Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „TACY SAMI”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „TACY SAMI”"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „TACY SAMI”
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 9.1.2

2 TACY SAMI Cele projektu to:
podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów, a tym samym zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach szkolnych. zwiększenie odporności emocjonalnej, podniesienie samooceny promowanie innowacyjnych, nowoczesnych metod nauczania.

3 Grupowy trening inteligencji emocjonalnej
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 „Panując nad emocjami, panujesz nad swoim życiem.”
Stefan Konrad, Claudia Hendl „Inteligencja emocjonalna” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Trening inteligencji emocjonalnej
Co to jest inteligencja emocjonalna? Inteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, kierowanie i kontrolowanie ich, zdolność motywowania się, empatia oraz umiejętności o charakterze społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Trening inteligencji emocjonalnej
Cele do osiągnięcia: podniesienie poziomu umiejętności społecznych i emocjonalnych rozpoznawanie uczuć panowanie nad emocjami Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Trening inteligencji emocjonalnej
Kręgi tematyczne: Mam świadomość siebie. Kontroluję swoje emocje. Podejmuję decyzje. Kontroluję stres. Postrzegam siebie samego. Jestem odpowiedzialny. Uczę się komunikacji. Ja w grupie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Trening inteligencji emocjonalnej
Wysoka inteligencja emocjonalna jest niewątpliwym atutem w dzisiejszym świecie. Wpływa na relacje z innymi, satysfakcję z życia i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Pomaga w lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie i podnosi jakość kontaktów towarzyskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Metoda integracji sensorycznej (SI)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Metoda integracji sensorycznej
„Nie ma nic w umyśle, czego by nie było wcześniej w zmysłach” Arystoteles

11 Metoda integracji sensorycznej
Nowy kierunek w diagnozie i usprawnianiu dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Co oznacza termin Integracja Sensoryczna?
Metoda integracji sensorycznej Co oznacza termin Integracja Sensoryczna? Proces odbierania i przetwarzania przez układ nerwowy informacji ze wszystkich zmysłów (z ciała i środowiska) pozwalający na wykorzystanie ich np. podczas nauki, zabawy, czynności dnia codziennego, w stosunkach międzyludzkich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Na czym polega terapia SI?
Metoda integracji sensorycznej Na czym polega terapia SI? Zespół działań leczniczych (zwykle aktywności ruchowej całego ciała) mających na celu poprawę sposobu przetwarzania i organizowania przez mózg docierających do niego doznań sensorycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Czynniki wskazujące na dysfunkcje SI
Metoda integracji sensorycznej Czynniki wskazujące na dysfunkcje SI nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch zbyt mała wrażliwość na stymulację sensoryczną zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej trudności z koncentracją, impulsywność Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Czynniki wskazujące na dysfunkcje SI cd.
Metoda integracji sensorycznej Czynniki wskazujące na dysfunkcje SI cd. problemy z koordynacją opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce słaba organizacja zachowania niskie poczucie własnej wartości Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Kogo dotyka problem zaburzeń SI
Metoda integracji sensorycznej Kogo dotyka problem zaburzeń SI Dzieci niepełnosprawne intelektualnie Dzieci z MPD Dzieci z autyzmem Niektóre dzieci w normie intelektualnej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Jak terapia może pomóc dziecku?
Metoda integracji sensorycznej Jak terapia może pomóc dziecku? Poprawia koordynację ruchową w zakresie dużej i małej motoryki Poprawia reakcje na bodźce sensoryczne Poprawa zachowania Poprawia poczucie własnej wartości Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Jak rodzice mogą wspomagać rozwój procesów SI u swojego dziecka?
Metoda integracji sensorycznej Jak rodzice mogą wspomagać rozwój procesów SI u swojego dziecka? Najważniejsza jest świadomość rodziców na temat SI i jej roli w rozwoju dziecka Aranżowanie otoczenia dziecka w taki sposób aby dostarczać mu bodźców sensorycznych Zrozumienie, że każde dziecko jest inne i ma indywidualne potrzeby zainteresowania oraz reakcje Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Terapia EEG Biofeedback
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Terapia EEG Biofeedback
Podstawowe informacje Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Co to jest EEG Biofeedback ?
Terapia EEG Biofeedback Co to jest EEG Biofeedback ? EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której dziecko, w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z wybranego punktu na głowie ucznia jest przetwarzany przez system EEG na zrozumiałą dla niego formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu, uczeń wie, kiedy jest skoncentrowany a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

22 Terapia EEG Biofeedback
Trening EEG BIOFEEDBACK stanowi nową skuteczną pomoc w zwiększeniu możliwości naszego umysłu. Pesymiści mówią, że z możliwości mózgu wykorzystujemy % - trening EEG BIOFEEDBACK zwiększa szybkość myślenia, kreatywność i pamięć o 25 – 30 %.

23 Terapia EEG Biofeedback
EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Uczeń nie musi używać klawiatury. Informacja o stanie umysłu dochodzi do niego za pośrednictwem sygnału EEG.

24 Widok ekranu terapeuty – wykresy fal mózgowych

25 Przykładowe gry

26 Gabinet terapii metodą EEG Biofeedback
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Terapia EEG Biofeedback
Wskazania dla dzieci : zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi poprawa szybkości uczenia się nadpobudliwość psychoruchowa ( ADHD) problemy szkolne dysleksja, dysortografii trema, reakcje stresowe, agresja chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji ( sport, muzyka)

28 Terapia zajęciowa

29 Czym jest terapia zajęciowa?
Terapia zajęciowa – leczenie pracą, celowe organizowanie zajęć wytwórczych za pomocą prostych narzędzi i materiałów w celu przyspieszenia powrotu utraconych funkcji i sprawności, a w przypadkach zmian nieodwracalnych wyrobienie funkcji zastępczych. Terapia zajęciowa wzmacnia także psychikę.

30 Cele i zadania terapii zajęciowej
Terapia zajęciowa Cele i zadania terapii zajęciowej Cele terapii zajęciowej w odniesieniu do poszczególnych osób powinny być zawsze określane indywidualnie. Terapia zajęciowa z punktu widzenia potrzeb podopiecznego może spełniać następujące zadania: 1. usprawniać fizycznie, 2. usprawniać psychicznie, 3. usprawniać społecznie, w tym dawać wytyczne do wyboru zawodu.

31 Formy organizacji zajęć terapii zajęciowej:
Terapia zajęciowa Formy organizacji zajęć terapii zajęciowej: grupowa indywidualna

32 Rodzaje terapii zajęciowej:
Terapia zajęciowa Rodzaje terapii zajęciowej: Ergoterapia – terapia pracą, terapia poprzez zajęcia manualne Socjoterapia – terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych, towarzyskich Arteterapia – terapia sztuką, kontakt bierny lub czynny ze sztuką i kulturą

33

34 Metody stosowane w poszczególnych rodzajach terapii zajęciowej:
Terapia zajęciowa Metody stosowane w poszczególnych rodzajach terapii zajęciowej: Ergoterapia: dziewiarstwo, hafciarstwo, tkactwo, krawiectwo, kaletnictwo, metaloplastyka, stolarstwo, ogrodnictwo, wikliniarstwo, garncarstwo i ceramika. Socjoterapia: ludoterapia/zabawoterapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych, rekreacja. Arteterapia: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, teatroterapia, choreoterapia.

35 Terapia metodą Tomatisa
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Kim był Alfred Tomatis? Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Terapia metodą Tomatisa
Rola narządu słuchu Narząd słuchu pozwala na komunikowanie się z otoczeniem. To, co słyszymy wpływa na kształtowanie się naszego głosu, mowy i języka. Profesor Tomatis dowiódł, że sposób działania słuchu ma również wpływ na przyswajanie sobie umiejętności czytania, pisania, a nawet na postawę ciała, koordynację ruchów i stany emocjonalne. Terapia metodą Tomatisa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 Terapia metodą Tomatisa
Uwaga słuchowa, czyli czym różni się słyszenie od słuchania? Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 Terapia metodą Tomatisa
Lateralizacja słuchowa – czy prawe ucho słucha inaczej niż lewe? Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 Terapia metodą Tomatisa
Co to jest Metoda Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna) i na czym polega terapia tą metodą? Metoda Tomatisa polega na usprawnianiu czynnego słuchania. Oznacza to, że u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 Terapia metodą Tomatisa
Komu może pomóc metoda Tomatisa? Najczęstsze zastosowania Metody Tomatisa: u dzieci: - zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, - zaburzenia głosu, - dysleksja, - autyzm, - adhd, - trudności szkolne, - zaburzenia koncentracji, wspomagająco podczas nauki języków obcych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 Terapia metodą Tomatisa
u dorosłych: - zaburzenia mowy, - zaburzenia głosu spowodowane niewłaściwym używaniem głosu, np. u śpiewaków i aktorów, - stres (Metoda Tomatisa ze względu na efekt w postaci zmniejszenia napięcia, lęku i wzrost kreatywności jest stosowana jako wspomaganie walki ze stresem).

43 Indywidualna terapia logopedyczna
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 Indywidualna terapia logopedyczna
„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa…” (J.Słowacki, Beniowski)

45 Indywidualna terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna – dla uczniów z autyzmem, niedosłuchem, rozszczepem podniebienia, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, opóźnionym rozwojem mowy.

46 Indywidualna terapia logopedyczna
Główny cel zajęć to stymulacja rozwoju mowy oraz umiejętności komunikowania się werbalnego. Istotnym elementem terapii jest podnoszenie poziomu motywacji dziecka do pracy nad poprawnością wymowy oraz odczuwania radości i satysfakcji z efektów swojej pracy.

47 Indywidualna terapia logopedyczna
Gabinet logopedyczny wyposażony jest w programy komputerowe  do diagnozy i terapii mowy oraz w serię programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno – motorycznych oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci.

48 Zajęcia wyrównawcze


Pobierz ppt "Konferencja „TACY SAMI”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google