Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie ASP.NET Web Form. Przegląd Tworzenie stron typu Web Forms Wykorzystanie kontrolek serwerowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie ASP.NET Web Form. Przegląd Tworzenie stron typu Web Forms Wykorzystanie kontrolek serwerowych."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie ASP.NET Web Form

2 Przegląd Tworzenie stron typu Web Forms Wykorzystanie kontrolek serwerowych

3 Tworzenie stron typu Web Forms Co to jest Web Form? Tworzenie Web Form przy pomocy Visual Studio.NET

4 Co to jest Web Form? Plik z rozszerzeniem.aspx Atrybut Page Body Form

5 Tworzenie Web Form przy pomocy Visual Studio.NET Nowa aplikacja ASP.NET Web domyślnie tworzy stronę: WebForm1.aspx Solution Explorer – narzędzie do tworzenia dodatkowych stron Web Forms Upgrade istniejących stron HTML do postaci Web Forms

6 Wykorzystanie kontrolek typu Server Controls Co to jest kontrolka typu Server Control? Typy kontrolek serwerowych Zapamiętywanie stanu (View State) Demonstracja: Konwersja kontrolek HTML do postaci Server Controls HTML Server Controls Web Server Controls Identyfikacja HTML generowanego przez Web Server Controls Demonstracja: Dodawanie Server Controls do strony Web Form

7 Co to jest kontrolka typu Server Control? Runat="server" Zdarzenie generowane jest na serwerze Zapamiętywany jest stan kontrolek Posiadają wbudowaną funkcjonalność Wspólny model obiektowy Atrybuty Id i Text Tworzą kod HTML zależny od przeglądarki

8 Typy Server Controls Kontrolki serwerowe HTML Kontrolki serwerowe Web Intrinsic controls Validation controls Rich controls List-bound controls Internet Explorer Web controls

9 Zapamiętywanie stanu kontrolki (View State) ukryty element formularza Może dotyczyć całej strony Web Form lub wybranego elementu

10 Demonstracja: Konwersja kontrolek HTML do postaci Server Controls Dodawanie kontrolek typu Web server Korzystanie z mechanizmu SmartNavigation

11

12 HTML Server Controls Oparte o elementy HTML Zdefiniowane w przestrzeni nazw System.Web.UI.HtmlControls

13 Web Server Controls Zdefiniowane w przestrzeni nazw System.Web.UI.WebControls Kontrola syntaktyki Generują kod HTML Text_to_Display Text_to_Display

14 Potrzebuje specyficznej funkcjonalności takiej jak kalendarz czy rotator Kontrolka współdziała ze skryptami serwerowymi i klienckimi YTworzona strona może być wykorzystywana przez wiele typów przeglądarek Chcesz szybko dodać funkcjonalność ASP.NET do istniejących stron HTML Preferujesz programowanie w języku HTML Visual Basic lub C# Preferujesz model obiektów języka HTML Używaj Web Server Controls jeżeli: Używaj HTML Server Controls jeżeli: Pojemność kanału transmisji nie jest problemem Pojemność kanału transmisji jest ograniczona Wybór właściwego typu kontrolek

15 Moduł 5: Tworzenie kodu Microsoft ASP.NET Web Form

16 Przegląd Wykorzystanie mechanizmu Code-Behind Pages Dodawanie procedur obsługujących zdarzenia generowane przez Web Server Controls Wykorzystanie zdarzeń strony (Page Events)

17 Wykorzystanie mechanizmu Code-Behind Pages Jak wprowadzać kod źródłowy programu? Tworzenie kodu Inline Czym jest mechanizm Code-Behind Pages? Jak działa mechanizm Code-Behind Pages?

18 Jak wprowadzać kod źródłowy programu? Trzy metody dodawania kodu źródłowego: file as content (mixed) inline code – umieszczanie kodu w osobnej sekcji w pliku code-behind pages – umieszczanie kodu w osobnym pliku Mechanizm Code-behind jest stosowany domyślnie przez Visual Studio.NET

19 Tworzenie kodu Inline Kod źródłowy programu i treści w tym samym pliku Osobna sekcja dla kodu i osobna dla HTML Sub btn_Click(s As Object, e As EventArgs) Handles btn.Click... End Sub Sub btn_Click(s As Object, e As EventArgs) Handles btn.Click... End Sub private void btn_Click(object sender, System.EventArgs e) {... } private void btn_Click(object sender, System.EventArgs e) {... }

20 Czym jest mechanizm Code-Behind Pages? Odseparowanie kodu programu od treści strony Programiści i projektanci interfejsu użytkownika mogą pracować niezależnie od siebie Form1.aspxForm1.aspx Form1.aspx.vb Form1.aspx.vb lub Form1.aspx.cs kod kod Osobne plikiJeden plik

21 Jak działa mechanizm Code-Behind Pages? Tworzone są osobne pliki z definicją interfejsu użytkownika i osobny dla logiki jego działania Dyrektywa @ Page łączy te pliki w logiczną całość Korzystamy z kompilacji wstępnej bądź JIT Page1.aspx Page1.aspx.cs public class WebForm1 { private void cmd1_Click() { … }

22 Tworzenie procedury obsługi zdarzenia dla kontrolki typu Web Server Controls Co to jest procedura obsługi zdarzenia? Wykorzystanie zdarzeń Procedura obsługi zdarzenia po stronie klienta Procedura obsługi zdarzenia po stronie serwera Multimedia: Zdarzenia typu Client-Side i Server-Side Tworzenie procedur obsługi zdarzenia Interakcja pomiędzy kontrolkami

23 Co to jest procedura obsługi zdarzenia? Działanie wykonywane w odpowiedzi na interakcję użytkownika z kontrolkami na stronie

24 Procedury obsługi zdarzeń typu Client-Side Internet.HTM Pages Używane zwykle jedynie z kontrolkami HTML Interpretowane przez przeglądarkę po stronie klienta Brak dostępu do zasobów serwera Korzystają z

25 Procedury obsługi zdarzeń typu Server-Side Wykorzystywane przez kontrolki serwerowe HTML i serwerowe Dostęp do zasobów serwera Korzystają z lub Internet.ASPX Pages

26 Tworzenie procedur obsługi zdarzenia Visual Studio.NET deklaruje zmienne i tworzy szablony procedur private void cmd1_Click(object s, System.EventArgs e) Private Sub cmd1_Click(ByVal s As System.Object, _ ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd1.Click Private Sub cmd1_Click(ByVal s As System.Object, _ ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd1.Click

27 Tworzenie procedur obsługi zdarzenia Stworzenie Web Form przy pomocy Visual Studio.NET Dodanie kontrolek do Web Form Dodanie procedury obsługi zdarzenia (double-click) Uruchomienie formularza (Build and Browse)

28 Interakcja pomiędzy kontrolkami Odczyt właściwości kontrolki serwerowej Modyfikacja innych kontrolek typu Web server controls lblGreeting.Text = "new text" strGreeting = "Hello " & txtName.Text strGreeting = "Hello " + txtName.Text; lblGreeting.Text = "new text";

29 Korzystanie ze zdarzeń Kolejność zdarzeń Multimedia: Proces PostBack Obsługa zdarzeń Obsługa zdarzenia Page.IsPostback Połączenie ze sobą dwóch kontrolek

30 Kolejność zdarzeń Page_Load Page_Unload Textbox1_Changed Button1_Click Page is disposed Page_Init Control events Change Events Action Events

31 Multimedia: Proces Postback

32 Obsługa zdarzeń

33 Obsługa zdarzenia Page.IsPostback Page_Load jest uruchamiane przez każde żądanie strony Pozwala wykonać logikę pod pewnym warunkiem Tylko pierwsze odwołanie do strony Private Sub Page_Load(ByVal s As System.Object, _ ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load If Not Page.IsPostBack Then 'executes only on initial page load End If 'this code executes on every request End Sub Private Sub Page_Load(ByVal s As System.Object, _ ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load If Not Page.IsPostBack Then 'executes only on initial page load End If 'this code executes on every request End Sub private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { if (!Page.IsPostBack) { // executes only on initial page load } //this code executes on every request } private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { if (!Page.IsPostBack) { // executes only on initial page load } //this code executes on every request }

34 Demonstracja dodawania obsługi zdarzeń

35 Połączenie ze sobą dwóch kontrolek Połączenie ze sobą dwóch kontrolek pozwala na przekazanie wybranej wartości z listy Data binding You selected: You selected: private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { lblSelectedValue.DataBind(); } private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { lblSelectedValue.DataBind(); } Sub Page_Load(s As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load lblSelectedValue.DataBind() End Sub Sub Page_Load(s As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load lblSelectedValue.DataBind() End Sub

36 Demonstracja: Połączenie ze sobą dwóch kontrolek Połączenie kontrolki Label z ListBox

37 Demonstracja: Połączenie ze sobą dwóch kontrolek

38 Na dzisiaj koniec Dziękuję za uwagę. Z tydzień ciąg dalszy walki z ASP.NET


Pobierz ppt "Tworzenie ASP.NET Web Form. Przegląd Tworzenie stron typu Web Forms Wykorzystanie kontrolek serwerowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google