Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Dodawanie i zarządzanie zawartością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Dodawanie i zarządzanie zawartością"— Zapis prezentacji:

1 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Dodawanie i zarządzanie zawartością Adding and Managing Content Rozdział 3: Exam 70-511: TS: Microsoft Windows Applications Development with Microsoft.NET Framework 4

2 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Konrad Pawlak szybysium.studentlive.pl

3 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika - Pędzle - Kształty - Przekształcenia - Visual Tree - Dodawanie i usuwanie kontrolek na żywo Lekcja 2: Dodawanie zawartości - SoundPlayer - MediaPlayer i MediaElement - Media-Specific Events Treść na dzisiaj:

4 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Lekcyja 1

5 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika - Pędzle - Kształty - Przekształcenia - Visual Tree - Dodawanie i usuwanie kontrolek na żywo Lekcja 1:

6 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Każdy pędzel ma następujące właściwości: - Background - tło - BorderBrush - ramka - Fill - wypełnienie - OpacityMask - maska - Stroke - …

7 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

8 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: -- SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

9 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Można się też bawić w 'dziecko z ADHD' i pisać tak: Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: -- SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

10 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting SolidColorBrush pyndzelARGB; pyndzelARGB = new SolidColorBrush (Color.FromArgb(255,255,0,0)); Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: -- SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

11 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush -- LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

12 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush -- LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

13 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush -- LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

14 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Jeśli nie wybierzemy zera i jedynki w Start i Stop a zamiast tego np. 0.7 to zostanie nieokreślona część. Wtedy do gry wchodzi wartość ustalona w LinearGradientBrush.Spread : Pad - wartość domyślna - bierze najbliższy kolor. Reflect - gradient jest malowany w odwrotnej kolejności - jak w lustrze Repeat - powtarza kolory w takiej samej kolejności Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush -- LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

15 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush - LinearGradientBrush -- RadialGradientBrush - ImageBrush - VisualBrush

16 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush -- ImageBrush - VisualBrush

17 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush -- ImageBrush - VisualBrush

18 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush -- ImageBrush - VisualBrush

19 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Jeśli obrazek jest mniejszy od obiektu, który tym obrazkiem wypełniamy, framework sprawdza co jest w polu Strech. Pole to przyjmuje następujące wartości: Fill - obrazek wypełnia całą dostępną przestrzeń. Proporcje nie są zachowywane. None - Obrazek zachowuje oryginalne wymiary. Pole poza obrazkiem pozostaje niezamalowane. Uniform - obrazek jest rysowany aby maksymalnie wypełnić przestrzeń. Proporcje są zachowane więc część przestrzeni może być nie zamalowana. UniformToFill - obcięty: obrazek wypełnia całą przestrzeń, proporcje są zachowane, ale obrazek może wystawać poza malowaną przestrzeń - wtedy jest nieco obcinany. Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A. Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush -- ImageBrush - VisualBrush

20 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/806596/slides/slide_20.jpg", "name": "Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: A.", "description": "Pędzle: Rodzaje Pędzli: - SolidColorBrush - LinearGradientBrush - RadialGradientBrush - ImageBrush -- VisualBrush.", "width": "800" }

21 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Wszystkie user interaction event'y - Fill - obiekt typu Brush, który pomaluje wnętrze Kształtu - Stroke - kolejny Brush. Ten maluje krawędzie Kształtu - StrokeThickness - grubość ramki - Stretch - definiuje, jak dany Kształt, będzie wypełniał przestrzeń w której jest. Tak jak inne kontrolki WPF, Kształty oferują właściwości: Height, Width, Margin i inne do kontrolowania rozmiaru i położenia. Jeśli Height i Width nie są określone, szczegóły wyświetlania Kształtu definiuje Strech. Właściwość Strech ma następujące wartości: - None - Kształt jest renderowany na całym dostępnym polu. - Uniform - Kształt pokrywa powierzchnię maxymalnie ale mogą np. po bokach zostać poaski nie pokryte. Dzieje się tak, bo trzyma proporcje obrazu. - Fill - Wypełnia pole całkowicie. Olewa proporcje. - UniformToFill - wypełnia pole całkowicie. Zachowuje proporcje więc może obciąć część obrazka. Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

22 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

23 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: -- Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

24 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: -- Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

25 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa -- Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

26 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia -- Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

27 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia -- Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: Jeśli linia w Polilini albo Wielokącie przetnie inną, tworzy pewien zamknięty obszar. Obszar ten jest wypełniany zgodnie z tym, jaki pędzel podamy we właściwości Fill. Jak wypełniane są zamknięte obszary, określane jest przez wartość właściwości FillRule: EvenOdd - WPF zlicza ilość linii jakie należy przekroczyć, aby dostać się do obszaru i go zamalować. To chyba wygląda tak, że lecimy np. od kilku punktów na obrzeżach obrazu i gdy przekroczymy ileś linii to wylewamy farbki. Jeśli jakiś obszar jest dostępny po przekroczeniu innej liczby linii niż określona przez nas - nie będzie pomalowany (to należy sprawdzić - głowy nie daję) NonZero - …

28 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

29 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: - Obiekt o największej liczbie szczegółów. - Obiekty są odbitką elementów składowych. - Ścieżka ma kształt ale nie ma event- handlerów

30 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: Gdy obiekty w grupie się nakładają: - Właściwością definiującą co ma wybuchnąć, jest właściwość FillRule (zawartość tej właściwości jak w polu FillRule). - Klasa CombinedGeometr pozwala na złączenie dwóch obiektów. Jak to złączenie będzie przebiegać zależy od właściwości GeometryCombinedMode: - Exclude - figura jest efektem wycięcia w pierwszym obiekcie pola odpowiadającego drugiemu obiektowi. (logiczne 'minus') - Intersect - skrzyżowanie dwóch obiektów (?!) - wspólna część dwóch obiektów (logiczne 'i') - Xor - powierzchnie dwu obiektów bez wspólnej części (logiczne 'albo') - Union - złączenie dwóch obiektów - (logiczne 'lub')

31 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

32 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting B. Kształty - Shapes: - Prostokąt i Elipsa - Linia i Polilinia - Wielokąt - Ścieżka Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

33 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting C. Przekształcenia - Rodzaje - Przekształcanie elementów - Clipping - Flipping Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

34 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting C. Przekształcenia - Rodzaje - Przekształcanie elementów - Clipping - Flipping Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika: - MatrixTransform - modyfikuje współrzędne obiektu przez macierz 3x3 - nie wiem o co chodzi.. Macierz jest zdefiniowana we właściwości Matrix. - RoteteTransform - Obraca współrzędne w odniesieniu do pewnego punktu (CenterX, CenterY). Kąt jest definiowany przez właściwość Angle. - ScaleTransform - Transformacja układu współrzędnych przez zwiększenie lub zmniejszenie skali transformacji. CenterX i CenterY określa centralny punkt transformacji. - Układ współrzędnych jest oddalane od punktu (CenterX, CenterY). - SkewTransform - przekrzywianie układu - TranslateTransform - przesuwa układ współrzędnych o X i Y. - TransformGroup - grupuje kilka transformacji

35 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting C. Przekształcenia - Rodzaje - Przekształcanie elementów - Clipping - Flipping Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

36 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting C. Przekształcenia - Rodzaje - Przekształcanie elementów - Clipping - Flipping Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:

37 Download the latest version at http://toolbox/Win8ppthttp://toolbox/Win8ppt This message wont show up when youre presenting C. Przekształcenia - Rodzaje - Przekształcanie elementów - Clipping - Flipping Lekcja 1: Zarządzanie interfejsem użytkownika:


Pobierz ppt "Download the latest version at This message wont show up when youre presenting Dodawanie i zarządzanie zawartością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google