Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Global Property system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Global Property system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Global Property system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

2 (2) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 G LOBAL P ROPERTY / P OINT P LATFORM Całościowe zarządzanie w jednym systemie Obniżenie kosztów i ulepszenie zarządzania Controlling - potężne mechanizmy raportowania i wizualizacji wyników

3 (3) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 G LOBAL P ROPERTY Kontynuacja sprawdzonego systemu PointPlatform Praca w chmurze, dostęp przez przeglądarkę internetową

4 (4) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 G LOBAL P ROPERTY O BSŁUGA WIELU CENTRÓW Obsługa wielu obiektów przez jeden system, gromadzenie przekrojowych danych Prowadzenie poszczególnych obiektów i obszarów (Rent, Utility) przez różne podmioty z odrębną księgowością System uprawnień dla pracowników

5 (5) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 G LOBAL P ROPERTY Definicja struktury nieruchomości, gromadzenie informacji o obiekcie, ewidencja najemców, umów i ich parametrów. Indeksacje i naliczanie czynszów procentowych. Automatyczne comiesięczne fakturowanie. Rent Point

6 (6) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 R ENT P OINT – ZARZĄDZANIE NAJMEM EWIDENCJA UMÓW Ewidencja kompletu informacji o zawartych umowach, w tym wszelkich załączników Gromadzenie bieżących danych związanych z umowami, np. obrotów

7 (7) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 R ENT P OINT EWIDENCJA DOKUMENTÓW ewidencja i parametryzacja gwarancji, polis, kar umownych okresowe przeliczanie wymaganej wartości gwarancji alertowanie

8 (8) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 R ENT P OINT AUTOMATYCZNE NALICZENIA automatyzacja naliczeń dowolne tytuły naliczeń fakturowanie w PLN i EUR skomplikowane przewalutowania limity kursowe rabaty, czynsze kroczące szczególne zapisy w umowach

9 (9) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 R ENT P OINT – WSPARCIE ZARZĄDCY wyliczanie czynszów procentowych, uwzględnianie korekt Indeksacje również wg złożonych zasad wystawianie korekt indeksacyjnych alerty, np. o niewprowadzonych obrotach

10 (10) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 G LOBAL P ROPERTY Ewidencja kontraktów związanych z rozliczeniem zużycia przez najemcę mediów tj. woda, ciepło, gaz. Automatyczne comiesięczne fakturowanie mediów na podstawie odczytów z systemów BMS. Utility Point

11 (11) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 U TILITY P OINT REFAKTUROWANIE MEDIÓW Gromadzenie danych z liczników Automatyczne refakturowanie mediów Baza umów zakupowych Kontrola zakupu, zużycia przez najemców i przepływu

12 (12) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 G LOBAL P ROPERTY Wspomaga pracę zarządców nieruchomości, firm developerskich oraz przedsiębiorstw zajmujących się obsługą przesyłu energii elektrycznej, prądu, gazu, wody oraz firm świadczących usługi IT. Management Point

13 (13) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 M ANAGEMENT P OINT RAPORTOWANIE I ANALIZA Dowolne analizy i raporty na podstawie zgromadzonych danych Raporty przekrojowe z obsługiwanych obiektów Własna księga raportów - pełne dopasowanie raportów do potrzeb klienta

14 (14) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 M ANAGEMENT P OINT S YSTEM ALERTÓW Informowanie o sytuacjach wymagających interwencji zarządcy Zautomatyzowanie ciągłej analizy tysięcy dokumentów: umów, gwarancji, itp. Monitorowanie sytuacji zamiast ciągłego powiadamiania Automatyczne rozpoznawanie zamknięcia monitorowanych spraw Personalizacja zakresu powiadomień

15 (15) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 G LOBAL P ROPERTY Ewidencja umów na usługi teleinformatyczne. Automatyczne comiesięczne fakturowanie na podstawie odczytów z systemów BMS. IT Point

16 (16) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 IT P OINT F AKTUROWANIE USŁUG IT Rozliczanie miesięcznych abonamentów Automatyczne rozliczanie niepełnych okresów Rozliczanie usług wg impulsów Fakturowanie dodatkowych usług jednorazowych Cenniki zbiorcze oraz ceny indywidualne

17 (17) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 G LOBAL P ROPERTY Zarządzanie planami rocznymi, wyznaczanie planowanych przychodów z inwestycji. Controlling Point

18 (18) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 C ONTROLLING P OINT B UDŻETY Obsługa budżetów przychodowych i kosztowych Obsługa wielu budżetów (np. CAM, CAM Food Court, Marketing) Automatyczne wyliczanie planowanych przychodów na postawie zapisów umów Automatyczne wyliczanie realizacji budżetów przychodowych Ostrzeżenia o odchyłkach w realizacji

19 (19) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 G LOBAL P ROPERTY Zarządzanie umowami energetycznymi i taryfami. Import danych z liczników energii. Automatyczne comiesięczne fakturowanie. Rozliczanie energii biernej. Rozliczanie akcyzy. Energy Point

20 (20) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 E NERGY P OINT S PRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Gromadzenie informacji o zużyciu energii elektrycznej Obsługa taryf Rozliczanie energii biernej Rozliczanie akcyzy

21 (21) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 G LOBAL P ROPERTY W DROŻENIE SYSTEMU możliwość hostingu w Global Data Center (w chmurze) integracja z systemami intranetowymi, np. SharePoint łatwe przejście z systemu PointPlatform

22 (22) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 L EASE P OINT W S HARE P OINT Dopasowanie ewidencji danych do konkretnych potrzeb Obsługa wielu projektów Ewidencja alternatywnych najemców Ewidencja kontaktów w procesie negocjacji – z możliwością rejestrowania załączników Równoległa praca wielu użytkowników z indywidualnie nadanymi uprawnieniami Ustalanie uprawnień do poszczególnych wynajmowanych jednostek Raportowanie wg potrzeb zamawiającego Wizualizacja danych na planie centrum Opcjonalna kostka analityczna Praca w chmurze przez przeglądarkę

23 (23) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 L EASE P OINT – A NALITYKA B IZNESOWA Hurtownia danych oraz raportowanie realizowane za pomocą Microsoft SQL Server 2012 Oparcie o darmową edycję MS SQL Server Express Realizacja dowolnych raportów Wizualizacja ewidencjonowanych danych Opcjonalne dalsze narzędzia analityczne

24 (24) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 L EASE P OINT L ICENCJE M ICROSOFT Licencja na Windows Server lub dzierżawa dedykowanego serwera Licencje CAL (Client Access License) Windows Serwer – dla każdego użytkownika Lease Point (około 100 zł netto za użytkownika, jednorazowo) Brak potrzeby licencji serwerowych i CAL dla MS SharePoint Foundation Brak potrzeby licencji serwerowych i CAL dla MS SQL Express. Licencje do celów raportowania – w ramach dzierżawy dedykowanego serwera w Global Data Center Udostępnienie kostki analitycznej wymaga dodatkowego zakupu licencji lub dzierżawy dostępu do MS SQL Server Standard lub Enterprise

25 (25) GLOBAL PROPERTY - SYSTEM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 P OINT P LATFORM D OTYCHCZASOWE WDROŻENIA SILESIA CITY CENTER (Katowice) BONARKA CITY CENTER (Kraków) CUPRUM ARENA (Lubin) KORONA KIELCE (Kielce)


Pobierz ppt "Prezentacja Global Property system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google