Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION platforma tworzenia aplikacji okienkowych z bogatą warstwą prezentacji (.NET 3.0 ) rozdzielenie warstwy prezentacji (język.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION platforma tworzenia aplikacji okienkowych z bogatą warstwą prezentacji (.NET 3.0 ) rozdzielenie warstwy prezentacji (język."— Zapis prezentacji:

1 WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION platforma tworzenia aplikacji okienkowych z bogatą warstwą prezentacji (.NET 3.0 ) rozdzielenie warstwy prezentacji (język XAML) i warstwy interakcji (język C# ) możliwe przejście do aplikacji pobieranej z serwera internetowego i osadzanej w przeglądarce (XBAP - XAML Browser Application) A. Troelsen, Pro C# 2010 and the.NET 4 Platform, APRESS, 2010 M. MacDonald, Pro WPF in C# 2010: Windows Presentation Foundation in.NET 4.0, APRESS, 2010

2 podstawowe cechy –– rozbudowane możliwości kształtowania wyglądu i stylu okien ( szablony, czcionki ) –– wiązania danych –– obsługa grafiki 2D i 3D (grafika wektorowa) oraz animacji –– obsługa dokumentów –– współpraca z Windows Forms

3 podstawowe klasy –– Visual : generacja obrazu okna –– DispatcherObject : obsługa wątków –– Control : klasa bazowa elementów sterujących –– Application : nadzorowanie cyklu życia aplikacji inne główne klasy –– UIElement –– FrameworkElement –– ContentElement –– FrameworkContentElement

4 przestrzenie nazw using System.Windows; using System.Windows.Controls; using System.Windows.Data; using System.Windows.Documents; using System.Windows.Ink; using System.Windows.Media; using System.Windows.Navigation; using System.Windows.Shapes; FirstWPF

5 język XAML Extensible Application Markup Language –– dialekt XML –– opis warstwy prezentacji program w języku XAML jest tłumaczony na BAML ( Binary Application Markup Language ) język XAML jest używany w innych narzędziach Expression Design ; Expression Blend ; Kaxaml

6 www.kaxaml.com

7 aplikacje WPF mogą nie korzystać z XAML // 1 - przybornik + właściwości // 2 - C# System.Windows.Controls.Button btn = new Button(); btn.Content = "Duś"; // 3 - XAML // lub Duś // XAML udostępnia podzbiór możliwości C# NewButton

8 rozmieszczanie elementów na formie panele ( tylko jeden w danym oknie, ale można zagnieżdżać ) – Canvas // bez narzuconego układu, elementy // pozycjonowane dowolnie względem panelu // Width,Height : Auto // Alignments : Stretch całe okno..... // definicje elementów CanvasPanel

9 – DockPanel // rozmieszczenie przy krawędziach Lewy1 Lewy2 Góra1 Góra2 Dół1 Prawy1 DockPanel

10 – Grid // układ tabelaryczny, domyślny.................. // Margin gdy nie ma wypełnić całego pola GridPanel

11 – StackPanel// układ stosowy Button 1 Button 2 // Width, Height Auto // Alignments Stretch // adaptacja szerokości elementów // między MinWidth a MaxWidth StackPanel

12 – WrapPanel// stos z przewijaniem........ // Width, Height Auto // Alignments Stretch WrapPanel

13 menu, przyciski narzędzi, status..............

14 ..............

15 // private void AlfaME(object sender, MouseEventArgs e) { StatText.Text = "Alfa"; } MenuToolbarStatus

16 elementy sterujące Button, Ellipse, Expander Slider Lists FlowDocument TabControl ButElipExpa Przesuwka Lista F_Dokument Zakładki

17 wiązanie elementów sterujących // // Wiąz

18 style System.Window.Style // klasa stylu // dodać do klasy Application // styl nazwany