Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYREKCJA INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH DYREKTOR INSTYTUTU prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DS. NAUKOWYCH dr hab. Bogdan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYREKCJA INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH DYREKTOR INSTYTUTU prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DS. NAUKOWYCH dr hab. Bogdan."— Zapis prezentacji:

1

2

3 DYREKCJA INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH DYREKTOR INSTYTUTU prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DS. NAUKOWYCH dr hab. Bogdan Cimała, prof. UO ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr Edward Nycz

4 WAŻNE INFORMACJE Sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych: mgr Barbara Grabińska pokój 321, III piętro Planista w Instytucie Nauk Pedagogicznych: mgr Bartosz Mazurkiewicz pokój 317, III piętro

5 www.inp.uni.opole.pl Plany zajęć: Plany zajęć: www.inp.uni.opole.pl/plany_zajec

6 OPIEKA MERYTORYCZNA SPECJALNOŚCI PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA I stopnia PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II stopnia Katedra Pedagogiki Społecznej kierownik : prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I stopnia PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA II stopnia Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej kierownik: dr hab. Danuta Kowalczyk, prof. UO PEDAGOGIKA ANIMACJA KULTURY I ARTETERAPIA I stopnia PEDAGOGIKA KULTURALNO-OŚWIATOWA II stopnia Pracownia Kulturowych Podstaw Edukacji kierownik: dr Edward Nycz

7 OPIEKA MERYTORYCZNA SPECJALNOŚCI PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM I i II stopnia Zakład Pedagogiki Ogólnej i Pedagogiki Pracy kierownik: dr hab. Eugenia Karcz PEDAGOGIKA ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W INSTYTUCJI I stopnia Pracownia Pedagogiki Komunikacji Społecznej Kierownik: prof. zw. dr hab. Józef Podgórecki PEDAGOGIKA PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE EDUKACJĄ II stopnia Katedra Historii Oświaty i Wychowania oraz Pedagogiki Porównawczej kierownik: prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński PRACA SOCJALNA Zakład Pracy Socjalnej Kierownik: dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska

8 OPIEKUNOWIE PIERWSZYCH LAT W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Studia stacjonarne PIERWSZEGO stopnia: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA mgr Agnieszka Franczyk PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ dr Mariusz Snopek PEDAGOGIKA ANIMACJA KULTURY I ARTETERAPIA mgr Teresa Młyńczak PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM dr Elżbieta Skrzypek PEDAGOGIKA ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W INSTYTUCJI dr Anna Krasnodębska PRACA SOCJALNA dr Piotr Sikora

9 OPIEKUNOWIE PIERWSZYCH LAT W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Studia stacjonarne DRUGIEGO stopnia: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA dr Alicja Kurcz PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA dr Ewa Dubiel PEDAGOGIKA KULTURALNO-OŚWIATOWA mgr Marek Wiendlocha PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM dr Ewelina Konieczna PEDAGOGIKA PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ dr Andrzej Kącki

10 OPIEKUNOWIE PIERWSZYCH LAT W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ Dr Anna Glińska-Lachowicz Studia niestacjonarne drugiego stopnia: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Dr Beata Górnicka PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Dr Piotr Sasin PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM Dr Karol Neisch PEDAGOGIKA PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ mgr Marek Wiendlocha

11 Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego informuje: W dniu 27. 09. 2013 r. (piątek) odbędzie się szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta. Zakres szkolenia obejmie regulamin studiów oraz procedury stypendialne. Szkolenie dla studentów pierwszego roku I stopnia - godz. 12:45, sala 154. Szkolenie dla studentów pierwszego roku II stopnia - godz. 15:00, sala 6 - Studenckie Centrum Kultury.

12 WAŻNE 1.Podczas spotkania z opiekunem grupy w trakcie Dnia Adaptacyjnego należy: WYBRAĆ STAROSTĘ ROKU lub osobę pełniącą (czasowo) obowiązki starosty!!!

13 STAROSTO ! 1.Po zakończonym spotkaniu z opiekunem roku zgłoś się do sekretariatu INP w celu pozostawienia swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Jest to niezbędne w celu szybkiej wymiany informacji. 2.Wszystkie sprawy związane ze studiami załatwia starosta roku. 3.Grupowe sprawy, które należy realizować w sekretariacie lub dziekanacie również załatwia starosta roku.

14 ZAPAMIĘTAJ ! Program i siatki studiów dostępne są na stronie internetowej Instytutu w zakładce – siatki studiów. Tablica ogłoszeń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych oraz gabloty z planami zajęć znajdują się na III piętrze w budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego (wszystkie ogłoszenia oraz zmiany aktualizowane są również na stronie internetowej instytutu). Na niektórych specjalnościach zaistnieje konieczność podziału roku na grupy ćwiczeniowe. Równego podziału dokonuje starosta grupy. Na studiach niestacjonarnych obowiązują dzienniki specjalności (do odbioru na portierni przed rozpoczynającym się zjazdem), za które odpowiedzialny jest starosta. Instrukcję dziennika otrzymają starostowie podczas spotkania z Dyrekcją.

15 W Uniwersytecie Opolskim obowiązuje droga służbowa: STUDENT (starosta lu b opiekun roku)1 dyrektor ds. dydaktyki dyrektor instytutu prodziekan wydziału dziekan wydziału prorektor ds. dydaktyki i studentów

16 D ZIEKANI Dziekan: Dr hab. Janusz Henryk Dorobisz, prof. UO p.130 Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Dr Anna Bokszczanin p. 131 Prodziekan ds. kształcenia i studentów Dr Piotr Sikora p. 131 Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych Dr Marek Korzeniowski p.140

17 Panie z dziekanatu Kierownik dziekanatu: mgr Irena Sikorska OBSŁUGA STUDENTÓW – STUDIA STACJONARNE mgr Ewa Jędrzejczak p. 132 tel.(+4877) 452 7405 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia stacjonarne 2-letnie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia stacjonarne 3-letnie mgr Renata Kamińska-Wanecka p. 132 tel.(+4877) 452 7406 Animacja kultury z arteterapia, studia stacjonarne 3-letnie Pedagogika kulturalno-oświatowa, studia stacjonarne 2-letnie Praca socjalna, studia stacjonarne 3-letnie Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, studia stacjonarne 3-letnie Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, studia stacjonarne 2-letnie Pedagogika – zarządzanie i komunikacja w instytucji – studia stacjonarne 3-letnie Pedagogika – planowanie i zarządzanie edukacją – studia stacjonarne 2-letnie

18 Panie z dziekanatu OBSŁUGA STUDENTÓW – STUDIA NIESTACJONARNE mgr Alicja Soppa-Sawicka p.139 tel. (+4877) 452 7410 mgr Anna Wochnik p. 139 tel. (+4877) 452 7411

19 Kontakt Dział Spraw Studentów czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-14:00, dyżury w wyznaczone soboty w godz. 8:00-12:00. Adres: Pok. 26-27 ul. Oleska 48 45-052 Opole www.studenci.uni.opole.pl E-mail: dss@uni.opole.pl

20 REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Opole 2012 http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/regulamin_studiow_uo.pdf Problemy i dylematy studiującego studenta rozstrzyga !!! Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem !

21 ZAPAMIĘTAJ ! Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wymaga, aby w teczce osobowej studenta znalazło się oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. Student może je wprowadzić do USOS-a (Uniwersytecki System Obsługi Studenta) po otrzymaniu albumu. Oświadczenie należy złożyć do 15 października Obsługa USUS WEB zostanie przedstawiona podczas zajęć z Technologii Informacyjnej przez prowadzącego mgr inż. Łukasza Masnyka. Przed rozpoczęciem drugiego semestru w systemie USUS odbędą się zapisy na lektoraty, w-f, kursy ogólnouczelniane i kursy instytutowe (WAŻNE).

22 STUDENTA OBOWIĄZUJĄ SZKOLENIA (wpis do indeksu) BHP (1 semestr) Przysposobienie biblioteczne (1 semestr) Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej (5 semestr) TERMINY SPOTKAŃ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ INSTYTUTU

23 BIBLIOTEKA Zapisy do biblioteki odbywają się na podstawie legitymacji studenckiej. Szczegóły podczas przysposobienia bibliotecznego. Biblioteka Główna: ul. Strzelców Bytomskich, 45-084 Opole Międzywydziałowa Biblioteka Pedagogiczna: pokój 229 ul. Oleska 48 45-052 Opole

24 OPŁATA ZA INDEKS I LEGITYMACJĘ Opłata za indeks = 4 złote Opłata za legitymację = 5 złotych WPŁATY INDYWIDUALNE WYDZIAŁ HISTORYCZNO – PEDAGOGICZNY Ul. Oleska 48 45-052 Opole 53 1090 2138 0000 0001 1255 9483 TYTUŁ PRZELEWU: opłata za legitymację i indeks STUDENT Z DOWODEM WPŁATY ZOBOWIĄZANY JEST ZGŁOSIĆ SIĘ W DZIEKANACIE (I piętro) W CELU ODBIORU DOKUMENTÓW

25 ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

26 AKTUALNOŚCI OGÓLNOUCZELNIANE Rozpoczęcie zajęć – 30. 09. 2013 rok (poniedziałek) Inauguracja roku – 02. 10. 2013 rok (środa), godz.: 10:00 Msza inauguracyjna – 01. 10. 2013 rok (wtorek), godz.: 18:00 Święto Uniwersytetu – 10. 03. 2014 rok (poniedziałek) W dniu Inauguracji przewidziane są godziny od 9.00 do 14.00

27


Pobierz ppt "DYREKCJA INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH DYREKTOR INSTYTUTU prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DS. NAUKOWYCH dr hab. Bogdan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google