Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Infrastruktura rowerowa w Gdyni Stan obecny i wyzwania na przyszłość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Infrastruktura rowerowa w Gdyni Stan obecny i wyzwania na przyszłość"— Zapis prezentacji:

1 Infrastruktura rowerowa w Gdyni Stan obecny i wyzwania na przyszłość
Rafał Studziński Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

2 Stan infrastruktury rowerowej w Gdyni Drogi rowerowe budowane obecnie
Gdynia otwiera się na rowerzystów Wyzwania: plany i marzenia Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

3 Stan infrastruktury rowerowej w Gdyni Drogi rowerowe budowane obecnie
Gdynia otwiera się na rowerzystów Wyzwania: plany i marzenia Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

4 Ranking miast przyjaznych rowerzystom
Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

5 Gdynia Ludność: ok. 247 tys. Powierzchnia: 13 514ha
Długość dróg publicznych: 395,5km Teren zróżnicowany wysokościowo: najwyższy punkt – 205,7m n.p.m. Klimat w stosunku do reszty kraju stosukowo umiarkowany Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

6 Gdynia Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

7 Gdynia W lasach jest ok. 70km oznakowanych tras rowerowych
Łączna długość dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu rowerów : 37,45km W lasach jest ok. 70km oznakowanych tras rowerowych Podać też długość tras leśnych, rekreacyjnych Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

8 Gdynia Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

9 Gdynia ul. Lotników – ok. 280m
Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

10 Gdynia Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

11 Gdynia W budowie: 7,5km dróg dla rowerów (łącznie niemal 45km)
Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

12 Gdynia Istniejące: Gdynia Gł. PKP: 20 m.p. Wejście na plaże nr 9:
Redłowo SKM: 10 m.p. (box) Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

13 Drogi dla pieszych i rowerów wyznaczane dawniej
Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

14 Stan infrastruktury rowerowej w Gdyni Drogi rowerowe budowane obecnie
Gdynia otwiera się na rowerzystów Wyzwania: plany i marzenia Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

15 Gdynia W budowie: 7,5km dróg dla rowerów (łącznie niemal 45km)
Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

16 Drogi dla pieszych i rowerów budowane teraz
Dodać zdjęcie z Bulwaru Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

17 Drogi dla rowerów budowane teraz
Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

18 Stan infrastruktury rowerowej w Gdyni Drogi rowerowe budowane obecnie
Gdynia otwiera się na rowerzystów Wyzwania: plany i marzenia Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

19 Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej
Jednolite dla całego Trójmiasta (w ramach porozumienia między Gminami) Wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta (tak jak w Gdańsku) Wprowadzają lepszą praktykę – rower nie może być dłużej pomijany Nie budujemy więcej z kostki Ciągłość nawierzchni na zjazdach i skrzyżowaniach z drogami dojazdowymi Publiczne stojaki dostosowane do U-locków Obowiązują projektantów, uzgadniających projekty Odstępstwa możliwe za zgodą ZDiZ Zamiast „identyczne jak w Gdańsku” lepiej „wspólne dla Trójmiasta” (ew. Gdyni i Gdańska jeż. Sopot nie jest objęty) lub „jednolite dla całego Trójmiasta” – zostały przecież opracowane w ramach wspólnego projektu – jedynie zarządzenie Prezydenta było w Gdyni później Odstępstwa możliwe w uzasadnionych przypadkach za zgodą ZDiZ – skreślić „za pośrednictwem…”, zgodę wydaje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona Dodać oddzielny punkt o stanowisku ds. komunikacji rowerowej – rola przy uzgadnianiu projektów, ew. inne zadania Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

20 Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej (tzw. oficer rowerowy)
bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdyni ds. Komunikacji Rowerowej w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej dla Miasta Gdyni; udział w pracach Gdyńskiej Rady Rowerowej (Sekretarz); współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz ruchu rowerowego; koordynacja współpracy pomiędzy merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie komunikacji rowerowej; inicjowanie i opiniowanie działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w mieście, w tym likwidacji prawnych i architektonicznych barier, wprowadzaniu nowych rozwiązań i wymogów technicznych, promowaniu mobilności i współpraca z jednostkami realizującymi te działania; zgłaszanie wniosków do planu budżetu Miasta na rozwój komunikacji rowerowej, w tym na zadania inwestycyjne i remontowe; prowadzenie i koordynacja spraw związanych z rozwojem i bieżącym utrzymaniem sieci dróg rowerowych w ramach kompetencji ZDiZ; akceptowanie projektów inwestycji i remontów drogowych oraz projektów organizacji ruchu w zakresie komunikacji rowerowej; zgłaszanie uwag, opiniowanie i akceptowanie zapisów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji rowerowej w ramach kompetencji ZDiZ; udział w odbiorach inwestycji drogowych w zakresie rozwiązań dot. komunikacji rowerowej; prowadzenie ewidencji, statystyk i wykazów dot. dróg rowerowych w Gdyni; Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

21 SeeClickFix (Zobacz Kliknij Napraw)
współpraca ZDiZ i Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia – razem staramy się rozwiązywać problemy SRG administratorem Urzędnik Rowerowy – użytkownikiem Tydzień na odpowiedź Przekazywanie do właściwych komórek – wymiana informacji Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

22 Lotników – ruch pod prąd ulicy jednokierunkowej
Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

23 Stojaki rowerowe Stojaki w kształcie trapezu – Śródmieście Gdyni
Lokalizacje uzgadniane publicznie do końca 2013r. – ok. 500 m.p. Stojaki „odwrócone U” – najprostszy model dla pozostałego obszaru miasta Lokalizacje będą uzgadniane publicznie W 2013r. – 400 m.p. Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

24 Parkingi rowerowe przy obiektach handlowych i usługowych
Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

25 Parkingi rowerowe Parking rowerowy przy placu zabaw na osiedlu Wiczlino – Ogród (wyk. Hossa) Wpisywanie rowerowych wskaźników jako uwarunkowań do decyzji o warunkach zabudowy Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

26 Parkingi rowerowe Parking rowerowy przy otwartym 15 listopada sklepie RTV-AGD Wpisywanie rowerowych wskaźników jako uwarunkowań do decyzji o warunkach zabudowy Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

27 Rowery służbowe ZDiZ 4 rowery do użytku ZDiZ, ale również urzędników UM pracujących w budynku razem z ZDiZ Przekazane w ramach projektu SEGMENT Ponadto: Prysznice w budynku UM na Al. Piłsudskiego i 10 Lutego (ZDiZ) Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

28 Wykorzystanie różnych form komunikacji z rowerzystami
Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

29 Stan infrastruktury rowerowej w Gdyni Drogi rowerowe budowane obecnie
Gdynia otwiera się na rowerzystów Wyzwania: plany i marzenia Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

30 Gdynia Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

31 Gdynia W przygotowaniu do realizacji: ponad 8km dróg rowerowych
Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

32 Gdynia Wybrane, hipotetyczne trasy rowerowe o znaczeniu transportowym Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

33 Gdynia Wybrane, hipotetyczne trasy rowerowe o znaczeniu transportowym Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

34 Plany związane z infrastrukturą rowerową w Gdyni
Konieczne inwestycje – tam gdzie nie ciągłości (Al. Zwycięstwa, Wielkopolska, Morska – Centrum) Wykorzystanie istniejących dróg (np. Al. 17 Grudnia) Tworzenie większej ilości pasów ruchu rowerów (Łużycka? Małokacka? Legionów? Hutnicza?) Systematyczne zwiększanie miejsc postojowych w miejscach publicznych i przy inwestycjach prywatnych Tworzenie niewidzialnej infrastruktury – Strefy Tempo30? Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia

35 Dziękuję za uwagę rower@zdiz.gdynia.pl
Dobre praktyki równoważenia transportu w woj. pomorskim Rafał Studziński, Sam. Stanowisko ds. Komunikacji Rowerowej - ZDiZ Gdynia


Pobierz ppt "Infrastruktura rowerowa w Gdyni Stan obecny i wyzwania na przyszłość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google