Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

studentów I. roku studiów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "studentów I. roku studiów"— Zapis prezentacji:

1 studentów I. roku studiów
DZIEŃ ADAPTACYJNY dla studentów I. roku studiów rok rok

2

3 DYREKCJA INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH
DYREKTOR INSTYTUTU prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DS. NAUKOWYCH dr hab. Bogdan Cimała, prof. UO DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr Edward Nycz

4 WAŻNE INFORMACJE mgr Barbara Grabińska
Sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych: mgr Barbara Grabińska pokój 321, III piętro Planista w Instytucie Nauk Pedagogicznych: mgr Bartosz Mazurkiewicz pokój 317, III piętro

5 Plany zajęć: www.inp.uni.opole.pl/plany_zajec

6 OPIEKA MERYTORYCZNA SPECJALNOŚCI
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA I stopnia PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II stopnia Katedra Pedagogiki Społecznej kierownik : prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I stopnia PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA II stopnia Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej kierownik: dr hab. Danuta Kowalczyk, prof. UO PEDAGOGIKA ANIMACJA KULTURY I ARTETERAPIA I stopnia PEDAGOGIKA KULTURALNO-OŚWIATOWA II stopnia Pracownia Kulturowych Podstaw Edukacji kierownik: dr Edward Nycz

7 OPIEKA MERYTORYCZNA SPECJALNOŚCI
PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM I i II stopnia Zakład Pedagogiki Ogólnej i Pedagogiki Pracy kierownik: dr hab. Eugenia Karcz PEDAGOGIKA ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W INSTYTUCJI I stopnia Pracownia Pedagogiki Komunikacji Społecznej Kierownik: prof. zw. dr hab. Józef Podgórecki PEDAGOGIKA PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE EDUKACJĄ II stopnia Katedra Historii Oświaty i Wychowania oraz Pedagogiki Porównawczej kierownik: prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński PRACA SOCJALNA Zakład Pracy Socjalnej Kierownik: dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska

8 OPIEKUNOWIE PIERWSZYCH LAT Studia stacjonarne PIERWSZEGO stopnia:
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Studia stacjonarne PIERWSZEGO stopnia: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA mgr Agnieszka Franczyk PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ dr Mariusz Snopek PEDAGOGIKA ANIMACJA KULTURY I ARTETERAPIA mgr Teresa Młyńczak PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM dr Elżbieta Skrzypek PEDAGOGIKA ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W INSTYTUCJI dr Anna Krasnodębska PRACA SOCJALNA dr Piotr Sikora

9 OPIEKUNOWIE PIERWSZYCH LAT Studia stacjonarne DRUGIEGO stopnia:
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Studia stacjonarne DRUGIEGO stopnia: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA dr Alicja Kurcz PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA dr Ewa Dubiel PEDAGOGIKA KULTURALNO-OŚWIATOWA mgr Marek Wiendlocha PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM dr Ewelina Konieczna PEDAGOGIKA PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ dr Andrzej Kącki

10 OPIEKUNOWIE PIERWSZYCH LAT W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ Dr Anna Glińska-Lachowicz Studia niestacjonarne drugiego stopnia: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Dr Beata Górnicka PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Dr Piotr Sasin PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM Dr Karol Neisch PEDAGOGIKA PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ mgr Marek Wiendlocha

11 Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego informuje:
W dniu r. (piątek) odbędzie się szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta. Zakres szkolenia obejmie regulamin studiów oraz procedury stypendialne. Szkolenie dla studentów pierwszego roku I stopnia - godz. 12:45, sala 154. Szkolenie dla studentów pierwszego roku II stopnia - godz. 15:00, sala 6 - Studenckie Centrum Kultury.

12 lub osobę pełniącą (czasowo) obowiązki starosty!!!
WAŻNE Podczas spotkania z opiekunem grupy w trakcie Dnia Adaptacyjnego należy: WYBRAĆ STAROSTĘ ROKU lub osobę pełniącą (czasowo) obowiązki starosty!!!

13 STAROSTO ! Po zakończonym spotkaniu z opiekunem roku zgłoś się do sekretariatu INP w celu pozostawienia swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres ). Jest to niezbędne w celu szybkiej wymiany informacji. Wszystkie sprawy związane ze studiami załatwia starosta roku. Grupowe sprawy, które należy realizować w sekretariacie lub dziekanacie również załatwia starosta roku.

14 ZAPAMIĘTAJ ! Program i siatki studiów dostępne są na stronie internetowej Instytutu w zakładce – siatki studiów. Tablica ogłoszeń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych oraz gabloty z planami zajęć znajdują się na III piętrze w budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego (wszystkie ogłoszenia oraz zmiany aktualizowane są również na stronie internetowej instytutu). Na niektórych specjalnościach zaistnieje konieczność podziału roku na grupy ćwiczeniowe. Równego podziału dokonuje starosta grupy. Na studiach niestacjonarnych obowiązują dzienniki specjalności (do odbioru na portierni przed rozpoczynającym się zjazdem), za które odpowiedzialny jest starosta. Instrukcję dziennika otrzymają starostowie podczas spotkania z Dyrekcją.

15 (starosta lub opiekun roku)1 prorektor ds. dydaktyki i studentów
W Uniwersytecie Opolskim obowiązuje droga służbowa: STUDENT (starosta lub opiekun roku)1 dyrektor ds. dydaktyki dyrektor instytutu prodziekan wydziału dziekan wydziału prorektor ds. dydaktyki i studentów

16 DZIEKANI Dr hab. Janusz Henryk Dorobisz, prof. UO Dr Anna Bokszczanin
Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Dr Anna Bokszczanin p. 131 Prodziekan ds. kształcenia i studentów Dr Piotr Sikora Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych Dr Marek Korzeniowski p.140

17 Panie z dziekanatu OBSŁUGA STUDENTÓW – STUDIA STACJONARNE
Kierownik dziekanatu: mgr Irena Sikorska OBSŁUGA STUDENTÓW – STUDIA STACJONARNE mgr Ewa Jędrzejczak p. 132 tel.(+4877) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia stacjonarne 2-letnie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia stacjonarne 3-letnie mgr Renata Kamińska-Wanecka tel.(+4877) Animacja kultury z arteterapia, studia stacjonarne 3-letnie Pedagogika kulturalno-oświatowa, studia stacjonarne 2-letnie Praca socjalna, studia stacjonarne 3-letnie Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, studia stacjonarne  3-letnie Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, studia stacjonarne  2-letnie Pedagogika – zarządzanie i komunikacja w instytucji – studia stacjonarne 3-letnie Pedagogika – planowanie i zarządzanie edukacją – studia stacjonarne 2-letnie

18 OBSŁUGA STUDENTÓW – STUDIA NIESTACJONARNE mgr Alicja Soppa-Sawicka
Panie z dziekanatu OBSŁUGA STUDENTÓW – STUDIA NIESTACJONARNE mgr Alicja Soppa-Sawicka p.139 tel. (+4877) mgr Anna Wochnik p. 139 tel. (+4877)

19 dyżury w wyznaczone soboty w godz. 8:00-12:00. Adres:
Kontakt Dział Spraw Studentów czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-14:00, dyżury w wyznaczone soboty w godz. 8:00-12:00. Adres: Pok ul. Oleska 48 Opole

20 UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
Problemy i dylematy studiującego studenta rozstrzyga !!! REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Opole 2012 Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem !

21 ZAPAMIĘTAJ ! Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wymaga, aby w teczce osobowej studenta znalazło się oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. Student może je wprowadzić do USOS-a (Uniwersytecki System Obsługi Studenta) po otrzymaniu albumu. Oświadczenie należy złożyć do 15 października Obsługa USUS WEB zostanie przedstawiona podczas zajęć z Technologii Informacyjnej przez prowadzącego mgr inż. Łukasza Masnyka. Przed rozpoczęciem drugiego semestru w systemie USUS odbędą się zapisy na lektoraty, w-f, kursy ogólnouczelniane i kursy instytutowe (WAŻNE).

22 STUDENTA OBOWIĄZUJĄ SZKOLENIA (wpis do indeksu)
BHP (1 semestr) Przysposobienie biblioteczne (1 semestr) Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej (5 semestr) TERMINY SPOTKAŃ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ INSTYTUTU

23 Międzywydziałowa Biblioteka Pedagogiczna:
Zapisy do biblioteki odbywają się na podstawie legitymacji studenckiej. Szczegóły podczas przysposobienia bibliotecznego. Biblioteka Główna: ul. Strzelców Bytomskich, Opole Międzywydziałowa Biblioteka Pedagogiczna: pokój 229 ul. Oleska 48 Opole

24 OPŁATA ZA INDEKS I LEGITYMACJĘ
Opłata za indeks = 4 złote Opłata za legitymację = 5 złotych WPŁATY INDYWIDUALNE WYDZIAŁ HISTORYCZNO – PEDAGOGICZNY Ul. Oleska 48 Opole TYTUŁ PRZELEWU: opłata za legitymację i indeks STUDENT Z DOWODEM WPŁATY ZOBOWIĄZANY JEST ZGŁOSIĆ SIĘ W DZIEKANACIE (I piętro) W CELU ODBIORU DOKUMENTÓW

25 ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

26 AKTUALNOŚCI OGÓLNOUCZELNIANE
Rozpoczęcie zajęć – rok (poniedziałek) Inauguracja roku – rok (środa), godz.: 10:00 Msza inauguracyjna – rok (wtorek), godz.: 18:00 Święto Uniwersytetu – rok (poniedziałek) W dniu Inauguracji przewidziane są godziny od 9.00 do 14.00

27 DZIĘKUJEMY ZA PODJĘCIE STUDIÓW W NASZEJ UCZELNI
- ŻYCZYMY WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI NA STUDENCKIEJ ŚCIEŻCE ŻYCIA


Pobierz ppt "studentów I. roku studiów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google