Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS"— Zapis prezentacji:

1 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Radek dr n. med. Jadwiga Kawwa Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

2 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji ZUS Jest prowadzony w: A) schorzeniach narządu ruchu (system stacjonarny i ambulatoryjny) B) schorzeniach układu krążenia (system stacjonarny i ambulatoryjny, a począwszy od 18 maja 2009 r. w ramach programu pilotażowego rehabilitacja monitorowana telemedycznie) C) schorzeniach psychosomatycznych (system stacjonarny) D) schorzeniach układu oddechowego (system stacjonarny) Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

3 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Na rok 2009 zawarto: 101 umów z 67 ośrodkami rehabilitacyjnymi na łączną liczbę miejsca. W roku 2009 Polskie Uzdrowiska oddają do dyspozycji osób kierowanych przez ZUS miejsca. 8 ośrodków rehabilitacyjnych przystąpiło do współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych po raz pierwszy. Dla porównania w 2008 zawarto: 94 umowy z 58 ośrodkami rehabilitacyjnymi. Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

4 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Ośrodki rehabilitacyjne współpracujące z ZUS w 2009 roku Kołobrzeg Stegna Sopot Dźwirzyno Gdańsk Dziwnówek Gołdap Szczecin Olsztyn Połczyn Augustów Ciechocinek Bydgoszcz Narząd ruchu Białystok Wieniec Warszawa Narząd ruchu w syst. amb. Inowrocław Gorzów Wlkp. Puszczykowo Układ krążenia Układ krążenia w syst. amb. Gościm Łódź Układ krążenia w syst. amb. monitorowany telemedycznie Cieplice Kielce Schorzenia psychosomatyczne Wrocław Lublin Świeradów Świdnica Opole Układ oddechowy Szczawno Katowice Polanica Lądek Kraków Rzeszów Stróże Rymanów Ustroń Rabka Iwonicz Muszyna Szczawnica Polańczyk Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

5 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Ośrodki rehabilitacyjne położone w miejscowościach uzdrowiskowych Kołobrzeg Sopot Dziwnówek Połczyn Augustów Ciechocinek Narząd ruchu Wieniec Narząd ruchu w syst. amb. Inowrocław Układ krążenia Układ krążenia w syst. amb. Schorzenia psychosomatyczne Cieplice Układ oddechowy Świeradów Szczawno Polanica Lądek Wysowa Rymanów Ustroń Rabka Iwonicz Muszyna Szczawnica Polańczyk Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

6 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
W 2008 roku rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS ukończyło osób, w tym: Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

7 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
W pierwszym kwartale 2009 roku rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS ukończyło osób, w tym: Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

8 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Jak wynika z danych statystycznych Zakładu od kilku lat CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA są główną przyczyną niezdolności do pracy (w 2007 roku stanowiły 23,2 % pierwszorazowych orzeczeń ustalających niezdolność do pracy wydawanych dla celów rentowych), natomiast na miejscu drugim (odpowiednio 20,0%) znajdują się CHOROBY ONKOLOGICZNE DLATEGO TEŻ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URUCHAMIA W FORMIE PILOTAŻOWEJ NOWE PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ W TYCH GRUPACH SCHORZEŃ. Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

9 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
PILOTAŻOWY PROGRAM REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM Z MONITOROWANĄ TELEMEDYCZNIE REHABILITACJĄ W WARUNKACH DOMOWYCH Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

10 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA - KORZYSTNIE WPŁYWA NA ROKOWANIE PACJENTÓW, PRZEŻYCIE, JAKOŚĆ ŻYCIA ORAZ POWRÓT DO PRACY ZAROBKOWEJ. MONITOROWANA TELEMEDYCZNIE REHABILITACJA W WARUNKACH DOMOWYCH ZWIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ. Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

11 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Główne założenia programu pilotażowego I Etap wstępny - realizowany w ośrodku rehabilitacyjnym: ocena stanu klinicznego i kwalifikacja do rehabilitacji, zaplanowanie i wdrożenie indywidualnie ustalonego programu rehabilitacji, przeszkolenie pacjentów w zakresie telerehabilitacji domowej, realizowanie edukacji zdrowotnej, prowadzenie psychoedukacji i treningów relaksacyjnych. Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

12 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Główne założenia programu pilotażowego II Etap - realizowany przez pacjenta w domu: samodzielne wykonywanie ustalonego indywidualnie programu ćwiczeń fizycznych pod stałym telemedycznym nadzorem ośrodka rehabilitacyjnego. Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

13 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Pacjent sam instaluje zestaw monitorujący Pacjent ćwiczy pod dyktando aparatu w domu Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

14 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Rejestracja EKG Wysyłanie EKG przez telefon komórkowy Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

15 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Główne założenia programu pilotażowego III Etap końcowy - realizowany w ośrodku rehabilitacyjnym obejmuje w szczególności ocenę: stanu klinicznego pacjenta po zakończeniu rehabilitacji, medyczną efektów rehabilitacji w aspekcie odzyskania zdolności do pracy, efektów rehabilitacji dokonaną przez pacjenta poprzez wypełnienie ankiety. Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

16 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Oczekiwane korzyści zmniejszenie obciążeń związanych z dojazdem do ośrodka rehabilitacyjnego, możliwość pogodzenia rehabilitacji z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi, nauka aktywności fizycznej w warunkach domowych, zwiększenie motywacji do samodzielnego kontynuowania aktywności fizycznej po zakończeniu cyklu rehabilitacji. Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

17 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Rozpoczęta 18 maja 2009 r. realizacja programu pilotażowego w zakresie kardiologii z wykorzystaniem monitorowania telemedycznego potrwa 6 miesięcy tj. do końca października 2009 r. Program będzie prowadzony przez: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, Centrum Kardiologiczne “PRO CORDE” we Wrocławiu. Przedstawione wyżej ośrodki rehabilitacyjne będą realizować program rehabilitacji podczas trwających 24 dni turnusów rehabilitacyjnych, przy czym pobyt pacjenta w ośrodku rehabilitacyjnym uwzględnia prowadzenie zajęć terapeutycznych przez 6 dni w tygodniu. Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

18 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
PILOTAŻOWY PROGRAM REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH ONKOLOGICZNYCH: U OSÓB PO OPERACJI NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO U KOBIET PO OPERACJI NOWOTWORU NARZĄDU RODNEGO Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

19 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Upowszechnianie współczesnych metod rehabilitacji chorych w tej grupie schorzeń jest jednym z podstawowych celów wieloletniego „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” obejmującego lata określonego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz ze zm.) Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

20 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
W związku z rozpoznaniem choroby w jej wczesnym stadium i wdrożeniem odpowiednio wcześnie intensywnego leczenia poprawia się rokowanie co do powrotu do zdrowia, a u znacznej części chorych powrotu do aktywności społecznej i zawodowej. Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

21 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Wskazania do rehabilitacji w schorzeniach onkologicznych powinny być ustalane indywidualnie zależnie od stanu klinicznego, ale zawsze powinny być uwzględnione następujące podstawowe kryteria: Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

22 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
zakończenie pełnego postępowania diagnostycznego i wykluczenie obecności przerzutów oraz stanów przedrakowych lub raka przedinwazyjnego; zakończenie onkologicznego leczenia pierwotnego (operacyjnego i / lub radioterapii), przy czym kontynuowanie leczenia farmakologicznego w opinii onkologów nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do rozpoczęcia rehabilitacji; niski stopień zawansowania choroby. Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

23 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Najczęściej spotykane dysfunkcje organizmu związane ze schorzeniem i zastosowaną terapią onkologiczną dotyczą: 1) w nowotworach gruczołu sutkowego: - obrzęk limfatyczny i upośledzenie funkcji kończyny górnej po stronie operowanej, - zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobie nowotworowej, - inne np. kardiomiopatia poantracyklinowa; 2) w nowotworach narządu rodnego: - obrzęk limfatyczny kończyn dolnych, - zaburzenia czynności pochwy, pęcherza moczowego, odbytnicy i osłabienie siły mięśniowej, - zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobie nowotworowej. Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

24 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach onkologicznych będzie miała charakter kompleksowy, a program pilotażowy obejmie: rehabilitację fizyczną, a w szczególności kinezyterapię indywidualną i zbiorową, ćwiczenia w wodzie, pływanie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne uwzględniające głównie wodolecznictwo i masaż pneumatyczny; rehabilitację psychologiczną prowadzoną przez psychologów klinicznych i obejmującą w szczególności: psychoedukację, psychoterapię indywidualną i grupową oraz serię treningów relaksacyjnych; edukację zdrowotną obejmującą w szczególności wiedzę o procesie chorobowym, naukę życia z chorobą oraz naukę zasad prawidłowego żywienia. Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

25 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Obecnie trwają prace przygotowawcze nad rozpoczęciem w najbliższym okresie realizacji programu pilotażowego w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym w schorzeniach onkologicznych u osób po operacji nowotworu gruczołu piersiowego oraz u kobiet po operacji nowotworu narządu rodnego. Zgodnie z treścią ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert na wybór ośrodka rehabilitacyjnego zlokalizowanego w Warszawie do realizacji programu pilotażowego w trybie ambulatoryjnym oraz zlokalizowanego w Ustroniu do realizacji programu pilotażowego w trybie stacjonarnym, w dniu 15 czerwca 2009 r. nastąpi otwarcie złożonych do ZUS ofert. Realizacja programu pilotażowego w w/w grupie schorzeń potrwa 6 miesięcy tj. do końca listopada 2009 r. i będzie obejmować sześć 24 dniowych turnusów rehabilitacyjnych, przy czym zajęcia terapeutyczne będą się odbywać przez 6 dni w tygodniu. Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

26 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
POZYTYWNA OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMÓW PILOTAŻOWYCH POZWOLI ROZSZERZYĆ O NOWE PROFILE ZAKRES REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

27 Dziękuję za uwagę Radek


Pobierz ppt "Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google