Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI. CZY I GDZIE WARTO STUDIOWAĆ? Zawarte informacje opracowano na podstawie danych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWODY PRZYSZŁOŚCI. CZY I GDZIE WARTO STUDIOWAĆ? Zawarte informacje opracowano na podstawie danych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI. CZY I GDZIE WARTO STUDIOWAĆ? Zawarte informacje opracowano na podstawie danych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku

2 1.Sytuacja młodzieży na rynku pracy w Polsce i w woj. podlaskim. 2.Demograficzne uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. 3.Obszary intensywnego powstawania nowych zawodów. 4.Prognozy popyty na prace w Polsce.

3 Bezrobotni wg wieku w woj. podlaskim (stan na r.)

4 Bezrobotni wg wykształcenia w woj. podlaskim (stan na r.)

5 Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce Prognoza demograficzna do 2030 roku

6 Prognoza ludności Polski do 2030 roku Grupa wieku Ogółem / / /

7 Struktura ludności Polski w latach (w %) Grupa wieku ,9 2,8 2,7 2,6 2,3 2, ,2 4,1 4,0 3,9 3,6 3,4 3, ,8 7,5 7,1 6,9 5,8 5,5 5, ,5 4,4 4,3 4,2 3,3 2,9 2, ,1 4,9 4,6 4,5 3,8 3,1 2,8 2, ,2 10,3 10,4 10,3 8,9 7,5 6,2 5, ,7 21,9 21,2 20,6 18,0 16,7 16,3 15,8 14, /64 62,2 62,9 63,5 64,0 65,1 63,4 60,8 58,9 58, ,9 40,0 40,4 40,0 37,8 34,6 31, /64 22,3 23,0 23,5 24,0 24,7 23,5 22,9 24,3 27,2 60+/65+ 15,1 15,2 15,3 15,4 17,0 19,8 22,9 25,3 26,9

8 Dynamika zmiany liczby ludności Polski do 2030 roku (2002 r.=100) Grupa wieku Ogółem 100,0 99,9 99,8 99,2 98,4 97,4 95,8 93, ,0 97,6 96,2 95,3 92,8 94,0 88,3 76,5 65, ,0 96,8 94,0 91,6 85,5 84,1 84,3 77,1 66, ,0 95,9 91,5 87,7 74,3 69,3 68,3 68,0 62, ,0 97,9 95,7 92,7 74,1 63,5 59,8 59,1 59, ,0 95,0 90,4 87,3 73,9 60,0 53,4 51,9 52, ,0 101,4 101,8 100,9 86,6 72,2 59,3 53,1 51, ,0 96,4 93,3 90,4 78,6 72,7 70,1 66,8 61, /64 100,0 101,0 101,9 102,6 103,6 100,3 95,1 90,6 87, ,0 99,9 100,4 98,6 92,3 83,1 72, /64 100,0 102,8 105,3 107,4 109,5 103,4 100,1 104,2 113,6 60+/ ,0 100,7 101,4 102,1 111,5 129,5 148,1 160,5 166,5

9 Zmiana liczby ludności Polski w latach w stosunku do 2002 r. Grupa wieku Ogółemx x x x x x x x /64x x /64x /65+x

10 Prognoza ludności woj. podlaskiego do 2030 roku Grupa wieku Ogółem / / /

11 Struktura ludności woj. podlaskiego do 2030 roku (%) Grupa wieku ,9 2,8 2,7 2,8 2,7 2,4 2, ,4 4,2 4,0 3,9 3,6 3,7 3,8 3,6 3, ,4 8,1 7,7 7,3 5,9 5,4 5,5 5,7 5, ,9 4,8 4,7 4,5 3,5 2,9 2,7 2,8 2, ,5 5,2 5,0 4,9 4,1 3,2 2,8 2, ,8 10,1 10,3 10,4 9,4 7,9 6,2 5, ,1 23,2 22,4 21,6 18,4 16,9 16,6 16,3 15, /64 59,5 60,3 61,1 61,7 64,0 63,6 61,2 58,8 57, ,6 39,7 39,8 39,9 40,4 39,9 37,9 35,0 31, /64 20,0 20,6 21,2 21,8 23,5 23,6 23,3 23,8 26,3 60+/65+ 16,3 16,5 16,6 17,6 19,5 22,2 24,9 27,1

12 Dynamika zmiany liczby ludności woj. podlaskiego do 2030 roku (2002 r.=100) Grupa wieku Ogółem 100,0 99,8 99,6 99,4 98,5 97,6 96,5 94,9 92, ,0 97,2 95,5 94,2 93,0 96,8 92,3 79,2 66, ,0 95,3 91,2 88,0 81,3 81,4 83,5 77,0 65, ,0 95,4 90,5 86,0 68,5 63,0 63,1 64,3 59, ,0 97,8 95,4 92,3 71,6 57,6 53,9 54,3 55, ,0 95,9 91,7 88,7 74,4 57,4 49,1 47,8 49, ,0 102,8 105,1 106,2 95,3 78,5 61,4 53,1 52, ,0 95,9 92,3 89,1 75,1 68,3 66,4 64,0 59, /64 100,0 101,2 102,2 103,1 105,8 104,2 99,1 93,7 89, ,0 100,2 100,3 100,2 100,6 98,5 92,4 83,9 73, /64 100,0 103,0 106,0 108,8 116,1 115,5 112,6 113,0 121,9 60+/ ,0 100,7 101,0 101,5 106,4 116,9 131,4 144,9 153,8

13 Zmiana liczby ludności woj. podlaskiego w stosunku do 2002 r. Grupa wieku Ogółemx x x x x x x x /64x x /64x /65+x

14 OBSZARY INTENSYWNEGO POWSTAWANIA NOWYCH ZAWODÓW Na podstawie analizy współczesnej gospodarki rynkowej i tendencji rozwoju nowych technologii można zidentyfikować dziewięć obszarów, w których intensywnie powstają nowe zastosowania pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje:

15 Obszary intensywnego powstawania zawodów 1.obszar informatyki, telekomunikacji, Internetu i technologii informacyjnych, 2.obszar biotechnologii i jej zastosowań, 3.obszar ochrony środowiska, 4.obszar eksploatacji morza i dna morskiego, 5.obszar obsługi procesów integracji regionalnej, 6.obszar nowoczesnych operacji finansowych oraz elektronicznej bankowości i handlu elektronicznego, 7.obszar ochrony zdrowia, kształtowania postaw prozdrowotnych, domowej opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi, 8.obszar informacji kultury popularnej i przemysłu rozrywkowego, 9.obszar edukacji.

16 Obszar informatyki, telekomunikacji, Internetu i technologii informacyjnych to najbardziej dynamicznie rozwijająca się sfera gospodarki ze względu na to, że nastąpiła: informatyzacja procesów produkcyjnych i usługowych, komputeryzacja gospodarstw domowych, rozwój ruchomej telekomunikacji (telefony komórkowe).

17 Obszar informatyki, telekomunikacji, Internetu i technologii informacyjnych cd. ocenia się, że w roku 2010 wystąpi deficyt informatyków w UE rzędu 210 tys., z tego ponad 100 tys. w samych Niemczech, a także w krajach południowej Europy (Hiszpania, Portugalia, Grecja), a w Japonii – 50 tys., USA – 80 tys.; stwarza to szanse na wykorzystanie międzynarodowej koniunktury dla niektórych zawodów.

18 Nowe zawody informatyczne Administrator systemów komputerowych, Specjalista od sieci komputerowych, Programista, Grafik komputerowy, Analityk systemu, Doradca systemów komputerowych.

19

20 Obszar biotechnologii i jej zastosowań to druga dziedzina o szczególnie wysokiej dynamice zatrudnienia; w roku 2000 w przemyśle biotechnologii na świecie pracowało już 150 tys. osób, w celu likwidacji opóźnienia Europy pod tym względem przyspieszenie rozwoju biotechnologii należy do strategicznych celów UE (zakłada się 5- krotny wzrost produkcji w tej dziedzinie do 2005 r.). Aktualnie brakuje ok. 10 tys. tej kategorii pracowników w UE; podobnie w Japonii, gdzie przewiduje się wzrost zatrudnienia z 30 tys. do 150 tys. w 2010 roku.

21 Nowe procesy i zjawiska klonowanie organizmów, tworzenie organizmów o zadanych cechach jakościowych, transgeniczne uprawy, banki genów.

22 Nowe zawody Biotechnolog, Bioinżynier genetyczny, Inżynier bioprocesowy, Bioinżynier komórkowy i tkankowy, Biotechnolog środowiska, Biotechnolog białka, Biotechnolog farmaceutyczny Biotechnolog chemiczny. Wymagania kwalifikacyjne: wyższe uniwersyteckie lub politechniczne kierunek biotechnologia, wyższe na akademiach medycznych - kierunek farmacja

23

24 Obszar ochrony środowiska dział o bardzo wysokim tempie wzrostu zatrudnienia we wszystkich krajach; dotyczy różnego rodzaju usług na rzecz środowiska: produkcji urządzeń i materiałów, edukacji, konsultacji, promocji, informacji, współpracy międzynarodowej, zarządzania.

25 Nowe zawody Inspektor ochrony środowiska, Strażnik ochrony środowiska, Edukator ekologiczny, Ekspert, doradca ekologiczny, Inżynier ochrony środowiska, Architekt ochrony środowiska, Pielęgniarz drzew (treeworker). Szybki wzrost zatrudnienia będzie dotyczył zwłaszcza: inżynierów i robotników oczyszczalni ścieków i spalarni śmieci oraz technologów recyklingu.

26

27 Obszar eksploatacji morza i dna morskiego eksploatację dna morskiego (jeśli chodzi o surowce z dna morskiego i podwodnych źródeł ropy i gazu) przewiduje się dopiero po 2010 roku; przykładowo w Japonii prognozowany jest wzrost zatrudnienia w tym dziale z 590 tys. do 800 tys. w 2010 roku (o 36%).

28 Nowe zawody Nurek głębinowy, Technolog zasobów morza.

29

30 Obszar obsługi procesów integracji regionalnej j est to dziedzina o dynamicznym wzroście zatrudnienia; w UE zatrudnienie w Brukseli oraz jej agendach ocenia się łącznie na 22 tys. osób, a po rozszerzeniu UE należy oczekiwać dalszego wzrostu; zapotrzebowanie to odnosi się do pracowników o najwyższych kwalifikacjach, łącznie ze znajomością języków obcych; dotyczy to także tzw. oficerów (specjalistów) unijnych którzy np. w Polsce będą pracować w każdym powiecie.

31

32 Obszar nowoczesnych operacji finansowych oraz elektronicznej bankowości i handlu elektronicznego Wzrost zatrudnienia w tym obszarze wynika z: rosnącego znaczenia produktów elektronicznych w pakiecie produktów (usług) bankowych, co będzie rodziło zapotrzebowanie na określone kwalifikacje pracowników, którzy będą je sprzedawali; tradycyjne kanały sprzedaży produktów (usług bankowych bazujące na sieci placówek bankowych będą wspierane przez elektroniczne kanały dystrybucji (home banking, phone banking, Internet itp.), co będzie rodziło zapotrzebowanie na kwalifikacje związane z budowaniem tych kanałów, ich obsługa i konserwacją; dotychczasowy podział rynku usług finansowych będzie ulegał zatarciu; nastąpi integracja np. produktów bankowych i ubezpieczeniowych; dynamicznego rozwoju handlu elektronicznego.

33 Nowe zawody Analityk gospodarczy, Doradca inwestycyjny, Zarządca funduszu, Doradca przy tworzeniu nowych firm, Rzeczoznawca, Makler ubezpieczeniowy, Handlowiec zagraniczny, Handlowiec motoryzacyjny, Handlowiec on-line.

34

35 Obszar ochrony zdrowia, kształtowania postaw prozdrowotnych, domowej opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi pod wpływem procesu starzenia się i nowych technologii leczenia zatrudnienie w całej służbie zdrowia będzie szybko wzrastać; wzrost będzie dotyczył w szczególności: domowej służby zdrowia, pracowników opieki społecznej, pracowników opieki osobistej i domowej, pracowników fizyko-terapeutycznych, dyplomowanych pielęgniarek, pomocy pielęgniarskiej itp.; szybko wzrośnie zatrudnienie w fitness klubach, salonach piękności i instytucjach zdrowia, co stanowi obszar pośredni pomiędzy ochrona zdrowia a usługami osobistymi.

36

37 Obszar informacji, kultury popularnej i przemysłu rozrywkowego w tym obszarze najwyższym tempem wzrostu charakteryzuje się zatrudnienie w działach służących zagospodarowaniu czasu wolnego od pracy, zwłaszcza w: przemyśle rozrywkowym (estradowym), w parkach rozrywki (zarówno parkach wypoczynkowych, jak i disneyowskich oraz ogrodach zoologicznych), w środkach masowego przekazu, zwłaszcza w telewizji.

38

39 Obszar edukacji Rozwój technologii informacyjnych, a zwłaszcza Internetu, wprowadza nową jakość w kształceniu nowych metod pedagogiczno-dydaktycznych. W konsekwencji powstają nowe zawody, takie jak: teletutor, czyli opiekun grupy studentów (uczestników wirtualnej edukacji), którzy się nie znają, a współpracują ze sobą np. realizując wspólne zadania; specjalista ds. nowych technologii dydaktycznych, wspomagający uczestników procesu dydaktycznego, broker dydaktyczny (edukacyjny), który wybiera dla klienta najbardziej odpowiednie oferty edukacyjne.

40 Obszar edukacji cd. Intensywny rozwój szkolenia zawodowego osób dorosłych w systemie pozaszkolnym zrodził też zapotrzebowanie na takie zawody, jak: trener/szkoleniowiec, menedżer programów szkoleniowych. Konieczność zmiany zawodu w okresie aktywności zawodowej zwiększa również popyt na specjalistów ds. poradnictwa zawodowego.

41

42 Prognoza popytu na pracę według kwalifikacji według Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę w Polsce do 2005 i 2010 roku

43 Symbol wg PKD Zawód Przyrost popytu do 2005 roku w stosunku do roku 2000 (w tys. osób) (w %) 213 Informatycy Specjaliści do spraw biznesu w tym: zarządzania i marketingu Pracownicy do spraw finansowych i handlu Nauczyciele nauczania ponad podstawowego Średni personel ochrony zdrowia (poza pielęgniarkami) Techniczny personel obsługi komputerów Pracownicy usług domowych i gastronomicznych Pozostali pracownicy usług osobistych Pracownicy obrotu pieniężnego Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki Pracownicy usług ochrony Największy przyrost zapotrzebowania na główne grupy zawodów do 2005 roku

44 Symbol wg PKD Zawód Przyrost popytu do 2005 roku w stosunku do roku 2000 (w tys. osób) (w %) 914 Gospodarze i obsługa budynków Średni personel biurowy Agenci pomagający w działalności gospodarczej Prawnicy Architekci i inżynierowie Dyrektorzy, prezesi i zastępcy Nauczyciele szkół wyższych Pracownicy bibliotek i archiwów Specjaliści do spraw finansowych i statystycznych Specjaliści ochrony zdrowia Robotnicy robót wykończeniowych w budownictwie Operatorzy maszyn do gumy i tworzyw Pozostali pracownicy obsługi biurowej Ekonomiści 6+15 cd.cd. cd.

45 Zawody o najniższych ilościach popytu do 2005 roku ZawódPrzyrost popytu w tys. osób Górnicy i pokrewni Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokr Robotnicy prod. wyrobów włókienniczych Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń do prod. wyr. włók, futrz. i skórz Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni Robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamien Technicy górnicy, wiertnicy i pokrewni Hodowcy zwierząt i pokrewni Robotnicy obróbki skóry Robotnicy leśni Rybacy Technicy hutnictwa i pokrewni Robotnicy pomoc. w rolnictwie, rybołów. i pokrewni Elektroenergetycy i pokrewni Oper. pomp, uzdat. wody, oczysz. ścieków Rolnicy upraw polowych-593 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni Rolnicy produkcji roślinnej i ogrodnicy-835

46 Zawody o największym wzroście popytu do 2010 roku ZawódPrzyrost popytu w tys. osób Wzrost zatrudnienia w stosunku do 2000 roku Informatycy Pracownicy do spraw finansowych i handlowych14679 Specjaliści do spraw biznesu14456 Techniczny personel obsługi komputerów Sprzedawcy i demonstratorzy11211 Kierownicy małych i średnich zakładów9218 Pracownicy usług ochrony8740 Kierowcy pojazdów silnikowych8314 Nauczyciele akademiccy6417 Średni personel biurowy6314 Agenci biur pomagający w prowadzeniu działalności gosp. i pośrednicy handlowi Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Pracownicy obrotu pieniężnego4629

47 Zawody o największym wzroście popytu do 2010 roku cd. ZawódPrzyrost popytu w tys. osób Wzrost zatrudnienia w stosunku do 2000 roku Robotnicy budowlani robót wykończeniowych4224 Pracownicy usług domowych i gastronomicznych3519 Pracownicy do spraw finansowych i statystycznych3212 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym3118 Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych2930 Architekci, inżynierowie i pokrewni2819 Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji 2510 Pozostali pracownicy usług osobistych2149 Kierownicy wew. jednostek organizacyjnych działalności podstawowej 2115 Urzędnicy państwowi do spraw podatków, ceł i pokrewni 1739 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni1724

48 Zawody o największym spadku popytu do 2010 roku ZawódPrzyrost popytu w tys. osób Przyrost zapotrzebowania w stosunku do 2000 roku Rolnicy upraw polowych i produkcji zwierzęcej Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki Rolnicy produkcji roślinnej i ogrodnicy Hodowcy zwierząt i pokrewni Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni Formierze, odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy, konstruktorzy metal. I pokrewni Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle przetwórczym Górnicy i robotnicy obróbki kamienia Robotnicy obróbki skóry-11-29

49 Zawody o największym spadku popytu do 2010 roku cd. ZawódPrzyrost popytu w tys. osób Przyrost zapotrzebowania w stosunku do 2000 roku Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni-8-12 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni Robotnicy leśni-5-25 Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie-5-4 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni-4-12 Wyżsi urzędnicy-3-26 Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni-2-9 Monterzy-2 Operatorzy samojezdnych maszyn rolniczych i pokrewni-2 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni-6 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów -3 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych -6 Operatorzy maszyn do przetwórstwa żywności i produktów pokrewnych -2 Marynarze i pokrewni-12

50 Zawody zakwalifikowane do grupy nowoczesnych (związane są bezpośrednio z funkcjonowaniem nowoczesnej gospodarki rynkowej i nowoczesnymi technologiami) Kierownicy małych i średnich zakładów pracy, Matematycy, statystycy i pokrewni, Informatycy, Architekci, inżynierowie i pokrewni, Specjaliści do spraw biznesu, Ekonomiści, Prawnicy, Techniczny personel obsługi komputerów, Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego, Pracownicy do spraw finansowych i handlowych, Średni personel biurowy, Urzędnicy państwowi do spraw podatków, ceł i pokrewni, Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych, Pracownicy obrotu pieniężnego, Pracownicy usług ochrony, Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym, Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, Zagospodarowanie odpadów (ochrona środowiska).

51 Przyszłość nowych zawodów w Polsce Czynniki determinujące zapotrzebowanie na nowe zawody: ograniczenia budżetowe, zwłaszcza w takich sferach jak: ochrona zdrowia, kultura, rozrywka, opieka domowa lub w zakładach opieki (o charakterze medycznym), skala nakładów na naukę i edukację, poziom zamożności w społeczeństwie, przeciętna długość życia, w obszarze biotechnologii zależy od krajowych osiągnięć naukowych i ich praktycznego zastosowania, dopuszczalności prawnej wykorzystania biotechnologii oraz skali popytu na wciąż drogie produkty tego rodzaju procesów technologicznych.

52 Zawody o największej dynamice wzrostu w USA i w Niemczech w prognozach na lata 2006 i 2010

53

54

55

56


Pobierz ppt "ZAWODY PRZYSZŁOŚCI. CZY I GDZIE WARTO STUDIOWAĆ? Zawarte informacje opracowano na podstawie danych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google