Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych
Przemyśl, ul. Bakończycka 11

2 Lokalizacja Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych
ZSU-HiG Cmentarz Główny Przystanek MZK,PKS i bus 02, 3, 5, 8, 17, 23, 27 kierunek Pikulice

3 P R E Z E N T A C J A obiektów szkolnych
Budynek A Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych

4 P R E Z E N T A C J A obiektów szkolnych
Sala gimnastyczna i sektor sportowy

5 P R E Z E N T A C J A obiektów szkolnych
Budynek B Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych

6 P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych
Do dyspozycji uczniów jest pełnowymiarowa sala gimnastyczna z możliwością oglądania zajęć lub rozgrywek.

7 P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych
Nauka w naszej szkole odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach.

8 P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych
Na lekcjach geografii i chemii.

9 P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych
W trzech pracowniach informatycznych i centrum multimedialnym są nowoczesne komputery, połączone w sieć z dostępem do Internetu.

10 P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych
W dwóch nowoczesnych pracowniach językowych uczniowie uczą się języków obcych.

11 P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych
Nowoczesne pracownie gastronomiczne pozwalają na doskonalenie i rozwijanie swoich umiejętności praktycznych.

12 P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych
Pracownie gastronomiczne są wyposażone w nowoczesny sprzęt.

13 P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych
Biblioteka dysponuje wieloma publikacjami, czytelnią oraz dostępem do Internetu.

14 Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych
We wrześniu 2007 Technikum nr 1 wchodzące w skład zespołu otrzymało imię Armii Krajowej.

15 Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych
W dniu 29 września 2007 Technikum nr 1 otrzymało sztandar.

16 Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych
W tym dniu odsłonięto tablicę upamiętniającą wywóz żołnierzy Armii Krajowej do łagrów w ZSRR.

17 Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych
Uroczystość była wielkim wydarzeniem dla całej społeczności szkoły i środowiska lokalnego.

18 P R E Z E N T A C J A szkół, profili i zawodów
Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik organizacji usług gastronomicznych Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik technologii odzieży Technik usług fryzjerskich Liceum Profilowane Zasadnicza Szkoła Zawodowa

19 Kończy się maturą i uzyskaniem tytułu technika hotelarstwa.
Technik hotelarstwa /4 Nauka trwa 4 lata. Kończy się maturą i uzyskaniem tytułu technika hotelarstwa.

20 Technik hotelarstwa 2/4 W bardzo dobrze wyposażonych pracowniach nabędziesz praktyczne umiejętności związane z wybranym przez Ciebie zawodem technika hotelarstwa.

21 Nauka w naszej szkole zapewni Ci:
Technik hotelarstwa 3/4 Nauka w naszej szkole zapewni Ci: świetną znajomość dwóch języków obcych, w tym języka obcego zawodowego (angielski, niemiecki) praktykę w renomowanych hotelach.

22 Technik hotelarstwa 4/4 Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są:
język polski, informatyka, geografia, język obcy.

23 Technik obsługi turystycznej
Jeżeli lubisz podróżować, poznawać ciekawych ludzi, ta szkoła jest dla Ciebie.

24 Technik obsługi turystycznej
Potrafi: organizować imprezy krajowe i zagraniczne, obsługiwać kongresy i targi, współpracować z przewodnikami i pilotami wycieczek, posługiwać się dwoma językami obcymi, fachowo opracowywać oferty turystyczne.

25 Technik obsługi turystycznej
Nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i uzyskaniem tytułu technika obsługi turystycznej. Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są: język polski, informatyka, geografia, język obcy.

26 Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik organizacji usług gastronomicznych 1/5
Nauka trwa 4 lata. Kończy się maturą i uzyskaniem tytułu technika w wybranym przez Ciebie zawodzie.

27 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 2/5
Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do: wykonywania zadań zawodowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i obiektów zbiorowego zakwaterowania lub wyżywienia, organizowania i nadzorowania procesów pracy i produkcji w działalności związanej z żywieniem w gospodarstwie domowym.

28 Technik organizacji usług gastronomicznych 3/5
Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z: żywieniem w gospodarstwie domowym, kompleksową obsługą przyjęć, imprez organizowanych w zakładach gastronomicznych, pracą w administracji na przykład w księgowości lub dziale sprzedaży, pracą w administracji w zakładach zbiorowego żywienia (hotele, restauracje, szpitale itp.)

29 Efekty pracy naszych uczniów budzą ogólny podziw i uznanie.
Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik organizacji usług gastronomicznych /5 Efekty pracy naszych uczniów budzą ogólny podziw i uznanie.

30 Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik organizacji usług gastronomicznych 5/5
Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są: język polski, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

31 Technik technologii odzieży 1/4
Klasa maturalna technikum odzieżowego przygotowuje się do swojego pokazu mody; czerpie inspiracje, zapoznaje się z narodowymi strojami japońskimi, przygotowuje formy, szyje swoje modele.

32 Zaprojektowane, uszyte, pokazane !
Technik technologii odzieży 2/4 Oto efekty naszej pracy: Zaprojektowane, uszyte, pokazane !

33 Zapraszamy na Zamek, gdzie od czasu do czasu „straszymy” !
Technik technologii odzieży 3/4 Zapraszamy na Zamek, gdzie od czasu do czasu „straszymy” !

34 język polski, informatyka, język obcy, sztuka (plastyka, muzyka).
Technik technologii odzieży 4/4 Zapraszamy osoby interesujące się projektowaniem, szyciem, tworzeniem własnego, indywidualnego wizerunku. Uczennice projektują, szyją i prezentują efekty swoich prac na pokazach mody, występując jako modelki. Nauka kończy się egzaminem zawodowym i maturalnym. Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są: język polski, informatyka, język obcy, sztuka (plastyka, muzyka).

35 Technik usług fryzjerskich 1/4
Nauka trwa 4 lata. Kończy się maturą i uzyskaniem tytułu technika fryzjerstwa.

36 Technik usług fryzjerskich 2/4
Ucząc się w naszym technikum będziesz umiał: tworzyć fryzury według najnowszych trendów i technologii fryzjerskich, obsługiwać specjalistyczne urządzenia w zakładzie fryzjerskim, dobierać komputerowo fryzury, zgodnie z oczekiwaniami i preferencjami klienta.

37 Technik usług fryzjerskich 3/4
Po ukończeniu nauki w naszym technikum możesz pracować w zakładzie fryzjerskim lub podjąć działalność na własny rachunek. Dla absolwentów naszego technikum istnieje także możliwość podjęcia studiów na wyższych uczelniach.

38 Technik usług fryzjerskich 4/4
Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są: język polski, informatyka, język obcy, sztuka (plastyka, muzyka).

39 Liceum Profilowane Nauka trwa 3 lata. Kończy się maturą.
Tutaj, oprócz wiedzy ogólnej, zdobędziesz także podstawową wiedzę zawodową dotyczącą profilu kształcenia: profil socjalny

40 Profil socjalny /3 Oprócz przedmiotów ogólnokształcących są przedmioty zawodowe, które uwzględniają zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Po ukończeniu liceum o profilu socjalnym będziesz umiał: rozpoznawać potrzeby innych ludzi, nieść im pomoc, stosować we współżyciu z ludźmi zasady tolerancji, życzliwości i poszanowania.

41 Profil socjalny 2/3 U nas nauczysz się:
obsługiwać i stosować w pracy komputer, wykorzystywać zasoby Internetu – mamy trzy bogato wyposażone pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym oraz centrum multimedialne dostępne dla każdego ucznia, płynnie posługiwać się językiem angielskim i niemieckim

42 język polski, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy.
Profil socjalny /3 Umiejętności oraz wiedza teoretyczna, w jaką wyposaży Cię nasza szkoła, pozwolą Ci zaistnieć na rynku pracy w czasach, kiedy szansę mają tylko najlepsi. Będziesz miał możliwość zapoznać się z pracą w urzędach, placówkach społecznych, przedszkolach, domach dziecka. Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są: język polski, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

43 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkoła kształci w zawodzie cukiernika, krawca i kucharza małej gastronomii oraz w klasach wielozawodowych w specjalnościach: cukiernik, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, drukarz i innych. Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są: język polski, informatyka, wiedza o społeczeństwie, sztuka (plastyka, muzyka).

44 Zasadnicza Szkoła Zawodowa krawiec, cukiernik i kucharz małej gastronomii
Nauka w zawodzie cukiernika, krawca trwa 3 lata, a kucharza małej gastronomii 2 lata.

45 Zasadnicza Szkoła Zawodowa krawiec, cukiernik i kucharz małej gastronomii
Szkoła zapewnia miejsce praktyki zawodowej na jej terenie: w pracowniach technologicznych i ciastkarskich lub w stołówkach przyszkolnych na terenie Przemyśla.

46 Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa wielozawodowa
Będąc uczniem tej szkoły, praktykę odbywasz w wybranym przez siebie zakładzie na przykład fryzjerskim.

47 Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa wielozawodowa
W trakcie nauki w tej szkole zdobywasz wiedzę ogólną na lekcjach, a umiejętności praktyczne w wybranym przez siebie zakładzie, gdzie: zawierasz umowę z pracodawcą, zdobywasz potrzebne umiejętności zawodowe, uczysz się fachowej obsługi klienta.

48 A poza nauką…

49 A poza nauką…

50 A poza nauką…

51 A poza nauką…

52 DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 27 kwietnia 2009 roku w godz

53 DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY Program :
Zapoznanie uczniów z bazą dydaktyczną szkoły Pokaz sztuki fryzjerskiej Pokaz mody Projekcja multimedialna Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego

54 DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów na pokaz mody zorganizowany przez uczniów naszej szkoły w trakcie Dnia Otwartego. PRZYJDŹ !

55 do Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych
ZAPRASZAMY do Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych


Pobierz ppt "Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google