Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Infrastruktura rowerowa w Gdyni Stan obecny i wyzwania na przyszłość Rafał Studziński Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej Zarząd Dróg i Zieleni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Infrastruktura rowerowa w Gdyni Stan obecny i wyzwania na przyszłość Rafał Studziński Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej Zarząd Dróg i Zieleni."— Zapis prezentacji:

1 Infrastruktura rowerowa w Gdyni Stan obecny i wyzwania na przyszłość Rafał Studziński Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 1

2 Stan infrastruktury rowerowej w Gdyni Stan infrastruktury rowerowej w Gdyni Drogi rowerowe budowane obecnie Drogi rowerowe budowane obecnie Gdynia otwiera się na rowerzystów Gdynia otwiera się na rowerzystów Wyzwania: plany i marzenia Wyzwania: plany i marzenia 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 2

3 Stan infrastruktury rowerowej w Gdyni Stan infrastruktury rowerowej w Gdyni Drogi rowerowe budowane obecnie Drogi rowerowe budowane obecnie Gdynia otwiera się na rowerzystów Gdynia otwiera się na rowerzystów Wyzwania: plany i marzenia Wyzwania: plany i marzenia 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 3

4 Ranking miast przyjaznych rowerzystom 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 4

5 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 5 Ludność: ok. 247 tys. Powierzchnia: 13 514ha Długość dróg publicznych: 395,5km Teren zróżnicowany wysokościowo: najwyższy punkt – 205,7m n.p.m. Klimat w stosunku do reszty kraju stosukowo umiarkowany

6 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 6

7 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 7 Łączna długość dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu rowerów : 37,45km W lasach jest ok. 70km oznakowanych tras rowerowych

8 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 8

9 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 9 ul. Lotników – ok. 280m

10 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 10

11 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 11 W budowie: 7,5km dróg dla rowerów (łącznie niemal 45km)

12 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 12 Istniejące: Gdynia Gł. PKP: 20 m.p. Wejście na plaże nr 9: 14 m.p. Redłowo SKM: 10 m.p. (box)

13 Drogi dla pieszych i rowerów wyznaczane dawniej 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 13

14 Stan infrastruktury rowerowej w Gdyni Drogi rowerowe budowane obecnie Drogi rowerowe budowane obecnie Gdynia otwiera się na rowerzystów Wyzwania: plany i marzenia 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 14

15 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 15 W budowie: 7,5km dróg dla rowerów (łącznie niemal 45km)

16 Drogi dla pieszych i rowerów budowane teraz 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 16

17 Drogi dla rowerów budowane teraz 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 17

18 Stan infrastruktury rowerowej w Gdyni Drogi rowerowe budowane obecnie Gdynia otwiera się na rowerzystów Gdynia otwiera się na rowerzystów Wyzwania: plany i marzenia 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 18

19 Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Jednolite dla całego Trójmiasta (w ramach porozumienia między Gminami) Wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta (tak jak w Gdańsku) Wprowadzają lepszą praktykę – rower nie może być dłużej pomijany – Nie budujemy więcej z kostki – Ciągłość nawierzchni na zjazdach i skrzyżowaniach z drogami dojazdowymi – Publiczne stojaki dostosowane do U-locków Obowiązują projektantów, uzgadniających projekty Odstępstwa możliwe za zgodą ZDiZ 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 19

20 Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej (tzw. oficer rowerowy) bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdyni ds. Komunikacji Rowerowej w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej dla Miasta Gdyni; udział w pracach Gdyńskiej Rady Rowerowej (Sekretarz); współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz ruchu rowerowego; koordynacja współpracy pomiędzy merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie komunikacji rowerowej; inicjowanie i opiniowanie działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w mieście, w tym likwidacji prawnych i architektonicznych barier, wprowadzaniu nowych rozwiązań i wymogów technicznych, promowaniu mobilności i współpraca z jednostkami realizującymi te działania; zgłaszanie wniosków do planu budżetu Miasta na rozwój komunikacji rowerowej, w tym na zadania inwestycyjne i remontowe; prowadzenie i koordynacja spraw związanych z rozwojem i bieżącym utrzymaniem sieci dróg rowerowych w ramach kompetencji ZDiZ; akceptowanie projektów inwestycji i remontów drogowych oraz projektów organizacji ruchu w zakresie komunikacji rowerowej; zgłaszanie uwag, opiniowanie i akceptowanie zapisów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji rowerowej w ramach kompetencji ZDiZ; udział w odbiorach inwestycji drogowych w zakresie rozwiązań dot. komunikacji rowerowej; prowadzenie ewidencji, statystyk i wykazów dot. dróg rowerowych w Gdyni; 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 20

21 SeeClickFix (Zobacz Kliknij Napraw) współpraca ZDiZ i Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia – razem staramy się rozwiązywać problemy 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 21 SRG administratorem Urzędnik Rowerowy – użytkownikiem Tydzień na odpowiedź Przekazywanie do właściwych komórek – wymiana informacji

22 Lotników – ruch pod prąd ulicy jednokierunkowej 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 22

23 Stojaki rowerowe 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 23 Stojaki w kształcie trapezu – Śródmieście Gdyni Lokalizacje uzgadniane publicznie do końca 2013r. – ok. 500 m.p. Stojaki odwrócone U – najprostszy model dla pozostałego obszaru miasta Lokalizacje będą uzgadniane publicznie W 2013r. – 400 m.p.

24 Parkingi rowerowe przy obiektach handlowych i usługowych 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 24

25 Parkingi rowerowe 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 25 Parking rowerowy przy placu zabaw na osiedlu Wiczlino – Ogród (wyk. Hossa) Wpisywanie rowerowych wskaźników jako uwarunkowań do decyzji o warunkach zabudowy

26 Parkingi rowerowe 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 26 Parking rowerowy przy otwartym 15 listopada sklepie RTV-AGD Wpisywanie rowerowych wskaźników jako uwarunkowań do decyzji o warunkach zabudowy

27 Rowery służbowe ZDiZ 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 27 4 rowery do użytku ZDiZ, ale również urzędników UM pracujących w budynku razem z ZDiZ Przekazane w ramach projektu SEGMENT Ponadto: Prysznice w budynku UM na Al. Piłsudskiego i 10 Lutego (ZDiZ)

28 Wykorzystanie różnych form komunikacji z rowerzystami 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 28 www.facebook.com/GdyniaInformacjeRowerowe

29 Stan infrastruktury rowerowej w Gdyni Drogi rowerowe budowane obecnie Gdynia otwiera się na rowerzystów Wyzwania: plany i marzenia Wyzwania: plany i marzenia 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 29

30 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 30

31 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 31 W przygotowaniu do realizacji: ponad 8km dróg rowerowych

32 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 32 Wybrane, hipotetyczne trasy rowerowe o znaczeniu transportowym

33 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 33 Wybrane, hipotetyczne trasy rowerowe o znaczeniu transportowym

34 Plany związane z infrastrukturą rowerową w Gdyni Konieczne inwestycje – tam gdzie nie ciągłości (Al. Zwycięstwa, Wielkopolska, Morska – Centrum) Wykorzystanie istniejących dróg (np. Al. 17 Grudnia) Tworzenie większej ilości pasów ruchu rowerów (Łużycka? Małokacka? Legionów? Hutnicza?) Systematyczne zwiększanie miejsc postojowych w miejscach publicznych i przy inwestycjach prywatnych Tworzenie niewidzialnej infrastruktury – Strefy Tempo30? 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 34

35 2012-11-16 Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia 35 Dziękuję za uwagę rower@zdiz.gdynia.pl


Pobierz ppt "Infrastruktura rowerowa w Gdyni Stan obecny i wyzwania na przyszłość Rafał Studziński Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej Zarząd Dróg i Zieleni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google