Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Święty Piotr Apostoł Dominika Kudelska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Święty Piotr Apostoł Dominika Kudelska."— Zapis prezentacji:

1 Święty Piotr Apostoł Dominika Kudelska

2 Obietnice Chrystusa złożone Piotrowi:
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie (Mt 16,18-19) . Szymon Piotr urodził sie w Betsaidzie. Apostoł i uczeń Jezusa, pierwszy papież, męczennik. Do 30 roku był rybakiem w Kafarnaum w Galilei. Uważany za świętego przez Kościół katolicki i prawosławny. Jego atrybutami są: dwa klucze(srebrny i złoty), odwrócony krzyż, ryba, sieci.

3 Piotr był jednym z najbardziej zaufanych uczniów Jezusa
Piotr był jednym z najbardziej zaufanych uczniów Jezusa. Na wezwanie Jezusa, Piotr porzucił zawód rybaka i został Jego uczniem. Towarzyszył Jezusowi na górze Tabor podczas przemienienia. Był świadkiem uzdrowienia córki Jaira. Jezus przepowiedział Piotrowi, że po swoim pojmaniu ten wyprze się Go trzykrotnie. Podczas pojmania Jezusa usiłował go bronić atakując mieczem jednego z napastników. Chcąc uciec z Rzymu ukazał mu się Jezus. Piotr spytał go, dokąd zmierza on odpowiedział mu "idę do miasta, aby mnie powtórnie ukrzyżowano". Piotr zawrócił, a w miejscu tego wydarzenia zbudowano kościół. Wydarzenie to zawarto w powieści Quo vadis Henryka Sienkiewicza.

4 Kiedy Jezus zapytał Apostołów, za kogo uważają Go ludzie, otrzymał różne odpowiedzi. Kiedy zaś spytał : "A wy za kogo Mnie uważacie?" - usłyszał z ust Piotra wyznanie: "Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego". Chrystus odpowiedział mu : "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

5 Przed odejściem do domu Pana, Jezus zlecił Piotrowi najwyższą władzę nad Jego wiernymi wyznawcami i Apostołami. Apostołowie uznali Piotra za pierwszego spośród wszystkich innych. Piotr jest zawsze stawiany na pierwszym miejscu . Pisma Nowego Testamentu wymieniają go 150 razy. Piotr proponuje Apostołom przyłączenie Judasza do ich grona. Piotr jako pierwszy przemawia do tłumu w dniu Zesłania Ducha Świętego i zyskuje pierwszych wyznawców. Uzdrowił chromego od urodzenia i nawrócił ludzi. Założył pierwszą gminę chrześcijańską w Jerozolimie.

6 "Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada" (Mt 26, 31)
Chrystus poucza Piotra, że ma także przyjmować pogan i nakazuje mu pójść do domu oficera rzymskiego, Korneliusza Na Soborze apostolskim Piotr jako pierwszy przemawia , trzeba iść do pogan, a od nawróconych z pogaństwa nie należy żądać wypełniania nakazów obowiązujących Żydów "Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada" (Mt 26, 31) - właśnie Piotr staje się głównym obiektem nienawiści i prześladowań. Został pojmany i miał być wydany przez króla Heroda, Żydom na stracenie. Anioł Pański wybawił go od śmierci

7 O popularności św. Piotra świadczą liczne apokryfy.
W Rzymie umarł śmiercią męczeńską na krzyżu, za panowania cesarza Nerona. Św. Piotr zostawił dwa listy, które znajdują się w Nowym Testamencie. Pierwszy list napisał w ok. 63 r. pisał go w Rzymie. Drugi list, napisał prawdopodobnie w więzieniu, gdyż Piotr pisze o swojej rychłej śmierci. O popularności św. Piotra świadczą liczne apokryfy. Ewangelia Piotra, której fragment udało się odnaleźć w Achmin. Kerygma Piotra - homilia. Apokalipsa św. Piotra -kiedyś uznawana za najbardziej znanych apokryf. Odnaleziona została wraz z Ewangelią Piotra. Zawiera ona opis sądu i losu dusz po śmierci. Dzieje Piotra i Pawła. Autor łączy losy obu Apostołów, oznacza datę ich śmierci w jednym roku i w jednym dniu. Według autora obydwaj zostali pochowani w jednym miejscu.

8 Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską na wzgórzu watykańskim
Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską na wzgórzu watykańskim. Ukrzyżowany głową na dół, gdyż czuł się niegodnym umierać na krzyżu jak Jezus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawił ku czci św. Piotra Bazylikę- Bazylika Św. Piotra w Rzymie. Przy Bazylice Św. Piotra jest usytuowane "Państwo Watykańskie", jako część dawnego państwa papieży. Bazylika św. Piotra jest symbolem Kościoła Jezusowego. W Rzymie istnieją również : kościół św. Piotra na Górze Złotej w miejscu gdzie Apostoł miał ponieść śmierć męczeńską, kościół św. Piotra w Okowach w miejscu, gdzie św. Piotr był więziony; kościół świętych Piotra i Pawła; kościółek "Quo vadis",

9 Chrystus obdarzył swojego następcę –
św. Piotra darem niezwykłych cudów, wskrzeszał umarłych, nawet jego własny cień miał moc uzdrawiania.

10 Dziękuję za uwagę. Materiały z jakich korzystałam:


Pobierz ppt "Święty Piotr Apostoł Dominika Kudelska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google