Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013

2 Spis Treści I.Stan organizacji i baza lokalowa II.Demografia, liczba uczniów, realizacja obowiązku szkolnego w poszczególnych obwodach szkół. III.Poziom nauczania- wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, wyniki egzaminu gimnazjalnego. IV.Sukcesy uczniów V.Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół: wyprawka szkolna, młodociani, stypendia socjalne, zasiłki szkolne, dożywianie VI.Finansowanie zadań oświatowych

3 Stan organizacji Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Publiczne Przedszkole Samorządowe im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Szkoła Podstawowa im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Publiczne Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Dyrektor mgr Barbara Mażarska Adres: ul. Leśna 1 98-438 Łubnice tel/fax (0-62) 78-47-020

4 Stan organizacji Zespół Szkół w Dzietrzkowicach Szkoła Podstawowa w Dzietrzkowicach Publiczne Przedszkole Samorządowe w Dzietrzkowicach Dyrektor mgr Marek Lis Adres: ul. Tysiąclecia 55, Dzietrzkowice 98-438 Łubnice tel. (0-62)78-47-611 Adres: ul. Szkolna 1, Dzietrzkowice 98-438 Łubnice tel. (0-62) 78-47-164 fax. 62-78-47-775

5 Stan organizacji Zespół Szkół w Wójcinie Szkoła Podstawowa w Wójcinie Publiczne Przedszkole Samorządowe w Wójcinie Dyrektor mgr Sławomir Smolnik Adres: ul. Wieluńska 9, Wójcin 98-438 Łubnice tel/fax (0-62) 78-47-313

6 Baza lokalowa Lp. Nazwa Szkoły Sale Lekcyjne stołówki 1. Publiczne Przedszkole w Łubnicach 21 2. Publiczne Przedszkole w Dzietrzkowicach 31 3. Publiczne Przedszkole w Wójcinie 20 Razem72

7 Baza lokalowa Lp. Nazwa Szkoły Sale Lekcyjne Pracownie komputerowe Świetlice Sale gimnastyczne 1. Szkoła Podstawowa w Łubnicach 3101 2. Szkoła Podstawowa Dzietrzkowicach 721 Pomieszczenie pełniące funkcję sali gim. 3. Szkoła Podstawowa w Wójcinie 820 Pomieszczenie pełniące funkcję sali gim. Razem18513

8 Baza lokalowa Publiczne Gimnazjum w Łubnicach Sale lekcyjne Sale komputerowe sale gimnastyczne Świetlica 8111 Razem8111

9 Demografia

10 Demografia - wykres

11 Liczba dzieci w przedszkolach

12

13

14 Liczba uczniów w szkołach podstawowych

15

16

17 Liczba uczniów w Gimnazjum

18 Liczba uczniów Gimnazjum na przełomie 3 lat

19 Kadra i system doskonalenia zawodowego Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku budżetowym 2012, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

20 Kadra

21

22

23 Kadra pedagogiczna na terenie Gminy Łubnice

24 Kadra pedagogiczna w przeliczeniu na 1 ucznia

25 Poziom nauczania

26 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2011/2012

27 Wynik egzaminu gimnazjalnego ZS Łubnice H-H- część humanistyczna z WOS i historiąM-M- część matematyczna H-P część humanistyczna z j.polskim M-P- część przyrodnicza A-P- j. anglielski podstawowy A-R- j. angielski rozszerzony

28 Sukcesy uczniów- ZS w Łubnicach POWIATOWE: Nagroda specjalna w VI Powiatowym Festiwalu Piosenki z bajki, adresowanym do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych. 4 wyróżnienia z nagrodami rzeczowymi za prace plastyczne w konkursie powiatowym: Mój świat bez śmieci- z cyklu projektu pt.: … otwórz oczy na świat. Konkurs recytatorski: Poszli nasi w bój bez broni - wyróżnienie II miejsce w VI Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego w Łubnicach – Czytanie ze zrozumieniem. Konkurs Literacki - wiersz własny – II miejsce Konkurs o Racjonalnym Żywieniu – I miejsce III miejsce w Konkursie Wiedzy o Powstaniu Styczniowym IV miejsce w projekcie- Powstanie Styczniowe na ziemi wieruszowskiej. V miejsce w Konkursie PTTK w Dzietrzkowicach III miejsce w IX Powiatowej Gimnazjadzie Matematyczno-Sportowej w Sokolnikach Gimnazjada Unihokej chłopców- I miejsce Sztafetowe biegi przełajowe 10x1000 m – I miejsce Tenis stołowy – II miejsce Piłka siatkowa chłopców – II miejsce Piłka nożna chłopców – IV miejsce Piłka nożna chłopców Coca-Cola Cup – III miejsce Piłka nożna dziewcząt Coca-Cola Cup – VI miejsce Piłkarska Liga Młodzieży – Memoriał im. Jana Lemanika – I miejsce chłopców

29 Sukcesy uczniów- ZS w Łubnicach REJONOWE: Sztafetowe biegi przełajowe 10x1000 m – II miejsce Tenis stołowy – VII miejsce Gimnazjada Unihokej chłopców – I miejsce Międzypowiatowe Dyktando z Języka Angielskiego – II miejsce WOJEWÓDZKIE: Sztafetowe biegi przełajowe 10x1000 m – XI miejsce Indywidualne biegi przełajowe 1500 m – XXVII miejsce Gimnazjada Unihokej chłopców – I miejsce OGÓLNOPOLSKIE: Gimnazjada Unihokej chłopców – IV miejsce Konkurs Matematyczny ALBUS – dwoje laureatów Konkurs na Najlepszą Młodzieżową Gazetę Ekonomiczną – V miejsce Konkurs Literacki Siatkówka – sport, co łączy, a nie dzieli – I miejsce i II miejsce XI Konkurs Logopedyczny – konkurs plastyczny : Nasze piękne polskie słowa– wyróżnienie dla uczniów klasy II SP MIĘDZYNARODOWE: Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna Oxford-Plus – 2 laureatów VII stopnia

30 Sukcesy uczniów- ZS w Dzietrzkowicach W roku szkolnym 2012/2013 odbyły się następujące konkursy przedmiotowe, turnieje i zawody sportowe: Uczniowie klasy VI uczestniczyli: w Eliminacjach Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego i osiągnęli następujące wyniki: Drużyna nr 1 zajęła IV miejsce. Drużyna nr 2 zajęła VI miejsce. Mini piłka nożna- gminne rozgrywki ( chłopcy) W konkursie matematycznym brali udział następujący uczniowie: Klasa IV I miejsce i III miejsce Klasa VI – I i III miejsce W tym roku szkolnym odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. W konkursie wzięło udział 12 osób. W kategorii klas IV-tych I miejsce, III miejsce. –. W kategorii klas V-VI-tych I i II miejsce. klasa III Udział w Gminnym Konkursie z j. angielskiego II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym

31 Sukcesy uczniów ZS w Wójcinie Konkurs plastyczny klas I-III Rany Julek! Za co lubię Juliana Tuwima Etap Gminny: I i II miejsce Etap wojewódzki- wyróżnienie Gminny konkurs plastyczny klas I-III Orkiestra widziana okiem dziecka I i III miejsce Konkurs Ortograficzny I-III pod hasłem Mistrz Ortografii I, II i III miejsce Konkurs Matematyczny klas I-II I, II, III miejsce Turniej Bezpieczeństwa i Wiedzy o Ruchu Drogowym klas I- III Jestem wzorowym pieszym GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS III- I i III miejsce KONKURS PLASTYCZNY organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Wójcinie pod nazwą: Rany Julek! Za co lubię Juliana Tuwima- III miejsce KONKURS INFORMATYCZNY LOGO SZKOŁY I, II i III miejsce TURNIEJ WIEDZY O OCHRONIE ŚRODOWISKA Uczniowie klas I-III brali udział w turnieju o ochronie środowiska Przyjaciel Ziemi Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV-VI :II i III miejsce Konkurs recytatorski Konkursy z języka angielskiego: V Gminny Konkurs Języka Angielskiego klas III- II i III miejsce. Gminny Konkurs Matematyczny dla klas IV-VI, odbył się 4.06.2013r. w Szkole Podstawowej w Dzietrzkowicach. Klasa IV-II m-ce; Klasa V: I, II i III m-ce, Klasa VI: II m-ce Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem,,Człowiek jako element przyrody. Klasa IV:II m-ce, Klasa V: II m-ce Międzyszkolny Konkurs Religijny– I miejsce. Dyplomy za osiągnięcia sportowe otrzymało 23 uczniów.

32 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 1)Wyprawka szkolna

33 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 2) młodociani

34 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 3) stypendia socjalne, zasiłek szkolny

35 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 4) dowóz uczniów do szkół

36 Dożywianie uczniów

37 Realizacja obowiązku przygotowania przedszkolnego

38 Realizacja obowiązku szkolnego

39 Finansowanie zadań oświatowych

40

41

42 Finansowanie zadań oświatowych w zespołach szkół rok budżetowy 2012

43 Finansowanie zadań oświatowych - przedszkola, rok budżetowy 2012

44 Finansowanie zadań oświatowych - szkoły podstawowe, rok budżetowy 2012

45 Finansowanie zadań oświatowych gimnazjum- rok budżetowy 2012

46 Finansowanie zadań oświatowych- JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY

47 Zestawienie liczby etatów i uczniów na przełomie lat

48 Finansowanie oświaty Prowadzenie przedszkoli oraz dowóz dzieci do szkół to zadanie własne gminy, finansowane z jej budżetu.

49 Wnioski ATUTY: - Zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców Gminy Łubnice w zakresie procesu kształcenia młodego pokolenia i jego znaczenia w przyszłości ( zdobycie potrzebnych kwalifikacji, które zwiększają konkurencyjność na rynku pracy), -Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli ZS z terenu Gminy Łubnice, które przekładają się zwiększenie poziomu nauczania (57,61% zatrudnionych nauczycieli to nauczyciele dyplomowani), rozszerzenie oferty edukacyjnej (liczne koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne ), otwarcie się placówek oświatowych na rywalizację w zakresie zagadnień wynikających z programów nauczania, zajęć sportowo- rekreacyjnych i pozaszkolnych. -Propagowanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży za sprawą inicjatyw dyrektorów i nauczycieli poprzez organizację/udział w różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych. -Podejmowanie reorganizacji kadry nauczycielskiej w stosunku do zmian demograficznych i warunków finansowych organu prowadzącego. -Wsparcie ze strony MEN-u współfinansowanie z organem prowadzącym zadań oświatowych w stosunku do potrzeb dla rodzin o niskim dochodzie, bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, losowej, rodzinnej (zasiłek szkolny, wyprawka szkolna) - Motywowanie i nagradzanie przez Radę Gminy w Łubnicach uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce poprzez przyznawanie stypendiów szkolnych. -Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w finansowanych przez samorząd Gminy Łubnice pozalekcyjnych formach spędzania czasu wolnego (np.MZS, zajęcia ruchowe, gry i zabawy)

50 Wnioski SŁABOŚCI -Postępujący spadek liczby urodzeń w Gminie Łubnice, starzenie się społeczeństwa. -Zagraniczna emigracja zarobkowa rodzin z terenu Gminy Łubnice. -Brak miejsc pracy, skutkujące odpływem miejscowej ludności (zwłaszcza młodego pokolenia) i spadku atrakcyjności do stałego osiedlania się na terenie Gminy Łubnice. -Brak jasnej, przejrzystej, konsekwentnej polityki MEN-u w stosunku do organu prowadzącego oraz działalności placówek oświatowych (częste zmiany regulacji prawnych)

51 Koniec Dziękuję za uwagę mgr Patrycja Gaj podinspektor ds. kadr i oświaty


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google