Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN WOJENNY Prezentacja do konkursu Zdrajcy narodu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN WOJENNY Prezentacja do konkursu Zdrajcy narodu."— Zapis prezentacji:

1 STAN WOJENNY Prezentacja do konkursu Zdrajcy narodu

2 (…) był to świat ze stali i betonu, świat gigantycznych maszyn i straszliwej broni, świat wojowników i fanatyków maszerujących naprzód noga w nogę, identycznie myślących i skandujących te same hasła, wiecznie zapracowanych, walczących, tryumfujących i szpiegujących się nawzajem… George Orwell, 1984 r. (…) był to świat ze stali i betonu, świat gigantycznych maszyn i straszliwej broni, świat wojowników i fanatyków maszerujących naprzód noga w nogę, identycznie myślących i skandujących te same hasła, wiecznie zapracowanych, walczących, tryumfujących i szpiegujących się nawzajem… George Orwell, 1984 r.

3 Jak wprowadzono stan wojenny? Prace nad stanem wojennym rozpoczęto w połowie października 1980 r. Przygotowywany był w pełnej dyskrecji. We wrześniu 1981r. uznano, że wojsko i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych są już gotowe, czekano tylko na stosowny moment- pojawienie się pretekstu, który obciążyłby odpowiedzialnością za wprowadzenie stanu wojennego Solidarność. O godz. 1.00 w nocy z soboty na niedzielę 13 grudnia w Belwederze zebrali się członkowie rady państwa, aby uchwalić dekrety o stanie wojennym. Gdy obrady się zaczęły stan wojenny w rzeczywistości trwał już w państwie od kilku godzin. Około godziny 23.30 przerwano połączenia telefoniczne, uprzednio wytypowane osoby internowano do komend MO, oddziały ZOMO wkroczyły do siedzib Solidarności, zatrzymały przebywające tam osoby, zablokowali urządzenia umożliwiające komunikację, w stronę ważnych miejsc ruszyły jednostki pancerne. Prace nad stanem wojennym rozpoczęto w połowie października 1980 r. Przygotowywany był w pełnej dyskrecji. We wrześniu 1981r. uznano, że wojsko i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych są już gotowe, czekano tylko na stosowny moment- pojawienie się pretekstu, który obciążyłby odpowiedzialnością za wprowadzenie stanu wojennego Solidarność. O godz. 1.00 w nocy z soboty na niedzielę 13 grudnia w Belwederze zebrali się członkowie rady państwa, aby uchwalić dekrety o stanie wojennym. Gdy obrady się zaczęły stan wojenny w rzeczywistości trwał już w państwie od kilku godzin. Około godziny 23.30 przerwano połączenia telefoniczne, uprzednio wytypowane osoby internowano do komend MO, oddziały ZOMO wkroczyły do siedzib Solidarności, zatrzymały przebywające tam osoby, zablokowali urządzenia umożliwiające komunikację, w stronę ważnych miejsc ruszyły jednostki pancerne.

4 Do życia powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Nad ranem służby wywiadowcze państw zachodnich wiedziały już, że w Polsce rozpoczęto akcję przeciwko Solidarności. O godz. 6.00 rano I program radia wyemitował wystąpienie gen. Jaruzelskiego, poprzedzając je hymnem narodowym. Do życia powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Nad ranem służby wywiadowcze państw zachodnich wiedziały już, że w Polsce rozpoczęto akcję przeciwko Solidarności. O godz. 6.00 rano I program radia wyemitował wystąpienie gen. Jaruzelskiego, poprzedzając je hymnem narodowym.

5 O godzinie 6.00 – w pierwszym programie radia, jedynym, który podjął emisję – poprzedzając hymnem narodowym rozpoczęto nadawanie wystąpienia gen. Jaruzelskiego: Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią(…) nadeszła godzina ciężkiej próby.Próbie tej musimy sprostać, dowieść, że >. Mówca powiadomił o wprowadzeniu stanu wojennego i ukonstytuowaniu się ( w dniu dzisiejszym ) WRON. O godzinie 6.00 – w pierwszym programie radia, jedynym, który podjął emisję – poprzedzając hymnem narodowym rozpoczęto nadawanie wystąpienia gen. Jaruzelskiego: Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią(…) nadeszła godzina ciężkiej próby.Próbie tej musimy sprostać, dowieść, że >. Mówca powiadomił o wprowadzeniu stanu wojennego i ukonstytuowaniu się ( w dniu dzisiejszym ) WRON. W przemówieniu zostało użyte słowo socjalizm (podjęte dziś kroki służą zachowaniu podstawowych przesłanek socjalistycznej odnowy). PZPR nie została wymieniona. Przemówienie zostało powtarzane co godzina. W przemówieniu zostało użyte słowo socjalizm (podjęte dziś kroki służą zachowaniu podstawowych przesłanek socjalistycznej odnowy). PZPR nie została wymieniona. Przemówienie zostało powtarzane co godzina.

6 Wyłączono komunikację telefoniczną Wyłączono komunikację telefoniczną Zamknięto stacje benzynowe Zamknięto stacje benzynowe Wprowadzono godzinę milicyjną (od 22.00 do 6.00 ) Wprowadzono godzinę milicyjną (od 22.00 do 6.00 ) Na wyjazdy poza miejsce zamieszkania trzeba było uzyskać przepustki wydawane przez władze Na wyjazdy poza miejsce zamieszkania trzeba było uzyskać przepustki wydawane przez władze Patrolowano dworce Patrolowano dworce Przy wyjazdach z miast ustawiono rogatki Przy wyjazdach z miast ustawiono rogatki Cenzurowano korespondencje Cenzurowano korespondencje Zamknięto granice i lotniska cywilne Zamknięto granice i lotniska cywilne Zezwalano tylko na wydawanie dwóch pism Zezwalano tylko na wydawanie dwóch pism Rozpoczęto odczytywanie uchwał Rady Państwa: dekretu o stanie wojennym, uchwały o wprowadzeniu stanu wojennego, dekretów o postępowaniu w sprawach przestępstw i wykroczeń, o zmianie ustrojów sądów wojskowych i prokuratury wojskowej. W polowym studiu telewizyjnym monotonnym głosem czytali je na zmianę popularni spikerzy ubrani w mundury wojskowe. Liczba członków służby bezpieczeństwa przekroczyła wielkości z lat stalinowskich i wynosiła 40 tys. funkcjonariuszy. MO liczyło 90 tys. osób. Liczba członków służby bezpieczeństwa przekroczyła wielkości z lat stalinowskich i wynosiła 40 tys. funkcjonariuszy. MO liczyło 90 tys. osób.

7 Na ulice miast wyruszyły czołgi.

8 W momencie wprowadzenia stanu wojennego w warszawskim kinie Moskwa grano film Czas apokalipsy. Czyżby wpływ socjalizmu miał oznaczać koniec suwerennej Polski? W momencie wprowadzenia stanu wojennego w warszawskim kinie Moskwa grano film Czas apokalipsy. Czyżby wpływ socjalizmu miał oznaczać koniec suwerennej Polski?

9 16 czerwca 1983 r. papież Jan Paweł II po raz zawitał do Polski. Generał Jaruzelski podczas przemówienia był bardzo zdenerwowany, co było widoczne także w transmisji telewizyjnej. Nie bez powodu. Podczas osobistej rozmowy Ojciec Święty powiedział, iż postrzega Polskę jako 16 czerwca 1983 r. papież Jan Paweł II po raz zawitał do Polski. Generał Jaruzelski podczas przemówienia był bardzo zdenerwowany, co było widoczne także w transmisji telewizyjnej. Nie bez powodu. Podczas osobistej rozmowy Ojciec Święty powiedział, iż postrzega Polskę jako jeden wielki obóz koncentracyjny.

10 Już 15 grudnia ukazały się na terenie całego kraju ulotki propagandowe. Już 15 grudnia ukazały się na terenie całego kraju ulotki propagandowe.

11 W całym kraju zaczęły się strajki przeciw stanowi wojennemu, szczególny opór stawiali robotnicy ze Śląska, W całym kraju zaczęły się strajki przeciw stanowi wojennemu, szczególny opór stawiali robotnicy ze Śląska, a protest górników strajkujących w głębi kopalń był najtrudniejszy do złamania. Kopalnie otoczone były przez wojska, czołgi wyłamały wejścia na teren, za nimi wdarły się oddziały ZOMO. Rozbicie strajku w kopalni Wujek miało najbardziej dramatyczny i najkrwawszy przebieg. Użyto broni podczas wielu ataków rozpędzania tłumów na ulicach- zginęło na miejscu lub zamarło co najmniej 5 osób. a protest górników strajkujących w głębi kopalń był najtrudniejszy do złamania. Kopalnie otoczone były przez wojska, czołgi wyłamały wejścia na teren, za nimi wdarły się oddziały ZOMO. Rozbicie strajku w kopalni Wujek miało najbardziej dramatyczny i najkrwawszy przebieg. Użyto broni podczas wielu ataków rozpędzania tłumów na ulicach- zginęło na miejscu lub zamarło co najmniej 5 osób. Milicyjna armatka wodna przed kopalnią Wujek. Milicyjna armatka wodna przed kopalnią Wujek.

12 STAN WOJENNY JAKO ZDRADA NARODU Wprowadzenie stanu wojennego było niezgodne z konstytucją, ponieważ w czasie trwania sesji Sejmu Rada Państwa nie mogła wydawać żadnych dekretów. Wprowadzenie stanu wojennego było niezgodne z konstytucją, ponieważ w czasie trwania sesji Sejmu Rada Państwa nie mogła wydawać żadnych dekretów. Datę 13 grudnia wybrano, gdyż członkowie,,Solidarności przygotowywali się właśnie do manifestacji przeciwko używaniu agresji wobec społeczeństwa. Datę 13 grudnia wybrano, gdyż członkowie,,Solidarności przygotowywali się właśnie do manifestacji przeciwko używaniu agresji wobec społeczeństwa. Likwidowano wolne i niezależne organizację, w ich miejsce tworzono zaś podobne ale podporządkowane władzy. Likwidowano wolne i niezależne organizację, w ich miejsce tworzono zaś podobne ale podporządkowane władzy. Na porządku dziennym było bicie i straszenie pracowników. Na porządku dziennym było bicie i straszenie pracowników. Większość społeczeństwa traktowała władze stanu wojennego jako obcych okupantów. Świadczy to o tym, że poczynania gen. Jaruzelskiego skierowane były przeciwko ludności, przez co dopuścił się jej zdrady. Większość społeczeństwa traktowała władze stanu wojennego jako obcych okupantów. Świadczy to o tym, że poczynania gen. Jaruzelskiego skierowane były przeciwko ludności, przez co dopuścił się jej zdrady. Polaków zmuszano do działaniu przeciwko rodakom, np. donoszenia. Polaków zmuszano do działaniu przeciwko rodakom, np. donoszenia. Władza wyznawała zasadę: Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Można wywnioskować, że być z nami oznaczało po prostu podporządkować się. Władza wyznawała zasadę: Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Można wywnioskować, że być z nami oznaczało po prostu podporządkować się.

13 Gen. Jaruzelski chciał wprowadzić stan wojenny nie tylko przez wzgląd na dobro państwa i zagrożenie ze strony Rosji, wykorzystał go także do umocnienia osobistej władzy i realizacji własnego programu, który bynajmniej nie cieszył się powszechnym poparciem w PZPR. Nie miał więc na uwadze dobra narodu. Gen. Jaruzelski chciał wprowadzić stan wojenny nie tylko przez wzgląd na dobro państwa i zagrożenie ze strony Rosji, wykorzystał go także do umocnienia osobistej władzy i realizacji własnego programu, który bynajmniej nie cieszył się powszechnym poparciem w PZPR. Nie miał więc na uwadze dobra narodu. Twórcy stanu wojennego tworzyli prawo, ale sami byli ponad nim, dopuszczali się wielu aktów niezgodnych z nim. Twórcy stanu wojennego tworzyli prawo, ale sami byli ponad nim, dopuszczali się wielu aktów niezgodnych z nim. Ograniczano wolność obywateli- korespondencja podlegała cenzurze, w domach przeprowadzano rewizje, także godzina milicyjna była absurdalnym nakazem. Ograniczano wolność obywateli- korespondencja podlegała cenzurze, w domach przeprowadzano rewizje, także godzina milicyjna była absurdalnym nakazem.

14 Odsunięto Polskę od wprowadzenia ustroju demokratycznego.

15

16 Ludność była oszukiwana, podawano jej informacje, które miały tworzyć przekonanie, że stan wojenny jest czymś dobrym, Ludność była oszukiwana, podawano jej informacje, które miały tworzyć przekonanie, że stan wojenny jest czymś dobrym, a władza troszczy się o społeczeństwo.

17

18 Poprzez zakaz istnienia Solidarności, innych niezależnych związków, zakaz strajków chciano zagłuszyć rzeczywisty głos narodu. Poprzez zakaz istnienia Solidarności, innych niezależnych związków, zakaz strajków chciano zagłuszyć rzeczywisty głos narodu. Polacy nie mieli nic do powiedzenia. Polacy nie mieli nic do powiedzenia.

19 Bibliografia: Pół wieku dziejów Polski, Andrzej Paczkowski Pół wieku dziejów Polski, Andrzej Paczkowski Polska- dzieje polityczne ostatnich dwustu lat, J. Eister, A. Szwarc, P. Wieczorkowicz Polska- dzieje polityczne ostatnich dwustu lat, J. Eister, A. Szwarc, P. Wieczorkowicz DZIEJE POLSKIE od czasów najdawniejszych do współczesności, A. Dybowska, J. Żaryn, M. Żaryn DZIEJE POLSKIE od czasów najdawniejszych do współczesności, A. Dybowska, J. Żaryn, M. Żaryn

20 Prezentacja przygotowana przez: Ninę Ślubowską Ninę Ślubowską Agnieszkę Fluks Agnieszkę Fluks Uczennice I LO im. C. K. Norwida w Wyszkowie Nauczyciel historii: Michał Czajka Nauczyciel historii: Michał Czajka


Pobierz ppt "STAN WOJENNY Prezentacja do konkursu Zdrajcy narodu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google