Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mój przyszły zawód… czyli…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mój przyszły zawód… czyli…"— Zapis prezentacji:

1 Mój przyszły zawód… czyli…
Lekarz chirurg

2 Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji

3 Chirurgia plastyczna (kosmetyczna lub estetyczna) - dziedzina medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała. Jest podspecjalnością chirurgii. Związana ściśle z chirurgią dziecięcą, neurochirurgią, laryngologią, okulistyką, traumatologią, ortopedią oraz równie ważnymi jak fizjologia, patologia, immunologia, rehabilitacja, psychologia, psychiatria.

4 Działania profilaktyczne
Należy stosować bezpieczne zasady użytkowania i przechowywania ostrych narzędzi. Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń. Podczas ekspozycji na promieniowanie należy nosić dozymetr. Należy zapoznać się z  zasadami bezpieczeństwa aby wyeliminować narażenie do minimum. W czasie pracy z laserem należy chronić oczy okularami specjalnie do tego przeznaczonymi. Należy zainstalować klimatyzację w sali operacyjnej w celu wyeliminowania przegrzania, usunięcia szkodliwych gazów, par i zapachów. Należy stosować środki ochrony oczu. W przypadku uczulenia na lateks należy stosować rękawice wykonane z innych materiałów, a także unikać kontaktu z innymi produktami zawierającymi lateks. Należy unikać palenia papierosów, jedzenia i picia w czasie pracy oraz stosować rutynowo środki ochrony indywidualnej takie jak rękawice, ochrony oczu (okulary, tarcze) oraz odzież ochronną. Należy myć ręce i inne eksponowane części ciała po kontakcie z krwią lub innymi płynami ustrojowymi. Należy stosować specjalnie dobrane obuwie ortopedyczne aby zapobiegać zmęczeniu nóg podczas wielogodzinnej pracy stojącej. Należy zapewnić specjalistyczną pomoc dla pracowników narażonych na zespół stresu pourazowego.

5 Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia
Czynniki mogące powodować wypadki Igły, ostre narzędzia i krawędzie, stłuczone szkło - możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia i przekłucia Gorące powierzchnie, gorące gazy i ciecze pochodzące z autoklawów, gorące powietrze z urządzeń osuszających - możliwość poparzeń   Prąd elektryczny - możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego Czynniki fizyczne Promieniowanie jonizujące i niejonizujące emitowane przez różne urządzenia wykorzystywane w czasie badań diagnostycznych i zabiegów m. in. promieniowanie laserowe, promieniowanie X - możliwość napromieniowania Czynniki chemiczne i pyły Gazy anestezyjne takie jak eter, halotan, bromek etylu, chlorek etylu, podtlenek azotu, metoksy fluoran - możliwość przypadkowego zatrucia Środki dezynfekcyjne (m.in. trikrezol, jodyna, alkohol izopropylowy) - możliwość chorób układu oddechowego w wyniku ich wdychania   Unoszące się w powietrzu aerozole zawierające m. in. cząstki związków myjących, czyszczących i dezynfekcyjnych, w tym także alkalii - możliwość podrażnienia błony śluzowej nosa, gardła i oczu Detergenty (mydła), środki dezynfekcyjne - możliwość chorób skóry     Lateksowe rękawice i inne gumowe części oraz umieszczany wewnątrz rękawic talk - możliwość uczuleń   Czynniki biologiczne HPV (ludzki wirus Papilloma) - możliwość zakażenia wśród chirurgów stosujących laser gazowy typu CO2   Mikroorganizmy chorobotwórcze pochodzące z płynów ustrojowych chorych lub będących nosicielami pacjentów, w tym wirus HIV i wirus WZW typu B oraz C - możliwość chorób zakaźnych w wyniku zakażenia   Inne czynniki chorobotwórcze - możliwość infekcji w wyniku zranienia podczas operacji   Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy Praca wykonywana przez wiele godzin w wymuszonej pozycji ciała, zwłaszcza stojącej - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo- szkieletowego Odpowiedzialność za życie pacjentów, kontakt z ciężko poszkodowanymi pacjentami, w szczególności ofiarami wypadków i przemocy - możliwość stresu pourazowego Praca poza normalnymi godzinami (praca w nocy, w święta itd.), długie godziny pracy a czasami nienormowany czas pracy jak również kontakt z chorymi a zwłaszcza ofiarami wypadków - możliwość stresu psychicznego, problemów rodzinnych i objawów "wypalenia" zawodowego

6 Historia… Proste techniki plastyczne były znane już w I w. n. e
Historia… Proste techniki plastyczne były znane już w I w.n.e., polegały na zabiegach z oczyma. W XV w. opisał zabieg, w którym odnowił nos psu. Podobno wyciął kawałek skóry z jego ramienia i umieścił w okolicach nosa. Jednak wszystkie tak wczesne techniki były niezbyt skuteczne i mogły zakończyć się zakażeniem. W 1827 pierwszy amerykański chirurg plastyczny John Mettauer przeprowadził operację na sobie samym. Nowozelandczyk Sir Harold Gillies wynalazł specjalne zastrzyki, były jednak one daleko od operacji plastycznych, jego praca rozwinęła się podczas II wojny światowej, wraz z kuzynem wymyślili specjalne płomienie do opera

7 DLA KOBIET Biorąc pod uwagę uwarunkowania kulturowe i otoczkę medialną czasów w jakich żyjemy nie trudno zgadnąć, że zwiększość operacji estetycznych wykonuje się u kobiet (od 85% do 95% według różnych statystyk). Myliłby się jednak ktoś kto sądziłby, że operują się w większości gwiazdy popkultury lub osoby publiczne. To przesąd sięgający korzeniami kilka dekad wstecz. Na przykład statystyczna pacjentka poddająca się operacji powiększenia piersi w USA ma 28 lat, dwoje dzieci i prowadzi uregulowane życie rodzinne oraz zawodowe. Operacje estetyczne nie tylko w USA czy w krajach Europy zachodniej ale również w Polsce już dawno "zabłądziły pod strzechy". Mimo, że intuicyjna odpowiedź na pytanie dlaczego tak się stało jest dość oczywista (poprawa wyglądu znacząco podnosi samopoczucie i ocenę owodom można twierdzić że powodem upowszechnienia się chirugii plastycznej jest fakt, iż pacjenci, którzy poświęcą swój czas i pieniądze na wykonanie operacji estetycznej osiągają znaczące i długotrwałe korzyści.

8 Wybrane zabiegi: Powiększanie piersi: ... Zabieg powiększania piersi ma na celu zwiększenie rozmiaru małych lub niedorozwiniętych piersi. Operacja ta pozwala również odzyskać wcześniejszy wygląd piersi, jeśli uległy zmianie w następstwie urodzenia dzieci i karmienia. Operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym i trwa ok. 1,5 godziny. Nacięcie do umieszczania implantów może być wykonane pod piersią, tuż powyżej fałdu skórnego; wokół dolnej otoczki (ciemniejszej skóry otaczającej sutek) lub pod pachą. Kieszeń na implant ostaje utworzona albo pod tkanką piersi albo pod mięśniem. Technikę operacji chirurg ustala wspólnie z pacjentką, biorąc pod uwagę jej budowę anatomiczną oraz indywidualne oczekiwania. Redukcja - pomniejszanie piersi: ... W najszerzej stosowanej technice pomniejszania piersi wykonuje się nacięcia, które obrysowują otoczkę i dalej biegną pionowo w dół piersi i poziomo wzdłuż fałdu skórnego pod piersią. Są również inne techniki pomniejszania piersi, które mogą eliminować nacięcie pionowe, poziome lub oba. Zastosowanie konkretnego sposobu nacięć zależy od indywidualnych czynników i zaleceń chirurga. Po operacji piersi są owinięte gazowym opatrunkiem i umieszczone w chirurgicznym biustonoszu. Pacjentka powinna nosić podtrzymujący biustonosz przez kilka tygodni. Możliwa jest czasowa utrata czucia w piersiach i sutkach. Należy unikać forsownych ćwiczeń i podnoszenia rąk nad głowę, przez co najmniej kilka tygodni. Powrót do pracy jest możliwy po około dwóch tygodniach.

9 Zmiany wymagające operacji rekonstrukcyjnych i plastycznych nowotwory złośliwe powłok, zwłaszcza skóry twarzy, kończyn świeże obrażenia ciała, zwłaszcza głowy, twarzy, kończyn głębokie i rozległe oparzenia skóry przewlekłe, otwarte, ziarniste ubytki tkanek wady wrodzone, zwłaszcza twarzy (rozszczepienie wargi) amputacje, oskalpowania, przerwanie ścięgien zniekształcenia pochorobowe, pourazowe, pooperacyjne, natury estetycznej

10 Plastyka Brzucha ... Operacje nosa: ... Celem rhinoplastyki jest zmiana kształtu nosa tak, by pasował on do pozostałych rysów twarzy. Zaleca się by rhinoplastyki nie przeprowadzać wcześniej niż około 16 roku życia, gdy nos jest już niemal w pełni rozwinięty. O ile pacjent cieszy się dobrym zdrowiem, nie ma górnej granicy wieku dla przeprowadzenia zmiany kształtu nosa. Zmiana dokonywana jest poprzez nacięcia wewnątrz nosa. W niektórych przypadkach mogą one przebiegać od spodniej strony, na chrząstce między skrzydełkami nosa. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów abdominoplastyka może być łączona z lipoplastyką. Jeżeli wiotkość skóry i osłabienie mięśni są ograniczone do obszaru poniżej pępka, pacjent może być dobrym kandydatem do zmodyfikowanej abdominoplastyki, która pozostawia krótszą bliznę i nie wymaga nacięcia wokół pępka. Dzień po zabiegu pacjent jest zachęcany do wyjścia z łóżka i chodzenia przez krótki czas, by pobudzić krążenie krwi. Przez kilka tygodni powinien nosić pas ściągający i unikać forsownego wysiłku. Powrót do pracy jest możliwy po ok. 2 tygodniach.

11 Wyższe Szkoły Medyczne…
Wyższa szkoła w Legnicy Wyższa szkoła w Katowicach Wyższa szkoła w Opolu Wyższa szkoła w Poznaniu Wyższa szkoła we Wrocławiu Wyższa szkoła w Bydgoszczy

12 Zarobki lekarzy… Z Listy Płac pracowników ochrony zdrowia, przygotowanej przez redakcję Pulsu Medycyny wynika, iż na konto młodego lekarza w trakcie specjalizacji, zatrudnionego w szpitalu klinicznym wpływa miesięcznie tylko 1200 zł. Jednak dochody deklarowane przez najliczniejszą grupę naszych rozmówców plasują się grubo powyżej średniej krajowej: oscylują wokół kilku tysięcy zł. Taki poziom wynagrodzenia osiąga się kosztem co najmniej godzinnego dnia pracy. "Moje zarobki (ok. 6 tys. zł) to wynik około 300 nadgodzin każdego miesiąca" - twierdzi lekarz z 16-letnim doświadczeniem w zawodzie. "Jestem w pracy praktycznie bez przerwy" - mówi ortopeda zatrudniony w szpitalu klinicznym, który żeby zarobić ok. 10 tys. zł miesięcznie, pracuje 12 godzin na dobę, również w weekendy. Łatwiej zarabia się w dużym mieście, które ma rozwinięty prywatny sektor usług medycznych. Potencjał lekarzy z Warszawy, Szczecina czy Wrocławia oraz ich kolegów z mniejszych ośrodków jest nieporównywalny. "W Częstochowie dostęp do prywatnych przychodni ma niewielka grupa anestezjologów. Dosłownie cztery, pięć osób. W publicznym szpitalu, przy bardzo małych pensjach podstawowych, większe zarobki pochodzą jedynie z dyżurów, nawet dziesięciu miesięcznie, co jest ogromnie wyczerpujące" - mówi lekarz ze Związku Zawodowego Anestezjologów. Wszędzie większe możliwości otwierają się przed lekarzami ze specjalizacjami zabiegowymi. Na przykład w prywatnym warszawskim centrum medycznym specjalista zabiegowy z II stopniem specjalizacji w pełnym

13 Polecani specjaliści chirurgii plastycznej;
dr Anna Olender – Kontakt Dr hab. med. Piotr Wójcicki - Kontakt Dr Grzegorz Turowski - Kontakt

14 Linki na których można znaleść kliniki chirurgii… http://czasnazmiane

15 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji…
Przygotowały; Katarzyna Matlińska, Paulina Januszewska,


Pobierz ppt "Mój przyszły zawód… czyli…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google