Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie komputera w badaniu kompetencji dzieci sześcioletnich w obszarze edukacji matematycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie komputera w badaniu kompetencji dzieci sześcioletnich w obszarze edukacji matematycznej."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie komputera w badaniu kompetencji dzieci sześcioletnich w obszarze edukacji matematycznej.

2 Dyrektor Przedszkola Nauczyciel sześciolatków Zarządzanie oświatą, Zarządzanie oświatą, Technologie informacyjne w edukacji, Technologie informacyjne w edukacji, Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym.

3 ROK 2001 - REORGANIZACJA PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI

4 W BYSTRZYCY

5 Sala zabaw dzieci młodszych

6 Sala zabaw sześciolatków

7 W WIERCANACH

8 Sala zabaw grupy młodszej

9 Sala zabaw sześciolatków

10 W OLCHOWEJ

11 Dzieci z oddziału w Olchowej

12 W IWIERZYCACH

13 Dzieci młodsze w Iwierzycach

14 Starszaki

15 WOBEC PRZEMIAN W ŚWIECIE I OŚWIACIE – PRZEDSZKOLE NIE MOŻE POZOSTAĆ BIERNE : Rozwój naukowo – techniczny, Rozwój naukowo – techniczny, Globalizacja związana z powstaniem społeczeństwa informacyjnego, Globalizacja związana z powstaniem społeczeństwa informacyjnego, Kształcenie ustawiczne. Kształcenie ustawiczne. CZTERY FILARY EDUKACJI Uczyć się aby wiedzieć, Uczyć się aby wiedzieć, Uczyć się aby działać, Uczyć się aby działać, Uczyć się aby żyć wspólnie, Uczyć się aby żyć wspólnie, Uczyć się aby być. Uczyć się aby być.

16 WYPADKOWA TO CZTERY OBSZARY EDUKACYJNE : - poznanie i rozumienie siebie - poznanie i rozumienie siebie i świata; i świata; - nabywanie umiejętności poprzez - nabywanie umiejętności poprzez działanie; działanie; - odnajdywanie swojego miejsca - odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej w grupie rówieśniczej i wspólnocie; i wspólnocie; - budowanie systemu wartości. - budowanie systemu wartości.

17 Na tym tle sytuuję swoją koncepcję uwzględniając standard którym jest : tworzenie warunków tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu umożliwienia mu potencjalnego sukcesu,

18 MISJA PRZEDSZKOLA BRZMI : NADRZ Ę DNYM CELEM JEST OPTYMALIZOWANIE ROZWOJU DZIECI, PRZYGOTOWANIE DO PODJ Ę CIA NAUKI W SZKOLE ORAZ STOPNIOWE WŁ Ą CZANIE W SPOŁECZNIE ZORGANIZOWAN Ą DZIAŁALNO ŚĆ I WSPÓŁ Ż YCIE LUDZI.

19 JAKO INNOWACJE W NAUCZANIU POJĘĆ MATEMATYCZNYCH STOSUJĘ: Program autorski Edukacja matematyczna dzieci sześcioletnich – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Program autorski Edukacja matematyczna dzieci sześcioletnich – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

20 Podstawowe założenia programu: orientacja przestrzenna, orientacja przestrzenna, rytmy, rytmy, wspomaganie operacyjnego rozumowania, wspomaganie operacyjnego rozumowania, klasyfikacja liczb i przedmiotów, klasyfikacja liczb i przedmiotów, rozwiązywanie zadań, rozwiązywanie zadań, zapisywanie czynności matematycznych, zapisywanie czynności matematycznych, umiejętność liczenia, działania na zbiorach. umiejętność liczenia, działania na zbiorach.

21 Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała: WSKAŻ CO ZNAJDUJE SIĘ PO LEWEJ STRONIE PLANSZY?

22 Odtwórz podany rytm:

23 DNI TYGODNIA: Przyporządkuj poszczególnym liczbom kolejne dni tygodnia: 1234567 ŚWPoPiCNS

24 LICZENIE: Połącz w kolejności liczby od 1 do 10: 156 32710 489 Jeśli zrobiłeś prawidłowo kliknij żółte pole!

25 Ułóż choinki tak aby powstał zapis: 4 + 3 = 7

26 Odejmowanie: Skreśl właściwą liczbę elementów: 5-3=2 7-1=6 9-7=2 6-3=3 5-5=0

27 Grupowanie elementów w zbiory: Połącz strzałką odpowiedni zbiór z liczbą! Połącz strzałką odpowiedni zbiór z liczbą!25074

28

29

30


Pobierz ppt "Wykorzystanie komputera w badaniu kompetencji dzieci sześcioletnich w obszarze edukacji matematycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google