Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r. dr n. med. Jadwiga Kawwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r. dr n. med. Jadwiga Kawwa."— Zapis prezentacji:

1 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r. dr n. med. Jadwiga Kawwa

2 2 Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji ZUS Jest prowadzony w: A) schorzeniach narządu ruchu (system stacjonarny i ambulatoryjny) B) schorzeniach układu krążenia (system stacjonarny i ambulatoryjny, a począwszy od 18 maja 2009 r. w ramach programu pilotażowego rehabilitacja monitorowana telemedycznie) C) schorzeniach psychosomatycznych (system stacjonarny) D) schorzeniach układu oddechowego (system stacjonarny) Muszyna, 04 czerwca 2009 r. Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

3 3 Na rok 2009 zawarto: 101 umów z 67 ośrodkami rehabilitacyjnymi na łączną liczbę 73 652 miejsca. W roku 2009 Polskie Uzdrowiska oddają do dyspozycji osób kierowanych przez ZUS 57 444 miejsca. 8 ośrodków rehabilitacyjnych przystąpiło do współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych po raz pierwszy. Dla porównania w 2008 zawarto: 94 umowy z 58 ośrodkami rehabilitacyjnymi. Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

4 4 Ośrodki rehabilitacyjne współpracujące z ZUS w 2009 roku Gołdap Połczyn Olsztyn Układ oddechowy Układ krążenia Narząd ruchu Narząd ruchu w syst. amb. Układ krążenia w syst. amb. Schorzenia psychosomatyczne Augustów Sopot Dziwnówek Bydgoszcz Puszczykowo Wieniec Inowrocław Cieplice Gorzów Wlkp. Warszawa Lublin Kielce Wrocław Polanica Rzeszów Kraków Katowice Szczawnica Ustroń Lądek Szczecin Muszyna Rabka Ciechocinek Gościm Łódź OpoleŚwieradów Szczawno Białystok Gdańsk Stróże Rymanów Polańczyk Iwonicz Stegna Kołobrzeg Dźwirzyno Świdnica Układ krążenia w syst. amb. monitorowany telemedycznie Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

5 5 Połczyn Układ oddechowy Układ krążenia Narząd ruchu Narząd ruchu w syst. amb. Układ krążenia w syst. amb. Schorzenia psychosomatyczne Augustów Sopot Dziwnówek Wieniec Inowrocław Cieplice Polanica Szczawnica Ustroń Lądek Muszyna Rabka Ciechocinek Świeradów Szczawno Wysowa Rymanów Polańczyk Iwonicz Kołobrzeg Ośrodki rehabilitacyjne położone w miejscowościach uzdrowiskowych Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

6 6 W 2008 roku rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS ukończyło 67 169 osób, w tym: Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

7 7 W pierwszym kwartale 2009 roku rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS ukończyło 14 314 osób, w tym: Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

8 8 Jak wynika z danych statystycznych Zakładu od kilku lat CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA są główną przyczyną niezdolności do pracy (w 2007 roku stanowiły 23,2 % pierwszorazowych orzeczeń ustalających niezdolność do pracy wydawanych dla celów rentowych), natomiast na miejscu drugim (odpowiednio 20,0%) znajdują się CHOROBY ONKOLOGICZNE DLATEGO TEŻ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URUCHAMIA W FORMIE PILOTAŻOWEJ NOWE PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ W TYCH GRUPACH SCHORZEŃ. Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

9 9 PILOTAŻOWY PROGRAM REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM Z MONITOROWANĄ TELEMEDYCZNIE REHABILITACJĄ W WARUNKACH DOMOWYCH Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

10 10 MONITOROWANA TELEMEDYCZNIE REHABILITACJA W WARUNKACH DOMOWYCH ZWIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ. Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r. REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA - KORZYSTNIE WPŁYWA NA ROKOWANIE PACJENTÓW, PRZEŻYCIE, JAKOŚĆ ŻYCIA ORAZ POWRÓT DO PRACY ZAROBKOWEJ.

11 11 Główne założenia programu pilotażowego I Etap wstępny - realizowany w ośrodku rehabilitacyjnym: ocena stanu klinicznego i kwalifikacja do rehabilitacji, zaplanowanie i wdrożenie indywidualnie ustalonego programu rehabilitacji, przeszkolenie pacjentów w zakresie telerehabilitacji domowej, realizowanie edukacji zdrowotnej, prowadzenie psychoedukacji i treningów relaksacyjnych. Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

12 12 Główne założenia programu pilotażowego II Etap - realizowany przez pacjenta w domu: samodzielne wykonywanie ustalonego indywidualnie programu ćwiczeń fizycznych pod stałym telemedycznym nadzorem ośrodka rehabilitacyjnego. Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

13 13 Pacjent sam instaluje zestaw monitorujący Pacjent ćwiczy pod dyktando aparatu w domu Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

14 14 Rejestracja EKG Wysyłanie EKG przez telefon komórkowy Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

15 15 Główne założenia programu pilotażowego III Etap końcowy - realizowany w ośrodku rehabilitacyjnym obejmuje w szczególności ocenę: stanu klinicznego pacjenta po zakończeniu rehabilitacji, medyczną efektów rehabilitacji w aspekcie odzyskania zdolności do pracy, efektów rehabilitacji dokonaną przez pacjenta poprzez wypełnienie ankiety. Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

16 16 Oczekiwane korzyści zmniejszenie obciążeń związanych z dojazdem do ośrodka rehabilitacyjnego, możliwość pogodzenia rehabilitacji z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi, nauka aktywności fizycznej w warunkach domowych, zwiększenie motywacji do samodzielnego kontynuowania aktywności fizycznej po zakończeniu cyklu rehabilitacji. Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

17 17 Rozpoczęta 18 maja 2009 r. realizacja programu pilotażowego w zakresie kardiologii z wykorzystaniem monitorowania telemedycznego potrwa 6 miesięcy tj. do końca października 2009 r. Program będzie prowadzony przez: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, w Warszawie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, Centrum Kardiologiczne PRO CORDE we Wrocławiu. Centrum Kardiologiczne PRO CORDE we Wrocławiu. Przedstawione wyżej ośrodki rehabilitacyjne będą realizować program rehabilitacji podczas trwających 24 dni turnusów rehabilitacyjnych, przy czym pobyt pacjenta w ośrodku rehabilitacyjnym uwzględnia prowadzenie zajęć terapeutycznych przez 6 dni w tygodniu. Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

18 18 PILOTAŻOWY PROGRAM REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH ONKOLOGICZNYCH: U OSÓB PO OPERACJI NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO U KOBIET PO OPERACJI NOWOTWORU NARZĄDU RODNEGO Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

19 19 Upowszechnianie współczesnych metod rehabilitacji chorych w tej grupie schorzeń jest jednym z podstawowych celów wieloletniego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych obejmującego lata 2007-2015 określonego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 ze zm.) Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

20 20 W związku z rozpoznaniem choroby w jej wczesnym stadium i wdrożeniem odpowiednio wcześnie intensywnego leczenia poprawia się rokowanie co do powrotu do zdrowia, a u znacznej części chorych powrotu do aktywności społecznej i zawodowej. Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

21 21 Wskazania do rehabilitacji w schorzeniach onkologicznych powinny być ustalane indywidualnie zależnie od stanu klinicznego, ale zawsze powinny być uwzględnione następujące podstawowe kryteria: Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

22 22 Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r. zakończenie pełnego postępowania diagnostycznego i wykluczenie obecności przerzutów oraz stanów przedrakowych lub raka przedinwazyjnego; zakończenie onkologicznego leczenia pierwotnego (operacyjnego i / lub radioterapii), przy czym kontynuowanie leczenia farmakologicznego w opinii onkologów nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do rozpoczęcia rehabilitacji; niski stopień zawansowania choroby.

23 23 Najczęściej spotykane dysfunkcje organizmu związane ze schorzeniem i zastosowaną terapią onkologiczną dotyczą: 1) w nowotworach gruczołu sutkowego: - obrzęk limfatyczny i upośledzenie funkcji kończyny górnej po stronie operowanej, - zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobie nowotworowej, - inne np. kardiomiopatia poantracyklinowa; 2) w nowotworach narządu rodnego: - obrzęk limfatyczny kończyn dolnych, - zaburzenia czynności pochwy, pęcherza moczowego, odbytnicy i osłabienie siły mięśniowej, - zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobie nowotworowej. Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

24 24 rehabilitację fizyczną, a w szczególności kinezyterapię indywidualną i zbiorową, ćwiczenia w wodzie, pływanie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne uwzględniające głównie wodolecznictwo i masaż pneumatyczny; rehabilitację psychologiczną prowadzoną przez psychologów klinicznych i obejmującą w szczególności: psychoedukację, psychoterapię indywidualną i grupową oraz serię treningów relaksacyjnych; edukację zdrowotną obejmującą w szczególności wiedzę o procesie chorobowym, naukę życia z chorobą oraz naukę zasad prawidłowego żywienia. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach onkologicznych będzie miała charakter kompleksowy, a program pilotażowy obejmie: Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

25 25 Obecnie trwają prace przygotowawcze nad rozpoczęciem w najbliższym okresie realizacji programu pilotażowego w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym w schorzeniach onkologicznych u osób po operacji nowotworu gruczołu piersiowego oraz u kobiet po operacji nowotworu narządu rodnego. Zgodnie z treścią ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert na wybór ośrodka rehabilitacyjnego zlokalizowanego w Warszawie do realizacji programu pilotażowego w trybie ambulatoryjnym oraz zlokalizowanego w Ustroniu do realizacji programu pilotażowego w trybie stacjonarnym, w dniu 15 czerwca 2009 r. nastąpi otwarcie złożonych do ZUS ofert. Realizacja programu pilotażowego w w/w grupie schorzeń potrwa 6 miesięcy tj. do końca listopada 2009 r. i będzie obejmować sześć 24 dniowych turnusów rehabilitacyjnych, przy czym zajęcia terapeutyczne będą się odbywać przez 6 dni w tygodniu. Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

26 26 POZYTYWNA OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMÓW PILOTAŻOWYCH POZWOLI ROZSZERZYĆ O NOWE PROFILE ZAKRES REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowe kierunki rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Muszyna, 04 czerwca 2009 r. dr n. med. Jadwiga Kawwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google