Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis Treści Stan organizacji i baza lokalowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis Treści Stan organizacji i baza lokalowa"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013

2 Spis Treści Stan organizacji i baza lokalowa
Demografia, liczba uczniów, realizacja obowiązku szkolnego w poszczególnych obwodach szkół. Poziom nauczania- wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, wyniki egzaminu gimnazjalnego. Sukcesy uczniów Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół: wyprawka szkolna, młodociani, stypendia socjalne, zasiłki szkolne, dożywianie Finansowanie zadań oświatowych

3 Stan organizacji Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach
Publiczne Przedszkole Samorządowe im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Szkoła Podstawowa im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Publiczne Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Dyrektor mgr Barbara Mażarska Adres: ul. Leśna 1 Łubnice tel/fax (0-62)

4 Stan organizacji Zespół Szkół w Dzietrzkowicach
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Dzietrzkowicach Zespół Szkół w Dzietrzkowicach Adres: ul. Tysiąclecia 55 , Dzietrzkowice Łubnice tel. (0-62) Dyrektor mgr Marek Lis Szkoła Podstawowa w Dzietrzkowicach Adres: ul. Szkolna 1, Dzietrzkowice Łubnice tel. (0-62) fax

5 Stan organizacji Zespół Szkół w Wójcinie
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Wójcinie Zespół Szkół w Wójcinie Szkoła Podstawowa w Wójcinie Dyrektor mgr Sławomir Smolnik Adres: ul. Wieluńska 9, Wójcin Łubnice tel/fax (0-62)

6 Baza lokalowa Lp. Nazwa Szkoły Sale Lekcyjne stołówki 1.
Publiczne Przedszkole w Łubnicach 2 1 2. Publiczne Przedszkole w Dzietrzkowicach 3 3. Publiczne Przedszkole w Wójcinie Razem 7

7 Baza lokalowa Lp. Nazwa Szkoły Sale Lekcyjne Pracownie komputerowe
Świetlice Sale gimnastyczne 1. Szkoła Podstawowa w Łubnicach 3 1 2. Szkoła Podstawowa Dzietrzkowicach 7 2 Pomieszczenie pełniące funkcję sali gim. 3. Szkoła Podstawowa w Wójcinie 8 Razem 18 5

8 Publiczne Gimnazjum w Łubnicach
Baza lokalowa Publiczne Gimnazjum w Łubnicach Sale lekcyjne Sale komputerowe sale gimnastyczne Świetlica 8 1 Razem

9 Demografia Przyrost naturalny w Gminie Łubnice wg. zameldowania na pobyt stały i czasowy  miejscowość rocznik ogółem 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Łubnice 13 12 16 21 15 14 19 27 137 Dz-ce 20 23 141 Wójcin 6 11 9 7 84 razem 33 38 42 52 51 66 362

10 Demografia - wykres

11 Liczba dzieci w przedszkolach
Przedszkole Zespoły Szkół roczniki ogółem 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Łubnice 4 14 8 10 36 Dz-ce 11 20 56 Wójcin 2 15 6 42 razem 26 33 43 30 134

12 Liczba dzieci w przedszkolach

13 wzrost/ (-) spadek liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych
liczba dzieci w Przedszkolach na terenie Gminy Łubnice na przełomie 3 lat Zespół Szkół rok szkolny wzrost/ (-) spadek liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Łubnice 44 37 36 -8 Dz-ce 66 60 56 -10 Wójcin 32 29 42 10 razem 142 89 134

14 Liczba uczniów w szkołach podstawowych
Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl.VI liczba oddziałów ogółem Łubnice 22 17 11 3 50 Dz-ce 24 16 25 29 20 7 131 Wójcin 14 12 9 31 8 112 Razem 60 45 46 48 49 18 293

15 wzrost/ (-) spadek liczby dzieci w oddziałach SP liczby dzieci
Liczba uczniów w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Łubnice na przełomie 3 lat SP rok szkolny wzrost/ (-) spadek liczby dzieci w oddziałach SP liczby dzieci 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Łubnice 42 44 50 8 Dz-ce 147 140 131 -16 Wójcin 104 105 112 Razem 293 289

16

17 Liczba uczniów w Gimnazjum
liczba uczniów liczba oddziałów Klasa I 58 3 Klasa II 50 2 Klasa III 57 Razem 165 8

18 Liczba uczniów Gimnazjum na przełomie 3 lat
Gimnazjum- ogólna liczba uczniów na przełomie 3 lat rok szkolny wzrost/ (-) spadek 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Łubnice 155 150 165 10

19 Kadra i system doskonalenia zawodowego
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku budżetowym 2012, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zespoły Szkół dokształcanie, studia podyplomowe, szkolenia Łubnice 7 422,07 zł Dz-ce 5 955,79 zł Wójcin 7 235,17 zł razem 20 613,03 zł

20 Kadra Zespół Szkół w Łubnicach wg. SIO stan na 31 III 2013r.
zatrudnieni w pełnym wymiarze ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 25 3 7 15 zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczba osób 4 1 liczba etatu 1,04 0,22 0,82 razem etaty 26,04 7,22 15,82

21 Kadra Zespół Szkół w Wójcinie wg. SIO stan na 31 III 2013
zatrudnieni w pełnym wymiarze ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 13 1 4 8 zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczba 2 w tym etatu 1,19 razem etaty 14,19 2,19

22 Kadra Zespół Szkół w Dzietrzkowicach zatrudnieni w pełnym wymiarze
ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 15 3 4 8 zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczba osób liczba etatu razem etaty

23 Kadra pedagogiczna na terenie Gminy Łubnice
Zespoły Szkół na terenie Gminy Łubnice zatrudnieni w pełnym wymiarze ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 53 7 15 31 zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczba osób 6 2 1 3 liczba etatu 2,23 1,19 0,22 0,82 razem etaty 55,23 8,19 15,22 31,82

24 Kadra pedagogiczna w przeliczeniu na 1 ucznia
Zespół Szkół średnio ilość dzieci/ uczniów średnia ilość etatów liczba uczniów przypadających na 1 etat nauczyciela Łubnice 239,0 26,04 9,2 Dz-ce 194,8 15,00 13,0 Wójcin 142,0 14,19 10,0

25 Poziom nauczania Uczniowie którzy uzyskali w roku szkolnym 2012/2013
średnia frekwencja Liczba uczniów którzy otrzymali stypendia za wyniki w nauce liczba kół i zajęć pozalekcyjnych Zespoły Szkół świadectwo z wyróżnieniem promocję do następnej klasy 100% frekwencji Łubnice 19 100% 1-GIM GIM-92,5% SP-95,5% 10 GIM-29- uczestniczyło-695 uczniów SP-10- uczestniczyło 132 uczniów Dzietrzkowice 27 3 91,3% 23 20- uczestniczyło -327 uczniów Wójcin 15 93% 16 11- uczestniczyło 180 uczniów

26 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2011/2012
Rok szkolny Gmina Powiat Województwo kraj Dzietrzk owice Wójcin pkt (maksymalna liczba pkt wynosi 40 pkt) 2008/2009 22,1 22,14 22,12 21,4 22,5 22,6 2009/2010 23,21 23,68 23,44 23,22 24,33 24,56 2010/2011 25,35 27,74 26,54 24,76 25,17 25,2 2011/2012 21,7 23,17 22,43 21,98 21,9 22,75 2012/2013 25,05 22,9 23,98 24,42 23,9 24,03

27 Wynik egzaminu gimnazjalnego ZS Łubnice
przedmiot egzaminu Łubnice Powiat Wieruszowski Województwo Łódzkie część humanistyczna H-H 60,30% 56,30% 58,00% H-P 63,40% 60,00% 62,60% część matematyczno-przyrodnicza M-M 54,60% 45,90% 48,50% M-P 68,70% 59,60% 59,70% język obcy angielski A-P 67,60% 56,60% 63,00% A-R 36,00% 39,00% 45,60% H-H- część humanistyczna z WOS i historią M-M- część matematyczna H-P część humanistyczna z j.polskim M-P- część przyrodnicza A-P- j. anglielski podstawowy A-R- j. angielski rozszerzony

28 Sukcesy uczniów- ZS w Łubnicach
POWIATOWE: Nagroda specjalna w VI Powiatowym Festiwalu „Piosenki z bajki”, adresowanym do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych. 4 wyróżnienia z nagrodami rzeczowymi za prace plastyczne w konkursie powiatowym: „Mój świat bez śmieci”- z cyklu projektu pt.: „… otwórz oczy na świat”. Konkurs recytatorski: „Poszli nasi w bój bez broni” - wyróżnienie II miejsce w VI Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego w Łubnicach – Czytanie ze zrozumieniem. Konkurs Literacki - wiersz własny – II miejsce Konkurs o Racjonalnym Żywieniu – I miejsce III miejsce w Konkursie Wiedzy o Powstaniu Styczniowym IV miejsce w projekcie- Powstanie Styczniowe na ziemi wieruszowskiej. V miejsce w Konkursie PTTK w Dzietrzkowicach III miejsce w IX Powiatowej Gimnazjadzie Matematyczno-Sportowej w Sokolnikach  Gimnazjada Unihokej chłopców- I miejsce Sztafetowe biegi przełajowe 10x1000 m – I miejsce Tenis stołowy – II miejsce Piłka siatkowa chłopców – II miejsce Piłka nożna chłopców – IV miejsce Piłka nożna chłopców Coca-Cola Cup – III miejsce Piłka nożna dziewcząt Coca-Cola Cup – VI miejsce Piłkarska Liga Młodzieży – Memoriał im. Jana Lemanika – I miejsce chłopców

29 Sukcesy uczniów- ZS w Łubnicach
REJONOWE: Sztafetowe biegi przełajowe 10x1000 m – II miejsce Tenis stołowy – VII miejsce Gimnazjada Unihokej chłopców – I miejsce Międzypowiatowe Dyktando z Języka Angielskiego – II miejsce  WOJEWÓDZKIE: Sztafetowe biegi przełajowe 10x1000 m – XI miejsce Indywidualne biegi przełajowe 1500 m – XXVII miejsce OGÓLNOPOLSKIE:  Gimnazjada Unihokej chłopców – IV miejsce Konkurs Matematyczny ALBUS – dwoje laureatów Konkurs na Najlepszą Młodzieżową Gazetę Ekonomiczną – V miejsce Konkurs Literacki „Siatkówka – sport, co łączy, a nie dzieli” – I miejsce i II miejsce XI Konkurs Logopedyczny – konkurs plastyczny : Nasze piękne polskie słowa”– wyróżnienie dla uczniów klasy II SP  MIĘDZYNARODOWE: Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna Oxford-Plus – 2 laureatów VII stopnia

30 Sukcesy uczniów- ZS w Dzietrzkowicach
 W roku szkolnym 2012/2013 odbyły się następujące konkursy przedmiotowe, turnieje i zawody sportowe: Uczniowie klasy VI uczestniczyli: w Eliminacjach Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego i osiągnęli następujące wyniki: Drużyna nr 1 zajęła IV miejsce. Drużyna nr 2 zajęła VI miejsce.  Mini piłka nożna- gminne rozgrywki ( chłopcy)  W konkursie matematycznym brali udział następujący uczniowie: Klasa IV I miejsce i III miejsce Klasa VI – I i III miejsce  W tym roku szkolnym odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. W konkursie wzięło udział 12 osób. W kategorii klas IV-tych I miejsce, III miejsce. –. W kategorii klas V-VI-tych I i II miejsce. klasa III Udział w Gminnym Konkursie z j. angielskiego II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym

31 Sukcesy uczniów ZS w Wójcinie
Konkurs plastyczny klas I-III „Rany Julek! Za co lubię Juliana Tuwima” Etap Gminny: I i II miejsce Etap wojewódzki- wyróżnienie Gminny konkurs plastyczny klas I-III „Orkiestra widziana okiem dziecka” I i III miejsce Konkurs Ortograficzny I-III pod hasłem „Mistrz Ortografii” I, II i III miejsce Konkurs Matematyczny klas I-II I, II, III miejsce Turniej Bezpieczeństwa i Wiedzy o Ruchu Drogowym klas I- III „Jestem wzorowym pieszym” GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS III- I i III miejsce  KONKURS PLASTYCZNY organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Wójcinie pod nazwą: Rany Julek! Za co lubię Juliana Tuwima- III miejsce KONKURS INFORMATYCZNY „LOGO SZKOŁY” I, II i III miejsce  TURNIEJ WIEDZY O OCHRONIE ŚRODOWISKA Uczniowie klas I-III brali udział w turnieju o ochronie środowiska „Przyjaciel Ziemi” Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV-VI :II i III miejsce Konkurs recytatorski Konkursy z języka angielskiego: V Gminny Konkurs Języka Angielskiego klas III- II i III miejsce. Gminny Konkurs Matematyczny dla klas IV-VI, odbył się r. w Szkole Podstawowej w Dzietrzkowicach. Klasa IV-II m-ce; Klasa V: I, II i III m-ce, Klasa VI: II m-ce Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem ,,Człowiek jako element przyrody”. Klasa IV:II m-ce , Klasa V: II m-ce Międzyszkolny Konkurs Religijny– I miejsce. Dyplomy za osiągnięcia sportowe otrzymało 23 uczniów.

32 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
Wyprawka szkolna Wyprawka Szkolna Nazwa JST GMINA ŁUBNICE grupa ZS Łubnice ZS Wójcin ZS Dzietrzkowice razem uczniów kwota klasa I szkoła podstawowa 10 8 5 23 4 140,00 zł klasa II szkoła podstawowa 2 3 4 9 1 620,00 zł klasa III szkoła podstawowa 12 2 160,00 zł klasa IV 1 050,00 zł Uczniowie niepełnosprawni 1 630,00 zł Razem: 17 18 52 9 600,00 zł

33 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
2) młodociani Liczba pracodawców którzy otrzymali dofinansowanie Liczba młodocianych którzy ukończyli naukę zawodu: Liczba decyzji negatywnych Kwota jaką w 2012r. wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania Wysokość dotacji pozyskanej w 2012r. od Wojewody Łódzkiego ogółem w tym w cyklu kształcenia : 24 mies. 36 mies. 14 19 9 10 1 97 279,00 zł

34 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
3) stypendia socjalne, zasiłek szkolny Lp. Wyszczególnienie Stypendium szkolne Zasiłek szkolny 1. Liczba wniosków 94 2 2. Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem 93 w tym odnoszących się do uczniów: szkół podstawowych 48 1 gimnazjum 25 szkół ponadgimnazjalnych 20 innych 3. Nakłady finansowe (w zł) 81 217,84 999,95

35 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
4) dowóz uczniów do szkół uczniowie: 2012/2013 Uczniowie dowożeni 241 Nakłady (w zł) plan wykonanie ,00 zł ,06 zł

36 Dożywianie uczniów Liczba uczniów korzystających z posiłku Przedszkole
śniadanie z czego refundowanych obiad z czego refundowanych/ /dofinansowanych dofinansowanych Łubnice 36 3 Dzietrzkowice 56 5 Wójcin 21 42 13

37 Realizacja obowiązku przygotowania przedszkolnego
PPS Przedszkole liczba dzieci spełniająca obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ogółem 5 -latki 6-latki 18 Łubnice 8 10 Dz-ce 20 14 34 Wójcin 13 6 19 Razem 41 30 71

38 Realizacja obowiązku szkolnego
SP i GIM Szkoła podstawowa liczba uczniów podlegająca obowiązkowi szkolnemu Gimnazjum liczba uczniów podlegająca obowiązkowi szkolnemu w szkole, w obwodzie w której uczeń mieszka w innej szkole przez uczęszczanie do szkoły za granicą Razem Łubnice 50 69 3 122 165 5 4 Dz-ce 109 9 2 120 Nie dotyczy Wójcin 58 6 1 65 217 84 307

39 Finansowanie zadań oświatowych
Wybrane paragrafy z roku budżetowy 2012 ZS Łubnice razem G SP PPS wynagrodzenia i jego pochodne ,40 zł ,11 zł ,44 zł ,95 zł remonty 7 898,34 zł 0,00 zł 472,32 zł 8 370,66 zł Materiały dydaktyczne i wyposażenie 28 455,67 zł 3 596,99 zł 2 978,80 zł 35 031,46 zł opał 85 886,71 zł energia i woda 14 249,85 zł 9 417,08 zł 23 666,93 zł pomoce 7 126,00 zł 157,80 zł 1 939,69 zł 9 223,49 zł usługi 14 529,34 zł 2 778,04 zł 17 307,38 zł ,58 zł

40 Finansowanie zadań oświatowych
Wybrane paragrafy z roku budżetowego 2012 ZS Dzietrzkowice SP PPS razem wynagrodzenia i jego pochodne ,49 zł ,12 zł ,61 zł remonty 5 091,20 zł 4 749,24 zł 9 840,44 zł Materiały dydaktyczne i wyposażenie 21 307,43 zł 18 096,23 zł 39 403,66 zł opał 13 741,21 zł 9 644,72 zł 23 385,93 zł energia i woda 10 627,78 zł 12 332,99 zł 22 960,77 zł pomoce 2 873,00 zł 3 144,02 zł 6 017,02 zł usługi 5 960,38 zł 2 498,11 zł 8 458,49 zł ,49 zł ,43 zł ,92 zł

41 Finansowanie zadań oświatowych
Wybrane paragrafy z roku budżetowego 2012 ZS Wójcin razem SP PPS wynagrodzenia i jego pochodne ,50 zł ,01 zł ,51 zł remonty 16 875,82 zł 141,45 zł 17 017,27 zł Materiały dydaktyczne i wyposażenie 30 096,26 zł 7 903,82 zł 38 000,08 zł opał 25 155,44 zł energia i woda 13 268,05 zł 6 210,64 zł 19 478,69 zł pomoce 17,54 zł 1 780,78 zł 1 798,32 zł usługi 9 308,40 zł 1 212,76 zł 10 521,16 zł ,01 zł ,46 zł ,47 zł

42 Finansowanie zadań oświatowych w zespołach szkół rok budżetowy 2012
Zespoły Szkół (z wyłączeniem PPS) średnia ilość uczniów kwota całkowitych wydatków koszt roczny na 1 ucznia koszt miesięczny na 1 ucznia koszt dzienny na 1 ucznia Łubnice 202,4 ,62 zł 10 838,9 zł 903,24 zł 29,70 zł Dz-ce 136,4 ,64 zł 11 517,8 zł 959,82 zł 31,56 zł Wójcin 107,8 ,54 zł 12 260,7 zł 1 021,73 zł 33,59 zł

43 Finansowanie zadań oświatowych - przedszkola, rok budżetowy 2012

44 Finansowanie zadań oświatowych - szkoły podstawowe, rok budżetowy 2012
średnia ilość uczniów kwota całkowitych wydatków koszt roczny na 1 ucznia koszt miesięczny na 1 ucznia koszt dzienny na 1 ucznia Łubnice 46,4 ,00 zł 9 128,99 zł 760,75 zł 25,01 zł Dz-ce 136,4 ,99 zł 8 692,53 zł 724,38 zł 23,82 zł Wójcin 107,8 ,72 zł 10 731,22 zł 894,27 zł 29,40 zł

45 Finansowanie zadań oświatowych gimnazjum- rok budżetowy 2012
średnia ilość uczniów kwota całkowitych wydatków koszt roczny na 1 ucznia koszt miesięczny na 1 ucznia koszt dzienny na 1 ucznia Łubnice 156 ,39 zł 9 953,09 zł 829,42 zł 27,27 zł

46 Finansowanie zadań oświatowych- JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY
Zestawienie wypłaconego JDU w latach rok ZS Wójcin ZS Dz-ce SP Łubnice GIM Łubnice razem OGÓŁEM z ZUS 2009 1 196,54 zł 2 294,74 zł 343,64 zł 2 436,96 zł 6 271,88 zł 7 360,43 2010 18 306,50 zł 16 587,80 zł 6 949,75 zł 21 761,62 zł 63 605,67 zł 74 694,90 2011 22 334,70 zł 21 264,12 zł 8 786,18 zł 33 888,37 zł 86 273,37 zł ,27 2012 7 602,96 zł 7 933,16 zł 3 129,17 zł 12 446,08 zł 31 111,37 zł 37 159,69 Razem 49 440,70 zł 48 079,82 zł 19 208,74 zł 70 533,03 zł ,29 zł ,29

47 Zestawienie liczby etatów i uczniów na przełomie lat
rok szkolny ZS 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 liczba uczniów liczba etatów Łubnice 242 25,94 243   26,34 231 26,12 251 26,04 Dz-ce 215 16,00 213   14,00 200 14,39 187 15,00 Wójcin 141 14,00 136   14,00 134 14,50 154 14,19 Razem 598 55,94 590  54,34 565 55,01 592 55,23

48 Finansowanie oświaty Prowadzenie przedszkoli oraz dowóz dzieci do szkół to zadanie własne gminy, finansowane z jej budżetu. Obszary w 100% finansowane ze środków Gminy Łubnice Plan budżetu oświaty na 2012 wykonanie budżetu różnica między planem a wykonaniem budżetu przedszkola ,00 zł ,69 zł 17 262,31 zł dowóz uczniów ,00 zł ,06 zł 2 347,94 zł pozostała 47 509,00 zł 37 414,61 zł 10 094,39 zł działalność Razem ,00 zł ,36 zł 29 704,64 zł

49 Wnioski ATUTY: Zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców Gminy Łubnice w zakresie procesu kształcenia młodego pokolenia i jego znaczenia w przyszłości ( zdobycie potrzebnych kwalifikacji, które zwiększają konkurencyjność na rynku pracy), Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli ZS z terenu Gminy Łubnice, które przekładają się zwiększenie poziomu nauczania (57,61% zatrudnionych nauczycieli to nauczyciele dyplomowani), rozszerzenie oferty edukacyjnej (liczne koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne ), otwarcie się placówek oświatowych na rywalizację w zakresie zagadnień wynikających z programów nauczania, zajęć sportowo- rekreacyjnych i pozaszkolnych. Propagowanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży za sprawą inicjatyw dyrektorów i nauczycieli poprzez organizację/udział w różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych. Podejmowanie reorganizacji kadry nauczycielskiej w stosunku do zmian demograficznych i warunków finansowych organu prowadzącego. Wsparcie ze strony MEN-u współfinansowanie z organem prowadzącym zadań oświatowych w stosunku do potrzeb dla rodzin o niskim dochodzie, bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, losowej, rodzinnej (zasiłek szkolny, wyprawka szkolna) Motywowanie i nagradzanie przez Radę Gminy w Łubnicach uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce poprzez przyznawanie stypendiów szkolnych. Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w finansowanych przez samorząd Gminy Łubnice pozalekcyjnych formach spędzania czasu wolnego (np.MZS, zajęcia ruchowe, gry i zabawy)

50 Wnioski SŁABOŚCI Postępujący spadek liczby urodzeń w Gminie Łubnice, starzenie się społeczeństwa. Zagraniczna emigracja zarobkowa rodzin z terenu Gminy Łubnice. Brak miejsc pracy, skutkujące odpływem miejscowej ludności (zwłaszcza młodego pokolenia) i spadku atrakcyjności do stałego osiedlania się na terenie Gminy Łubnice. Brak jasnej, przejrzystej, konsekwentnej polityki MEN-u w stosunku do organu prowadzącego oraz działalności placówek oświatowych (częste zmiany regulacji prawnych)

51 Dziękuję za uwagę  mgr Patrycja Gaj podinspektor ds. kadr i oświaty
Koniec Dziękuję za uwagę  mgr Patrycja Gaj podinspektor ds. kadr i oświaty


Pobierz ppt "Spis Treści Stan organizacji i baza lokalowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google