Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fraxinus excelsior L. Czesław Kozioł Małgorzata Pałucka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fraxinus excelsior L. Czesław Kozioł Małgorzata Pałucka"— Zapis prezentacji:

1 Fraxinus excelsior L. Czesław Kozioł Małgorzata Pałucka
Jedlnia marzec 2013 r.

2 Fraxinus excelsior L. Zasięg występowania, dane EUFGIS

3 Fraxinus excelsior L. Zasięg
Naturalny zasięg w Europie od wybrzeży Oceanu Atlantyckiego na zachodzie do Wołgi na wschodzie, z wyłączeniem obszarów najbardziej na północ i południe. Granica naturalnego zasięgu to ok. 64 ° szerokości geograficznej północnej w Norwegii, a na południu do ok. 37 ° w północnym Iranie. Występowanie na obszarach górskich: w Pirenejach na wysokości m n.p.m. oraz w Alpach szwajcarskich na 1630 metrów. W Iranie nawet na wysokości 2200 m n.p.m.

4 Objawy zamierania jesionu
Fraxinus excelsior L. Owocniki patogenu Hymenoscyphus pseudoalbidus (stadium anamorficzne- Chalara fraxinea (Kowalski 2006) Objawy zamierania jesionu przebarwienia drewna w formie sektorów oraz przebarwienia w kształcie litery „T” nekrozy kory zabliźnione i niezabliźnione, raki drzewne połączone z zapadaniem kory oraz miejscową hipertrofią, podłużne lub tafelkowate spękania kory, wykruszanie kory prowadzące do odsłaniania drewna więdnięcie, przebarwienia i nekrozy lokalne lub całkowite liści oraz ich przedwczesny opad zamieranie całych gałęzi lub ich szczytów, zamieranie wierzchołków, nieregularne ulistnienie korony

5 Zamieranie jesionu w Europie- historia
Fraxinus excelsior L. Zamieranie jesionu w Europie- historia 1992 rok- pierwsze objawy nasilonego zamierania jesionu w północno-wschodniej Polsce (Stocki 2001, Sierota i in. 1993) Po 1992 roku chorobę zaobserwowano w pozostałych części Polski (Kowalski 2001, Przybył 2002), na obszarze ponad 10 tysięcy hektarów (Gil i in. 2006) Zamieranie jesionu w Europie m.in. w Norwegii, Danii, Litwie, Austrii, Belgii, Czechach, Finlandii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, Holandii, Słowenii, Szwecji, Estonii, Łotwie i Szwajcarii. W 2012 roku stwierdzono pierwsze objawy zamierania na Wyspach Brytyjskich (Coghlan 2012) Prędkość rozprzestrzeniania się choroby według EUFORGEN to km rocznie (EUFORGEN, News, ).

6 Zamieranie jesionu w Europie- historia
Fraxinus excelsior L. Zamieranie jesionu w Europie- historia Austria – objawy choroby u jesionu wyniosłego, a także u jesionu wąskolistnego (F. angustifolia Vahl ) i jesionu mannowego (F. ornus L.), Słowenia, Rumunia, Czechy, Niemcy - objawy choroby u jesionu wyniosłego oraz jesionu wąskolistnego F. angustifolia Vahl [Schumacher i in. 2007, Jankovsky, Holdenrieder 2009], Estonia- objawy choroby u jesionu wyniosłego, a także u jesionu mandżurskiego (F. mandshurica Rupr.), u jesionów amerykańskich: F. nigra (j. czarny), F. pennsylvanica (j. pensylwański) i F. americana L. (j. biały), Do końca 2012 r. nie stwierdzono zamierania jesionu powodowanego przez Chalara fraxinea na żadnym innym kontynencie poza Europą.

7 Fraxinus excelsior L. Forest Enterprise England and Head of Policy for the Forestry Commission in England

8 Fraxinus excelsior L. Zamieranie jesionu wyniosłego w Wielkiej Brytanii- podejmowane działania Podjęcie szeroko zakrojonych działań dla rozpoznania problemu zamierania jesionu wyniosłego (Js jest trzecim najczęściej występującym gatunkiem drzewa liściastego i drugim najczęściej hodowanym w UK), 2. Powstanie dokumentu pn. ”Rapid assessment of the need for a detailed Pest Risk Analysis for Chalara fraxinea” Version no: 1.3, revised 09/08/ Dokument zawiera: Opis taksonomiczny Chalara fraxinea oraz status patogenu zgodnie z dyrektywą UE 2000/29/EC, Wpis Chalara fraxinea na listę alertową European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), Ocenę ryzyka przenoszenia się patogenu na obszarze UK (zaklasyfikowanie zagrożenia jako trwałego),

9 Fraxinus excelsior L. Zamieranie jesionu wyniosłego w Wielkiej Brytanii- podejmowane działania Ocena ryzyka zagrożenia innych poza F. excelsior gatunków jesionów, które mają znaczenie gospodarcze/ ekologiczne w UK, a które mogą być potencjalnymi gospodarzami patogenu, Analizę przenoszenia się patogenu w UK- nie stwierdzono obecności tzw. wektorów (np. owadów), Analizę potencjalnego kierunki i prędkości zagrożenia przeniesienia się Chalara fraxinea na teren UK ze strony Europy kontynentalnej, Oszacowanie skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych rozprzestrzeniania się choroby zamierania jesionów w UK.

10 Fraxinus excelsior L. Zamieranie jesionu wyniosłego w Wielkiej Brytanii- podejmowane działania

11 Zamieranie jesionu wyniosłego w Danii
Fraxinus excelsior L. Zamieranie jesionu wyniosłego w Danii W Danii jesion wyniosły to mityczne „drzewo życia” ("The tree of life" ), „ gdy umiera jesion- następuje schyłek świata…”, Od 2002 r. zamieranie jesionów w Danii, W 2005 r. 95% jesionów jest zarażonych przez Chalara fraxinea, Milionowe straty duńskiego przemysłu meblarskiego i drzewnego w wyniku zamierania jesionów, „The tree of life”

12 Zamieranie jesionu wyniosłego w Danii- podejmowane działania
Fraxinus excelsior L. Zamieranie jesionu wyniosłego w Danii- podejmowane działania Projekt ratowania jesionu (autor- prof. Erik Kjaer, Uniwersytet w Kopenhadze) Pozyskanie nasion z drzew nieporażonych infekcją (w Danii to zaledwie 2% populacji jesionu), Pozyskanie nasion z drzewa stojącego, z wysokości co najmniej 20 m nad gruntem, Hodowla sadzonek z nasion- jedyny rezerwuar jesionu w przyszłości, Konieczność wytypowania drzew o genotypie odpornym na niszczące działanie Ch.fraxinea - jedynym rozwiązaniem problemu zamierania jesionu w Europie.

13 Fraxinus excelsior L. Potencjalne zagrożenie przedostania się choroby na teren USA Sullivan M., CPHST Pest Datasheet for Chalara fraxinea, USDA- APHIS – PPQ - CPHST Do 2011 r. nie odnotowano przypadków zamierania jesionów w USA, Przyjmuje się, że 16 gatunków jesionów występujących w USA może być podatnych na zakażenie Chalara fraxinea, Najbardziej narażone na pojawienie się choroby zamierania jesionu sa tereny najliczniejszego występowania F. excelsior tj. w powiatach Connecticut, Kentucky, Massachusetts, New York, i Ohio, oraz New Brunswick, Nowa Szkocja, Ontario a także w Quebeku w Kanadzie, Opracowano klucz do oceny symptomów zamierania jesionu (ocena symptomów zewnętrznych, identyfikacja mikrobiologiczna w hodowli laboratoryjnej, identyfikacji molekularnej.

14 Fraxinus excelsior L. Zmiany powierzchni lasów z Js jako gatunkiem panującym [ha] w latach (dane z DGLP, Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki, luty 2013 r.) Zmiany powierzchni lasów z Js jako gatunkiem panującym [ha] w latach lp. 2 001 2 002 2 004 2 011 [%] 1 BIAŁYSTOK 3 184,85 3 184,76 3 240,93 2 529,61 79,4 2 KATOWICE 2 907,93 2 953,21 3 176,55 3 230,35 111,1 3 KRAKÓW 840,47 954,16 985,59 117,3 4 KROSNO 2 589,12 2 619,33 2 657,32 2 879,20 111,2 5 LUBLIN 1 892,67 1 947,85 2 022,95 1 821,69 96,2 6 ŁÓDŹ 463,02 497,84 565,06 122,0 7 OLSZTYN 2 042,20 2 106,38 2 113,35 1 128,15 55,2 8 PIŁA 684,69 681,35 763,78 785,67 114,7 9 POZNAŃ 3 828,28 3 837,92 4 114,45 4 052,26 105,9 10 SZCZECIN 1 964,14 2 193,94 2 256,28 2 122,24 108,0 11 SZCZECINEK 854,69 845,26 847,90 586,02 68,6 12 TORUŃ 1 497,33 1 498,24 1 625,36 1 591,00 106,3 13 WROCŁAW 6 009,06 6 396,65 6 821,22 113,5 14 ZIELONA GÓRA 1 165,45 1 112,32 1 190,01 1 143,98 98,2 15 GDAŃSK 667,84 674,46 682,03 589,83 88,3 16 RADOM 502,77 504,94 589,71 580,55 115,5 17 WARSZAWA 288,67 315,01 331,69 114,9 LP 31 383,18 31 761,18 33 444,28 31 744,11 101,2

15 Fraxinus excelsior L. Zmiany powierzchni lasów z Js jako gatunkiem panującym [ha] w latach Kolejne lata

16 Fraxinus excelsior L. Zmiany miąższości jesionu jako gatunku panującego [m3] w latach (dane z DGLP, Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki, luty 2013 r.) Zmiany miąższości jesionu jako gatunku panującego [m3] w latach lp. 2 001 2 002 2 004 2 011 2012 [%] 1 BIAŁYSTOK 347553,00 347549,00 357610,00 284776,00 168442,04 48,47 2 KATOWICE 305661,00 310671,00 323966,00 390523,00 379846,10 124,27 3 KRAKÓW 73172,00 99525,00 110178,00 112719,56 154,05 4 KROSNO 194171,00 196908,00 205339,00 271791,00 261834,75 134,85 5 LUBLIN 173601,00 178069,00 184265,00 216081,00 191665,71 110,41 6 ŁÓDŹ 46432,00 47965,00 63012,00 60236,16 129,73 7 OLSZTYN 221645,00 243163,00 247395,00 155866,00 144343,82 65,12 8 PIŁA 81499,00 81457,00 93848,00 99633,00 96385,52 118,27 9 POZNAŃ 400812,00 404016,00 433871,00 492992,00 480538,31 119,89 10 SZCZECIN 301132,00 366828,00 375948,00 345124,00 324584,47 107,79 11 SZCZECINEK 116658,00 118314,00 118985,00 94074,00 88565,01 75,92 12 TORUŃ 154117,00 153782,00 169097,00 186651,00 182187,38 118,21 13 WROCŁAW 729282,00 843115,00 929021,00 928855,06 127,37 14 ZIELONA GÓRA 128253,00 125934,00 132220,00 140179,00 135050,47 105,30 15 GDAŃSK 89814,00 89934,00 93500,00 93423,00 91531,73 101,91 16 RADOM 42889,00 43064,00 56773,00 75490,00 64201,40 149,69 17 WARSZAWA 42990,00 42280,00 48303,00 46780,36 108,82 LP ,00 ,00 ,00 ,00 ,85 108,93

17 Zmiany miąższości jesionu wyniosłego jako gatunku panującego [m3]
Fraxinus excelsior L. Zmiany miąższości jesionu wyniosłego jako gatunku panującego [m3] Kolejne lata

18 Fraxinus excelsior L. Zmiany miąższości jesionu jako gatunku rzeczywistego [m3] w latach (dane z DGLP, Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki, luty 2013 r.) Zmiany miąższości jesionu jako gatunku rzeczywistego [m3] w latach lp. 2 001 2 002 2 004 2 011 2012 [%] 1 BIAŁYSTOK ,00 ,00 ,00 ,00 ,56 63,05 2 KATOWICE ,00 ,00 ,00 ,00 ,66 128,83 3 KRAKÓW ,00 ,00 ,00 ,78 159,92 4 KROSNO ,00 ,00 ,00 ,00 ,82 136,00 5 LUBLIN ,00 ,00 ,00 ,00 ,86 124,97 6 ŁÓDŹ 84 418,00 87 315,00 ,00 ,12 130,67 7 OLSZTYN ,00 ,00 ,00 ,00 ,82 83,49 8 PIŁA ,00 ,00 ,00 ,00 ,71 122,32 9 POZNAŃ ,00 ,00 ,00 ,00 ,49 119,28 10 SZCZECIN ,00 ,00 ,00 ,00 ,47 110,14 11 SZCZECINEK ,00 ,00 ,00 ,00 ,85 91,50 12 TORUŃ ,00 ,00 ,00 ,00 ,12 117,47 13 WROCŁAW ,00 ,00 ,00 ,43 125,56 14 ZIELONA GÓRA ,00 ,00 ,00 ,00 ,67 110,10 15 GDAŃSK ,00 ,00 ,00 ,00 ,49 111,70 16 RADOM ,00 ,00 ,00 ,00 ,44 128,00 17 WARSZAWA ,00 ,00 ,00 ,14 110,93 LP ,00 ,00 ,00 ,00 ,43 110,70

19 Zmiany miąższości jesionu wyniosłego jako gatunku rzeczywistego [m3]
Fraxinus excelsior L. Zmiany miąższości jesionu wyniosłego jako gatunku rzeczywistego [m3] Kolejne lata

20 Nadleśnictwo Miękinia, pozyskanie jesionu w latach 2004-2011
Fraxinus excelsior L. Nadleśnictwo Miękinia, pozyskanie jesionu w latach Nadleśnictwo Miękinia_pozyskanie Js ROK POZYSKANIE OGÓŁEM [m3] W TYM POSUSZ, WYWROTY, ZŁOMY [%] 2004 3117 730 23 2005 3904 1598 41 2006 3119 793 25 2007 2915 611 21 2008 4702 530 11 2009 3818 626 16 2010 4285 1258 29 2011 5242 1544 2012 4861 1650 34 RAZEM 35963 9340 26

21 Nadleśnictwo Miękinia – POZYSKANIE OGÓŁEM [m3] w latach 2004-2011
Fraxinus excelsior L. Nadleśnictwo Miękinia – POZYSKANIE OGÓŁEM [m3] w latach Kolejne lata

22 Fraxinus excelsior L. Nadleśnictwo Miękinia – Js POSUSZ, WYWROTY, ZŁOMY [m3] w latach Kolejne lata

23 Fraxinus excelsior L. Ochrona jesionu wyniosłego w Polsce Zalecenia ochronne GIOŚ dotyczące typu siedliska: Łęgowe lasy dębowo- wiązowo- jesionowe (Kod siedliska 91F0 ), po badaniach monitoringowych w latach (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000) Poprawienie sytuacji hydrologicznej lasów łęgowych (np. przebudowa systemów wałów przeciwpowodziowych- przywrócenia wpływu zalewów), Działania hodowlano-leśne, np. sztuczne uzupełnianie gatunków drzew trudno odnawiających się naturalnie (np. nad Bugiem –dębu, w uzupełnieniu dynamicznych tam odnowień jesionu i wiązu), Propozycja modyfikacji postępowania w drzewostanach z dominacją jesionu w przypadku masowego zamierania tego gatunku (usuwanie jesionów zrębem zupełnym i sztuczne odnowienie olszą, co bywa stosowane w praktyce, ale jest destrukcyjne dla siedliska 91F0),

24 Fraxinus excelsior L. Ochrona jesionu wyniosłego w Polsce Zalecenia ochronne GIOŚ dotyczące typu siedliska: Łęgowe lasy dębowo- wiązowo- jesionowe (Kod siedliska 91F0 ), po badaniach monitoringowych w latach (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000) Dla zachowania siedliska 91F0 konieczne jest: Ograniczenie usuwania jesionów, nawet kosztem pozostawienia części z nich do naturalnego rozkładu w lesie, Szerokie zróżnicowanie składu gatunkowego odnowień, z pełnym wykorzystaniem warunków mikrosiedliskowych i z szerokim wykorzystaniem np. wiązu, W obszarach, w których dominująca formą łęgów są jednolite wiekowo lasy dębowe, sugeruje się by, oprócz wyłączenia części z nich z gospodarki leśnej i oddania naturalnym procesom, gospodarka leśna była ukierunkowana na różnicowanie struktury przestrzennej i wzbogacenie gatunkowej (z pozostawieniem dużych części starego drzewostanu!).

25 Fraxinus excelsior L. Ochrona jesionu wyniosłego w Polsce Wskazówki do formułowania zaleceń ochronnych na obszarach Natura Poradnik metodyczny „Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe” Paweł Pawlaczyk. Najcenniejsze i najlepiej zachowane przykłady siedliska wyłączyć z użytkowania i chronić jako „powierzchnie referencyjne”, ew. objąć ochroną rezerwatową tak, żeby na każdym z obszarów Natura 2000 istniał przykład „łęgów rozwijających się w naturalny sposób”, Wykluczyć użytkowanie rębnią zupełną (!), chyba że zastosowanie takiej rębni jest uwarunkowane specyficznymi uwarunkowaniami ekologicznymi i wynika z konieczności ochrony siedliska przyrodniczego, Pozostałe płaty zagospodarować rębniami złożonymi (zachować i odtworzyć zasoby rozkładającego się drewna i fragmenty starych drzewostanów), Nie zmniejszać udziału drzewostanów w wieku ponad 100 lat,

26 Fraxinus excelsior L. Ochrona jesionu wyniosłego w Polsce Wskazówki do formułowania zaleceń ochronnych na obszarach Natura Poradnik metodyczny „Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe” Paweł Pawlaczyk. Eliminować gatunki obcego pochodzenia (np. topola kanadyjska, klon jesionolistny), Zachować udział jesionów, wiązów, dębów w odnowieniach, nie odnawiać olszą czarną, 7. W przypadku zamierania i usuwania drzewostanów jesionowych w maksymalnym stopniu pozostawić fragmenty starego, nawet martwego drzewostanu, maksymalnie zróżnicować strukturę wiekową i przestrzenną tworzonego drzewostanu.

27 Fraxinus excelsior L. Hymenoscyphus pseudoalbidus- tzw. stadium telomorficzne patogenu. Miseczki patogenu tworzą się (VII-IX) na ubiegłorocznych nerwach liściowych jesionu, produkują zarodniki rozprzestrzeniane przez wiatr. Zarodniki infekują drzewa, rozpoczynając proces zamierania, w tym opadania liści. Chalafa fraxinea- tzw. stadium wegetatywne (anamorficzne) patogenu. Wyrasta na opadłych zainfekowanych liściach jesionu, jesienią. Wytwarza formę przetrwaną patogenu, z której następnego roku w lecie wytworzą się miseczki Hymenoscyphus pseudoalbidus.

28 Hymenoscyphus pseudoalbidus
Fraxinus excelsior L. Hymenoscyphus pseudoalbidus

29 Fraxinus excelsior L. Chalara fraxinea T. Kowalski (Kowalski 2006)

30 Fraxinus excelsior L. Baza nasienna jesionu wyniosłego w Polsce (KRLMP stan na dzień r.) Baza nasienna jesionu wyniosłego w Polsce- na podstawie danych z KRLMP_ r. RDLP DM Źródło nasion Drzewostan nasienny gospodarczy Plantacja Drzewostan zachowawczy Drzewostan nasienny wyłączony RAZEM Białystok 26 7 2 1 38 Katowice 14 24 39 Kraków 17 6 30 Krosno 3 Lublin 8 5 13 Łódź 4 Olsztyn 12 19 Piła Poznań 10 15 Szczecin Szczecinek 16 Toruń 21 Wrocław 56 Zielona Góra 11 Gdańsk Radom Warszawa 84 136 367

31 Rodzaj i nr bazy nasiennej (drzewostan skreślony)
Fraxinus excelsior L. Zasoby genowe jesionu wyniosłego w LBG Kostrzyca (stan na dzień r.). Jesion wyniosły- zasoby genowe w LBG Kostrzyca (stan na dzień r.) Kod gatunku Nadleśnictwo Rodzaj i nr bazy nasiennej Masa [kg] UWAGI JS Szczecinek D 3143 0,56 skrzydlaki D 3135 0,7508 D 3139 0,1578 D 4784 0,6662 NAS WYŁ MP/2/31570/05 2,31 nasiona Mircze NAS WYŁ MP/2/31254/05 (drzewostan skreślony) 8,136 Opole NAS GOSP MP/1/5343/05 9,89 nasiona/ kriogenika JS Suma 22,4708

32 Zbiory nasion a obecność Ch.fraxinea
Fraxinus excelsior L. Zbiory nasion a obecność Ch.fraxinea Natural infection of Fraxinus excelsior seeds by Chalara fraxinea M. R. Cleary et al., Forest Pathology, vol. 43, issue 1, pages 83–85, February 2013 Badaniami objęto drzewostany w Szwecji i Łotwie. Zebrano nasiona w 2011 i 2012 r. Wykonano analizę molekularna na obecność Chalara fraxinea na nasionach. Wykazano obecność 30 różnych taksonów grzybów bytujących na nasionach (ekstrakcja DNA, ITS-PCR, sekwencjonowanie Sanger). Chalara fraxinea wykryto u 8,3% badanych nasion z 2012 r., pochodzących z Łotwy (rok wcześniej nie wykazano obecności patogenu).

33 Krioterapia i termoterapia w zwalczaniu patogenów roślinnych
Fraxinus excelsior L. Krioterapia i termoterapia w zwalczaniu patogenów roślinnych Zarówno krioterapia, jak i termoterapia znalazły zastosowanie w zwalczaniu patogenów roślin (Wang Q. et al, 2008, Wang Q. et al, 2009, Suszka J., 2002, Sutherland J.R., Diekmann M., Berjak P., 2002). Krioterapia polega (w ogólnym rozumieniu) na zamrożeniu w ultraniskiej temperaturze tkanki porażonej patogenem. Temperatura kriogeniczna niweluje patogen, natomiast tkanka roślinna zostaje nienaruszona. Warunkiem jest odpowiednie przygotowanie tkanki przed wykonaniem takiego zabiegu (w zależności od rodzaju tkanki, czy organu rośliny- podsuszenie, zastosowanie krioprotektantów). Termoterapia polega (w ogólnym rozumieniu) na wykorzystaniu wysokiej temperatury np. ogrzanego i nawilżonego powietrza lub ogrzanej wody w celu zabicia patogenów znajdujących się na powierzchni nasion. Przykładem może być termoterapia żołędzi w nagrzanej wodzie (41°C/2,5h) w celu eliminacji Ciboria batschiana .

34 Zalecenia dla gospodarki leśnej
Fraxinus excelsior L. Zalecenia dla gospodarki leśnej Zaprzestanie wycinania zdrowych lub bez znacznych objawów chorobowych drzew jesionu. Pozyskanie nasion do przechowania w LBG Kostrzyca, w latach urodzaju z maksymalnej liczby drzew zdrowych i z drzew bez znacznych objawów chorobowych, w celu zabezpieczenia zróżnicowania genetycznego. Konieczność mocnego zaakcentowania sprawy wymierania jesionu oraz choroby wiązów w MŚ oraz NFOŚiGW w celu pilnego ujęcia tych gatunków na listach priorytetowych w propozycjach tematów do finansowania (badania naukowe, ochrona zasobów genowych). Rozpoczęcie badań nad krioterapią i termoterapią nasion jesionu w LBG Kostrzyca, w celu eliminacji patogenu- Chalara fraxinea (współpraca z UR w Krakowie oraz ID PAN w Kórniku).

35 Fraxinus excelsior L. Działania wspierające opracowanie strategii ochrony gatunku F. excelsior w Polsce. Przeprowadzenie szeroko zakrojonych analiz zmienności genetycznej jesionu wyniosłego w Polsce stanie się dodatkowym działaniem wspomagającym przyszłą strategię ochrony tego gatunku. 2. Wiedza na temat zróżnicowania genetycznego wewnątrz- i pomiędzy populacjami ułatwi zrozumienie zdolności adaptacyjnych gatunku. 3. Analizy molekularne pomogą wskazać osobniki odporne na działanie patogenu. Przykłady z literatury: McKinney L V., Nielsen L R.Hansen J K.Kjær E D Presence of natural genetic resistance in Fraxinus excelsior (Oleraceae) to Chalara fraxinea (Ascomycota): an emerging infectious disease. Heredity (2011) 106, 788–797. Lefort,F , Identification and characterization of microsatellite loci in ash (Fraxinus excelsior L.) and their conservation in the olive family (Oleaceae), Mol. Ecol. 8 (6). Poziom zmienności i zróżnicowania genetycznego mają ważne znaczenie dla zdolności adaptacyjnych populacji i gatunków, co nabiera w ostatnim czasie szczególnego znaczenia w obliczu zachodzących globalnie zmian środowiskowych, a w tym przede wszystkim zmian klimatu. Wiedza na ten temat, jak i mechanizmów ją kształtujących może być niezmiernie przydatna w tworzeniu programów ochrony gatunków zagrożonych, 9 opracowaniu optymalnej strategii hodowli gatunków o znaczeniu gospodarczym, pozwalając chronić pulę genową i uszlachetniać odmiany, tym samym zwiększając zysk ekonomiczny podczas uprawy. Populacje charakteryzujące się wysokim poziomem różnorodności genetycznej mają teoretycznie większe szanse na przetrwanie dzięki możliwości przekazywania kolejnym pokoleniom korzystnej kombinacji genów.

36 Przykłady z literatury c.d.
Fraxinus excelsior L. Przykłady z literatury c.d. Heuertz M. et al., Chloroplast DNA variation and postglacial recolonization of common ash (Fraxinus excelsior L.) in Europe. Mol. Ecol. 13(11): Ferrazzini D. et al.,2007, Genetic variability and divergence among Italian populations of common ash (Fraxinus excelsior L.) Ann. For. Sci. 64, Harbourne M. et al., Nuclear microsatellite variation in Irish populations of common ash (Fraxinus excelsior L.). Dalibor Ballian at.al, Genetic Characterization of Common ash (Fraxinus excelsior L.) populations in Bosnia and Herzegovina. PERIODICUM BIOLOGORUM UDC 57:61, vol. 110, No 4, 323–328.

37 Fraxinus excelsior L. Zamieranie jesionu- symptomy

38 Fraxinus excelsior L. W związku z rozpadem drzewostanów i częstym brakiem 100 osobników biorących udział w reprodukcji, istnieje konieczność tworzenia (profilaktycznie) Źródeł Nasion

39 Założenia do projektu, który będzie realizowany w LBG Kostrzyca
Fraxinus excelsior L. Założenia do projektu, który będzie realizowany w LBG Kostrzyca Weryfikacja liczby osobników oraz ich zdrowotności na wytypowanych stanowiskach. Pozyskanie nasion i pędów jesionu z pąkami spoczynkowymi do przechowania kriogenicznego. Krioterapia nasion jesionu wyniosłego. Termoterapia nasion jesionu wyniosłego. Rozpowszechnienie wyników projektu w formie publikacji, broszury. Zbiór liści do izolacji DNA, zbankowania DNA, w przyszłości do analiz molekularnych.

40 Podsumowanie wyników i wnioski dla praktyki leśnej
„Ustalenie przyczyn i uwarunkowań zamierania jesionów i jaworów dla wypracowania podstaw postępowania hodowlano – ochronnego” Autorzy części dot. jesionu Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski i dr inż. Wojciech Kraj Podsumowanie wyników i wnioski dla praktyki leśnej Nie ma jedynej skutecznej metody zwalczenia choroby jesionów w Europie. Wygrabianie i palenie liści jesionu- najlepsze działanie, ale jedynie lokalnie, na małą skalę. W szkółkach- chemiczna ochrona sadzonek fungicydami, ale po przeniesieniu do upraw- bez dalszej ochrony fungicydami- zamieranie sadzonek. Wspieranie odnowień naturalnych jesionu (naturalna selekcja i przetrwanie osobników najmniej podatnych na chorobę).

41 Podsumowanie wyników i wnioski dla praktyki leśnej c.d.
„Ustalenie przyczyn i uwarunkowań zamierania jesionów i jaworów dla wypracowania podstaw postępowania hodowlano – ochronnego” Autorzy części dot. jesionu Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski i dr inż. Wojciech Kraj Podsumowanie wyników i wnioski dla praktyki leśnej c.d. Drzewa z objawami zamierania nie stanowią bezpośrednio substratu dla wykształcania rezerwuarów materiału zakaźnego głównego sprawcy zamierania jesionu- uwaga przy wyznaczaniu osobników jesionu do wycinki. Osobniki nie wykazujące objawów chorobowych („zdrowe”) różnią się w danym drzewostanie od osobników zamierających cechami genetycznymi i biochemicznymi- możliwość wykorzystania tej informacji do hodowli i nowych nasadzeń populacji jesionów genetycznie bardziej odpornych. Konieczność zaostrzenia obowiązujących w Polsce przepisów „kwarantannowych”.

42


Pobierz ppt "Fraxinus excelsior L. Czesław Kozioł Małgorzata Pałucka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google