Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Muzyka wokalna w JHP BN Szymon Kiełpiński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Muzyka wokalna w JHP BN Szymon Kiełpiński"— Zapis prezentacji:

1 Muzyka wokalna w JHP BN Szymon Kiełpiński
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu XIV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2012 Warszawa, Biblioteka Narodowa, 9 – 11 maja 2012 r.

2 UWAGA Prezentacja nie zawiera ustaleń metodycznych ani wzorców opracowania rzeczowego. Celem prezentacji jest przedstawienie obecnego stanu opracowania rzeczowego zasobów dotyczących muzyki wokalnej w katalogu BN. Propozycje nowych rozwiązań i nowych tematów są tylko propozycjami autora i nie mają charakteru obowiązujących zasad.

3 Muzyka wokalna definicja
Muzykawokalna to muzyka przeznaczona do wykonania przez głosy ludzkie: solo lub w zespole (ansambl, chór); wykonywana bez towarzyszenia instrumentów — a cappella, z akompaniamentem — wokalno-instrumentalna wg SJHP BN temat - - Muzyka wokalna - stosuje się w wypadku druków i rękopisów muzycznych dla kompozycji przeznaczonych do wykonania przez głosy solowe lub zespoły chóralne, także z towarzyszeniem instrumentów. Temat ten otrzymuje wówczas dopowiedzenie określające obsadę wykonawczą, np.: Muzyka wokalna (głos wysoki, chór mieszany i orkiestra), Muzyka wokalna (chór mieszany, flet i taśma).

4 Plan wystąpienia 1. pieśń 2. piosenka 3. muzyka chóralna
4. muzyka rozrywkowa • materiały niemuzyczne • materiały muzyczne 5. studium przypadku (tango na fortepian z tekstem podłożonym) 6. towarzyszenia organowe do pieśni kościelnych i śpiewów liturgicznych 7. aranżacja 8. wyciąg fortepianowy 9. propozycje nowych tematów chorał gregoriański, muzyka relaksacyjna, piosenka aktorska poezja śpiewana, piosenka taneczna, tańce „jazzowe”, disco, trance, cover, potpourri, piosenka religijna, rock chrześcijański

5 pieśń

6 pieśń Nowa Encyklopedia Powszechan rozróżnia 3 rodzaje pieśni:
pieśni ludowe — utwory należące do podstawowego gatunku poezji ludowej, związane z muzyką, wyłącznie śpiewane (nie deklamowane, w Europie do XVI w.) bez akompaniamentu pieśń, lit. — najstarszy i najbardziej powszechny gatunek poezji lirycznej, związany genetycznie z muzyką pieśń, muz. — utwór wokalny, na ogół do tekstu lirycznego, solowy lub chóralny [...]. Pieśń rozwinęła się w średniowieczu w twóczości trubadurów i truwerów (ballada, virelai, rondeau, madrygał, ballata, caccia) początkowo w postaci 1-głosowej, potem także wielogłosowej; W 2 poł. XV w. i w XVI w. pojwiły się nowe typy pieśni: frottola, villanella, oda, sonet, chanson, lied, pieśń polifoniczna i pieśń z towarzyszeniem lutni. W XVIII w. powstała pieśń z akompaniamentem fortepianu, która dała podstawę do rozwoju romantycznej pieśni solowej.

7 Pieśń (lit.) — SJHP BN forma/gat. Pieśń (lit.) NU Pieśń
TS Literatura rodzaje i gatunki TK Poezja TW Epitalamium TW Hejnał TW Hymn TW Pieśń ludowa TW Pieśń religijna TW Pieśń rewolucyjna TW Piosenka wojskowa

8 Pieśń (lit.) — indeks przedmiotowy
Pieśń (lit.) - teoria Pieśń flamandzka (lit.) - 15 w. 1 Pieśń francuska (lit.) Pieśń francuska (lit.) - historia w. 1 Pieśń grecka (lit.) Pieśń grecka (lit.) - tematyka 1 Pieśń litewska (lit.) Pieśń litewska (lit.) - historia w. 1 Pieśń łacińska (lit.) Pieśń łacińska (lit.) - historia - 15 w. 1 Pieśń łacińska (lit.) - tematyka 1 Pieśń polska (lit.) Pieśń polska (lit.) - 16 w Pieśń polska (lit.) - 19 w Pieśń polska (lit.) - historia - 16 w. 1 Pieśń polska (lit.) - historia w. 1 Pieśń rosyjska (lit.) Pieśń rosyjska (lit.) - historia w. 1 Pieśń sumeryjska (lit.)

9 Pieśń (lit.) — indeks przedmiotowy
Pieśń (lit.) - teoria Pieśń flamandzka (lit.) - 15 w. 1 Pieśń francuska (lit.) Pieśń francuska (lit.) - historia w. 1 Przymiotnik językowo-etniczny wchodzi między temat a dopowiedzenie. Temat sam, bądź z okreśłnikiem chronologicznym stosuje się dla tekstów. Temat z określnikiem – historia stosuje się dla omówień

10 Pieśń (muz.) — SJHP BN forma/gat. Pieśń (muz.) NU Pieśń
NU Pieśń solowa TS Muzyka - formy i gatunki TS Muzyka wokalna TK Aria TK Mazurek (głos i fortepian) TK Melodia z funkcjami harmonicznymi TK Melodia z tekstem podłożonym TK Melodia z tekstem podłożonym i chwytami gitarowymi TK Melodia z tekstem podłożonym i funkcjami harmonicznymi TK Piosenka TK Polonez (głos i fortepian) TK Polonez (głos wysoki i fortepian) TK Śpiewniki TK Teksty z chwytami gitarowymi TK Teksty z funkcjami harmonicznymi

11 Pieśń (muz.) — SJHP BN TW Hymn TW Kołysanki TW Pieśń ludowa
TW Pieśń masońska TW Pieśń masowa TW Pieśń patriotyczna TW Pieśń religijna TW Pieśń rewolucyjna TW Pieśń żałobna TW Pieśń (głos i flet) TW Pieśń (głos i fortepian) TW Pieśń (głos i fortepian (2)) TW Pieśń (głos i gitara) TW Pieśń (głos i instrumenty dęte drewniane) TW Pieśń (głos i lutnia) TW Pieśń (głos i organy) TW Pieśń (głos i orkiestra) TW Pieśń (głos i orkiestra kameralna) TW Pieśń (głos i zespół instrumentalny)

12 Pieśń (muz.) — SJHP BN TW Pieśń (głos niski i fortepian) TW Pieśń (głos średni i fortepian) TW Pieśń (głos średni i instrumenty perkusyjne) TW Pieśń (głos średni i orkiestra) TW Pieśń (głos średni i orkiestra kameralna) TW Pieśń (głos średni i trio fortepianowe) TW Pieśń (głos średni i zespół instrumentalny) TW Pieśń (głos wysoki i akordeon) TW Pieśń (głos wysoki i fortepian) TW Pieśń (głos wysoki i harfa) TW Pieśń (głos wysoki i instrumenty smyczkowe) TW Pieśń (głos wysoki i kwartet smyczkowy) TW Pieśń (głos wysoki i organy) TW Pieśń (głos wysoki i orkiestra) TW Pieśń (głos wysoki i skrzypce) TW Pieśń (głos wysoki i wibrafon) TW Pieśń (głos wysoki i zespół instrumentalny) Tylko po temacie Pieśń daje się dopowiedzenie określające obsadę wykonawczą. Pozostałe rodzaje pieśni takiego dopowiedzenia nie mają.

13 błędy w konstrukcji haseł
1. Brak dopowiedzenia: Pieśń cygańska Pieśń cygańska - aranżacja Pieśń lapońska Pieśń rosyjska - 20 w W przypadku pieśni rosyjskiej prowadzi to do aż trzech tematów: Pieśń rosyjska - 20 w Pieśń rosyjska (lit.) Pieśń rosyjska (lit.) - historia w. 1 Pieśń rosyjska (muz.) - 19 w

14 błędy w konstrukcji haseł
2. Przymiotnik językowo-etniczny po temacie Pieśń religijna: Nota stosowania stanowi: przy temacie - - Pieśń religijna nie stosuje się przymiotnika językowo-etnicznego, stosuje się określniki wyrażąjące religie i wyznania Mimo wszystko istnieja takie hasła: Pieśń religijna łacińska Pieśń religijna łacińska - historia - 15 w Pieśń religijna łacińska - przekłady polskie - 16 w. 1 Pieśń religijna niemiecka - protestantyzm - historia - 18 w. 2 Pieśń religijna norweska - historia w Pieśń religijna polska - 19 w

15 błędy w konstrukcji haseł
3. Dopowiedzenie z obsadą wykonawczą po temacie Pieśń religijna: Gounod, Charles ( ). Laudate Dominum : [na 2 soprany, tenor i bas z towarzyszeniem organu lub fortepianu] / K. Gounod. Warszawa : Gebethner & Wolff : Wydaw. Kasy Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księgarskich, [ca 1905]. [Partytura]. Pieśń religijna (sopran(2), tenor, bas, organy lub fortepian) - 19 w. Muzyka francuska - 19 w. Partytura Zamiast tematu Pieśń religijna powinny znaleźć się tu tematy: Muzyka wokalna religijna z dopowiedzeniem określającym obsadę wykonawczą oraz temat Laudate Dominum in sanctis eius (muz.) ponieważ jest to psalm.

16 błędy w konstrukcji haseł
4. Określnik geograficzny bezpośrednio po temacie Pieśń (muz.). W indeksie przedmiotowym wystepuje tylko 8 haseł o takiej konstrukcji: Pieśń (muz.) - Bułgaria Pieśń (muz.) - Francja Pieśń (muz.) - Niemcy Pieśń (muz.) - Polska Pieśń (muz.) - Rosja Pieśń (muz.) - Stany Zjednoczone w. Pieśń (muz.) - Turcja Pieśń (muz.) - Ukraina Pierwsza grupa to odsyłacze dla haseł Pieśń patriotyczna z przymiotnikiem językowo-etnicznym. Tylko pieśni patriotyczne mają taki odsyłacz, więc jest to chyba niepotrzebne. Pozostałe 3 hasła użyte w opisach bibliograficznych:

17 przykład A singer's guide to the American art song : / Victoria Etnier Villamil ; forew. by Thomas Hampson. Metuchen, N.J. ; London : The Scarecrow Press, 1993. Pieśń (muz.) - Stany Zjednoczone w. Muzycy amerykańscy w. Bibliografia Biografie Jeżeli w tej publikacji nie ma nut, to brakuje tu określnika – historia. Nie wiem, czy chodzi tu o pieśń solową czy także o pieśń chóralną? Być może należy tu doprecyzować obsadę wykonawcza pieśni.

18 błędy w konstrukcji haseł
5. W grupie 36 haseł przymiotnik językowo-etniczny wchodzi pomiędzy temat Pieśń a dopowiedzenie (muz.): Pieśń angielska (muz.) Pieśń angielska (muz.) - historia w. Pieśń flamandzka (muz.) - 15 w. Pieśń francuska (muz.) w. Pieśń francuska (muz.) - historia w. Pieśń francuska (muz.) - historia - 18 w. Pieśń niemiecka (muz.) Pieśń niemiecka (muz.) w. Pieśń niemiecka (muz.) - 13 w. Pieśń niemiecka (muz.) - 20 w. Pieśń niemiecka (muz.) - historia w. Pieśń niemiecka (muz.) - historia w. Pieśń niemiecka (muz.) - historia - 17 w. Pieśń niemiecka (muz.) - historia w.

19 błędy w konstrukcji haseł
Prowadzi to do rozproszenia materiału, ponieważ powstają synonimiczne konstrukcje haseł budowane od różnych tematów, np.: Pieśń (muz.) - historia - Francja w. Pieśń francuska (muz.) - historia - 18 w. Pieśń (muz.) - historia - Niemcy - 19 w. Pieśń niemiecka (muz.) - historia w. Pieśń (muz.) - historia - Turcja - 17 w. Pieśń turecka (muz.) - historia - 16 w. Pieśń (muz.) - historia - Ukraina w. Pieśń ukraińska (muz.) - historia - 19 w.

20 przykłady The songs of Johannes Brahms / Eric Sams.
New Haven ; London : Yale University Press, cop Brahms, Johannes ( ) Pieśń (muz.) - historia - Niemcy - 19 w. Studia nad pieśnią romantyczną : od wyznania do wołania / Mieczysław Tomaszewski. Kraków : AM, 1997 Pieśń niemiecka (muz.) - historia w. Poezja niemiecka - historia w. Romantyzm - muzyka - Niemcy Wygląda na to że opisom brak hasła typu: Muzyka niemiecka - historia - 19 w. Konstrukcja Pieśń niemiecka (muz.) wydaje się nie być słuszna... Przymiotnik językowo-etniczny w tej pozycji dotyczy narodowości kompozytora i nie ma wpływu na kształt formy muzycznej. Informacje o narodowości kompozytora podaje się w haśle Muzyka + przymiotnik.

21 błędy w konstrukcji haseł
6. Istnieje grupa kilkudziesięciu haseł zaczynających się od: Pieśń i piosenka (taka konstrukcja została wycofana kilkanaście lat temu). Niektóre z nich mają dodatkowo dopowiedzenie (muz.). Oto same tematy: Pieśń i piosenka polska Pieśń i piosenka polska (muz.) Pieśń i piosenka radziecka (muz.) Pieśń i piosenka rosyjska Pieśń i piosenka słowiańska Pieśń i piosenka staroruska Pieśń i piosenka szwedzka Pieśń i piosenka ukraińska (muz.) Pieśń i piosenka wojskowa Pieśń i piosenka żydowska Pieśń i piosenka żydowska (muz.) – hasła do poprawy, opisy do zmeliorowania

22 określnik - aranżacja Dosyć często w hasłach dotyczących pieśni pojawia się określnik – aranżacja. Pieśń ludowa hiszpańska - aranżacja Pieśń (muz.) - aranżacja Pieśń religijna - aranżacja Pieśń (głos i fortepian) - aranżacja Pieśń (głos i orkiestra) - aranżacja Pieśń patriotyczna polska - aranżacja Wbrew pozorom jest to zagadnienie dość złożone. Zjmuję się nim w dalszej części wystąpienia.

23 błędy w opracowaniu

24 Katalogi tematyczne Po przeniesieniu określnika - katalog tematyczny do pola 655 nie dodano określnika - historia po temacie Pieśń (muz.) Pieśni solowe S. Moniuszki : katalog tematyczny / oprac. Erwin Nowaczyk. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dr Moniuszko, Stanisław ( ) Muzyka polska - 19 w. Pieśń (muz.) - 19 w. Katalogi tematyczne Katalog tematyczny nie jest zbiorem pieśni, śpiewnikiem.

25 brak obsady wykonawczej
O matko moja... / muz. St. Moniuszki. Warszawa : F. Grąbczewski i I. Rzepecki, [ca 1930]. [Partytura]. Na głos i fort. Moniuszko, Stanisław. ( ) Pieśń patriotyczna polska - historia - 19 w. Partytura

26 brak chronologii Adam Mickiewicz w pieśni polskiej i obcej / tekst muz. przejrz. Zofia Lissa, Olga Łada. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1963. Mickiewicz, Adam ( ) - w muzyce Pieśń (głos i fortepian) Partytura

27 zbyt ogólnie O mój rozmarynie : śpiewnik / wybór [tekstów] i oprac. [muz.] Marek Sart ; il. Szymon Kobyliński. Warszawa : "Fuga", 1989 Pieśń (muz.) - brak chronologii - brak tematu z przymiotnikiem językowo-etnicznym - brak typu pieśni / pisenki (patriotyczna, wojskowa) - brak formy zapisu muzycnego

28 piosenka

29 forma/gat. Piosenka TS Muzyka - formy i gatunki TS Muzyka rozrywkowa TS Muzyka wokalna TW Piosenka biesiadna TW Piosenka dziecięca TW Piosenka harcerska TW Piosenka myśliwska TW Piosenka studencka TW Piosenka wojskowa TW Piosenka żeglarska TW Romans (muz.) Tematy kojarzone pominąłem

30 Błędy w hasłach W samych hasłach przedmiotowych nie znalazłem nieprawidłowości, oprócz jednej konstrukcji: Piosenka dziecięca - Litwa Lietuviu liaudies dainynas. 1, Vaiku dainos / parenge P. Jokimaitiene ; melodijas parenge Z. Puteikiene ; red. kom. A. Ambrazas [et al.] ; Lietuvos TSR mokslu akad. Lietuviu kalbos ir literaturos institutas. Vilnius : Vaga, 1980. Pieśń ludowa litewska Prawidłowo powinno być: Piosenka dziecięca litewska.

31 zbyt ogólnie Śpiewnik dla dzieci / Zygmunt Noskowski ; słowa Marii Konopnickiej. Warszawa : Wydawnictwo Muzyczne S. Arcta, 1950. Piosenka Muzyka polska - 20 w. Śpiewnik dla dzieci : na głos z fortepianem / muzyka Zygmunt Noskowski ; słowa Maria Konopnicka. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, 2010. Muzyka polska - 19 w. Pieśń (głos i fortepian) - 19 w. Piosenka dziecięca Śpiewniki

32 zła chronologia Duże różowe słońce : piosenki dla dzieci z repertuaru Natalii Kukulskiej, Radiowych Nutek, Zespołu Gawęda i innych... / teksty Alicja Woy- -Wojciechowska ; il. Agnieszka Muszyńska-Mazur. Warszawa : Wydawnictwo Domena, cop Piosenka dziecięca - 21 w. Melodia z tekstem podłożonym i funkcjami harmonicznymi Ponadto brak tematu Muzyka z przymiotnikiem językowo-etnicznym

33 aranżacja Walczyk kurpiowski : melodia lud. : na 4-gł. chór mieszany a cappella / oprac. Kazimierz Sikorski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1952. [Partytura]. Muzyka polska - 20 w. Muzyka ludowa - aranżacja Muzyka chóralna Ale o aranżacjach będzie później

34 muzyka chóralna

35 słownictwo temat - - Pieśń chóralna - stosuje się dla pieśni przeznaczonych do wykonania przez zespół chóralny a cappella, ewentualnie z towarzyszeniem instrumentalnym, z dopowiedzeniem określającym obsadę wykonawczą, np.: Pieśń chóralna (chór żeński a capp.), Pieśń chóralna (chór męski i organy). temat - - Muzyka chóralna - stosuje się dla kompozycji chóralnych a cappella lub z towarzyszeniem instrumentalnym, nie należących do gatunku pieśni chóralnej, w szczególności dla chórów z oper, oratoriów, kantat itp. oraz dla prac teoretycznych z tej dziedziny. temat - - Muzyka wokalna wielogłosowa - stosuje się dla form wokalnych i wokalno-instrumentalnych powstałych do 17 w. temat - - Muzyka wokalna religijna - stosuje się w przypadku druków i rękopisów muzycznych dla kompozycji przeznaczonych do wykonania przez głosy solowe lub zespoły chóralne, także z towarzyszeniem instrumentów, z dopowiedzeniem wyrażającym obsadę wykonawczą.

36 hasła zbyt ogólne Pieśni historyczne XIII-XVIII w. = : Wybór, noty historyczne i opracowania na 3 i 4 gł. chór miesz. a capp. / Tadeusz Maklakiewicz. Warszawa: Zakład Wydawniczy CPARA, 1961. Muzyka polska Muzyka chóralna - brak chronologii - brak obsady - zamiast Muzyka chóralna powinna być Pieśń chóralna - brak muzyki z przymiotikiem językowo-etnicznym - ewentualnie tematyka pieśni, gdy możliwa do ustalenia Muzyka polska w. Pieśń chóralna (chór mieszany a capp.) Parytura

37 brak określnika - historia
Muzyka chóralna : II sympozjum kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina / [red. Alicja Gronau-Osińska] ; Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Warszawa : Wydaw. AM im. F. Chopina, 2001. Muzyka chóralna Muzyka polska - 20 w. Materiały konferencyjne Wydaje się, że zarówno po Muzyce polskiej jak i po Muzyce chóralnej powinna być historia...

38 opis „wzorowy” Arcydzieła polskiego średniowiecza : na chór żeński, męski, mieszany / zebrał i oprac. Włodzimierz Sołtysik. Adres wydawniczy Warszawa : "Triangiel", 2000. [Partytura]. Pieśń chóralna (chór męski a capp.) w. Pieśń chóralna (chór żeński a capp.) w. Pieśń chóralna (chór mieszany a capp.) w. Muzyka polska w. Partytura

39 Pieśń czy muzyka wokalna wielogłosowa?
Dzieła wszystkie = Opera omnia / Wacław z Szamotuł. Szamotuły : Fundacja Kultury Zamek Górków, 2008. [Partytura]. Muzyka polska - 16 w. Pieśń chóralna (chór mieszany a capp.) - 16 w. W nocie stosowania dla tematu Pieśń chóralna nie ma ograniczenia czasowego, ale jak to się ma do ograniczenia nałożonego w haśle Muzyka wokalna wielogłosowa? temat - - Muzyka wokalna wielogłosowa - stosuje się dla form wokalnych i wokalno-instrumentalnych powstałych do 17 w. Wobec tego, czy zamiast Pieśń chóralna (chór mieszany a capp.) - 16 w. nie powinno być Muzyka wokalna wielogłosowa - 16 w.?

40 Muzyka rozrywkowa

41 artykuł słownikowy Muzyka rozrywkowa TW Electropop TW House
NU Muzyka pop TW Jazz NU Pop (muzyka) TW Muzyka country TS Muzyka TW Muzyka folkowa TK Clubbing (socjol.) TW Muzyka hip-hop TK Kluby muzyczne i dyskoteki TW Muzyka klezmerska TK Lista przebojów TW Muzyka soulowa TK Musical TW Piosenka TK Muzyka taneczna TW Rap TK Piosenkarze TW Reggae TK Rewia TW Remiks TK Wodewil TW Rhythm and blues TK Zespoły muzyczne TW Rock TW Emo (muz.) TW Blues TW Hard rock TW Chillout TW Heavy metal TW Dance TW Punk rock TW Disco polo TW Techno

42 rzut oka na indeks przedmiotowy
Chillout Dance Disco polo Electropop House Muzyka klezmerska Remiks Rhythm and blues Emo (muz.)

43 rzut oka na indeks przedmiotowy
Muzyka folkowa Muzyka folkowa - konkursy i festiwale - Polska - od 1989 r Muzyka folkowa - konkursy i festiwale - Polska - od 2001 r Muzyka hip-hop Muzyka hip-hop - Polska Muzyka soulowa Muzyka soulowa - historia r Hard rock Hard rock - 21 w Punk rock Punk rock - Polska Punk rock - historia - Polska Techno Techno - socjologia - Polska - od 1989 r

44 rzut oka na indeks przedmiotowy
Muzyka country Muzyka country - aranżacja Muzyka country - historia Muzyka country - konkursy i festiwale - Polska 1 Muzyka country - Stany Zjednoczone - 20 w Rap Rap - 21 w Rap - historia Rap - Stany Zjednoczone Rap - Stany Zjednoczone - od 1989 r Reggae Reggae - biografie - Jamajka r Reggae - historia Reggae - historia - Polska Reggae - Jamajka r

45 rzut oka na indeks przedmiotowy
Blues Blues - 20 w Blues - 21 w Blues - biografie Blues - historia Blues - historia - Polska Blues - historia - Stany Zjednoczone 2 Blues (fortepian) Blues (fortepian) - 20 w Blues (gitara) Blues (gitara) - 20 w Blues (głos i fortepian) Blues (puzon) Blues (puzon) - 20 w

46 rzut oka na indeks przedmiotowy
Heavy metal Heavy metal - 20 w Heavy metal - 21 w Heavy metal - Niemcy Heavy metal - Rosja Heavy metal - Stany Zjednoczone - od 1989 r Heavy metal - Wielka Brytania Heavy metal - ZSRR Rock Rock - 20 w Rock w Rock - 21 w Rock - Kanada - od 1989 r Rock - Polska / Rock - Polska r Rock - Polska - 20 w Rock - Polska w Rock - Polska - 21 w

47 rzut oka na indeks przedmiotowy
Rock - historia Rock - historia r Rock - historia - od 1989 r Rock - historia - Niemcy (Republika Demokratyczna) 1 Rock - historia - Polska Rock - historia - Polska r Rock - historia - Polska - od 1944 r Rock - historia - Polska - od 1980 r Rock - historia - Rosja Rock - historia - Stany Zjednoczone Rock - historia - Wielka Brytania Rock - historia - ZSRR

48 rzut oka na indeks przedmiotowy
Rock - antropologia społeczna Rock - aranżacja Rock - imprezy - Polska Rock - konkursy i festiwale - Polska Rock - konkursy i festiwale - Polska r Rock - konkursy i festiwale - Polska - od 1989 r Rock - konkursy i festiwale - Stany Zjednoczone r. 1 Rock - krytyka Rock - krytyka - katolicyzm Rock - socjologia Rock - socjologia - Polska r Rock - socjologia - Polska r

49 materiały niemuzyczne
przykłady rozbieżności w opracowaniu

50 czasopisma Hip-Hop Archiwum / [red. nacz. Cezary Ciszewski].
Warszawa : "ViMedia", 2004. Muzyka rozrywkowa Gothica : magazyn dla niezależnych / [Sławomir Nietupski red. nacz.]. Banino : "Talisac" Wydawnictwo Prasowe i Muzyczne, Rock Hard Rocker : inny magazyn muzyczny / [red. nacz. Bart Gabriel]. [Grójec] : Alphard Sound Technology ETP, Heavy metal Czasopisma muzyczne Metal Hammer : the international hard rock & heavy metal magazine. Katowice : Metal Mind Productions, Wersja polska. Czasopisma muzyczne polskie

51 tematy zbyt szerokie Rock : encyklopedia / Wiesław Weiss ; współpr. Roman Rogowiecki. Warszawa : "Iskry", 1992 Muzyka rozrywkowa - od 1945 r. Encyklopedie Cały ten "jazz" / Jerzy Juliusz Herlinger [et al.]. Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990 Muzyka rozrywkowa - historia - 20 w. Rap, hip-hop, disco, moda dyskotekowa / Honorata Włoch-Kowalczyk. Tarnów : "Karat", 1993 Taniec Wydawnictwa popularne

52 określnik - historia: encyklopedie ogólne
The complete encyclopedia of popular music and jazz Vol. 1, Music year by year / Roger D. Kinkle. New Rochelle, N. Y. : Arlington House, [1974]. Muzyka rozrywkowa - historia Encyklopedie Encyklopedia muzyki rozrywkowej / Wacław Panek. Warszawa : "Świat Książki", 2000. Muzyka rozrywkowa

53 określnik - historia: encyklopedie szczegółowe
Encyklopedia muzyki country / Leszek C. Strzeszewski. Warszawa : "Trax", 1994. Muzyka country - historia Encyklopedie Encyklopedia polskiego rocka / Leszek Gnoiński, Jan Skaradziński. Poznań : "In Rock", 2001. Rock - historia - Polska Blues / [przekł. z ang. Leszek Kaczmarek, Krzysztof Sawala, Jarosław Weckwerth] ; uzup. i red. merytoryczna Marek Jakubowski. Poznań : "Atena", cop. 1995 Blues Encyklopedia polskiego hip-hopu / Basia Adamczyk & Piotr Tarasewicz. Poznań : In Rock, 2004. Muzyka hip-hop - Polska

54 określnik - historia: dyskografia
Blues on CD : the essential guide / Charles Shaar Murray. London, Blues - historia Dyskografia Polskie płyty : wybór z lat / wybór i oprac. Zbigniew Kowalczyk. Wrocław : "Apis" Agencja Edukacyjno-Autorska, 1997 Muzyka rozrywkowa polska - od 1989 r.

55 określnik - historia: materiały biograficzne
Rammstein - czarna skrzynka, nie otwieraj! / Adam Kisch ; zdjęcia Grzegorz Kszczotek. Poznań : In Rock, 2004. Rammstein Heavy metal - Niemcy Zespoły muzyczne - Niemcy - od 1990 r. Mam na imię Eminem / [Martin Huxley ; tł. Leszek Haliński]. Poznań : "In Rock", 2001. Eminem (1975- ) Rap - Stany Zjednoczone Biografie Catch a fire : życie Boba Marleya / Timothy White ; wstęp i opieka merytoryczna Sławomir Gołaszewski. [Warszawa] : Axis Mundi, 2007. Marley, Bob ( ) Reggae - biografie - Jamajka r.

56 określnik - historia: materiały biograficzne
James Brown : the godfather of soul / James Brown with Bruce Tucker. New York : Macmillan Publishing Company, 1986. Brown, James ( ) Muzyka soulowa - historia r. Piosenkarze amerykańscy r. Pamiętniki amerykańskie r. No woman, no cry : moje życie z Bobem Marleyem / Rita Marley, Hettie Jones ; tł. Michał Lubay Lubiszewski. Warszawa : Axis Mundi, 2010. Marley, Rita (1946- ) Marley, Bob ( ) Muzycy jamajscy r. Reggae - Jamajka r. Pamiętniki jamajskie r.

57 określnik - historia: materiały niebiograficzne
Rap : między Malcolmem X a subkulturą gangową / Zbigniew Marcin Kowalewski. Warszawa : ["PWR"], 1994 Rap - historia Red River blues : the blues tradition in the Southeast / Bruce Bastin. Urbana, 1986. Blues - historia - Stany Zjednoczone Reggae - Rastafari / Sławomir Gołaszewski. Bydgoszcz : "Pomorze", 1990 Reggae Rastafari Drogi do Nashville / Korneliusz Pacuda ; [red. odpowiedz. Irek B. Madziński]. Wałbrzych : "Afra", 2003. Muzyka country - Stany Zjednoczone - 20 w.

58 dodawanie tematu szerszego
Muniek / z Zygmuntem Staszczykiem rozmawia Grzegorz Brzozowicz. Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2011. Staszczyk, Muniek (1963- ) T.Love Piosenkarze polscy - od 1980 r. Rock - historia - Polska - od 1980 r. Zespoły muzyczne - Polska - od 1980 r. Muzyka rozrywkowa polska - historia - od 1980 r. Wywiady Archiwum polskiego rocka : katalog płyt z kręgu muzyki popularnej / Daniel Wolak. Gdańsk : Wdaxrock dla wydawnictwa "Wodnik", 2005. Rock - Polska w. Muzyka rozrywkowa polska w. Dyskografia

59 zbędna chronologia Archiwum polskiego rocka : katalog płyt z kręgu muzyki popularnej / Daniel Wolak. Gdańsk : Wdaxrock dla wydawnictwa "Wodnik", 2005. Rock - Polska w. Muzyka rozrywkowa polska w. Dyskografia Czy muzyka rockowa istniała przed XX w.? Linkin Park : wszystko jest hybrydą / [Brad Whitaker ; przekł. Andrzej Frykowski]. Poznań : "In Rock" : Włodzimierz Wieczorek, 2003. Linkin Park ? Rap - Stany Zjednoczone - od 1989 r. ? Heavy metal - Stany Zjednoczone - od 1989 r. Zespoły muzyczne - Stany Zjednoczone - od 1989 r. Rap powstał w latach 70. XX w. Heavy metal powstał na przełomie lat 60. i 70. XX w. ale zespół powstał w 1996 r.

60 wybrane błędy w opracowaniu
materiały muzyczne wybrane błędy w opracowaniu

61 niewłaściwy temat Fakty i fikcje [Dokument dźwiękowy] / Zielone Żabki, Ga-Ga. [Wrocław] : Lou & Rocked Boys, p2009. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Punk Dokumenty dźwiękowe Ferajna [Dokument dźwiękowy] / Farben Lehre. Wrocław : Lou & Rocked Boys, p2009. Rock Reggae W obu przypadkach hasłem powinien być „Punk rock”. Temat „Punk” oznacza cały ruch punkowy.

62 niewłaściwy temat Hits of the 70 [Dokument dźwiękowy].
[S.l.] : Snake's Music, [1999]. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Disco polo Dokumenty dźwiękowe Parton, Dolly (1946- ). Wyk. Feliciano, José (1945- ). Wyk. Boney M (zespół disco-popowy). Boney M. – grupa muzyczna grająca eurodance oraz disco, która odniosła ogromny sukces w latach 70. XX wieku. W SJHP BN brak tematu „Disco”, jednak wydaje się, że taki temat powinien zostać wprowadzony. Materiału jest sporo (168 wystąpień z pominięciem disco polo).

63 tematowanie zbyt szerokie
Czerwona czapeczka : walczyk z repertuaru J. Połomskiego / Adam Markieiwcz ; sł. Tadeusz Kubiak. Złoty pierścionek, walczyk z repertuaru R. Rolskiej /Jerzy Wasowski, sł. Roman Sadowski. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1961. Muzyka polska - 20 w. Muzyka rozrywkowa Dlaczego nie Piosenka polska - 20 w.? Flamenco chill. Vol. 2 [Dokument dźwiękowy]. [Wrocław] : Iberia Records, p2009. Muzyka rozrywkowa - 21 w. Dokumenty dźwiękowe Może lepiej dać: Flamenco i Chillout? Jesień 2007 w rytmie dance [Dokument dźwiękowy]. Poznań : My Music, cop Dlaczego nie Dance?

64 tematowanie zbyt szerokie
Techno jazda [Dokument dźwiękowy] / Max Farenthide. Poznań : My Music, p2007. Elektroniczna muzyka taneczna Muzyka rozrywkowa - 21 w. Dokumenty dźwiękowe Remiks Dlaczego nie Techno? A może tematy Dance, House, Techno powiązać słownikowo z tematem Elektroniczna muzyka taneczna? Obecnie takiej relacji brak: forma/gat. Elektroniczna muzyka taneczna NU Muzyka elektroniczna taneczna NU Muzyka taneczna elektroniczna TS Muzyka elektroniczna TS Muzyka taneczna

65 tematowanie „wybiórcze”
The best Ennio Morricone, Jean Michael Jarre, Vangelis [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p2008. Electropop Muzyka rozrywkowa w. Dokumenty dźwiękowe Ennio Morricone – włoski kompozytor muzyki filmowej Vangelis – grecki twórca muzyki elektronicznej i muzyki filmowej Góralska zabawa. 3 [Dokument dźwiękowy] / Kapela Górole. Kraków : Tercet, 2002. Muzyka rozrywkowa - 21 w. Piosenka biesiadna polska Biesiadna – owszem, ale gdzie góralska, choćby jako Muzyka folkowa?

66 nierówna szczegółowość haseł
Bollywood style [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Galapagos Music, p2009. Nagrania z lat Muzyka filmowa Muzyka rozrywkowa indyjska Piosenka - 21 w. Dokumenty dźwiękowe 7 [Dokument dźwiękowy] / O.S.T.R. [Warszawa] : Asfalt Records : Tabasko Nagrania, p2006. Muzyka hip-hop - Polska Rap - 21 w.

67 hasła nadmiarowe Future sound of Egypt. Vol. 1 [Dokument dźwiękowy] / Aly & Fila. Amsterdam : Armada Music, p2011. Dokumenty dźwiękowe Elektroniczna muzyka taneczna Muzyka rozrywkowa - 21 w. Remiks Elektroniczna muzyka taneczna nie wystarczy? Elektroniczna muzyka taneczna nie jest powiązana z Muzyką rozrywkową. Z Muzyka rozrywkową jest powiązana tylko jej TS – Muzyka Taneczna (relacja kojarzeniowa). Temat Muzyka rozrywkowa mógłby być zastosowany, gdyby miał przymiotnik językowo-etniczny wskazujący na pochodzenie autora muzyki. O ile wiem, nie ma takiej zasady dla muzyki rozrywkowej... Może należy ją wprowadzić?

68 błędna chronologia ojDADAna [Dokument dźwiękowy] / Grzegorz z Ciechowa. Warszawa : EMI Music Poland, cop. 2011, p1996. 1 płyta (CD) : digital, stereo. + 1 dysk optyczny (DVD) (25 min 5 s). Nagrań dokonano w maju 1996 r., film zarejestrowano we wrześniu 1996 r. Dokumenty dźwiękowe Muzyka folkowa Piosenka polska - 21 w. Rejestracje filmowe Marek Niedźwiecki i Agnieszka Szydłowska prezentują "Chillout Cafe". 2 [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Sonic Records, [2009]. Kompilacja nagrań płytowych z lat Electropop Chillout Jazz Muzyka elektroniczna - 21 w. Muzyka hip-hop Muzyka taneczna - 21 w. Piosenka - 21 w.

69 zbędna chronologia Armia, 25-lecie zespołu [Dokument dźwiękowy].
Warszawa : Złoty Melon Firma, cop * Rock - Polska w. Piosenka - aranżacja Dokumenty dźwiękowe Małgorzata Ostrowska [Dokument dźwiękowy] : moja kolekcja. Warszawa : Warner Music Poland : MJM Music PL, cop Rock w. * Rock -Polska w. Największe hity polskiego rocka. Cz. 2 [Dokument dźwiękowy] / Boys. [S.l.] : MediaWay, p2009. Szklana pogoda ; Oprócz błękitnego nieba ; Zaopiekuj się mną [...] * Piosenka polska - 20 w. * Rock w. Boys (zespół disco polo).

70 Jaka etniczność? Carissima : walc do śpiewu / muzyka A. Lewandowskiego ; słowa St. Ratolda. Warszawa : I. Rzepecki, [ca 1920] [Partytura]. Na tenor i fort. Muzyka rosyjska - 19 w. Piosenka polska - 20 w. Walc (głos i fortepian) - 20 w. Partytura

71 studium przypadku Tango na fortepian z tekstem podłożonym
(piosenka taneczna) Muzyka instrumentalna czy wokalna?

72 Świat ten cały : tango / Muzyka J. Wójcika ; Słowa E. Kaczkowskiego.
Lwów : "Pro Arte", cop źródło: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania

73 Marzenie : [tango] / Muzyka H. Warsa; Słowa Andrzeja Własta.
Warszawa : Gebethner i Wolff, cop źródło: Małopolska Biblioteka Cyfrowa

74

75 Prząśniczka / Stanisław Moniuszko ; Słowa J. Czeczotta .
Warszawa : Gebethner i Wolff, cenz źródło: Podlaska Biblioteka Cyfrowa

76 W katalogu Biblioteki Narodowej jest 67 opisów druków muzycznych
zawierających połączenie słów: „tango” „na fort. z tekstem podłoż.” (sformułowanie ze strefu uwag) Na ile sposobów można utworzyć charakterystykę przedmiotową takich nut?

77 W katalogu Biblioteki Narodowej jest 67 opisów druków muzycznych
zawierających połączenie słów: „tango” „na fort. z tekstem podłoż.” (sformułowanie ze strefu uwag) Na ile sposobów można utworzyć charakterystykę przedmiotową takich nut? Na 16 różnych sposóbów!!!

78 Wliczając brak charakterystyki, modeli będzie 17!!!
W katalogu Biblioteki Narodowej jest 67 opisów druków muzycznych zawierających połączenie słów: „tango” „na fort. z tekstem podłoż.” (sformułowanie ze strefy uwag) Na ile sposobów można utworzyć charakterystykę przedmiotową takich nut? Na 16 różnych sposóbów!!! Wliczając brak charakterystyki, modeli będzie 17!!!

79 Wspomnianych 16 (17) modeli można połączyć w 8 (9) grup.
Tango na fortepian z tekstem podłożonym zostało uznane za: Muzykę rozrywkową Piosenkę Tango Muzykę taneczną Piosenkę i jednocześnie Tango Piosenkę i jednocześnie Tango + wskazanie postaci zapisu Piosenkę i jednocześnie Muzykę taneczną Tango i jednocześnie Muzykę taneczną brak charakterystyki przedmiotowej

80 1. Muzyka rozrywkowa (2 = 3%)
Dzikie łabędzie : tango z repertuaru Teresy Sosińskiej / Henryk Jabłoński ; słowa: Jacek Kasprowy. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1961. [Na fort. z tekstem podłoż.]. Muzyka polska - 20 w. Muzyka rozrywkowa - 20 w.

81 2. Piosenka (6 = 9%) Andziu : tango / muzyka: Stanisława Witczyka ; sł.: Ludwika Janickiego. Warszawa : Stewit, [ca 1935]. Na fort. z tekstem podłoż. Piosenka polska - 20 w. (10 = 15%) A w studni woda cicho lśni : Tango z repertuaru Stanisławy Klejdysz / M. Radzik; słowa A. Rymkiewicz. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1960. [Na fort. z tekstem podłoż.]. Muzyka polska - 20 w. (1 = 1,5%) Za oknem śnieg : Tango z repertuatu M. Namysłowskiej. / M. Namysłowska; słowa W. Stępień. Muzyka polska Piosenka polska

82 3. Tango (23 = 34%) Gdy bałałajka gra... : tango / muz. H. Rosnera ; sł. Igo Kranowskiego. Warszawa : I. Rzepecki, [1933]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 20 w. Tango (fortepian) - 20 w. (2 = 3%) Blondyneczka : tango / muzyka S. Szebego ; sł. E. Szlechtera. Warszawa : I. Rzepecki, [ca 1930]. Tango (głos i fortepian) - 20 w.

83 4. Muzyka taneczna (2 = 3%) Nie trzeba słów : tango / muz. J. Kagana ; sł. W. Krystjana. Warszawa : I. Rzepecki, [1931]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 20 w. Muzyka taneczna - 20 w. (8 = 12%) Jesienne róże : tango / muz. A. Golda ; arr. J. Wesby ; sł. A. Własta. [Warszawa] : A.Włast : F. Grąbczewski, cop Na głos i fort. z tekstem podłoż. Muzyka taneczna (fortepian) - 20 w.

84 5. Piosenka + Tango (1 = 1,5%) W modnym barze "Continental" = (Cafe Continental) : tango-foxtrot / muzyka Will Grosz ; słowa polskie Jack ; słowa ang. Jimmy Kennedy. Warszawa : "Fermata", cop Na fort. z tekstem podłoż. Piosenka austriacka - 20 w. Tango (fortepian) - 20 w. (3 = 4,5%) Chcę właśnie ciebie ... : tango / muz. S. Kataszka ; sł. St. Felixa. Warszawa : I. Rzepecki, [ca 1930]. Muzyka polska - 20 w. Piosenka polska - 20 w. Zatańczmy tango / muzyka H. Warsa ; sł. A. Własta. Warszawa : I. Rzepecki, [1930]. Tango (głos i fortepian) - 20 w.

85 6. Piosenka + Tango + postać zapisu
(1 = 1,5%) We dwoje : tango / muz. A. Golda ; słowa A. Własta. Warszawa : I. Rzepecki, [1931]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 20 w. Piosenka polska - 20 w. Tango (fortepian) - 20 w. Melodia z tekstem podłożonym (2 = 3%) Zapomnisz o mnie : tango / muzyka H. Warsa ; sł. A. Własta. Warszawa : I. Rzepecki, [ca 1930]. Tango (głos i fortepian) - 20 w.

86 7. Piosenka + Muzyka taneczna
(1 = 1,5%) Czarno-księżnik : tango / muzyka Z. A. Czerniak ; sł. E. Miedziański [i] T. Kuroczko. Kraków : skł. gł. Księgarnia T. Gieszczykiewicza, [1946]. Na fort. z tekstem podłoż. Piosenka polska - 20 w. Muzyka taneczna (fortepian) - 20 w.

87 8. Tango + Muzyka taneczna
(1 = 1,5%) Kocham : tango / muz. H. Warsa ; słowa J. Rolanda. Warszawa : I. Rzepecki, [1932]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka polska - 20 w. Tango (fortepian) - 20 w. Muzyka taneczna - 20 w. Le tango du rêve : pour piano / par Malderen ; [sł.] St. Ratolda. Warszawa : Kuncewicz i Hofman, [ca 1920]. Muzyka francuska - 20 w. Muzyka taneczna (fortepian) - 20 w.

88 9. Brak charakterystyki przedmiotowej
(2 = 3%) Nie igraj z ogniem dziewczyno : tango z filmu dźwiękowego "Legjon ulicy" / muz. T. Górzyńskiego ; słowa St. Mara [i. e. Marian Stanisław Lewin]. Warszawa : I. Rzepecki, [1932] Na fort. z tekstem podłoż.

89 Statystyka haseł 57 86% 1 1,5% 56 84,8% 35 53% 30 45,5% 5 7,6% 26 39%
Muzyka polska 57 86% 1 1,5% Muzyka polska - 20 w. 56 84,8% Tango 35 53% Tango (fortepian) - 20 w. 30 45,5% Tango (głos i fortepian) - 20 w. 5 7,6% Piosenka polska 26 39% Piosenka polska - 20 w. 25 37,8% Muzyka taneczna 13 20% Muzyka taneczna - 20 w. 3 4,5% Muzyka taneczna (fortepian) - 20 w. 10 15,2% Muzyka rozrywkowa 2 3% Muzyka rozrywkowa - 20 w. 3,0% Melodia z tekstem Melodia z tekstem podłożonym Nie istnieje hasło wspólne dla wszystkich opisów!, nawet Tango (fortepian)!

90 Statystyka haseł Nie jest również jasna obsada wykonawcza utworów.
Tanga są do grania?, do śpiewania? A może jedno i drugie? do grania Tango, Muzyka taneczna, (fortepian) 35 52,5% 1/2 do śpiewania Piosenka, (głos i fortepian) 22 32,5% 1/3 do śpiewania i grania Piosenka, Tango, Muzyka taneczna, (fortepian), (głos i fortepian) 6 9% 1/11 bez wskazania obsady Muzyka rozrywkowa 2 3% 1/33 bez charakterystyki brak haseł 67 100% 1

91 propozycja Istnieją druki muzyczne przeznaczone na różne instrumenty do wyboru (tzw. alternatywna obsada wykonawcza), np.: na fortepian lub akordeon na mandolinę lub skrzypce na mandolinę, skrzypce lub akordeon itp. Zdarza się – choć nie zawsze, że w opisie przedmiotowym uwzględnione są wszystkie instrumenty.

92 Nad pięknym i modrym Dunajem : walc : na mandolinę lub skrzypce/ Muz. J. Straussa.
Warszawa : Grąbczewski Feliks, [post 1928]. źródło: Pomorska Biblioteka Cyfrowa

93 oryginalne przykłady z bazy BN
Śpij syneczku, śpij : [...] : walc angielski : na mandolinę, skrzypce lub akordeon [z tekstem podł.] / muz. W. Elektorowicz ; słowa Zb. Drabik. Warszawa : E. Kuthan, cop [Partytura]. Walc (akordeon) - 20 w. Walc (skrzypce) - 20 w. Walc (mandolina) - 20 w. Piosenka polska - 20 w. Partytura ale jednocześnie: Walc o mostach : na mandolinę, skrzypce lub akordeon / muzyka T. Kwieciński ; sł. W[itold] Rychter. Warszawa : E. Kuthan, cop. 1948 Druki muzyczne

94 propozycja (przykłady nadal oryginalne)
Proponuję zatem konsekwentnie uwzględniać warianty obsady w hasłach. 1. Jeżeli utwór może być wykonany na różnych instrumentach hasła należy zdublować, podając odpowiednią obsadę: Moje piosenki : zbiór ulubionych melodii na fortepian, akordeon lub harmonium / W. I. Gniot. Poznań : K. T. Barwicki, 1948 Muzyka fortepianowa - 20 w. Muzyka na akordeon - 20 w. Muzyka na fisharmonię - 20 w. Muzyka polska - 20 w. Melodie z różnych operetek : w łatwym układzie na fortepian lub akordeon / opracował Kazimierz Skinder ; wstęp Stanisław Prószyński. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1959. Muzyka fortepianowa - aranżacja Muzyka na akordeon - aranżacja

95 propozycja (przykłady są oryginalne)
2. Takie samo rozwiązanie proponuję dla muzyki wokalnej: Pojedynki : walc na głos z fortepianem lub akordeonem / Tadeusz Prejzner ; słowa Krzysztof Dzikowski. Warszawa : Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1967. Walc (głos i fortepian) - 20 w. Walc (głos i akordeon) - 20 w. Muzyka polska - 20 w. Sybila : operetka W. Jacobi'ego : do śpiewu i na fortepian. Walc "Tajemną siłę miłość ma ..." / słowa L. Śliwińskiego. [Warszawa : L. Śliwiński, post 1915]. [Partytura]. Walc (fortepian) - 20 w. Operetka - 20 w. Muzyka węgierska - 20 w. Partytura

96 propozycja 3. Przez analogię do poprzedniego przykładu, gdzie wariant instrumentalny i wokalny są podane w tytule: Sybila : operetka W. Jacobi'ego : do śpiewu i na fortepian. Walc "Tajemną siłę miłość ma ..." / słowa L. Śliwińskiego. [Warszawa : L. Śliwiński, post 1915] [Partytura]. Walc (fortepian) - 20 w. Walc (głos i fortepian) - 20 w. Operetka - 20 w. Muzyka węgierska - 20 w. Partytura oraz w oparciu o następującą interpretację: Ave Maria / muz. Ch. Gounod ; [słowa St. Przesmyckiego]. Warszawa : F. Grąbczewski i I. Rzepecki, [post 1920]. Na fort. z tekstem podłoż. Pieśń (głos i fortepian) - 19 w. Muzyka francuska - 19 w.

97 propozycja utwory wydane na instrument z tekstem podłożonym proponuję uznawać za muzykę instrumentalną i wokalną jednocześnie, zwłaszcza w odniesieniu do piosenek utrzymanych w rytmach tanecznych: Tango milonga / muz. J. Petersburskiego ; sł. A. Własta. Warszawa : I. Rzepecki, [1930] Na fort. z tekstem podłoż. Piosenka polska - 20 w. Tango (fortepian) - 20 w. Tango (głos i fortepian) - 20 w. Muzyka polska - 20 w. podane hasła przedmiotowe są moją propozycją Można także zastanowić się nad wprowadzeniem hasła Piosenka taneczna.

98 towarzyszenia organowe
do pieśni kościelnych i śpiewów liturgicznych propozycja

99 Psallite Domino : towarzyszenie organowe do śpiewnika kościelnego dla użytku parafii rzymsko-katolickiej. Cz. 2, "Śpiewajmy Panu" : z całkowitym tekstem pieśni / ułożyli i wydali Józef Surzyński i Mieczysław Surzyński. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1908. źródło: Podlaska Biblioteka Cyfrowa

100 Czym są towarzyszenia organowe?
Wielbij duszo moja Pana : śpiewnik kościelny / w układzie Feliksa Rączkowskiego. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1958. 334, [2] s. ; 21x30 cm. [Partytura]. Uwagi od autora: „«Towarzyszenie organowe» do śpiewnika «Wielbij duszo moja Pana» [...] przeznaczone jest dla organistów [...], zwłaszcza mniej zaawansowanych, którym dorabianie poprawnego akompaniamentu do wykonywanych melodii w kościele nastręcza pewne trudności. Układy są proste i tak pomyślane, by można je było wykonywać bez pedału. [...] Akompaniamenty wielu pieśni mogą być zużytkowane (po wprowadzeniu oczywiście pewnych niewielkich zmian) jako układy na czterogłosowy chór mieszany.”

101 Czym są towarzyszenia organowe?
Śpiewnik pieśni kościelnych : towarzyszenia organowe / wybór i i oprac. Witold Zalewski. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1997. Uwagi Na organy z tekstem podł. od autora: „Śpiewnik pieśni kościelnych zawiera wybrane pieśni w układzie czterogłosowym na organy bez pedału [...]. Jest przeznaczony przede wszystkim dla początkujących organistów, legitymujących się wykształceniem muzycznym na poziomie szkoły muzycne II stopnia.”

102 śpiewnik z podaną obsadą
Śpiewnik kościelny katolicki : na głos z organami lub na chór mieszany. Cz. 1, Pieśni Wielkanocne ; Pieśni o Wniebowstąpieniu Pańskim / zebrał i oprac. Tomasz Flasza. Kraków : Wydaw. Karmelitów Bosych, 2000. [Partytura]. Pieśń (głos i organy) Pieśń chóralna (chór mieszany a capp.) Pieśń religijna - katolicyzm Wielkanoc - w muzyce Partytura

103 źródło: http://allegro

104 źródło: http://allegro

105 różne rozwiązania Śpiewnik pieśni kościelnych : towarzyszenia organowe / wybór i i oprac. Witold Zalewski. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1997. Na organy z tekstem podł. 1. Pieśń religijna - katolicyzm wydania Muzyka organowa 2. Muzyka organowa wydanie Śpiewniki kościelne - katolicyzm 3. Muzyka organowa wydania Śpiewniki kościelne

106 pomoce liturgiczne dla organistów
Ciebie, Boga, wysławiamy : pomoce liturgiczne dla organistów : akompaniament do odpowiedzi mszalnych, śpiewów między czytaniami, modlitw wiernych oraz części stałych Mszy świętej / Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Kraków : Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna MKK, cop Liturgia katolicka Msza (muz.) Muzyka organowa Pieśń religijna - katolicyzm → Śpiewy liturgiczne - katolicyzm Pogrzeb chrześcijański : pomoce liturgiczne dla organistów / Archidiecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej, Archidiecezjalna Szkoła Organistowska. Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2001. Akompaniament organowy do obrzędów pogrzebu, pieśni i oficjum za zmarłych z Liturgii Godzin. Pieśń religijna - katolicyzm Pogrzeb - muzyka Śpiewy liturgiczne - katolicyzm

107 istotne dane ze wstępu są wykorzystane...
Śpiewnik wawelski. Cz. 2, Towarzyszenie organowe. T. 1 z. 1. Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2002. Uwagi Oprac. manuałowe. Pieśń religijna - katolicyzm Muzyka organowa Śpiewnik wawelski. Cz. 2, Towarzyszenie organowe. T. 1 z. 1-2. Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 1999. Uwagi Oprac. manuałowe, w niektórych przygrywkach partie pedału do wykonania ad libitum. Adwent - w muzyce Wielkanoc - w muzyce Boże Narodzenie - w muzyce Słowo redakcyjne: „Niniejsze opracowanie jest w zasadzie opracowaniem manuałowym, jednakże w niektórych przygrywkach podano partie pedału do wykonania ad libitum.”

108 propozycja 1. Akompaniamenty organowe do pieśni kościelnych i śpiewów liturgicznych są nie tylko do grania na organach ale także do śpiewania przez organistę; niekiedy mogą być również wykonane przez chór mieszany. Obecnie charakterystyki przedmiotowe tego typu wydawnictw koncentrują się na muzyce organowej i pieśni religijnej – hasła: Muzyka organowa Pieśń religijna - katolicyzm Gdy w partii organów jest podpisany tekst słowny, proponuję dodawać hasło: Pieśń (głos i organy), a gdy jest to uzasadnione i są ku temu jasne przesłanki, także hasło: Pieśń chóralna (chór mieszany a capp.)

109 propozycja 2. Innym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tematu Akompaniamet: temat/okr. Akompaniament TK Muzyka który obecnie jest wykorzystywany w minimalnym stopniu: Akompaniament Akompaniament - biografie - Wielka Brytania - 20 w. 1 Akompaniament - nauczanie Akompaniament - nauczanie - efektywność 1 3. Jeszcze innym rozwiązaniem może być wprowadzenie nowego tematu: Akompaniament organowy

110 aranżacja spore zamieszanie...

111 definicja (Encyklopedia muzyki)
aranżacja, aranżowanie opracowanie kompozycji dla celów artystycznych – koncertowych i studyjnych – różniące się od jej oryginalnej wersji przede wszystkim zastosowaniem innych środków wykonawczych. Aranżacja dotyczy zarówno: redukcji obsady np. w przypadku wyciągu fortepianowego oper, symfonii jak i jej powiększenia np. w przypadku instrumentowania na orkiestrę Aranżacja artystyczna wyzwala różne stopnie twórczego udziału kompozytora -aranżera, począwszy od transkrypcji, w której substancja muzyczna mimo przeniesienia jej w inne medium wykonawcze pozostaje ta sama, aż do zmodyfikowanego, najczęściej wzbogaconego dźwiękowo ujęcia utworu. [...] Aranżacje dla celów salonowych, kawiarnianych popularne w XIX w. związane [były] z daleko posuniętym kompromisem obsadowym oraz uproszczeniami wykonawczymi. [...]

112 definicja (Encyklopedia muzyki)
W muzyce rozrywkowej aranżacja traktowana jest nie tylko jako adaptacja utworu na określona obsadę wykonawczą, ale szerzej, jako: opracowanie rytmiczno-metryczne (wyrażające się np. zastosowaniem rytmu walca, fokstrota, rytmów jazzowych), opracowanie harmoniczne opracowanie artykulacyjno-dynamiczne podstawowego zarysu melodycznego kompozycji (piosenki) i rozdyspono- wanie partii poszczególnych wykonawców. Kompozytor utworów popularnych nie musi i często nie potrafi aranżować. Od umiejętności aranżera i jego wyobraźni dźwiękowej zależy sukces utworu rozrywkowego. Liczba i różnorodność aranżacji danego utworu rozrywkowego jest miernikiem jego powodzenia i popularności. [...]

113 definicja (Encyklopedia muzyki)
W muzyce jazzowej aranżacja oznacza to, co jest wyznaczone, zapisane; z regóły przeciwstawiana jest improwizacji. Przez a. rozumie się uzgodnienie przebiegu harmonicznego i następstwa poszczególnych partii, zarówno w jazzie nowoorleańskim [...], kiedy pianista omawiał z zespołem koncepcję przebiegu utworu (muzycy nie znali nut), jak i później (w latach 20-tych), kiedy przy nagraniach tzw. aranż był zapisywany i dotyczył ustalenia początku, zakończenia, liczby chorusów, wejść głosów itp. (partie solowe pozostawały oczywiście czysto improwizacyjne). Wielkie big bandy wymagały jeszcze dokładnejszego notowania przebiegu, aczkolwiek struktura rytmiczna, intonacja pozostawiane były inwencji muzyków Powstawała w ten sposób a. wypisana jak partytura, co stało się punktem wyjścia zapisu nowoczesnych kompozycji jazzowych z pogranicza muzyki symfonicznej. [...] [hasło:] aranżacja [w:] Encyklopedia muzyki / pod red. Andrzeja Chodkowskiego ; aut. Krzysztof Baculewski [et al.]. — Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

114 definicja (Nowa encyklopedia powszechna PWN)
aranżacja [fr.], muz.: Rodzaj transkrypcji; opracowanie utworu na inny niż w oryginale instrument lub zespół muzyczny W jazzie — przeciwstawione improwizacji opracowanie tematu (chorusu) ujęte w zapisie nutowym lub uzgodnione między wykonawcami W muzyce rozrywkowej i piosenkarstwie — instrumentacja lub orkiestracja szkicu utworu lub nawet samej melodii (tzw. prymki) [hasło:] aranżacja [w:] Nowa encyklopedia powszechna / [red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski ; zespół red. Wojciech Baturo et al.]. — Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop

115 SJHP BN określnik aranżacja NU transkrypcja
Uwagi określnik - - aranżacja - stosuje się po nazwach rodzajów muzyki oraz form i gatunków muzycznych dla kompozycji opracowanych dla celów artystycznych różniących się od oryginalnej, pierwotnej wersji przede wszystkim zastosowaniem innych środków wykonawczych lub twórczym opracowaniem tematu muzycznego. Określnik - aranżacja stosuje się po temacie wyrażającym wersję zmienioną, wtórną, np. hasło Muzyka fortepianowa-aranżacja opisuje utwór, który jest artystycznym opracowaniem na fortepian kompozycji napisanej pierwotnie na inną obsadę wykonawczą. W haśle tym nie zamieszcza się określnika chronologicznego. Do zasadniczego hasła przedmiotowego dodaje się temat Muzyka z przymiotnikiem językowo-etnicznym określającym pochodzenie twórcy utworu z odpowiednim określnikiem chronologicznym, np. Muzyka polska - 19 w.

116 Pomimo dość jasnej noty wyjaśniającej określnik - aranżacja wydaje się być
stosowany dość swobodnie, żeby nie powiedzieć przypadkowo czy dowolnie. Z pobieżnej analizy katalogu BN wynika, że określnik - aranżacja częściej jest stosowany poprawnie w przypadku muzyki poważnej. W muzyce rozrywkowej z reguły jest stosowany przeciwnie do noty użycia. 7 maja 2012 r. określnik - aranżacja wystąpił w katalogu BN w opisach. Liczba wystąpień określnika - aranżacja w przykładowych połączeniach: aranżacja + piosenka aranżacja + pieśń aranżacja + ludowa aranżacja + kolęda aranżacja + muzyka rozrywkowa aranżacja + muzyka fortepianowa 1200 aranżacja + fortepian

117 Nie wdając się w szczegółowe rozważania, proponuję obejrzeć przykłady.
Zgodnie z notą: określnik - aranżacja stosuje się po temacie wyrażającym wersję zmienioną, wtórną temat Muzyka z przymiotnikiem językowo-etnicznym z odpowiednim określnikiem chronologicznym określa pochodzenie twórcy utworu Charakterystyki przedmiotowe nie powinny więc zawierać informacji na temat rodzajów muzyki czy form i gatunków muzycznych pierwowzoru. Pamiętając powyższe, proszę mieć na uwadze następujące pytania: Jak odczytać, rozumieć niektóre opisy? Jaką wartość informacyjną ma użycie określnika - aranżacja? Czy taki opis daje pełną informację? Jakie mogą być potrzeby czytelnika w tym zakresie? Czy przyjęte rozwiązanie jest słuszne? Czy na podstawie haseł jesteśmy w stanie „odtworzyć” dokument? itp. itd. etc. ...

118 symfonia Symphonien / von L. van Beethoven ; für Klavier zu vier Händen arrangirt von Xaver Scharwenka. Wien ; Leipzig : "Universal-Edition", [ca 1905]. Muzyka niemiecka w. Muzyka fortepianowa (4 ręce) - aranżacja Sinfonia No. 2 : Jupiter : pour le piano à quatre mains / W. A. Mozart ; arr. Par C[harles] Czerny. Leipzig : Fr. Kistner, [ ]. Muzyka austriacka - 18 w. Symfonia – aranżacja Simfonìâ n 2 : [tv. 12] : perekladennâ [avtora] dlâ fortepìano v 4 ruki / L. Revuc'kij. Kiïv : "Muzična Ukraïna", 1989. Muzyka ukraińska - 20 w. Symfonia - aranżacja Wyciągi fortepianowe

119 na mandolinę lub skrzypce z tekstem podłoż.
Chciałbym kogoś pokochac : tango / muz. Artura Golda ; słowa Andrzeja Własta. Warszawa : F. Grąbczewski, [1932] Tango (skrzypce) Tango (mandolina) Muzyka skrzypcowa - aranżacja Muzyka mandolinowa - aranżacja Piosenka polska - 20 w. Czarne oczy : tango / muz. A. Gold ; słowa Harrymana. Warszawa : F. Grąbczewski, [1930]. Tango (skrzypce) - aranżacja Tango (mandolina) - aranżacja * Muzyka polska - 20 w. * Piosenka polska - 20 w. Melodia z tekstem podłożonym

120 na mandolinę z tekstem podłoż.
Ager, Milton ( ). Chciałabym a boję się : foxtrot : mandolino / muzyka M. Ager ; [słowa polskie Majrana Hemara ; arrang. M. Uhla]. Warszawa : J. Altschuler, [cop. 1931]. Z tekstem podłoż. Muzyka amerykańska - 20 w. Piosenka polska - aranżacja Muzyka mandolinowa - aranżacja Muzyka rozrywkowa Oryginalny instrumentalny amerykański fokstrot został przerobiony na polską piosenkę przez dodanie polskich słów, a obecne wydanie jest przeróbka na mandolinę, przy czym słowa pozostawiono, czy tak??? Albo inaczej: Muzyka mandolinowa jest aranżacją polskiej piosenki, przy czym piosenka ta sama jest aranżacją amerykańskiego instrumentalnego fokstrota??? Ale może oryginał amerykański też jest piosenką, tylko z amerykańskim tekstem?

121 Dawne tańce i melodie cz. 1
Dawne tańce i melodie : na fortepian. 1 / ed. Jan Hoffman, Adam Rieger. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, 2007. Muzyka fortepianowa w. Muzyka taneczna (fortepian) Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, 2009. Muzyka fortepianowa - aranżacja Muzyka taneczna (fortepian) - aranżacja

122 kolędy 12 Kolend [!] / oprac. L. Chojecki.
Warszawa : B. Rudzki, [ca 1925]. Na fort. z tekstem podłoż. Kolędy (fortepian) Kolędy - aranżacja 50 Kolend [!] : na chór męski / Hernryk Hosowicz. Szkocja : Chór Wojska Polskiego, 1942. Muzyka chóralna (chór męski a capp.) Kolędy (chór męski a capp.) - aranżacja Muzyka polska 10 kolend [!] polskich : w łatwym opracowaniu na chór męski a cappella / St. Wiechowicz. Poznań : K. T. Barwicki, 1946 [Partytura]. Kolędy (chór męski a capp.) - 20 w. Muzyka polska - 20 w. Partytura

123 kolędy Kolędy i pastorałki : na dwoje skrzypiec / [oprac. Aleksander Pogorilec]. Nieporęt : Wydawnictwo Muzyczne Contra, [cop. 2011]. [Partytura] Kolędy - aranżacja Muzyka skrzypcowa (skrzypce (2)) - aranżacja Partytura 12 najpiękniejszych kolęd w wykonaniu Maryli Rodowicz [Dokument dźwiękowy]. [Warszawa] : s. n.], 2005. Dokumenty dźwiękowe Big-bitowe Boże Narodzenie [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Polskie Nagrania, p1998. Piosenka polska - 20 w.

124 aria operowa (głos i fortepian)
"La donna e mobile" : z op. "Rigoletto" / G. Verdi. Warszawa : B. Rudzki, [ca 1920]. Na fort. z tekstem podłoż. Muzyka włoska - 19 w. Muzyka fortepianowa - aranżacja Straszny dwór. "Arja z kurantem" / St. Moniuszko ; [oprac. Mieczysław Skolimowski]. Warszawa : B. Rudzki, [post 1920]. Muzyka polska - 19 w. Opera - 19 w. Halka : "Gdyby rannym słonkiem" / St. Moniuszko ; [oprac. Mieczysław Aria (głos wysoki i fortepian) - 19 w. Wyciągi fortepianowe

125 aria operowa (głos i fortepian)
Rigoletto : La donna è mobile. Akt 3 / muz. G. Verdi ; sł. St. Przesmyckiego. Warszawa : F. Grąbczewski i I. Rzepecki, [ca 1925]. Na głos i fort. Muzyka włoska - 19 w. Opera - Włochy - 19 w. Opera - aranżacja - fragmenty Aria - aranżacja Pieśń (głos i fortepian) Kobieta zmienną jest ... / G. Verdi ; opr. Mieczysław Skolimowski ; sł. pol. W. Rapackiego (syna). Warszawa : B. Rudzki, [ca 1920]. Na fort. z tekstem podłoż. Opera - aranżacja Opera - 19 w.

126 aria operowa (głos i fortepian)
Lohengrin : "Łabędziu mój" : nr 17 / muz. R. Wagnera ; sł. St. Przesmyckiego. Warszawa : F. Grąbczewski i I. Rzepecki, [ca 1930] Na głos i fort. Muzyka niemiecka - 19 w. Opera - 19 w. Pieśń (głos wysoki i fortepian) -19 w. Partytura Lohengrin : pożegnanie Lohengrina : Łabędziu mój / R. Wagner ; opr. Mieczysław Skolimowski ; sł. pol. W. Rapackiego (syna). Warszawa : B. Rudzki, [ca 1920] Na fort. z tekstem podłoż. Opera - Niemcy - 19 w. Opera - aranżacja Aria - aranżacja

127 muzyka chóralna Pieśń wieczorna : Dzwoneczki : na 3 i 4 gł. żeńskie [a capp.] / W.A. Mozart ; uł. Wł. Lachman, przekł. pol. J. Chęcińskiego. Kołysanka / F. Schubert. Warszawa: "Lira Polska", [cop. 1927]. Muzyka chóralna Pieśń (muz.) - aranżacja Muzyka austriacka w. Walczyk kurpiowski : melodia lud. : na 4-gł. chór mieszany a cappella / oprac. Kazimierz Sikorski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1952. [Partytura]. Muzyka ludowa - aranżacja Muzyka polska - 20 w. Zamiast Muzyka chóralna powinno być odpowiednio: Pieśń chóralna (chór żeński a capp.) i Pieśń chóralna (chór mieszany a capp.)

128 muzyka rockowa Voo Voo ï Haydamaky [Dokument dźwiękowy].
Warszawa : Agora ; [Lublin] : Kiton Art Records, cop Muzyka folkowa Piosenka ukraińska Rock – aranżacja Dokumenty dźwiękowe Hendrix, Jimi ( ). Hey Jimi [Dokument dźwiękowy] : polskie gitary grają Hendrixa. Warszawa : Agora, cop Rock - 20 w. Rock - aranżacja Armia, 25-lecie zespołu [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Złoty Melon Firma, cop Rock - Polska w. Piosenka - aranżacja

129 rock i jazz Mozaika [Dokument dźwiękowy] / Le Blue.
Warszawa : Grami, p2009. Zawiera Wschód (instr.) ; Kukułeczka ; Kbakarakuka (instr.) ; Samba o poranku ; Południe (instr.) ; Zielony mosteczek ; Le blue ; Funky harce (instr.) ; Kurdesz ; Jestem trawą ; Łopienka 99 (instr.) ; Mozaika (instr.) ; Oberek ; Zachód (instr.). Jazz Muzyka ludowa polska - aranżacja Rock - aranżacja Dokumenty dźwiękowe

130 muzyka folkowa Leksykon Krzysztofa Krawczyka. 12, Zabawa w stylu folk [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Agora, [2008]. Muzyka folkowa Pieśń ludowa polska - aranżacja Dokumenty dźwiękowe Lunas olvidadas [Dokument dźwiękowy] = Zapomniane księżyce : Sephardic songs / Anya Jagielska. Warszawa : ANYA Records, cop Pieśń ludowa żydowska Pieśń ludowa hiszpańska - aranżacja Muzyka folkowa z założenia jest aranżacją muzyki ludowej. Zgodnie z notą stosowania, Pieśń ludowa nie powinna się pojawić wcale, zaś określnik aranżacja powinien iść po Muzyce folkowej. W jaki sposób pokazać zatem źródło inspiracji i rodzaj przetworzonej muzyki?

131 hip-hop Autentyk. 3 [Dokument dźwiękowy] / Vienio, Pele.
Warszawa : Pomaton EMI, p2005. Zawiera To jest mój hardkor ; Miejski gruff-skit ; Miejski gruff ; To dla moich ludzi ; Czasem szukając... ; Jedno z takich miejsc ; Chcę żyć ; Nasza klasa ; Iść swoją drogą ; Tak od 7 lat ; Straciłeś wątek ; Chcę żyć 2. Muzyka hip-hop - Polska Muzyka hip-hop Muzyka rozrywkowa - aranżacja Dokumenty dźwiękowe

132 electropop Black box [Dokument dźwiękowy] / Liquid Divine.
Warszawa] : Vision Film, p2007. Electropop Piosenka niemiecka - 21 w. Muzyka rozrywkowa - aranżacja Dokumenty dźwiękowe Enjoy the fall [Dokument dźwiękowy] / Edge of Dawn. [Warszawa] : Vision Film, p2007. Piosenka - 21 w.

133 klasyka w nowym brzmieniu
Chopin, Fryderyk ( ). Novi sing Chopin [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Polskie Nagrania, [1971]. Jazz (zespół wokalny) - 20 w. Muzyka wokalna - aranżacja Muzyka polska - 19 w. Dokumenty dźwiękowe Opera chillout. Vol. 2 [Dokument dźwiękowy] : największe arie operowe w aranżacjach chillout i lounge. Warszawa : EMI Music Poland, p2011. Chillout Muzyka instrumentalna - aranżacja Opera - aranżacja

134 klasyka w nowym brzmieniu
Rock loves Chopin [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Agora : Stołeczna Estrada : TBA Komunikacja Marketingowa, cop Zawiera Polonez A-dur op. 40 nr 1 ; Walc Des-dur op. 64 nr 1 "Minutowy" ; Preludium A-dur op. 28 nr 7 ; Fantazje impromptu [!] cis-moll op. 66 ; Polonez As-dur op. 53 "Heroiczny" ; Etiuda c-moll op. 10 nr 12 ‘Rewolucyjna’ ; Preludium e-moll op. 28 nr 4 ; Walc Es-dur op. 18 nr 1 : Grande valse brillante Nokturn Es-dur op. 9 nr 2 ; Walc cis-moll op. 64 nr 2 ; Scherzo b-moll op. 31 nr 2 / Fryderyk Chopin. Sonata "Księżycowa" / Ludwig van Beethoven. Rock - aranżacja Dokumenty dźwiękowe

135 Pieśń - aranżacja Trzy pieśni narodowe polskie = Trois chants polonais / [oprac.] Veteranus. Varsovie : Gebethner & Wolff, [post 1912]. Na skrzypce i fort. Pieśń patriotyczna polska – aranżacja Pieśni internowanych [Dokument dźwiękowy]. [Rzeszów] : Instytut Pamięci Narodowej : Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, [2011]. Aranżacje: Paweł Stanisław Steczkowski, Andrzej Paśkiewicz. Stan wojenny r. w Polsce Pieśń patriotyczna polska - aranżacja Pieśń patriotyczna polska r. Pieśń religijna - aranżacja Dokumenty dźwiękowe 4 piosenki ludowe z repertuaru "Mazowsza" : na głos z fortepianem / Czesław Grudziński ; Mieczysław Piwkowski. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1965. Pieśń (głos i fortepian) - aranżacja Partytura

136 Pieśń - aranżacja Cyganka / sł.T. Żeromskiego.
Warszawa [etc] : Wydawnictwo Kasy Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocn. Księgarskich ; Gebethner i Wolff, [ ]. Na głos i fort. Pieśń cygańska - aranżacja Pieśń (głos i fortepian) - aranżacja Partytura Ja kocham cię / Edvard Grieg ; [słowa Hans Christian Andresen] ; sł. pol. St. Przesmyckiego. Warszawa : F. Grąbczewski i I. Rzepecki, [ca 1925]. [Partytura]. Muzyka norweska w. Pieśń (głos i fortepian) w.

137 Piosenka - aranżcja Brassens i Okudżawa [Dokument dźwiękowy] / Piotr Machalica. Warszawa : Pomaton EMI : Polskie Radio, p2002. Piosenka francuska - 20 w. Piosenka rosyjska - 20 w. Dokumenty dźwiękowe Edith Piaf po polsku [Dokument dźwiękowy] : śpiewa Dorota Lulka. Sopot : Soliton, 2009. Piosenka francuska - aranżacja Wysocki Maleńczuka [Dokument dźwiękowy]. Warszawa] : Warner Music Poland, p2011. Piosenka polska - 21 w. Piosenka rosyjska w. Piosenka rosyjska – aranżacja

138 wyciąg fortepianowy

139 definicja wyciąg fortepianowy — opracowanie utworu orkiestrowego, kameralnego bądź chóralnego, umożliwiające wykonanie go na fortepianie. Wyciąg fortepianowy komasuje wszystkie lub tylko najbardziej istotne partie na 2 (wyciąg na 2 ręce) lub też na 4 pięcioliniach (wyciąg na 4 ręce). Celem redukcji jest nadanie utworowi faktury zbliżonej do faktury fortepianowej z zachowaniem jednak najbardziej istotnej substancji melodycznej, rytmicznej, harmonicznej. W koncertach instrumentalnych oraz w utworach wokalno-instrumentalnych opracowuje się tylko wyciąg partii orkiestry, z zasady na 2 ręce. Samodzielne formy symfoniczne (symfonie, uwertury itp.) opracowuje się najczęściej na 4 ręce, ewentualnie na 2 fortepiany. Wyciągi fortepianowe spełniają ważną funkcję w poznawaniu literatury symfonicznej, w dydaktyce sztuki dyrygenckiej, a zwłaszcza w dydaktyce instrumentalnej, będąc niezbędną pomoca w przygotowaniu koncertów z towarzyszeniem orkiestry. [hasło:] wyciąg fortepianowy [w:] Encyklopedia muzyki / pod red. Andrzeja Chodkowskiego. — Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

140 przykłady Symphonien. Bd 2 / L. van Beethoven ; Klavierauszug von Franz Liszt. Leipzig : Breitkopf & Härtel, [ca 1900]. Muzyka niemiecka - 19 w. Symfonia - 19 w. Wyciągi fortepianowe Simfonìâ n 2 : [tv. 12] : perekladennâ [avtora] dlâ fortepìano v 4 ruki / L. Revuc'kij. Kiïv : "Muzična Ukraïna", 1989. Muzyka ukraińska - 20 w. Symfonia - aranżacja Symphonien / von L. van Beethoven ; für Klavier zu vier Händen arrangirt von Xaver Scharwenka. Wien ; Leipzig : "Universal-Edition", [ca 1905]. Muzyka niemiecka w. Muzyka fortepianowa (4 ręce) - aranżacja

141 propozycja obecnie: forma/gat. Wyciągi fortepianowe
TK Muzyka fortepianowa TK Muzyka na orkiestrę propozycja: Przez wyciąg fortepianowy rozumieć nie tylko wersję na fortepian na 2 ręce, ale także transkrypcję na 4 ręce i na 2 fortepiany (zgodnie z definicją): Wyciąg fortepianowy Wyciągi fortepianowe Wyciąg fortepianowy (4 ręce) Wyciągi fortepianowe (4 ręce) Wyciąg fortepianowy (fortepian (2)) Wyciągi fortepianowe (fortepian (2))

142 propozycje nowych tematów

143 chorał gregoriański

144 definicja chorał gregoriański (chorał rzymski)
• jednogłosowe śpiewy liturgiczne Kościoła rzymskokatolickiego • ukształtowane na początku VIII w. • przekazane w rękopisach z IX w. • językiem chorału gregoriańskiego jest łacina • nazwa chorału gregoriańskiego pochodzi od od imienia papieża Grzegorza I Wielkiego (zm. 604), któremu błędnie przypisywano jego wprowadzenie [hasło:] gregoriański chorał [w:] Encyklopedia muzyki / pod red. Andrzeja Chodkowskiego. — Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Grzegorz Wielki dyktujący Chorał – strona z Antyfonarza z St. Gallen źródło:

145 JHP BN forma/gat. Śpiewy liturgiczne NU Chorał gregoriański
NU Chorał rzymski NU Śpiew gregoriański NU Śpiew rzymski TS Muzyka wokalna religijna TK Antyfona TK Graduały (księgi) TK Litania (muz.) TK Liturgia TK Magnificat (muz.) TK Msza (muz.) TK Sekwencja (muz.) TK Śpiewniki kościelne TW Lamentacje (muz.) Uwagi temat - - Śpiewy liturgiczne - stosuje się dla jednogłosowych śpiewów liturgicznych Kyrie i początek Gloria z VIII mszy De Angelis źródło:

146 rzut oka na indeks przedmiotowy
Śpiewy liturgiczne Śpiewy liturgiczne - 11 w Śpiewy liturgiczne - 12 w Śpiewy liturgiczne w Śpiewy liturgiczne - ewangelicyzm augsburski Śpiewy liturgiczne - katolicyzm Śpiewy liturgiczne - katolicyzm - historia Śpiewy liturgiczne - katolicyzm - historia - Polska - od 1944 r. 1 Śpiewy liturgiczne - katolicyzm - nauczanie Śpiewy liturgiczne - katolicyzm - od 1965 r Śpiewy liturgiczne - prawosławie Śpiewy liturgiczne - prawosławie - Bizancjum Śpiewy liturgiczne - prawosławie - historia - Bizancjum w. 1

147 rzut oka na indeks przedmiotowy
Śpiewy liturgiczne - aranżacja Śpiewy liturgiczne - Niemcy - 19 w Śpiewy liturgiczne - teoria Śpiewy liturgiczne - teoria w Śpiewy liturgiczne - teoria - historia w. 1 Śpiewy liturgiczne - teoria - historia - 12 w. 1 Śpiewy liturgiczne - wydawnictwa

148 rzut oka na indeks przedmiotowy
Śpiewy liturgiczne - historia Śpiewy liturgiczne - historia w Śpiewy liturgiczne - historia w Śpiewy liturgiczne - historia - 13 w Śpiewy liturgiczne - historia w Śpiewy liturgiczne - historia - Austria - 15 w. 1 Śpiewy liturgiczne - historia - Niemcy w. 1 Śpiewy liturgiczne - historia - Polska w. 1 Śpiewy liturgiczne - historia - Polska w. 1 Śpiewy liturgiczne - historia - Polska w. 3 Śpiewy liturgiczne - historia - Polska - 16 w. 1 Śpiewy liturgiczne - historia - Polska - 17 w. 2 Śpiewy liturgiczne - historia - Polska - 18 w. 1 Śpiewy liturgiczne - historia - Słowacja w. 1 Śpiewy liturgiczne - historia - Słowacja - 15 w. 1 Śpiewy liturgiczne - historia - Słowacja - od 1965 r. 1

149 opisy poprawne Tonalność melodii gregoriańskich : teoria a rzeczywistość / Józef Łaś ; [H. Feicht - słowo wstępne]. Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, dr Śpiewy liturgiczne - teoria ? Śpiewy liturgiczne - katolicyzm - historia Gaudeamus : łaciński śpiewnik mszalny / oprac. Wiesław Kądziela. Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2006. Zapis nota quadrata. Tekst równol. łac. i pol. Śpiewy liturgiczne - katolicyzm Masterpieces of gregorian chant [Dokument dźwiękowy]. Warsaw : Bearton, 2003. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Dokumenty dźwiękowe

150 opisy niepoprawne – brak wyznania
Chorał gregoriański / Edward Hinz. Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2007. 149, [2] s. : il. ; 21 cm. Śpiewy liturgiczne Gemma caelestis [Dokument dźwiękowy] : chorał gregoriański. Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, [2011]. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Dokumenty dźwiękowe Hymny ze świętej góry Atos [Dokument dźwiękowy] = Hymns from the holy mount Athos : pater Dionisios Firfiris in memoriam. Warsaw : Dux, p2002.

151 Gdzie „pasuje” chorał gregoriański?
Graduały piotrkowskie jako przekaz chorału gregoriańskiego w Polsce po soborze trydenckim : praca habilitacyjna / Ireneusz Pawlak. Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1988 Liturgia katolicka - historia - 17 w. Śpiewy liturgiczne - historia - Polska - 17 w. Graduały (księgi) - historia - Polska - 17 w. Śpiewy późnośredniowieczne w antyfonarzach płockich z XV/XVI wieku na podstawie responsoriów "Matutinum" / Piotr Wiśniewski. Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2010. Liturgia katolicka - historia - Polska w. Śpiewy liturgiczne - historia - Polska w. Antyfonarze - historia - Polska w. Communiones Graduału rzymskiego in statu nascendi i w obliczu rodzącej się diastematii / Robert Bernagiewicz. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. Muzyka religijna - historia w. Śpiewy liturgiczne - historia w.

152 Gdzie „pasuje” chorał gregoriański?
Śpiew gregoriański w życiu zakonnic / Benedykt Sczaniecki. Jasna Góra : [s. n.], 1960 Śpiewy liturgiczne Zakony - katolicyzm Nauka śpiewu gregoriańskiego : według metody ojców benedyktynów z Solesmes / Jankowski Mieczysław. Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1969. Praktyczne ćwiczenia odległości używanych w śpiewie chóralnym czyli gregoryańskim : według metody ks. Mitterera z dołączeniem śpiewów na Cibavit, hymnu Te Deum, ps. Miserere i ant. Salve Regina / wydał Ks. E. Gr. Płock : [s. n.], 1903 Śpiew Etiudy i ćwiczenia

153 Gdzie „pasuje” chorał gregoriański?
Kyriale dla wiernych: części stałe mszy św.; wybrane msze gregoriańskie; ważniejsze śpiewy na rok kościelny / Franciszek Małaczyński. Katowice : Księgarnia św. Jacka, 1960. Śpiewy liturgiczne Druki muzyczne Msze gregoriańskie [Dokument dźwiękowy]. Kraków : F.F. Gamma, p2000. Zawiera: Msza VIII : De Angelis ; Msza IX : Cum iubilo ; Msza I : Lux et origo ; Msza XI : Orbis factor. Msza (muz.) w. Dokumenty dźwiękowe Cantus Gregorianum in Deo Gloriae [Dokument dźwiękowy]. Sopot : Soliton, 2010.

154 Kiedy stosować śpiewy liturgiczne?
1. śpiewy mszalne w językach narodowych (po reformie VaticanumII): Alleluja : zbiór śpiewów mszalnych i pielgrzymkowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Zawitkowskiego ; [oprac. Wojciech Danielski et al.]. Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1978. Pieśń religijna - katolicyzm Śpiewy liturgiczne [oczywiście + nazwa wyznania] Śpiewy międzylekcyjne / zebr. i oprac. Kazimierz Pasionek. Tarnów : "Biblos", 2002. Śpiewy liturgiczne - katolicyzm Triduum Paschalne : komentarze oraz śpiewy liturgiczne / oprac. Stanisław Garnczarski. Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2009. Triduum Paschalne - liturgia - katolicyzm

155 Kiedy stosować śpiewy liturgiczne?
2. śpiewy mszalne innych wyznań: Choralnik do śpiewnika ewangelickiego. Cz. 2, Liturgia / [oprac. Jan Gross]. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Augustana, cop Materiał nutowy dla zboru oprac. 4-głosowo, śpiewy liturgiczne dla liturga bez towarzyszenia organów. Przedm., opis liturgii luterańskiej. Liturgia ewangelicko-augsburska Śpiewy liturgiczne - ewangelicyzm augsburski Być może wprowadzić temat Chorał protestancki (chorał ewangelicki)? – termin jest notowany nawet przez Encyklopedię Powszechną PWN... Chant byzantin [Dokument dźwiękowy]. Arles : Harmonia Mundi, cop. 2008, p1989. Dokumenty dźwiękowe Śpiewy liturgiczne - prawosławie - Bizancjum

156 Kiedy stosować śpiewy liturgiczne?
Die musikalisch-liturgischen Traditionen der Ostkirche : einige nützliche Hinweise für Kantoren und Chorsänger / von Peter Vitovec. Gossau : VOM - Verein für Ostkirchliche Musik, 2004 Liturgia prawosławna Pieśń religijna - prawosławie - historia Śpiewy liturgiczne - prawosławie Poradniki Dalsze propozycje: A może zamiast Śpiewy liturgiczne - prawosławie - Bizancjum po prostu: Muzyka bizantyjska / bizantyńska? Temat istnieje w SJHP, ale w katalogu użyty tylko 4 razy!!! (temat martwy?) A zamiast Śpiewy liturgiczne - prawosławie stosować Muzyka cerkiewna?

157 muzyka relaksacyjna

158 obecny sposób Będę mamą [Dokument dźwiękowy] : relaksacyjna muzyka dla ciebie i twojego dziecka. Poznań : My Music, p2008. Muzyka rozrywkowa - 21 w. może: Muzyka rozrywkowa - 21 w. Techniki relaksacyjne Muzyka relaksacyjna Dokumenty dźwiękowe Dokumenty dźwiękowe Nad brzegiem morza [Dokument dźwiękowy] : muzyka relaksacyjna. [S.l.] : Victor 11, cop Muzyka instrumentalna - 21 w. może: Muzyka instrumentalna - 21 w. Muzykoterapia Muzyka relaksacyjna Techniki relaksacyjne Dokumenty dźwiękowe Dokumenty dźwiękowe Ale muzykoterapia to systematyczne i metodyczne zastosowanie muzyki w procesie diagnozy, leczenia i rozwoju osobowości [...]. Oznacza formę psychoterapii i reedukacji, posługując/ą się muzyką i jej elementami (przede wszystkim dźwiękiem i rytmem) jako środkami ekspresji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej. [...]

159 piosenka aktorska

160 materiał z katalogu BN La, la, la, la... Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu / Ewa Gil- Kołakowska. Wrocław : Centrum Sztuki "Impart" : "Europa", 1999. 213, [7] s. : fot., portr. ; 23 x 25 cm. Przegląd Piosenki Aktorskiej Aktorstwo - konkursy i festiwale - Polska - od 1944 r. Piosenka - konkursy i festiwale - Polska - od 1944 r. Wrocław (woj.dolnośląskie) - muzyka - konkursy i festiwale - od 1944 r. Piosenki aktorskie : na głos z fort. Warszawa : Wydaw. Muzyczne Agencji Autorskiej, 1983 Druki muzyczne Laureaci Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu Vol. 1 [Dokument dźwiękowy]. Wrocław : Luna Music, [2004]. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Piosenka w.

161 propozycja Słowa „piosenk* aktorsk*” występują w katlogu BN w 19 pozycjach... Piosenka aktorska ma swoją definicję: Utwór muzyczny o luźnej, nieschematycznej budowie, z tekstem o charakterze epickim, z akcentami lirycznymi i epizodami dramatycznymi, Przeznaczony do interpretacji aktorskiej Nie widzę więc powodów, dla których nie wprowadzić takiego tematu... [hasło:] piosenka poetycka [w:] Słownik terminów muzyki rozrywkowej / Adam Wolański ; red. Alina Gałązka i Tomasz Karpowicz. — Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

162 poezja śpiewana

163 materiał z katalogu BN Antologia polskiej poezji śpiewanej / wybór, wstęp, komentarze Anna Grunwald. Wrocław : "Siedmioróg", 2003. Język polski Piosenka polska - 20 w. Wychowanie obywatelskie Materiały pomocnicze dla szkół Wysocki po polsku : problematyka przekładu poezji śpiewanej / Anna Bednarczyk. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1995 Vysockij, Vladimir Semenovič ( ) - przekłady polskie Pieśń i piosenka rosyjska - przekłady polskie - historia - 20 w. Poezja rosyjska - przekłady polskie Przekłady polskie - historia - 20 w.

164 materiał z katalogu BN Poezja śpiewana / [wiersze poetów polskich [i] Bułata Okudżawy ; muzyka Jerzy Stachurski]. Gdańsk : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1975 Melodie z funkcjami harmonicznymi i teksty w jęz. pol. Druki muzyczne Muzyka polska - 20 w. Bułat Okudżawa [Dokument dźwiękowy] : poezja śpiewana. Warszawa : Polskie Radio, p2000. 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. Piosenka rosyjska - 20 w. Dokumenty dźwiękowe

165 definicja Słowa „ poezj* śpiewan*” występują w katlogu BN w 35 pozycjach... Nie znalazłem encyklopedycznej definicji poezji śpiewanej. O poezji śpiewanej wspomina Nowa Encyklopedia Powszechna w haśle piosenkarstwo: „Pod koniec XX w. wszystkie nurty piosenkarstwa zostały zdominowane przez muzykę rockową o odtąd zarówno piosenka literacka, kabaretowa, jak i poezja śpiewana (w Polsce reprezentowana przez takich twórców i wykonawców, jak: E. Adamiak, W. Bellon z Wolnej Grupy Bukowina, M. Czyżkiewicz, A. Garczarek, P. Gintrowski, J. Kaczmarek, J.K. Kelus, S. Kleyff z Salonu Niezależnych, A. Krzysztoń, A. Poniedzielski, A. Sikorowski z grupy Pod Budą, G. Turnau, M. Umer, J. Wołek i in.) coraz bardziej tracą na ogólnej popularności na rzecz piosenki rockowej, która prawie w całości wypełnia programy radiowe i telewizyjne oraz rynek płytowy.”

166 definicja W Wikipedii można natomiast znaleźć m. in. takie informacje:
Pojemny i nieprecyzyjnie określony gatunek muzyczny, w którym utwory składają się z wiersza, zwykle o charakterze ballady, oraz skomponowanej specjalnie do utworu muzyki. Najczęściej są to kompozycje o głębokiej treści, wyszukanej, często delikatnej melodii oraz skromnej aranżacji (zwykle na gitarę lub fortepian). Termin ten określa utwór słowno-muzyczny oparty na wierszu lub tekście poetyckim wysokiej próby, z muzyką podkreślającą jego wagę i wzmacniającą przekaz. Poezję śpiewaną charakteryzuje bogata interpretacja. Jest gatunkiem pokrewnym do piosenki autorskiej, granica między tymi dwoma gatunkami jest bardzo trudna do określenia.

167 piosenka taneczna

168 O możliwości wprowadzenia tematu Piosenka tanczna mówiłem przy okazji
Tanga na fortepian z tekstem podłożonym. Nowa Encyklopedia Powszechna w haśle piosenkarstwo pisze tak: „W Stanach Zjednoczonych zrodziła się rytmiczna piosenka taneczna, wywodząca się z amerykańskiego jazzu (utwory: I. Berlina, G. Gershwina, C. Portera, J. Kerna, R. Rodgersa i in.), lansowana na całym świecie przez takich piosenkarzy, jak: Al Jolson, B. Crosby, F. Sinatra czy J. Baker, a także przez orkiestry swingowe, śpiewających aktorów filmu dźwiękowego i sceny musicalowe.” Temat Piosenka taneczna nie dotyczyłby wszystkich piosenek przy których można tańczyć, ale tylko tych, które w warstwie muzycznej nawiązują do konkretnych tańców, często ujawnionych w tytulaturze piosenki.

169 tańce „jazzowe”

170 Muzyka taneczna W słownikowym rekordzie Muzyki tanecznej występują jako TW następujące tańce: Bolero (muz.) Oberek Chaconne Passacaglia Czardasz Pavana Ecossaise Polka (muz.) Gawot Polonez (muz.) Gigue (taniec) Salsa (muz.) Krakowiak (muz.) Samba (muz.) Kujawiak (muz.) Tango Mazurek (muz.) Tarantela (muz.) Menuet Walc Jak widać, są to wybrane tańce dawne (dworskie), ludowe i towarzyskie. Brakuje mi na tej liście tańców, które pojawiają się przy okazji piosenek z 1. poł. XX w., które to tańce Encyklopedia muzyki nazywa jazzowymi, zaś Nowa Encyklopedia Powszechna zalica do tańców towarzyskich.

171 definicje Encyklopedia muzyki, hasło: taneczna muzyka
z początkiem XX w. pojawiło się w Europie przejęte z Ameryki Południowej tango. Następnie rozpoczął się okres panowania tańców zwanych jazzowymi, mimo że ich związek z jazzem ograniczał się do środków instrumentacyjnych (wykorzystanie trąbki, puzonu, saksofonów i gitar). Tańce te powstawały w Stanach Zjednoczonych, a następnie zyskiwały popularność w Europie. Tango, początkowo najpopularniejsze, powoli znajdowało konkurencję w takich tańcach, jak one-step, two-step, cake-walk, jive, boogie-woogie, jump, lambeth-walk, charleston, fokstrot, shimmy. Nowa Encyklopedia Powszechna, hasło: taniec taniec towarzyski, uprawiany współcześnie, oryginalny bądź pochodzenia ludowego (boogie-woogie, boston, charleston, fokstrot, rock and roll, tango, twist, walc)

172 propozycja Chodzi o to, aby uzupełnić zakres słownictwa JHP BN o nazwy tańców, które występują w katalogowanych dokumentach. Zamieszczenie w SJHP BN tylko niektórych tańców prowadzi do różnic w charakterystykach przedmiotowych dokumentów. Tańce obecne w SJHP BN sa katalogowane pod własną nazwą, pozostałe zaś – nie notowane w SJHP BN – są katalogowane pod tematem ogólnym Muzyka taneczna.

173 disco

174 obecne opisy Disco : magazyn młodzieżowy : pop & rock.
Katowice : "Skankolor Studio", Mies. Muzyka rozrywkowa Inka malinka : disco / muzyka Piotr Gardecki ; sł. Tadeusz Klimowski. Warszawa : Wydaw. Muzyczne "Gamma", cop Na głos i fort. z funkcjami harmonicznymi. Druki muzyczne Disco & the city [Dokument dźwiękowy]. Plewiska : MyMusic, p2011. Nagrania z lat Dokumenty dźwiękowe Piosenka - 20 w. Materiału w katalogu jest sporo (168 wystąpień z pominięciem disco polo).

175 trance

176 obecne opisy The best trance tunes [Dokument dźwiękowy].
Amsterdam : Armada Music, p2008. Muzyka rozrywkowa - 21 w. * Remiks Dokumenty dźwiękowe Trance xplosion [Dokument dźwiękowy] : zakochani w transie / mixed by Second Mind. Warszawa : Sony BMG Music Entertainment, p2009. Elektroniczna muzyka taneczna

177 propozycja Trance to jeden z podstawowych stylów w tanecznej muzyce popularnej. Inne style: dance, house i techno są już ujęte w SJHP BN. „Trance” występuje katalogu BN w 41 opisach dokumentów dźwiękowych. Dla porównania: hasło Techno zostało użyte 4 razy hasło House zostało użyte 14 razy hasło Dance zostało użyte 44 razy Jeśli hasło Trance zostanie wprowadzone, należy zastanowić się, czy powinien towarzyszyć mu temat Remix, ponieważ Trance to także styl muzyki elektronicznej. Remiks oznacza utwór muzyczny poddany elektronicznej przeróbce w celu uzyskania jego nowej wersji.

178 inne hasła

179 O ile zostanie to uznane za zasadne i pozwoli na to materiał zgromadzony
w BN, można rozważyć także wprowadzenie kilku dalszych tematów, np.: Cover nowa wersja utworu wylansowanego wcześniej przez innego wykonawcę Potpourri utwór składający się z zestawionych swobodnie popularnych melodii, arii operetkowych, pieśni patriotycznych itp., powiązanych zazwyczaj zwięzłymi modulacjami akordowymi Piosenka religijna nie tak „poważna” jak pieśń religijna i raczej nie dla liturgii Rock chrześcijański styl w muzyce rockowej charakteryzujący się schematycznymi aranżacjami utworów, uduchowionymi partiami wokalnymi i tekstami piosenek propagującymi idee chrześcijaństwa

180 Cover Eska cover hits. Vol. 3 [Dokument dźwiękowy].
Poznań : My Music, p2008. Nagrania płytowe z lat Dokumenty dźwiękowe Muzyka rozrywkowa - 21 w. FishDick zwei [Dokument dźwiękowy] : the dick is rising again / Acid Drinkers. Warszawa : Mystic Production, p2010. Uwagi Wszystkie utwory znajdujące się na płycie są coverami piosenek innych zespołów. Heavy metal - 21 w. Piosenka w.

181 Potpourri Straszny dwór : [potpourri] : na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu / Stanisław Moniuszko ; ułożył J. Bol. Winkler. Warszawa : Gebethner i Wolff, [post 1922] Muzyka na skrzypce i fortepian - 20 w. Muzyka polska - 20 w. Partytura i głosy Wiązanka pieśni legjonowych = Potpourri des chansons des Legionnaires Polonais : na okiestrę / Piotr Perkowski. Warszawa : F. Grąbczewski, [ca1939]. Pieśń patriotyczna polska w. Głosy (muz.) Potpourri z operetki Kraina uśmiechu [Dokument dźwiękowy] / F. Lehar. [Warszawa] : "Muza", [1950]. Operetka - 20 w. Muzyka węgierska - 20 w. Dokumenty dźwiękowe

182 Piosenka religijna Śpiewnik "Radujcie się zawsze w Panu" : Przegląd Piosenki Religijnej Vincentiana. Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, [2011]. Pieśń religijna - katolicyzm Śpiewniki kościelne - katolicyzm Jednego serca, jednego ducha [Dokument dźwiękowy] : największe przeboje piosenki religijnej. Kraków : F.F. Gamma, p2003. Dokumenty dźwiękowe Pieśń religijna - katolicyzm - 20 w. Dobra Matko [Dokument dźwiękowy] : pieśni i piosenki maryjne. Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop Pieśń maryjna - 20 w.

183 Rock chrześcijański Koncert [Film] / 2TM2,3.
Katowice : Matal Mind Production, cop m. Rock - 21 w. Dokumenty audiowizualne Dokumenty dźwiękowe Hasło dodatkowe 2Tm2,3 (zespół rockowy). Wikipedia: 2Tm2,3 (zastępcza nazwa potoczna: Tymoteusz) – polska grupa muzyczna grająca muzykę rockową z przesłaniem chrześcijańskim (współczesną muzykę chrześcijańską, CCM). Teksty zespołu w większości zostały zaczerpnięte z Biblii.

184 Jean-Jacques Rousseau Słownik muzyczny z roku 1767
PIOSENKA — rodzaj małego wiersza lirycznego, bardzo krótkiego, który zwykle traktuje przyjemne tematy, do których dodaje się melodie, aby były one śpiewane przy okazjach towarzyskich, jak przy stole, z przyjaciółmi, ze swą kochanką, a nawet samemu, aby na kilka chwil oddalić znudzenie, jeśli jest się bogatym, oraz aby lżej znosić nędzę, jeśli jest się biednym. Jean-Jacques Rousseau Słownik muzyczny z roku 1767 Cytat za: Piosenka polska / Wacław Panek, Lech Terpiłowski. — [Warszawa] : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.

185 dziękuję za uwagę Szymon Kiełpiński


Pobierz ppt "Muzyka wokalna w JHP BN Szymon Kiełpiński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google