,1 2,9 4,8 4,4 IIA 5,2 3,8 4,1 4,9 4,3 5,3 3,7 IIB 5,1 IIIA 4,7 IIIB 2,8 2,6 2,7

55 ŚREDNIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW GIMNAZJUM

56 ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH OCEN
W SZKOLE I W KLASACH

57 SZKOŁA PODSTAWOWA klasa ocena IVA 10 73 53 11 2 IVB 18 51 20 7 1 VA 4
celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny IVA 10 73 53 11 2 IVB 18 51 20 7 1 VA 4 92 77 49 36 VB 3 81 98 59 28 VIA 56 43 39 VIB 6 93 69 22 SZKOŁA 42 448 391 200

58 LICZBA OCEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ

59 LICZBA POSZCZEGÓLNYCH OCEN W KLASACH SZKOŁA PODSTAWOWA

60 GIMNAZJUM klasa ocena IA 2 89 84 45 65 IB 74 76 IIA 20 94 83 62 25 IIB
celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny IA 2 89 84 45 65 IB 74 76 IIA 20 94 83 62 25 IIB 9 75 73 85 56 IIIA 13 115 105 101 82 IIIB 15 64 97 88 133 SZKOŁA 61 482 516 470 437

61 LICZBA OCEN GIMNAZJUM

62 LICZBA POSZCZEGÓLNYCH OCEN - GIMNAZJUM

63 Dziękujemy za obejrzenie, życzymy sukcesów w dalszej edukacji!
Uczniowie klasy IIA gimnazjum realizujący projekt.


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘTOWIE W LICZBACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google