Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSTĘP Cel spotkania - prezentacja znaczenia Internetu w życiu dziecka. Internet staje się niezbędnym do funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości narzędziem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSTĘP Cel spotkania - prezentacja znaczenia Internetu w życiu dziecka. Internet staje się niezbędnym do funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości narzędziem."— Zapis prezentacji:

1

2 WSTĘP Cel spotkania - prezentacja znaczenia Internetu w życiu dziecka. Internet staje się niezbędnym do funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości narzędziem. Z drugiej strony, niesie ze sobą zagrożenia, których rodzice często nie są świadomi, a dzieci nie potrafią unikać. Do czego potrzebny jest ludziom Internet, jaką ma funkcję: – jest bardzo ważnym środkiem do zdobywania wiedzy, informacji, – jest narzędziem pracy, – zapewnia możliwość kontaktu z ludźmi, – za jego pośrednictwem można przesyłać różnego rodzaju materiały (pliki), – jest narzędziem finansowym (zakupy, bankowość internetowa).

3 2. DZIECKO W SIECI – ZALETY I WADY INTERNETU
Zdobywanie i pogłębianie wiedzy Komunikacja ze znajomymi Nawiązywanie nowych kontaktów Źródło rozrywki Rozwijanie zainteresowań WADY: Niebezpieczne treści Niebezpieczne pliki Kontakty z groźnymi nieznajomymi Uzależnienie od Internetu Straty finansowe Przewaga zalet nad wadami

4 3. ZAGROŻENIA - omówienie badań (Gemius, FDN 2004)
Fakt, iż dzieci dość dobrze poruszają się w Internecie, wcale nie znaczy, że są tam bezpieczne. Mimo świadomości zagrożeń nie zachowują bowiem ostrożności, zwłaszcza w kontaktach z obcymi. Przeprowadzenie badań miało na celu pogłębienie wiedzy organizatorów kampanii na temat ryzykownych zachowań dzieci korzystających z Internetu w Polsce. Celem badań było również oszacowanie widoczności kampanii „Dziecko w Sieci” wśród dzieci i dorosłych Polaków. Stanowiły one rozszerzoną wersję badań Fundacji Dzieci Niczyje z przełomu lat Ostateczna wersja ankiety badawczej opracowana została we współpracy z firmą Gemius S. A., która zrealizowała badania w październiku 2004 roku. Łącznie zebrano 3218 ankiet, w tym 1487 ankiet wśród dzieci w wieku 12 – 17 lat. Liczba ankiet wypełnionych w zestawieniu z liczbą wyświetlonych zaproszeń do badania (response rate) kształtowała się na poziomie 2,3%.

5

6 Możliwe zagrożenia: • Kontakt z nieodpowiednimi treściami – spam, pornografia, treści faszystowskie, wzywające do nienawiści, propagujące zażywanie środków psychoaktywnych, itp. Tego rodzaju zagrożenia występują przy korzystaniu ze wszystkich serwisów internetowych – od stron www, przez pocztę elektroniczną, po komunikatory. • Zagrożenie w prawdziwym świecie – nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie – może to być pedofil, złodziej lub innego rodzaju przestępca. Dzieci są z natury ufne i w takiej konfrontacji są z góry skazane na porażkę. Najczęściej w celu nawiązania bliskiej relacji z ofiarą wykorzystywane są komunikatory internetowe, umożliwiające praktycznie nieprzerwany kontakt w czasie rzeczywistym z osobą podłączoną do Sieci. • Nękanie za pośrednictwem Sieci – mniej groźne niż niebezpieczeństwa w prawdziwym świecie, ale często bardzo męczące. Są to zwykle działania „dowcipnisiów”, którzy często nie znają adresata swoich zaczepek. Mogą zasypać skrzynkę pocztową setkami i, wysyłać pogróżki, itp. • Narażenie na straty finansowe – Sieć roi się od złodziei i oszustów. Należy zachowywać szczególną ostrożność przy transakcjach za pośrednictwem Internetu, korzystaniu z usług banków internetowych, zakupach w sklepach internetowych oraz na aukcjach organizowanych w Sieci.

7 4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE
Przede wszystkim nie chodzi o pozbawianie dzieci dostępu do Internetu – umiejętność sprawnego posługiwania się nim jest niezbędna zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym. Po pierwsze, z dziećmi trzeba rozmawiać: • Rozmawiaj z dziećmi o Internecie; poznaj ich sieciowe formy aktywności, mów o tym co powinny, a czego nie mogą robić w Sieci. Niech wiedzą, że zawsze mogą zwrócić się do Ciebie o pomoc w rozwiązaniu problemów wynikających z używania Sieci. • Przekonaj dzieci, że powinny informować Cię za każdym razem, kiedy znajdą w Internecie coś, co sprawi, że poczują się skrępowane, zawstydzone, urażone lub w jakiś inny sposób źle. • Naucz dziecko, że informacje w Internecie nie zawsze są wiarygodne.Wskaż mu inne sposoby zdobywania wiedzy, aby mogło konfrontować wiadomości z Sieci z innymi materiałami.

8 Ponadto warto wprowadzić w życie kilka zasad:
• Unikaj ustawiania komputera w pokoju dziecka. Jeżeli to zrobisz, trudno Ci będzie kontrolować czas, jaki spędza przed komputerem. W ten sposób dodatkowo dowiesz się gdzie, w jakich porach i w jaki sposób najczęściej korzysta z Internetu, • Ustal, że chcesz wiedzieć o każdej sytuacji, która je zaniepokoi w związku z używaniem Internetu, • Ustal z dzieckiem zasady korzystania z komputera i Internetu, spisz je i zawieś w okolicach komputera Wzór takiej umowy • Ustal z dzieckiem, jakich danych nie powinno ujawniać w Internecie w żadnym wypadku (np. adresu zamieszkania), a które może podawać w określonych okolicznościach (np. adres ),

9 cd. zasad: • Staraj się poznawać internetowych przyjaciół swojego dziecka tak, jak czynisz to w realnym świecie. Na ogół trafniej wyczujesz kłamstwo niż dziecko, dzięki czemu możesz uchronić je przed niebezpieczeństwem, • Zrób wszystko, żeby Twoje dziecko nie umawiało się na spotkania w prawdziwym świecie z osobami poznanymi przez Internet. Jeśli do takiego spotkania ma jednak dojść, udaj się na nie z dzieckiem lub zapewnij mu inne towarzystwo, • Jeśli Twoje dziecko nie zna Internetu, zapoznaj je z nim lub odkrywajcie go razem. Jeśli zna, poproś je, żeby było Twoim przewodnikiem po wirtualnym świecie. Pozwoli Ci to poznać i ukierunkować internetowe zainteresowania dziecka. Staraj się, żeby Internet był aktywnością rodzinną, surfuj po Sieci razem z dzieckiem, • Nie używaj komputera ani Internetu w charakterze „opiekunki do dzieci”.

10 10 PORAD DLA RODZICÓW dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy – Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie. 2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

11 10 PORAD DLA RODZICÓW dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół. 4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

12 10 PORAD DLA RODZICÓW dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki). 6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

13 10 PORAD DLA RODZICÓW dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, a itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u ( Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci. 8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich i, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

14 10 PORAD DLA RODZICÓW dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji. 10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.

15 Pamiętaj! Masz wpływ na to, czy dziecko zastosuje się do Twoich zasad i postanowień – możesz decydować, czy odłączyć Sieć, jeśli będzie łamało zasady. Z tego powodu warto, aby dziecko korzystało z Internetu w domu – masz wtedy pod kontrolą jego zachowania.

16 Miejsca pomocne, do których można zgłosić się w chwili, gdy zaniepokoicie się czymś, co dotyczy korzystania przez dziecko z Internetu

17 Powrót do zasad

18

19 Prezentację wykonano dzięki materiałom udostępnionym przez Fundację Dzieci Niczyje
Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59 Warszawa tel.: (22)


Pobierz ppt "WSTĘP Cel spotkania - prezentacja znaczenia Internetu w życiu dziecka. Internet staje się niezbędnym do funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości narzędziem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google