Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych Przemyśl, ul. Bakończycka 11 Przemyśl, ul. Bakończycka 11 016 678 84 86 016 678 84 86 www.zsu-hig.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych Przemyśl, ul. Bakończycka 11 Przemyśl, ul. Bakończycka 11 016 678 84 86 016 678 84 86 www.zsu-hig.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych Przemyśl, ul. Bakończycka 11 Przemyśl, ul. Bakończycka 11 016 678 84 86 016 678 84 86 www.zsu-hig.edu.pl www.zsu-hig.edu.pl

2 Lokalizacja Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych ZSU-HiG Cmentarz Główny Przystanek MZK,PKS i bus 02, 3, 5, 8, 17, 23, 27 kierunek Pikulice

3 Budynek A Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych P R E Z E N T A C J A obiektów szkolnych

4 Sala gimnastyczna i sektor sportowy P R E Z E N T A C J A obiektów szkolnych

5 Budynek B Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych

6 P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych Do dyspozycji uczniów jest pełnowymiarowa sala gimnastyczna z możliwością oglądania zajęć lub rozgrywek.

7 P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych Nauka w naszej szkole odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach.

8 P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych Na lekcjach geografii i chemii.

9 W trzech pracowniach informatycznych i centrum multimedialnym są nowoczesne komputery, połączone w sieć z dostępem do Internetu. P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych

10 W dwóch nowoczesnych pracowniach językowych uczniowie uczą się języków obcych. P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych

11 Nowoczesne pracownie gastronomiczne pozwalają na doskonalenie i rozwijanie swoich umiejętności praktycznych.

12 Pracownie gastronomiczne są wyposażone w nowoczesny sprzęt. P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych

13 Biblioteka dysponuje wieloma publikacjami, czytelnią oraz dostępem do Internetu. P R E Z E N T A C J A sal i pracowni lekcyjnych

14 We wrześniu 2007 Technikum nr 1 wchodzące w skład zespołu otrzymało imię Armii Krajowej. Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych

15 W dniu 29 września 2007 Technikum nr 1 otrzymało sztandar.

16 Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych W tym dniu odsłonięto tablicę upamiętniającą wywóz żołnierzy Armii Krajowej do łagrów w ZSRR.

17 Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych Uroczystość była wielkim wydarzeniem dla całej społeczności szkoły i środowiska lokalnego.

18 P R E Z E N T A C J A szkół, profili i zawodów Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik obsługi turystycznej Technik organizacji usług gastronomicznych Technik organizacji usług gastronomicznych Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik technologii odzieży Technik technologii odzieży Technik usług fryzjerskich Technik usług fryzjerskich Liceum Profilowane Liceum Profilowane Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa

19 Technik hotelarstwa 1/4 Nauka trwa 4 lata. Kończy się maturą i uzyskaniem tytułu technika hotelarstwa.

20 W bardzo dobrze wyposażonych pracowniach nabędziesz praktyczne umiejętności związane z wybranym przez Ciebie zawodem technika hotelarstwa. Technik hotelarstwa 2/4

21 Nauka w naszej szkole zapewni Ci: świetną znajomość dwóch języków obcych, w tym języka obcego zawodowego (angielski, niemiecki) świetną znajomość dwóch języków obcych, w tym języka obcego zawodowego (angielski, niemiecki) praktykę w renomowanych hotelach. praktykę w renomowanych hotelach. Technik hotelarstwa 3/4

22 Technik hotelarstwa 4/4 Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są: język polski, informatyka,geografia, język obcy.

23 Technik obsługi turystycznej Jeżeli lubisz podróżować, poznawać ciekawych ludzi, poznawać ciekawych ludzi, ta szkoła jest dla Ciebie.

24 Potrafi: organizować imprezy krajowe i zagraniczne, organizować imprezy krajowe i zagraniczne, obsługiwać kongresy i targi, obsługiwać kongresy i targi, współpracować z przewodnikami i pilotami współpracować z przewodnikami i pilotami wycieczek, wycieczek, posługiwać się dwoma językami obcymi, posługiwać się dwoma językami obcymi, fachowo opracowywać oferty turystyczne. fachowo opracowywać oferty turystyczne. Technik obsługi turystycznej

25 Nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i uzyskaniem tytułu technika obsługi turystycznej. Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są: język polski, informatyka, geografia, język obcy.

26 Nauka trwa 4 lata. Kończy się maturą i uzyskaniem tytułu technika w wybranym przez Ciebie zawodzie. Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik organizacji usług gastronomicznych 1/5

27 Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do: wykonywania zadań zawodowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i obiektów zbiorowego zakwaterowania lub wyżywienia, wykonywania zadań zawodowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i obiektów zbiorowego zakwaterowania lub wyżywienia, organizowania i nadzorowania procesów pracy i produkcji w działalności związanej z żywieniem w gospodarstwie domowym. organizowania i nadzorowania procesów pracy i produkcji w działalności związanej z żywieniem w gospodarstwie domowym. Technik żywienia i gospodarstwa domowego 2/5

28 Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z: żywieniem w gospodarstwie domowym, żywieniem w gospodarstwie domowym, kompleksową obsługą przyjęć, imprez organizowanych w zakładach gastronomicznych, kompleksową obsługą przyjęć, imprez organizowanych w zakładach gastronomicznych, pracą w administracji na przykład w księgowości lub dziale sprzedaży, pracą w administracji na przykład w księgowości lub dziale sprzedaży, pracą w administracji w zakładach zbiorowego żywienia (hotele, restauracje, szpitale itp.) pracą w administracji w zakładach zbiorowego żywienia (hotele, restauracje, szpitale itp.) Technik organizacji usług gastronomicznych 3/5

29 Efekty pracy naszych uczniów budzą ogólny podziw i uznanie. Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik organizacji usług gastronomicznych 4/5

30 Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są: język polski, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy. Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik organizacji usług gastronomicznych 5/5

31 Technik technologii odzieży 1/4 Klasa maturalna technikum odzieżowego przygotowuje się do swojego pokazu mody; czerpie inspiracje, zapoznaje się z narodowymi strojami japońskimi, przygotowuje formy, szyje swoje modele.

32 Technik technologii odzieży 2/4 Oto efekty naszej pracy: Zaprojektowane, uszyte, pokazane !

33 Technik technologii odzieży 3/4 Zapraszamy na Zamek, gdzie od czasu do czasu straszymy !

34 Zapraszamy osoby interesujące się projektowaniem, szyciem, tworzeniem własnego, indywidualnego wizerunku. Uczennice projektują, szyją i prezentują efekty swoich prac na pokazach mody, występując jako modelki. Nauka kończy się egzaminem zawodowym i maturalnym. Technik technologii odzieży 4/4 Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są: język polski, informatyka, język obcy, sztuka (plastyka, muzyka).

35 Nauka trwa 4 lata. Kończy się maturą i uzyskaniem tytułu technika fryzjerstwa. Technik usług fryzjerskich 1/4

36 Ucząc się w naszym technikum będziesz umiał: tworzyć fryzury według najnowszych trendów i technologii fryzjerskich, tworzyć fryzury według najnowszych trendów i technologii fryzjerskich, obsługiwać specjalistyczne urządzenia w zakładzie fryzjerskim, obsługiwać specjalistyczne urządzenia w zakładzie fryzjerskim, dobierać komputerowo fryzury, zgodnie z oczekiwaniami i preferencjami klienta. dobierać komputerowo fryzury, zgodnie z oczekiwaniami i preferencjami klienta. Technik usług fryzjerskich 2/4

37 Po ukończeniu nauki w naszym technikum możesz pracować w zakładzie fryzjerskim lub podjąć działalność na własny rachunek. Dla absolwentów naszego technikum istnieje także możliwość podjęcia studiów na wyższych uczelniach. Technik usług fryzjerskich 3/4

38 Technik usług fryzjerskich 4/4 Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są: język polski, informatyka, język obcy, sztuka (plastyka, muzyka).

39 Liceum Profilowane Nauka trwa 3 lata. Kończy się maturą. Tutaj, oprócz wiedzy ogólnej, zdobędziesz także podstawową wiedzę zawodową dotyczącą profilu kształcenia: profil socjalny

40 Profil socjalny 1/3 Oprócz przedmiotów ogólnokształcących są przedmioty zawodowe, które uwzględniają zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Po ukończeniu liceum o profilu socjalnym będziesz umiał: rozpoznawać potrzeby innych ludzi, rozpoznawać potrzeby innych ludzi, nieść im pomoc, nieść im pomoc, stosować we współżyciu z ludźmi zasady tolerancji, życzliwości i poszanowania. stosować we współżyciu z ludźmi zasady tolerancji, życzliwości i poszanowania.

41 U nas nauczysz się: obsługiwać i stosować w pracy komputer, obsługiwać i stosować w pracy komputer, wykorzystywać zasoby Internetu – mamy trzy bogato wyposażone pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym oraz centrum multimedialne dostępne dla każdego ucznia, wykorzystywać zasoby Internetu – mamy trzy bogato wyposażone pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym oraz centrum multimedialne dostępne dla każdego ucznia, płynnie posługiwać się językiem angielskim i niemieckim płynnie posługiwać się językiem angielskim i niemieckim Profil socjalny 2/3

42 Umiejętności oraz wiedza teoretyczna, w jaką wyposaży Cię nasza szkoła, pozwolą Ci zaistnieć na rynku pracy w czasach, kiedy szansę mają tylko najlepsi. Będziesz miał możliwość zapoznać się z pracą w urzędach, placówkach społecznych, przedszkolach, domach dziecka. Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są: język polski, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy. Profil socjalny 3/3

43 Szkoła kształci w zawodzie cukiernika, krawca i kucharza małej gastronomii oraz w klasach wielozawodowych w specjalnościach: cukiernik, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, drukarz i innych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Twojego świadectwa najważniejsze dla nas są: język polski, informatyka, wiedza o społeczeństwie, sztuka (plastyka, muzyka).

44 Nauka w zawodzie cukiernika, krawca trwa 3 lata, a kucharza małej gastronomii 2 lata. Zasadnicza Szkoła Zawodowa krawiec, cukiernik i kucharz ma ł ej gastronomii

45 Szkoła zapewnia miejsce praktyki zawodowej na jej terenie: w pracowniach technologicznych i ciastkarskich lub w stołówkach przyszkolnych na terenie Przemyśla. Zasadnicza Szkoła Zawodowa krawiec, cukiernik i kucharz ma ł ej gastronomii

46 Będąc uczniem tej szkoły, praktykę odbywasz w wybranym przez siebie zakładzie na przykład fryzjerskim. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa wielozawodowa

47 W trakcie nauki w tej szkole zdobywasz wiedzę ogólną na lekcjach, a umiejętności praktyczne w wybranym przez siebie zakładzie, gdzie: zawierasz umowę z pracodawcą, zawierasz umowę z pracodawcą, zdobywasz potrzebne umiejętności zawodowe, zdobywasz potrzebne umiejętności zawodowe, uczysz się fachowej obsługi klienta. uczysz się fachowej obsługi klienta. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa wielozawodowa

48 A poza nauką…

49

50

51

52 DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 27 kwietnia 2009 roku w godz. 9 00 - 15 00

53 Program : Zapoznanie uczniów z bazą dydaktyczną szkoły Zapoznanie uczniów z bazą dydaktyczną szkoły Pokaz sztuki fryzjerskiej Pokaz sztuki fryzjerskiej Pokaz mody Pokaz mody Projekcja multimedialna Projekcja multimedialna Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

54 Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów na pokaz mody zorganizowany przez uczniów naszej szkoły w trakcie Dnia Otwartego. PRZYJDŹ ! DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

55 ZAPRASZAMY do Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych


Pobierz ppt "Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych Przemyśl, ul. Bakończycka 11 Przemyśl, ul. Bakończycka 11 016 678 84 86 016 678 84 86 www.zsu-hig.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google