Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Raszowej rok szkolny 2011/2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Raszowej rok szkolny 2011/2012"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Raszowej rok szkolny 2011/2012

2 Ogólna liczba uczniów w szkole w roku szkolnym 2011/2012
KLASA (POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO) KONIEC I PÓŁROCZA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 UCZNIOWIE Z DEKLARACJA NAUKI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ I 9 II 14 13 12 III 19 18 17 IV 16 V 15 VI OGÓŁEM 91 88 78

3 DANE DEMOGRAFICZNE UCZNIÓW NA KOLEJNE LATA
Rok szkolny Liczba uczniów klasy I Liczba przewidywanych absolwentów Liczba uczniów w szkole 2012/2013 10 ( 9 siedmiolatków sześciolatek ) 15 82 2013/2014 13 18 80 2014/2015 20 ( 10 siedmiolatków + 10 sześciolatków ) 17 2015/2016 11 76

4 WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTÓW
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Rok szkolny Wynik szkoły Wynik szkoły w staninie Wynik gminy Wynik województwa Wynik krajowy 2011/2012 25,8 7- wysoki 22,5 22,2 22,7

5 WYNIKI UZYSKANE W POSZCZEGÓLNYCH UMIEJETNOŚCIACH
SP W RASZOWA GMINA WOJE WÓDZ TWO CZYTANIE ( 10 p ) 6,8 6,0 6,1 PISANIE ( 10 p ) 6,2 5,6 5,7 ROZUMOWANIE ( 8 p ) 4,8 4,1 KORZYSTANIE Z INFORMACJI ( 4 p ) 3,4 2,8 2,7 WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE ( 8 p ) 4,0 3,6

6 KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
Zgodnie z opracowanym kilka lat wcześnie planem podnoszenia kwalifikacji nauczycieli Szkoły Podstawowej w Raszowej kadra pedagogiczna naszej szkoły jest kadrą stałą, posiadającą kwalifikacje do wszystkich nauczanych przedmiotów. 9 nauczycieli jest zatrudnionych na pełnym etacie i 1 nauczyciel (ksiądz) na 12/18 etatu.

7 Status zawodowy nauczycieli: Wykształcenie nauczycieli:
5 nauczycieli dyplomowanych 4 nauczycieli mianowanych ( 1 ukończony staż na nauczyciela dyplomowanego 1 w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego) 1 nauczyciel kontraktowy ( od mianowany) Wykształcenie nauczycieli: 9 nauczycieli – wykształcenie wyższe magisterskie 1 nauczyciel – wykształcenie wyższe zawodowe

8 Pracownicy administracji
i obsługi szkoły: 1 sekretarz – 0,5 etatu 1 woźna – 0,8 etatu 2 sprzątaczki – po 0,75 etatu

9 OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH NA SZCZEBLU GMINNYM ORAZ PONAD GMINNYCH
Udział w konkursach na szczeblu gminy OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH NA SZCZEBLU GMINNYM ORAZ PONAD GMINNYCH Udział w konkursach na szczeblu gminy Nazwa Konkursu Osiągnięcia/ miejsce Ucz. Zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Nauczyciel prowadzący Konkurs J.Polskiego II K.Marut G.Galowy Konkurs J.Angielskiego II i V - J.Stożek Konkurs J.Niemieckiego I P.Hadaschik R.Hadaschik Konkurs Matematyczny J.Bilińska Konkurs Historyczny I, II, III M.Tomanek-Paczkowska Konkurs Przyrodniczy I, II i IV I.Pawlus

10 GMINNY KONKURS RECYTATORSKI:
I miejsce - Jakub Biliński (kl. III), Michał Husak (kl.IV) II miejsce – Hanna Paczkowska (kl. III), Małgorzata Zgodzaj (kl. IV), Izabela Zielińska (kl. V) III miejsce – Joanna Stach (kl. I), Agnieszka Feliks (kl. IV), Alicja Zgodzaj (kl. V), Danuta Kroczek(kl. V), Michał Kita (kl. V) wyróżnienie - Natalia Nowaczek (kl. III), Wiktoria Szczerbińska (kl. III), Agata Leśnik (kl. IV)

11 Udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim
Paweł Hadaschik - laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego (nauczyciel prowadzący: Renata Hadaschik) Kamil Marut - finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego (nauczyciel prowadzący: Gabriela Galowy) Kamil Pietczyk – finalista wojewódzkiego konkursu wiedzy religijnej (nauczyciel prowadzący: ks. Henryk Kuczera) Justyna Markieton, Marlena Rudner, Jakub Filusch, Nikola Wieczorek (uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego konkursu wiedzy religijnej)

12 Największe osiągnięcia w zawodach sportowych
Izabela Zielińska, Wiktoria Młyńska -udział w finale Powiatowych Biegów Przełajowych,. Jakub Biliński III miejsce w I Biegu Koziołków Michał Husak II miejsce w I Biegu Koziołków oraz II miejsce w XXX Krapkowickich Biegach Ulicznych

13 UDZIAŁ W PROGRAMACH I PROJEKTACH
W ubiegłym roku szkolnym w szkole prowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I – III w ramach projektu „Leśniczanie ku przyszłości” który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu dla naszej szkoły wyniosła prawie 30000zł . Szkoła dzięki w/w projektowi wzbogaciła się również w pomoce dydaktyczne wykorzystywane do zajęć zarówno z uczniami zdolnymi jak i mającymi różnego rodzaju problemy na kwotę 2968 zł oraz laptop i urządzenie wielofunkcyjne wartości niespełna 3000zł

14 Szkoła Podstawowa w Raszowej jako jedna z 12 szkół w województwie została wybrana do realizacji programu rządowego „Cyfrowa Szkoła” – całkowita wartość projektu wynosi 56455,31 zł ( wkład własny 11291,31 zł i kwota dofinansowania zł )

15 Jak co roku wszyscy uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie „Szklanka mleka” – dzięki któremu mają możliwość bezpłatnego picia mleka oraz w programie „Owoce w szkole” – dla uczniów klas I – III, refundowane przez Agencję Rynku Rolnego. Uczniowie klas młodszych kolejny rok z rzędu brali również w programie „ Śniadanie daje moc” i „5 porcji warzyw” mających na celu krzewienie zdrowego stylu odżywiania się

16 Ze środków budżetowych szkoły zakupiono m.in. :
2 tablice interaktywne oraz projektor multimedialny o wartości 5000zł Meble do klasy I o wartości 3000 zł 3 zestawy komputerowe dla klas II i III oraz do biblioteki – wartość 5400 zł Podczas wakacji przeprowadzono w szkole remonty o wartości 30000zł ( malowanie klas, korytarzy, poszerzenie korytarza na I piętrze, wymiana drzwi w klasie na II piętrze, gdzie będzie zorganizowana druga pracownia komputerowa z „Cyfrowej Szkoły”

17 W ramach akcji „Makulatura = kultura fizyczna” szkoła za zebraną makulaturę zakupiła sprzęt sportowy o wartości 500 zł Z funduszy Rady Rodziców zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów w nauce i sporcie oraz dla uczniów udzielających się na rzecz szkoły i środowiska za łączną kwotę 1000 zł.

18 Nasza szkoła prowadzi ścisła współprace ze środowiskiem lokalnym m. in
Nasza szkoła prowadzi ścisła współprace ze środowiskiem lokalnym m.in. poprzez udział uczniów we wszystkich imprezach środowiskowych organizowanych przez Sołectwo Raszowa oraz udział w akcjach na rzecz Raszowej . Zwracamy również bardzo dużą uwagę na wszelką profilaktykę do której realizacji staramy włączyć jak największą liczbę rodziców naszych uczniów. Jednym z największych naszych osiągnięć jest organizowanie dwa razy do roku spartakiady pod hasłem „Stop Agresji”. Udział w niej biorą całe rodziny naszych wychowanków – organizowane są wspólne zawody sportowe a cała impreza kończy się ogniskiem i pieczeniem kiełbas.

19 DZIĘKI DOBREJ WSPÓLPRACY Z DOMEM RODZINNYM UCZNIÓW, WSZYSTKIMI PRACOWNIKAMI SZKOŁY, ŚRODOWISKIEM LOKANYM, GMINĄ OSIAGAMY NIE TYLKO WYSOKIE WYNIKI W NAUCE I ZACHOWANIU, ALE ORGANIZUJEMY WIELE WSPÓLNYCH IMPREZ, ZABAW, AKCJI, SPOTKAŃ I WYJAZDÓW. A OTO PRZYKŁADY

20 Świąteczne wypieki

21 Kiermasz świateczny

22 Występy dla mieszkańców

23 Wycieczki

24 Sprzątamy naszą wieś

25 Pamiętamy o świętach narodowych

26 Współpracujemy z kościołem

27 Bawimy się

28 Dbamy o zdrowie

29 Agitujemy do wspólnej zabawy rodziców

30 Rodzice, dzieci i nauczyciele

31 Medale za zwycięstwa

32 Wspólne ognisko

33 Bawimy się w podchody z rodzicami

34 Bierzemy udział w imprezach srodowiskowych


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Raszowej rok szkolny 2011/2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google