Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena pracy Komendy Powiatowej Policji w Bochni w 2008 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena pracy Komendy Powiatowej Policji w Bochni w 2008 roku"— Zapis prezentacji:

1 Ocena pracy Komendy Powiatowej Policji w Bochni w 2008 roku
mł. insp. mgr inż. Marek RUDNIK Komendant Powiatowy Policji w Bochni

2 Podział zasięgu odpowiedzialności służbowej
KPP Bochnia KP Nowy Wiśnicz PP Łapanów PP Trzciana PP Żegocina

3 STRUKTURA JEDNOSTKI

4 1 luty 2008 – 31 listopad 2008 roku od 1 grudnia 2009 roku
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI SEKCJA PREWENCJI I ZASTĘPCA KOMENDANT ZASTĘPCA RUCHU DROGOWEGO SZTAB POLICJI dw. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA KRYMINALNA KOMISARIAT POLICJI W NOWYM WIŚNICZU POSTERUNEK POLICJI ŁAPANOWIE ŻEGOCINIE TRZCIANIE Zespół ds. Finansów i Zaopatrzenia Łączności i Informatyki Zespół ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialnych Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych Kancelaria Tajna 1 luty 2008 – 31 listopad 2008 roku od 1 grudnia 2009 roku

5 Przekazanie obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego

6 Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Bochni (na dzień 31. 12
Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Bochni (na dzień r.) Policjantów ; Pracownicy cywilni - 24,2 - Korpus służby cywilnej ; - Pozostali pracownicy - 15,2. W roku, w ramach programu modernizacji Policji na lata 2007 – 2009 pozyskano 2 etaty korpusu służby cywilnej

7 Stan dyscypliny - postępowania dyscyplinarne
W roku w stosunku do policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bochni nie prowadzono żadnego postępowania dyscyplinarnego /w 2007roku prowadzono 2 postępowania dyscyplinarne/

8 STAN DYSCYPLINY - SKARGI
W 2008 roku do KPP w Bochni wpłynęło 32 (37) skarg: 9 (6) skarg przesłano do Wydziału Kontroli KWP w Krakowie; 22 skargi rozpatrzono w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni.

9 między innymi następujących obszarów działalności jednostki:
Skargi dotyczyły między innymi następujących obszarów działalności jednostki: - sposobu wykonywanych czynności dochodzeniowo-śledczych - 9(5); - zasadności represjonowania sprawców za popełnione wykroczenia - 4 (5); - zasadności przeprowadzenia interwencji policyjnej - 3 (4) - niewłaściwego stosunku do obywatela w czasie służby - 1(2) - sposób załatwienia poprzedniej skargi – 8 (5) - innych skarg na policjantów - 4 (2) Żadna ze skarg nie została potwierdzona.

10 REKORDOWA ILOŚĆ AWANSÓW
W dniu 22 lipca 2008 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni odbyły się uroczystości Święta Policji. W tym dniu, na wyższe stopnie służbowe awansowanych zostało 54 policjantów.

11 POZIOM PIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU BOCHEŃSKIEGO

12 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU BOCHEŃSKIEGO
Dane administracyjne: 9 gmin w tym 2 miejskie; najważniejsze instytucje powiatu zlokalizowane są na terenie miasta Bochnia. Dane demograficzne: na terenie powiatu mieszka na stałe około 100 tyś osób; z tego około 30 tyś. mieszka w Bochni Ważne elementy infrastruktury powiatu: droga krajowa nr 4 (Tarnów - Kraków), szlak kolejowy (Tarnów – Kraków), Drogi wojewódzkie: 964 (Szczurowa – Niepołomice) 965 (Limanowa –Bochnia - Zielona); 966 (Dobczyce – Muchówka – Czchów); 967 (Bochnia – Myślenice)

13 WSKAŹNIK ZAGROŻENIA PRZESTĘPSTWAMI KRYMINALNYMI NA 10 TYS. MIESZKAŃCÓW
4 miejsce w województwie – 96,73 przestępstw / 10 tys. mieszkańców

14 ZAGROŻENIE PRZESTĘPSTWAMI NA TERENIE POSZCZEGÓLNYCH GMIN

15 ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ - TENDENCJA
KATEGORIA PRZESTĘPSTWA TENDENCJA /w stosunku do 2007 roku/ KRYMINALNE /bez narkotykowych/ 92,96 % NARKOTYKOWE 65,67 % GOSPODARCZE /bez korupcyjnych/ 32,57 % KORUPCYJNE 62,5 % DROGOWE 122,12 % INNE 86,61 %

16 PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH -TENDENCJE

17 5 godz. 6 min ZEGAR PRZESTĘPCZOŚCI
W 2008 roku na terenie Powiatu bocheńskiego 1 przestępstwo popełniano średnio co 5 godz. 6 min w 2007 roku co 3 godz. 56 min

18 ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI - TENDENCJA

19 STRUKTURA UJAWNIONYCH WYKROCZEŃ

20 STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH
W 2008 roku na drogach powiatu bocheńskiego zaistniało 1181 (1168) zdarzeń drogowych, w tym: 147 (140) wypadków drogowych: - śmierć poniosło 15 (12) osób; rannych zostało 196 (194) 1034 (1028) kolizji drogowych.

21 ILOŚĆ WYPADKÓW DROGOWYCH ZAISTNIAŁYCH W POSZCZGÓLNYCH GMINACH POWIATU W LATACH 2006-2008

22 ZAGROŻENIE WYPADKAMI POSZCZEGÓLNYCH DRÓG POWIATU
DROGA WYPADKI ZABICI RANNI 2008 2007 4- E-40 21 25 10 4 30 39 ulice Bochni (bez obwodnicy) 41 12 2 1 47 15 Droga nr 964 3 Droga nr 965 29 14 35 28 Droga nr 966 9 16 11 Droga nr 967 Pozostałe drogi 40 76 6 64 96

23 WPŁYW NIETRZEŹWYCH KIERUJĄCYCH NA STAN BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO
2007 2008 Nietrzeźwi Razem Ujawnienia(87kw + 178akk) wypadki kolizje 8 13 21 333 16 25 41 463 ZDARZENIA Z UDZIAŁEM NIETRZEŹWYCH UJAWNIENIA NIETRZEŹWYCH UCZESTNIKÓW RUCHU wzrost/spadek % 20 95 % 130 39 %

24 Propagowanie bezpiecznych form wypoczynku w ramach działań „Bezpieczne Ferie 2008”
V TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI w Zespole Szkół w Sobolowie rok

25 Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Eliminacje powiatowe XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Szkole Podstawowej w Łąkie Dolnej r.

26 „WIDOCZNY DLA POJAZDÓW” oraz działania okresowe „Rowerem bezpiecznie do celu”
Zakończenie działań - zmniejszenie liczby poszkodowanych dzieci i kierujących jednośladami; Od 2004 do 2008 r. zorganizowano 120 spotkań w 47 szkołach, w których uczestniczyło 4250 uczniów, rozdano ok zestawów odblaskowych na rowery. Od czerwca do końca sierpnia 2008r. na drogach Powiatu bocheńskiego, wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Bochni, prowadzono planowe działania „Rowerem bezpiecznie do celu”

27 Autorskie programy profilaktyczno - edukacyjne „Dziękuję … nie piję, nie palę, nie biorę”
W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie wszystkich Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie gminy Rzezawa otrzymali ok książeczek i tematycznych broszur zakupionych przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Rzezawie. W spotkaniach uczestniczyło ok. 400 rodziców i nauczycieli.

28 „Odblaskowy Pierwszak”
We wrześniu 2008 roku, w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”, przeprowadzono akcję edukacyjną pt. „Odblaskowy Pierwszak”. W ramach akcji, przeprowadzonej przy udziale pracowników Starostwa Powiatowego w Bochni, dzieci klas pierwszych (około 1200 na terenie Powiatu bocheńskiego) otrzymały odblaskowe taśmy samozaciskowe ufundowane przez Starostwo oraz płyty CD z prezentacją multimedialną nt. bezpieczeństwa na drodze oraz podczas zabawy i podróży.

29 „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa - Bezpieczne Gimnazjum”
W roku 2007 do projektu przystąpiło Gimnazjum Publiczne w Trzcianie, które r. otrzymało z rąk Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo” W roku 2008 do projektu przystąpiło Gimnazjum Publiczne w Dąbrówce

30 Współpraca z instytucjami - prezentacja pracy bocheńskiej Policji
W dniu 8 października 2008 roku w KPP w Bochni powołano do życia „Grupę Szybkiego Reagowania” Pokaz działania: III Piknik Rodzinny w Buczkowie - „Dla Amelki” II Jesienny Piknik Integracyjny osób niepełnosprawnych Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Piknik Rodzinny w Rzezawie

31 Udział w kampaniach społecznych

32 PION PREWENCYJNY

33 PRZESTĘPSTWA UJAWNIANIE PRZEZ POLICJANTÓW PREWENCJI

34 ZATRZYMANIA NA GORĄCYM UCZYNKU

35 EFEKTY ŚCIGANIA WYKROCZEŃ
Podstawowym zadaniem policjantów pionu prewencji i ruchu drogowego w 2008 roku było ujawnianie i ściganie sprawców wykroczeń.

36 ILOŚĆ I RODZAJ PRZEPROWADZONYCH INTERWENCJI

37 KONWOJE I DOPROWADZENIA
Na spadek liczby wykonywanych konwojów wpłynęło utworzenie w KWP Kraków Wydziału Konwojowego

38 OCENA PRACY PIONU KRYMINALNEGO

39 3 miejsce w województwie – 50,4 % post. zakończonych AO
PROCENTOWY UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ZAKOŃCZONYCH AKTEM OSKARŻENIA DO ILOŚCI OGÓLNEJ POSTĘPOWAŃ ZAKOŃCZONYCH W 2008 ROKU 3 miejsce w województwie – 50,4 % post. zakończonych AO

40 WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI
6 miejsce w województwie – 76,5 % wykrywalności

41 2 miejsce w województwie – 49,1 % wykrywalności p-stw wybr. kat.
WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI – PRZESTĘPSTWA W WYBRANYCH KATEGORIACH KRYMINALNYCH /zabójstwo, zgwałcenie, kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, kradzież rozbójnicza, rozbój i wymuszenie rozbójnicze/ 2 miejsce w województwie – 49,1 % wykrywalności p-stw wybr. kat.

42 KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM

43 KRADZIEŻE CUDZEJ RZECZY

44 RAZEM PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE KRYMINALNYM

45 WYKRYWALNOŚĆ PRZESTĘPSTW NARKOTYKOWYCH

46 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE:
Plan finansowy na 2008 (2007) rok zakładał środki finansowe w dziale 754 w wysokości zł ( ) Kwota ta podzielona była na - wynagrodzenia i pochodne – zł ( ); - świadczenia – zł ( ); - wydatki rzeczowe – zł ( ). Zakupy dokonuje KWP w Krakowie, a KPP w Bochni dokonuje zakupów tylko w ramach akredytywy na bieżące potrzeby

47 Udział samorządów lokalnych w finansowaniu bocheńskiej Policji
W 2008 roku KPP w Bochni pozyskała 1. Darowizny rzeczowe w postaci: - Urząd Gminy w Żegocinie – zł - montaż drzwi garażowych; - Urząd Gminy w Łapanowie – zł - remont klatki schodowej oraz pomieszczeń służbowych PP w Łapanowie; - Urząd Gminy w Łapanowie – zł - używany sprzęt komputerowy; - Sąd Rejonowy w Bochni – ,90 zł - używany sprzęt komputerowy; Łącznie przekazano kwotę ,90 zł

48 Udział samorządów lokalnych w finansowaniu bocheńskiej Policji
2. Darowizny pieniężne: - Starostwo Powiatowe w Bochni – zł na remont budynku jednostki; - Urząd Gminy w Trzcianie – zł na współfinansowanie radiowozu; - Urząd Miejski w Bochni – zł na remont budynku jednostki; - Urząd Gminy Rzezawa – zł na remont budynku jednostki; - Urząd Gminy w Drwini – zł na remont budynku jednostki Łącznie przekazano kwotę zł

49 Udział samorządów lokalnych w finansowaniu bocheńskiej Policji
3. Użyczenie: - Urząd Gminy Lipnica Murowana – 6 583,92 zł na sprzęt komputerowy; - Urząd Miasta Nowy Wiśnicz – 2 455,20 zł na sprzęt komputerowy; - Fundacja Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie zł na sprzęt komputerowy Łącznie przekazano kwotę ,12 zł

50 ŚRODKI TRANSPORTOWE – WIEK EKSPLOATOWANYCH POJAZDÓW
W 2008 roku KPP w Bochni pozyskała na wyposażenie 4 pojazdy służbowe: Osobowe – Kia Ceed zł; Furgony – Fiat Ducato zł; – Opel Vivaro zł; Osobowo-terenowe – Kia Corento zł. Łączna wartość pozyskanego sprzętu transportowego: zł w tym zł. z budżetu KWP w Krakowie

51 29 stycznia 2009 roku

52 REMONTY I INWESTYCJE Remonty zakończone w 2008 roku:
- Zakończono remont archiwum i drugi (ostatni) etap remontu PDOZ /pokój profosa, pokój lekarski/ zł; - Wykonano generalny remont korytarzy (I i II piętro budynku) oraz dokończono remont klatki schodowej – zł; - Wymieniono okna i drzwi w całym budynku – zł; - Wyremontowano i wyposażono sekretariat jednostki – ok zł; - Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia przeznaczone kancelarię tajną – ok zł. - Wyremontowano i wyposażono gro’s pomieszczeń pracy policjantów, w tym pokoje odzyskane po ambulatorium – ok zł. Łączna wartość prac remontowych: zł W tym zł. z budżetu KWP w Krakowie

53 REMONTY

54 REMONTY

55 REMONTY

56 WYPOSAŻENIE ZAKUPIONE Z ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH 2008 ROKU
- meble biurowe w tym regały do archiwum – zł; - sprzęt gospodarczy – zł; - lampy zewnętrzne do oświetlenia placu – zł; - sprzęt techniki biurowej i techniki policyjnej – zł. Łączna wartość wyposażenia zakupionego z budżetu KWP w Krakowie to zł

57 NOWY SPRZĘT I MEBLE

58 NOWY SPRZĘT I MEBLE

59 ŁĄCZNOŚĆ I INFORMATYKA
W ramach informatyzacji Policji z KWP w Krakowie otrzymano: 4 zestawy komputerowe, w tym 2 umożliwiające identyfikację użytkowników dzwoniących na nr alarmowy „112” wraz z 2 szt. Fortigate – ,80 zł; Zestaw dwumonitorowy przeznaczony na Stanowisko Kierowania jednostki – 8 350,90 zł; 23 szt. Mobilnych Terminali Noszonych dla Służb: Prewencji, Ruchu Drogowego oraz Kryminalnych – zł; - Rejestrator rozmów PC Corsacc – KP Nowy Wiśnicz – zł; - Szerokopasmowy dostęp do internetu DSL 2 Łącznie pozyskano sprzęt o łącznej wartości ,70 zł w całości z budżetu KWP w Krakowie

60 ŁĄCZNA KWOTA ZAINWESTOWANA W MODERNIZACJĘ JEDNOSTKI W 2008 ROKU
Samorząd Powiatu bocheńskiego Darowizny rzeczowe: ,90 zł. Darowizny pieniężne: zł. Użyczenie: ,12 zł. Łączne wsparcie Samorządu: zł. KWP w Krakowie (w tym współfinansowanie przez samorządy) Środki transportowe: zł. – ( zł. - Gmina Trzciana) Wyposażenie: zł. Remonty i inwestycje: zł. – ( zł. Samorządy Lokalne) Sprzęt informatyczny: ,70 zł. Łącznie z budżetu Policji pozyskano: zł.

61 Łącznie w modernizację Komendy Powiatowej Policji w Bochni, wszystkie ww. podmioty zainwestowały kwotę ,82 zł

62 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Ocena pracy Komendy Powiatowej Policji w Bochni w 2008 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google