Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Euro walutą zjednoczonej Europy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Euro walutą zjednoczonej Europy"— Zapis prezentacji:

1 Euro walutą zjednoczonej Europy
Autorzy: Patryk Stawik Jan Maciejewski Mateusz Tatarek

2 Historia EURO W 1994 roku, w Madrycie została nadana jej nazwa. Jest ona niczym innym jak wspólną walutą dla wielu krajów. Krajów tych jest 17 i tworzą one wspólnie strefę euro w Unii Europejskiej. DOKŁADNA HISTORIA EURO

3 Kraje w strefie euro Niemcy Malta Francja Grecja Austria Słowenia
Włochy Estonia Portugalia Hiszpania Finlandia Belgia Luksemburg Holandia Irlandia Słowacja Aby przejść do konkretnych informacji o kraju kliknij na jego nazwę.

4 Niemcy w strefie euro W Niemczech znajduje się Europejski Bank Centralny. EBC jest bankiem centralnym Unii Europejskiej i w tym charakterze odpowiada za nadzorowanie systemów bankowych w krajach Unii. Euro zastąpiło markę niemiecką w 2002 roku. Powrót do spisu krajów

5 Francja w strefie euro Przystąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Euro zastąpiło frank francuski w 2002 roku. Awersy francuskich monet euro wybrała specjalna komisja spośród 1200 zgłoszonych wzorów. Monety 1 i 2 euro przedstawiają drzewo wbudowane w sześciokąt.10, 20 i 50 centów przedstawiają wizerunek siewczyni w czapce frygijskiej.1, 2 i 5 centów przedstawiają portret Marianny. Autorką projektu jest Fabienne Courtiade Powrót do spisu krajów

6 Austria w strefie euro Austria wstąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Euro w Austrii zastąpiło szylinga austriackiego. Rewersy austriackich monet euro zaprojektował Josef Kaiser. Projekty są pogrupowane tematycznie w 3 serie. Monety od 1 do 5 centów przedstawiają wybrane alpejskie kwiaty. Monety od 10 do 50 centów ukazują architekturę Wiednia, a na monetach 1 i 2 euro ukazani są znani Austriacy. Powrót do spisu krajów

7 Włochy w strefie euro Włochy przyjęły euro 1 stycznia 2002 roku. Euro we Włoszech zastąpiło lira włoskiego. Awersy włoskich monet euro promują włoską kulturę i nie zawierają żadnych oficjalnych symboli narodowych. Wzorowano się na arcydziełach słynnych artystów oraz zabytkach. Powrót do spisu krajów

8 Portugalia w strefie euro
Portugalia wstąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Zamieniając eskudo portugalskie na euro. Awersy portugalskich monet euro wykonano według projektu Victora Manuala Fernandesa dos Sando, zainspirowanego przez historyczne symbole oraz pieczęcie pierwszego króla Portugalii Alfonsa I Zdobywcy Powrót do spisu krajów

9 Hiszpania w strefie euro
Hiszpania weszła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Euro w Hiszpanii zastąpiło pesetę hiszpańską. Rewersy hiszpańskich monet euro: 1 i 2 euro przedstawiają obecnie panującego króla, Jana Karola I. 10, 20 i 50 centów przedstawiają Miguela de Cervantesa, autora Don Kichota 1, 2 i 5 centów przedstawiają katedrę w Santiago de Compostela. Powrót do spisu krajów

10 Finlandia w strefie euro
Finlandia wstąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Euro w Finlandii zastąpiło markę fińską. Awersy fińskich monet euro nawiązują do motywów wykorzystywanych na dawnym bilonie waluty narodowej tego kraju. Wybijane są w Mennicy Fińskiej w Helsinkach. Powrót do spisu krajów

11 Belgia w strefie euro Belgia wstąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Przez euro w Belgii został zastąpiony frank belgijski. Wszystkie awersy belgijskich monet euro przedstawiają obecnie panującego króla Alberta II. Podobnie jak na większości z innych krajów, wizerunek otacza dwanaście gwiazd. Dodatkowo z prawej strony umieszczono monogram monarchy. Autorem projektu jest Jan Alfons Keustermans. Powrót do spisu krajów

12 Luksemburg w strefie euro
Luksemburg przystąpił do strefy euro 1 stycznia 2002 roku zamieniając frank luksemburski na euro. Wszystkie awersy luksemburskich monet euro przedstawiają profil obecnie panującego wielkiego księcia Henryka oraz słowo Lëtzebuerg, nazwę państwa w języku luksemburskim. Powrót do spisu krajów

13 Holandia w strefie euro
Holandia wstąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku zamieniając guldena holenderskiego na euro. Wszystkie awersy holenderskich monet euro przedstawiają wyidealizowany profil obecnie panującej monarchini Beatrix. Powrót do spisu krajów

14 Irlandia w strefie euro
Irlandia dołączyła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. W Irlandii funta irlandzkiego zastąpiło euro. Na wszystkich awersach irlandzkich monet euro umieszczono godło tego kraju oraz słowo ÉIRE – nazwę wyspy w języku irlandzkim. Powrót do spisu krajów

15 Słowacja w strefie euro
Słowacja weszła do strefy euro 1 stycznia 2009 roku zamieniając korony słowackie na euro. Rewersy monet euro bitych na Słowacji: 1 i 2 euro przedstawiają godło Słowacji 10, 20 i 50 centów przedstawiają Zamek Bratysławski 1, 2 i 5 centów przedstawiają górę Krywań w Tatrach Wysokich Powrót do spisu krajów

16 Malta w strefie euro Malta przystąpiła do strefy euro 1 stycznia 2008 roku. Euro na Malcie zastąpiło lirę maltańską. Awersy monet euro bitych dla Malty: 1 i 2 euro przedstawia krzyż maltański 10, 20 i 50 centów przedstawiają godło Malty 1, 2 i 5 centów przedstawiają świątynie Mnajdra Powrót do spisu krajów

17 Grecja w strefie euro Grecja przystąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Euro w Grecji zastąpiło drachmę grecką. Rewersy monet euro bitych w Grecji: 2 euro przedstawia scenę z mitologii greckiej: Bóg Zeus, przybrawszy postać byka uprowadza Europę, młodą kobietę, w której się zakochał. 1 euro przedstawia sowę, symbol mądrości Ateny 50 centów przedstawia Eleftheriosa Venizelosa, siedmiokrotnego premiera i reformatora 20 centów przedstawia Joannisa Kapodhistriasa, pierwszego prezydenta 10 centów przedstawia Rigasa Welestinlisa greckiego rewolucjonistę 5 centów przedstawia współczesny tankowiec dalekomorski 2 centy przedstawia korwetę z początku XIX wieku, typ okrętu wprowadzony podczas greckiej wojny o niepodległość 1 cent przedstawia trierę, okręt z V wieku p.n.e. Powrót do spisu krajów

18 Słowenia w strefie euro
Słowenia dołączyła do strefy euro 1 stycznia 2007 roku. Euro na Słowenii zastąpiło tolary słoweńskie. Awersy słoweńskich monet euro: 2 euro przedstawia profil France Prešerena oraz pierwsze słowa hymnu Słowenii 1 euro przedstawia Primoža Trubara 50 centów przedstawia górę Triglav 20 centów przedstawia konie lipicańskie 10 centów przedstawia nigdy niewybudowany fragment parlamentu, zwany Katedrą Wolności 5 centów przedstawia obraz Siewca, pędzla Ivana Grohara 2 centy przedstawiają kamień książęcy 1 cent przedstawia bociana, jest to motyw, który występował na obowiązujących wcześniej tolarach Powrót do spisu krajów

19 Estonia w strefie euro 1 stycznia 2011 roku do strefy euro wstąpiła Estonia zamieniając korony estońskie na euro. Wszystkie monety przestawiają mapę Estonii oraz napis Eesti – nazwę państwa w języku estońskim. Powrót do spisu krajów

20 Dokładna historia strefy euro
Pierwsze plany utworzenia Unii Walutowej pojawiły się już w latach 60. XX wieku, lecz dopiero w latach 70. opracowano plan wprowadzenia wspólnej waluty, a w 1979 roku powstał Europejski System Walutowy. W 1986 ECU zostało trzecią walutą na świecie, w której emitowano obligacje międzynarodowe. Genezy euro jako jednolitej waluty Unii Europejskiej należy szukać w historii Unii Europejskiej oraz w historii światowej gospodarki. Z jednej strony, w 1968 roku nastąpiła realna integracja gospodarcza w postaci unii celnej, z drugiej strony upadek systemu kursu walutowego doprowadził do zbyt mocno zmieniających się kursów walut, który w opinii polityków osłabiał handel. W 1970 roku po raz pierwszy została skonkretyzowana idea europejskiej unii walutowej. W tak zwanym planie Wernera luksemburski premier Pierre Werner wypracował, wraz z ekspertami Unii Gospodarczej i Walutowej, ideę jednolitej waluty. Projekt ten poniósł fiasko z powodu upadku systemu z Bretton Woods. Ostateczna decyzja o utworzeniu wspólnej waluty Unii Europejskiej zapadła w ramach traktatu z Maastricht, który powoływał do życia Unię Gospodarczą i Walutową. W grudniu roku 1995 w Madrycie wspólnej walucie nadano nazwę euro. Ustanowiono też system TARGET – system automatycznych przeliczeń walut narodowych na euro. 1 stycznia 1999 roku nastąpiła inauguracja euro w transakcjach bezgotówkowych w 11 krajach (bez Grecji), a od 1 stycznia 2002 wprowadzono tę walutę w formie gotówkowej w dwunastu państwach UE (oprócz Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii). 1 lipca 2002 ostatecznie wycofano z obiegu waluty narodowe 12 państw, które przystąpiły do strefy euro. Rozszerzenie strefy euro nastąpiło do tej pory czterokrotnie: 1 stycznia 2007 przez euro został zastąpiony tolar słoweński, 1 stycznia 2008 funt cypryjski i lira maltańska, 1 stycznia 2009 korona słowacka, a 1 stycznia 2011 korona estońska.

21 Polska w strefie euro Od 1 maja 2004 roku Polska uczestniczy w Unii Gospodarczej i Walutowej jednak objęta jest degradacją. Na dzień dzisiejszy nieznana jest data planowanego wprowadzenia euro w Polsce. Do zamiany złotego na euro niezbędna jest zmiana uprawnień NBP określonych w Konstytucji RP.

22 Korzyści euro Wyrównanie różnic cenowych między krajami Unii Europejskiej Turyści nie muszą wymieniać walut Połączenie rynków kapitałowych  Przedsiębiorstwo handlujące w krajach UE nie muszą Prowadzić kilku rachunków bankowych z różnymi walutami.

23 Wady przyjęcia euro Utrata kursu walutowego
Kraje strefy euro muszą przestrzegać dyscypliny finansów publicznych Kraje strefy euro muszą także dostosować poziom stóp procentowych do wymogów wspólnotowych

24 QUIZ o strefie Euro Kiedy były pierwsze plany wprowadzenia unii walutowej ? A. Lata 60 XX wieku B. Lata 70 XX wieku C.1 Stycznia 2002 roku

25 Jakie państwo wstąpiło do strefy euro 1 stycznia 2007 roku ?
B. C.

26 Które z tych państw należy do strefy euro?
B. Dania A. Estonia C. Szwajcaria

27 Kto widnieje na 20 centach w Grecji ?
B. Rigas Welestinlis A. Eleftherios Venizelos C. Joannis Kapodhistrias D. Zeus

28 KONIEC Dziękujemy za uwagę !!!


Pobierz ppt "Euro walutą zjednoczonej Europy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google