Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘTOWIE W LICZBACH. OPIS PROJEKTU Niniejsza prezentacja jest efektem realizacji projektu edukacyjnego matematyczno – informatycznego realizowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘTOWIE W LICZBACH. OPIS PROJEKTU Niniejsza prezentacja jest efektem realizacji projektu edukacyjnego matematyczno – informatycznego realizowanego."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘTOWIE W LICZBACH

2 OPIS PROJEKTU Niniejsza prezentacja jest efektem realizacji projektu edukacyjnego matematyczno – informatycznego realizowanego przez uczniów klasy IIA Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. Projekt realizowany był w trzech etapach. I etap: skonstruowanie ankiety dotyczącej wieku, płci, klasy do jakiej uczęszcza, miejsca zamieszkania, zainteresowań, preferowanych przedmiotów szkolnych, drogi do szkoły, korzystania z telefonu komórkowego, posiadania zwierząt, korzystania ze sklepiku szkolnego oraz czytelnictwa, przeprowadzenie jej wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zestawienie wszystkich wyników w tabeli. II etap: tabelaryczne zestawienie efektów nauczania uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum w I semestrze roku szkolnego 2012/2013. III etap: przedstawienie zebranych informacji w postaci diagramów oraz wykonanie niniejszej prezentacji celem przedstawienia jej społeczności szkolnej

3 CELE PROJEKTU: a) cele poznawcze poznanie sposobów gromadzenia danych statystycznych, poznanie sposobów porządkowania zebranych danych, poznanie sposobów przedstawiania danych statystycznych, poznanie cech charakterystycznych dla danych statystycznych, b) cele kształcące samodzielne zbieranie informacji z różnych źródeł, ich analiza i selekcja, umiejętność sporządzania ankiet, umiejętność graficznej prezentacji wyników badań, umiejętność stosowania programów WORD, POWER POINT, EXCEL do opracowywania wyników badań, c) cele wychowawcze odpowiedzialność za podjętą i wykonaną pracę, samodzielność w poszukiwaniu informacji i planowaniu swojej pracy, aktywność w zdobywaniu i porządkowaniu wiedzy, wytrwałość w realizacji własnych pomysłów i pokonywaniu trudności, umiejętność współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych.

4 UCZESTNICY PROJEKTU: Bartoszek Aleksandra Górna Michalina Jeleniewska Emilia Kałużniak Dawid Koss Karolina Kurek Sylwia Mróz Aleksandra Podpora Paulina Żelazko Kamil

5 OPIEKUNOWIE PROJEKTU: Romana Michałkiewicz – Romaniuk - nauczyciel matematyki Waldemar Kurlej - nauczyciel informatyki Liliana Kopłodziejczyk - nauczyciel geografii

6 WYNIKI ANKIETY SZKOŁA PODSTAWOWA

7 PYTANIE 1 ILE MASZ LAT ?

8 PYTANIE 2 DO KTÓREJ KLASY CHODZISZ ?

9 PYTANIE 3 JAKIEJ JESTEŚ PŁCI?

10 PYTANIE 4 W JAKIEJ MIEJSCOWOŚCI MIESZKASZ?

11 PYTANIE 5 JAKIE SĄ TWOJE ZAINTERESOWANIA?

12 PYTANIE 6 JAKIE LUBISZ PRZEDMIOTY?

13 PYTANIE 7 JAK POKONUJESZ DROGĘ DO SZKOŁY?

14 PYTANIE 8 JAKĄ MIAŁEŚ/AŚ ŚREDNIĄ OCEN W I SEMESTRZE?

15 PYTANIE 9 W JAKIEJ SIECI MASZ TELEFON KOMÓRKOWY?

16 PYTANIE 10 DO CZEGO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWASZ TELEFONU KOMÓRKOWEGO?

17 PYTANIE 11 CZY LUBISZ SIĘ UCZYĆ?

18 PYTANIE 12 CZY MASZ RODZEŃSTWO?

19 PYTANIE 13 CZY POSIADASZ ZWIERZĘTA?

20 PYTANIE 14 JAK CZĘSTO KUPUJESZ PRODUKTY SPOŻYWCZE W SKLEPIKU SZKOLNYM?

21 PYTANIE 15 ILE KSIĄŻEK ŚREDNIO CZYTASZ W MIESIĄCU?

22 WYNIKI ANKIETY GIMNAZJUM

23 PYTANIE 1 ILE MASZ LAT ?

24 PYTANIE 2 DO KTÓREJ KLASY CHODZISZ ?

25 PYTANIE 3 JAKIEJ JESTEŚ PŁCI?

26 PYTANIE 4 W JAKIEJ MIEJSCOWOŚCI MIESZKASZ?

27 PYTANIE 5 JAKIE SĄ TWOJE ZAINTERESOWANIA?

28 PYTANIE 6 JAKIE LUBISZ PRZEDMIOTY?

29 PYTANIE 7 JAK POKONUJESZ DROGĘ DO SZKOŁY?

30 PYTANIE 8 JAKĄ MIAŁEŚ/AŚ ŚREDNIĄ OCEN NA SEMESTR?

31 PYTANIE 9 W JAKIEJ SIECI MASZ TELEFON KOMÓRKOWY?

32 PYTANIE 10 DO CZEGO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWASZ TELEFONU KOMÓRKOWEGO?

33 PYTANIE 11 CZY LUBISZ SIĘ UCZYĆ?

34 PYTANIE 12 CZY MASZ RODZEŃSTWO?

35 PYTANIE 13 CZY POSIADASZ ZWIERZĘTA?

36 PYTANIE 14 JAK CZĘSTO KUPUJESZ PRODUKTY SPOŻYWCZE W SKLEPIKU SZKOLNYM?

37 PYTANIE 15 ILE KSIĄŻEK ŚREDNIO CZYTASZ W MIESIĄCU?

38 LICZBA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa Liczba uczniów Liczba dziewcząt Liczba chłopców GIMNAZJUM Klasa Liczba uczniów Liczba dziewcząt Liczba chłopców IVA1596IA2211 IVB1587IB221210 VA2613 IIA19127 VB271215IIB21147 VIA1578IIIA261412 VIB20713IIIB251015

39 LICZBA UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

40 LICZBA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

41 LICZBA UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH GIMNAZJUM

42 LICZBA UCZNIÓW GIMNAZJUM ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

43 EFEKTY NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA

44 KLASAŚREDNIA OCEN IV a4,52 IV b4,35 V a3,92 V b3,9 VI a4,0 VI b4,32 ŚREDNIE OCEN W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

45 ŚREDNIA OCENA W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH GIMNAZJUM KLASAŚREDNIA I a3,7 I b3,33 II a4,08 II b3,68 III a3,7 III b3,3

46 ZACHOWANIE Szkoła podstawowa klasa Ocena zachowania wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowie dnie naganne IVA96---- IVB474--- VA91034-- VB3222--- VIA165-3- VIB1127--- Gimnazjum IA0157--- IB-21262- IIA3961-- IIB6105--- IIIA213353- IIIB221092-

47 OCENA Z ZACHOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

48 OCENA Z ZACHOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA

49 OCENA ZACHOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH GIMNAZJUM

50 OCENA ZACHOWANIA W GIMNAZJUM

51 ŚREDNIE OCEN Z POSZCZEÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

52 SZKOŁA PODSTAWOWA

53 ŚREDNIE OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW SZKOŁA PODSTAWOWA

54 GIMNAZJUM

55 ŚREDNIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW GIMNAZJUM

56 ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH OCEN W SZKOLE I W KLASACH

57 SZKOŁA PODSTAWOWA

58 LICZBA OCEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ

59 LICZBA POSZCZEGÓLNYCH OCEN W KLASACH SZKOŁA PODSTAWOWA

60 GIMNAZJUM

61 LICZBA OCEN GIMNAZJUM

62 LICZBA POSZCZEGÓLNYCH OCEN - GIMNAZJUM

63 Dziękujemy za obejrzenie, życzymy sukcesów w dalszej edukacji! Uczniowie klasy IIA gimnazjum realizujący projekt.


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘTOWIE W LICZBACH. OPIS PROJEKTU Niniejsza prezentacja jest efektem realizacji projektu edukacyjnego matematyczno – informatycznego realizowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google