Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Dodawanie i zarządzanie zawartością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Dodawanie i zarządzanie zawartością"— Zapis prezentacji:

1 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Dodawanie i zarządzanie zawartością Adding and Managing Content Rozdział 3: Exam : TS: Microsoft Windows Applications Development with Microsoft.NET Framework 4

2 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Konrad Pawlak szybysium.studentlive.pl

3 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika - Pędzle - Kształty - Przekształcenia - Visual Tree - Dodawanie i usuwanie kontrolek na żywo Lekcja 2: Dodawanie zawartości - SoundPlayer - MediaPlayer i MediaElement - Media-Specific Events Treść na dzisiaj:

4 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Lekcyja 1

5 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika - Pędzle - Kształty - Przekształcenia - Visual Tree - Dodawanie i usuwanie kontrolek na żywo Lekcja 1:

6 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Każdy pędzel ma następujące właściwości: - Background - tło - BorderBrush - ramka - Fill - wypełnienie - OpacityMask - maska - Stroke - …

7 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

8 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: -- SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

9 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Można się też bawić w 'dziecko z ADHD' i pisać tak: Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: -- SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

10 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting SolidColorBrush pyndzelARGB; pyndzelARGB = new SolidColorBrush (Color.FromArgb(255,255,0,0)); Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: -- SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

11 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush -- LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

12 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush -- LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

13 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush -- LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

14 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Jeśli nie wybierzemy zera i jedynki w Start i Stop a zamiast tego np. 0.7 to zostanie nieokreślona część. Wtedy do gry wchodzi wartość ustalona w LinearGradientBrush.Spread : Pad - wartość domyślna - bierze najbliższy kolor. Reflect - gradient jest malowany w odwrotnej kolejności - jak w lustrze Repeat - powtarza kolory w takiej samej kolejności Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush -- LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

15 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush - LinearGradientBrush -- RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

16 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush -- ImageBrush - VisualBrush

17 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush -- ImageBrush - VisualBrush

18 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush -- ImageBrush - VisualBrush

19 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Jeśli obrazek jest mniejszy od obiektu, który tym obrazkiem wypełniamy, framework sprawdza co jest w polu Strech. Pole to przyjmuje następujące wartości: Fill - obrazek wypełnia całą dostępną przestrzeń. Proporcje nie są zachowywane. None - Obrazek zachowuje oryginalne wymiary. Pole poza obrazkiem pozostaje niezamalowane. Uniform - obrazek jest rysowany aby maksymalnie wypełnić przestrzeń. Proporcje są zachowane więc część przestrzeni może być nie zamalowana. UniformToFill - obcięty: obrazek wypełnia całą przestrzeń, proporcje są zachowane, ale obrazek może wystawać poza malowaną przestrzeń - wtedy jest nieco obcinany. Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush -- ImageBrush - VisualBrush

20 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting

21 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Wszystkie user interaction event'y - Fill - obiekt typu Brush, który pomaluje wnętrze Kształtu - Stroke - kolejny Brush. Ten maluje krawędzie Kształtu - StrokeThickness - grubość ramki - Stretch - definiuje, jak dany Kształt, będzie wypełniał przestrzeń w której jest. Tak jak inne kontrolki WPF, Kształty oferują właściwości: Height, Width, Margin i inne do kontrolowania rozmiaru i położenia. Jeśli Height i Width nie są określone, szczegóły wyświetlania Kształtu definiuje Strech. Właściwość Strech ma następujące wartości: - None - Kształt jest renderowany na całym dostępnym polu. - Uniform - Kształt pokrywa powierzchnię maxymalnie ale mogą np. po bokach zostać poaski nie pokryte. Dzieje się tak, bo trzyma proporcje obrazu. - Fill - Wypełnia pole całkowicie. Olewa proporcje. - UniformToFill - wypełnia pole całkowicie. Zachowuje proporcje więc może obciąć część obrazka. Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

22 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

23 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: -- Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

24 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: -- Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

25 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa -- Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

26 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia -- Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

27 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia -- Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: Jeśli linia w Polilini albo Wielokącie przetnie inną, tworzy pewien zamknięty obszar. Obszar ten jest wypełniany zgodnie z tym, jaki pędzel podamy we właściwości Fill. Jak wypełniane są zamknięte obszary, określane jest przez wartość właściwości FillRule: EvenOdd - WPF zlicza ilość linii jakie należy przekroczyć, aby dostać się do obszaru i go zamalować. To chyba wygląda tak, że lecimy np. od kilku punktów na obrzeżach obrazu i gdy przekroczymy ileś linii to wylewamy farbki. Jeśli jakiś obszar jest dostępny po przekroczeniu innej liczby linii niż określona przez nas - nie będzie pomalowany (to należy sprawdzić - głowy nie daję) NonZero - …

28 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

29 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: - Obiekt o największej liczbie szczegółów. - Obiekty są odbitką elementów składowych. - Ścieżka ma kształt ale nie ma event- handlerów

30 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: Gdy obiekty w grupie się nakładają: - Właściwością definiującą co ma wybuchnąć, jest właściwość FillRule (zawartość tej właściwości jak w polu FillRule). - Klasa CombinedGeometr pozwala na złączenie dwóch obiektów. Jak to złączenie będzie przebiegać zależy od właściwości GeometryCombinedMode: - Exclude - figura jest efektem wycięcia w pierwszym obiekcie pola odpowiadającego drugiemu obiektowi. (logiczne 'minus') - Intersect - skrzyżowanie dwóch obiektów (?!) - wspólna część dwóch obiektów (logiczne 'i') - Xor - powierzchnie dwu obiektów bez wspólnej części (logiczne 'albo') - Union - złączenie dwóch obiektów - (logiczne 'lub')

31 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

32 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

33 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting C. Przekształcenia - Rodzaje - Przekształcanie elementów - Clipping - Flipping Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

34 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting C. Przekształcenia - Rodzaje - Przekształcanie elementów - Clipping - Flipping Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: - MatrixTransform - modyfikuje współrzędne obiektu przez macierz 3x3 - nie wiem o co chodzi.. Macierz jest zdefiniowana we właściwości Matrix. - RoteteTransform - Obraca współrzędne w odniesieniu do pewnego punktu (CenterX, CenterY). Kąt jest definiowany przez właściwość Angle. - ScaleTransform - Transformacja układu współrzędnych przez zwiększenie lub zmniejszenie skali transformacji. CenterX i CenterY określa centralny punkt transformacji. - Układ współrzędnych jest oddalane od punktu (CenterX, CenterY). - SkewTransform - przekrzywianie układu - TranslateTransform - przesuwa układ współrzędnych o X i Y. - TransformGroup - grupuje kilka transformacji

35 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting C. Przekształcenia - Rodzaje - Przekształcanie elementów - Clipping - Flipping Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

36 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting C. Przekształcenia - Rodzaje - Przekształcanie elementów - Clipping - Flipping Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

37 Download the latest version at This message wont show up when youre presenting C. Przekształcenia - Rodzaje - Przekształcanie elementów - Clipping - Flipping Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:


Pobierz ppt "Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Dodawanie i zarządzanie zawartością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google