Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

układy i metody Pomiaru temperatury i ciśnienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "układy i metody Pomiaru temperatury i ciśnienia"— Zapis prezentacji:

1 układy i metody Pomiaru temperatury i ciśnienia

2 Pomiaru temperatury W zależności od interakcji pomiędzy obiektem, którego temperatura jest mierzona a czujnikiem pomiarowym można wyróżnić: pomiar kontaktowy pomiar bezkontaktowy

3 Metody pomiaru temperatury poprzez:
• odkształcenie bimetalu • wytworzenie napięcia elektrycznego na styku dwóch metali w różnych temperaturach • zmiana rezystancji elementu • zmiana objętości cieczy, gazu, lub długości ciała stałego • zmiana barwy analizę promieniowania podczerwonego, cieplnego i elektromagnetycznego

4 Przyrządy do pomiaru temperatury

5 Kontaktowe metody pomiaru temperatury

6 Termometr rezystancyjne budowane są z:
Charakterystyka R(T) dla miedzi niklu i platyny

7 Układ pomiarowy z termometrem rezystancyjnym
E - ogniwo, G - galwanometr, R1,R2 - oporniki stałe, R3 - opornik zmienny, Rt - czujnik pomiarowy.

8 Termometry półprzewodnikowe - termistor
Termistory dzielimy na: NTC (Negativ Temperature Coefficient) – rezystancja R(T) maleje ze wzrostem temperatury. Termistory NTC najczęściej wykonuje się z materiałów wieloskładnikowych zawierających głównie tlenki manganu, niklu, kobaltu i miedzi. PTC (Positive Temperature Coefficient) – rezystancja R(T) rośnie ze wzrostem temperatury. Termistory PTC wytwarza się głównie z tytanianu baru CTR (Critical Temperature Resistor) - półprzewodniki o skoku rezystancji. Termistory CTR wytwarzane są z tlenków wanadu lub tytanu.

9 Charakterystyki R(T) termistorów NTC, PTC, CTR

10 Układ pomiarowy z termistorem

11 Porównanie charakterystyk R(T) termorezystora i termistora NTC

12 Termometr termoelektryczny (termoelement, termopara)
Termoelementy (termopary) wykorzystują zjawisko powstawania różnicy potencjałów elektrycznych w zamkniętym obwodzie, który składa się z dwóch różnych przewodników albo półprzewodników, przy czym spoiny gorąca i zimna muszą być umieszczone w różnych temperaturach (efekt Seebecka).

13 Zasada działania termopary
E - siły termoelektrycznej; C – współczynnik Seebecka (stała termoelementu), [V/K]; TG, TZ – temperatury spoiny gorącej i zimnej [K] lub [°C].

14 Najpopularniejsze termoelementy

15 Zależność siły termoelektrycznej [mV] od temperatury [oC]

16 Układ pomiarowy - metoda wychyłowa
Rt – rezystancja termoelementu, Rp – rezystancja przewodów łączeniowych, Rv – rezystancja miliwoltomierza

17 bezkontaktowe metody pomiaru temperatury
Pirometr (termometr optyczny) - przyrząd pomiarowy służący do bezdotykowego pomiaru temperatury.

18 Pirometr fotoelektryczny

19 układy i metody Pomiaru Ciśnienia

20 Zakresy ciśnień manometrów
Manometrów – przyrząd do pomiaru ciśnienia

21 Manometr membranowe Manometry membranowe wykorzystują zjawisko uginania cienkiej membrany pod wpływem różnicy ciśnień po obu jej stronach. Najczęściej stosowane są membrany metalowe lub krzemowe. Zakres ciśnień 1kbar –1 Mbar Membrana Czujnik ugięcia Gaz o nieznanym ciśnieniu Uszczelka Gaz odniesienia

22 Manometry membranowy pojemnościowe.
Manometr pojemnościowy wykorzystuje zjawisko zmiany pojemności kondensatora płaskiego wraz ze zmianą odległości pomiędzy elektrodami. Zalety: niewrażliwość wskazań na zmiany składu gazu możliwość pracy w agresywnych środowiskach, możliwość uzyskiwania bezwzględnych wartości ciśnienia. Wady: w pomiarze niższych ciśnień jest wrażliwość na zmiany temperatury (brak możliwości wygrzania manometru). Zakres ciśnień 1000 –10-5 Mbar elektrody membrana ugięcie membrany

23 Wzór na pojemność kondensatora płaskiego:
C = ε0εr s/d Gdzie: C – pojemność kondensatora ε0 – przenikalność elektryczna próżni εr – względna przenikalność elektryczna dielektryka s – powierzchnia okładek kondensatora d – odległość między okładkami

24 Manometry membranowy piezoelektryczne
Manometry piezoelektryczne zawierają piezoelektryczny kryształ, który stanowi membranę lub jest z nią bezpośrednio połączony. Zmiany ciśnienia powodują powstanie naprężeń w krysztale piezoelektrycznym, które są przyczyną pojawienia się różnicy potencjałów. Zakres ciśnień 1000 – 10-1 mbar Membrana sygnał podstawa kryształ

25 Manometry termoparowe.
Rozgrzane włókno oporowe, przez które przepływa prąd o stałym natężeniu osiąga temperaturę będącą wynikiem równowagi pomiędzy ilością ciepła wytworzonego przez prąd i ilością ciepła oddanego otoczeniu. Efektywność oddawania ciepła do otoczenia zależy od liczby cząsteczek gazu uderzającego we włókno, a zatem od ciśnienia gazu. Temperatura włókna jest wyznaczana przez pomiar napięcia termopary. Zaletą jest łatwa automatyzacja odczytu wskazań. Zakres ciśnień 10 –10-3 mbar termopara włókno oporowe Kurt J. Lesker Co., Vacum Technology Products

26 Manometry lepkościowe.
Pomiar ciśnienia gazu odbywa się na podstawie pomiaru czasu zaniku obrotów stalowej kulki zawieszonej w polu magnetycznym. Na początku pomiaru kulka jest wprawiana w ruch przez cewki napędowe do prędkości około 400 obr/min, następnie napęd jest odłączany i na podstawie tempa zaniku obrotów wyznacza się ciśnienie otaczającego gazu. Zakres ciśnień 1 –10-7 mbar T – temperatura (K) M – masa cząsteczkowa gazu σ – współczynnik przekazywania pędu a – opóźnienie kątowe c – stała opisująca parametry kulki p0 – wskazanie miernika przy zerowym ciśnieniu


Pobierz ppt "układy i metody Pomiaru temperatury i ciśnienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google