Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa „Stowarzyszenie Koalicja na Rzecz Pieszych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa „Stowarzyszenie Koalicja na Rzecz Pieszych”"— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa „Stowarzyszenie Koalicja na Rzecz Pieszych”
Seminarium „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym-zobowiązania i wyzwania” Warszawa 8 marca 2012 r.

2 I. Czy potrzebna jest organizacja reprezentująca interesy pieszych użytkowników dróg? Piesi – ofiary śmiertelne wypadków drogowych. Zabici w wypadkach 2007=100% Zabici piesi udział procentowy zabitych pieszych do ogółu zabitych 2007 5 583 100,0 1 951 34,9 2008 5 437 97,3 1 882 96,4 34,6 2009 4 572 81,8 1 477 75,7 32,3 2010 3 907 69,9 1 236 63,3 31,6 2011 4 189 75,0 1 394 71,1 33,2 Piesi ranni w wypadkach drogowych Ranni w wypadkach 2007=100% Ranni piesi Udział rannych pieszych w ogólnej liczbie rannych (%) 2007 63 224 100,0 14 798 23,4 2008 62 097 98,2 13 912 94,0 22,4 2009 56 046 88,6 12 025 81,2 21,4 2010 48 952 77,4 10 580 71,4 21,6 2011 49 501 78,2 10 200 68,9 20,6

3

4 W Polsce , w 2010 roku piesi stanowili: 31,6 % ogółu ofiar śmiertelnych 44,9 % ogółu zabitych w obszarze zabudowanym 20,1 % ogółu zabitych w obszarze niezabudowanym w obszarach zabudowanych: 42 % pieszych zostało potrąconych na przejściu dla pieszych, chodniku lub przystanku w obszarach niezabudowanych: 65 % pieszych zostało potrąconych w nocy

5

6

7 Piesi w szczególnie narażeni są na najcięższe skutki wypadków drogowych.
Ryzyko śmierci lub doznania obrażeń ciała wśród pieszych uczestników ruchu drogowego w Polsce jest znacznie wyższe niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej (poza Rumunią) Ryzyko śmierci w wyniku wypadku drogowego jest prawie pięciokrotnie wyższe niż np. we Francji, Hiszpanii czy Niemczech. Udział pieszych wśród ofiar śmiertelnych w Polsce jest prawie dwukrotnie wyższy niż w zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej. Polska jest jednym z niewielu krajów Unii, gdzie piesi praktycznie nie mają żadnych praw na wyznaczonych przejściach przez jezdnię. Drogi nie są projektowane i budowane pod kątem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pieszym. Piesi nie mając swojej reprezentacji nie są traktowani jak pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego. Zapewnienie większego bezpieczeństwa i ochrony pieszym powinno przynieść znaczne zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych.

8 Wypadki na przejściach dla pieszych i ich skutki w latach 2009-2011
wypadki zabici ranni  rok 2009 2010 2011 Potrącenie na przejściu dla pieszych 3 775 3 307 3 678 230 190 238 3 809 3 342 3 684 Wejście na czerwonym świetle 408 354 393 39 32 41 373 325 365 Wypadki na przejściach dla pieszych powinny budzić szczególny niepokój, gdyż jest to miejsce które powinno pieszym gwarantować możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni. Wypadki wynikające z nieprawidłowego zachowania się kierujących wobec pieszych i z winy pieszych w latach wypadki zabici ranni  rok 2009 2010 2011 Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego 4859 4266 4515 305 204 285 4883 4365 4543 Wypadki z winy pieszych 5015 4427 4377 771 665 754 4361 3843 3718 Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w latach r. tylko nieznaczny procent wypadków w których zabici lub ranni zostali piesi wynikał z nieprawidłowego zachowania się kierujących pojazdami wobec tej grupy użytkowników dróg. Natomiast w 2011 r. około 54% pieszych zginęło z własnej winy. Ustalenia te budzą poważne wątpliwości.

9 Przykład wypadku z winy pieszego.
Stan faktyczny. Wypadek miał miejsce w dniu roku na skrzyżowaniu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w porze dziennej. Piesza przechodziła przez przejście dla pieszych na ulicy Wołoskiej. W momencie jej wejścia na pasy na sygnalizatorze dla pojazdów wyświetlane było czerwone światło. Jezdnia ulicy Wołoskiej ma 4 pasy ruchu po ok. 3,2 m każdy. Na prawym pasie ruchu stał samochód Audi Q7, kolejne dwa pasy były wolne, na ostatnim pasie dla lewoskrętów stał Ford Mondeo. W trakcie przebywania pieszej na przejściu nastąpiła zmiana światła na zielone dla pojazdów. Bezpośrednio po zmianie świateł piesza potrącona została przez samochód osobowy Opel Omega, który „z najazdu” wjechał na przejście dla pieszych. Pozostałe pojazdy jeszcze stały, przy czym kierujący Fordem, mimo wyświetlania sygnału zielonego czekał aż piesza opuści przejście. Potrącenie miało miejsce w odległości ok. 8 metrów od prawej krawędzi jezdni. Ustalenia organów ścigania Dochodzenie prowadziła Komenda Rejonowa Warszawa-Mokotów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa. W wyniku dochodzenia Policja sporządziła akt oskarżenia przeciwko kierującemu Oplem Omegą Łukaszowi W. Akt oskarżenia nie został zatwierdzony przez Prokuraturę. Na potrzeby postępowania wywołano opinię biegłego Huberta Sołtysa. Według biegłego to piesza weszła bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, czym naruszyła przepis art a prawa o ruchu drogowym. Kierujący nie naruszył żadnego z przepisów. Według tego biegłego droga zatrzymania samochodu osobowego jadącego z prędkością 39,1 km/h wynosi 5.920,3 m, a kierujący mógł uniknąć wypadku jedynie w sytuacji gdyby poruszał się z prędkością 3,3 km/h. Piesza według opinii poruszała się z prędkością 7,1 km/h. Postępowanie w sprawie 5 Ds. 2324/10/1 zostało umorzone. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa oddalił zażalenie pokrzywdzonej. Zarówno dla Prokuratury, również Okręgowej i Sądu opinia biegłego była spójna logiczna i konsekwentna. Obecnie przed Sądem toczy się postępowanie przeciwko Monice J. Jak na razie kierujący Audi Q7 zeznał, że piesza wchodząc miała dla siebie zielone światło. Moje Stowarzyszenie zawiadomiło Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 § 1 kk przez biegłego. Prokuratura Rejonowa r. odmówiła wszczęcia postępowania z art. 233 § 1 kk. Inne zdanie miał Prokurator Generalny, który sprawę przekazał do Prokuratury Okręgowej w Płocku. Takie ustalenia winy przy wypadkach z pieszymi nie są rzadkością.

10 II Idea stworzenia Stowarzyszenia „KOALICJA NA RZECZ PIESZYCH”
Grupą szczególnego ryzyka są piesi, którzy należą do najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego. Zagrożenie pieszych na drogach w Polsce jest zdecydowanie wyższe aniżeli w innych krajach Unii Europejskiej. W 2010 roku odnotowano wypadków z udziałem osób pieszych (29% ogółu), w których zginęło osób (31,9% ogółu), a odniosło obrażenia ciała (22,1% ogółu). Piesi, mimo, że stanowią grupę szczególnego ryzyka, nie mają żadnej reprezentacji swoich interesów, jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego. Przy projektowaniu, budowie, modernizacji i utrzymaniu dróg uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby i bezpieczeństwo kierujących pojazdami mechanicznymi, natomiast problematyka bezpieczeństwa pieszych jest marginalizowana. Bardzo często przyczyną wypadków jest brak świadomości pieszych, co do związanych z ruchem drogowym zagrożeń. Naszym obowiązkiem jest doprowadzenie do zmiany obecnej sytuacji.

11 Główne cele stowarzyszenia:
Główne cele stowarzyszenia: Szeroko rozumiane reprezentowanie interesów pieszych, jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego. Podnoszenie świadomości tej grupy użytkowników dróg na temat zagrożeń, z jakimi mogą mieć do czynienia w ruchu drogowym Poszukiwanie i rekomendowanie wdrażania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych, a tym samym ograniczenie liczby wypadków i ich skutków. Dla realizacji powyższych celów przewidujemy między innymi: Popieranie i ewentualne przygotowanie zmian prawnych poprawiających pozycję pieszych, jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego. Działania na rzecz tworzenia przyjaznych pieszym i zwiększających ich bezpieczeństwo rozwiązań infrastruktury drogowej. Przygotowywanie własnych projektów zwiększających bezpieczeństwo pieszych Zorganizowanie bazy danych i dokonywanie analiz wypadków z udziałem pieszych Działania promujące zachowania zwiększające bezpieczeństwo pieszych (konferencje, szkolenia, kampanie, happeningi, promowanie elementów odblaskowych itp.) Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką brd Nawiązanie współpracy z organizacjami zajmującymi bezpieczeństwem pieszych w innych krajach i wykorzystywanie ich doświadczeń

12 Stowarzyszenie powstało 25 stycznia 2012 r
Stowarzyszenie powstało 25 stycznia 2012 r. i obecnie jest w trakcie rejestracji sądowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Janusz Popiel


Pobierz ppt "Inicjatywa „Stowarzyszenie Koalicja na Rzecz Pieszych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google