Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa Stowarzyszenie Koalicja na Rzecz Pieszych Seminarium Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym- zobowiązania i wyzwania Warszawa 8 marca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa Stowarzyszenie Koalicja na Rzecz Pieszych Seminarium Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym- zobowiązania i wyzwania Warszawa 8 marca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa Stowarzyszenie Koalicja na Rzecz Pieszych Seminarium Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym- zobowiązania i wyzwania Warszawa 8 marca 2012 r.

2 I. Czy potrzebna jest organizacja reprezentująca interesy pieszych użytkowników dróg? Piesi – ofiary śmiertelne wypadków drogowych. Zabici w wypadkach 2007=100%Zabici piesi 2007=100% udział procentowy zabitych pieszych do ogółu zabitych 20075 583100,01 951100,034,9 20085 43797,31 88296,434,6 20094 57281,81 47775,732,3 20103 90769,91 23663,331,6 20114 18975,01 39471,133,2 Piesi ranni w wypadkach drogowych Ranni w wypadkach 2007=100%Ranni piesi2007=100%Udział rannych pieszych w ogólnej liczbie rannych (%) 200763 224100,014 798100,0 23,4 200862 097 98,213 912 94,0 22,4 200956 046 88,612 025 81,2 21,4 201048 952 77,410 580 71,4 21,6 2011 49 501 78,210 200 68,9 20,6

3

4 W Polsce, w 2010 roku piesi stanowili: 31,6 % ogółu ofiar śmiertelnych 44,9 % ogółu zabitych w obszarze zabudowanym 20,1 % ogółu zabitych w obszarze niezabudowanym w obszarach zabudowanych: 42 % pieszych zostało potrąconych na przejściu dla pieszych, chodniku lub przystanku w obszarach niezabudowanych: 65 % pieszych zostało potrąconych w nocy

5

6

7 Piesi w szczególnie narażeni są na najcięższe skutki wypadków drogowych. Ryzyko śmierci lub doznania obrażeń ciała wśród pieszych uczestników ruchu drogowego w Polsce jest znacznie wyższe niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej (poza Rumunią) Ryzyko śmierci w wyniku wypadku drogowego jest prawie pięciokrotnie wyższe niż np. we Francji, Hiszpanii czy Niemczech. Udział pieszych wśród ofiar śmiertelnych w Polsce jest prawie dwukrotnie wyższy niż w zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej. Polska jest jednym z niewielu krajów Unii, gdzie piesi praktycznie nie mają żadnych praw na wyznaczonych przejściach przez jezdnię. Drogi nie są projektowane i budowane pod kątem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pieszym. Piesi nie mając swojej reprezentacji nie są traktowani jak pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego. Zapewnienie większego bezpieczeństwa i ochrony pieszym powinno przynieść znaczne zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych.

8 Wypadki na przejściach dla pieszych i ich skutki w latach 2009-2011 wypadkizabiciranni rok 200920102011200920102011200920102011 Potrącenie na przejściu dla pieszych 3 7753 3073 6782301902383 8093 3423 684 Wejście na czerwonym świetle 408 354 393 39 32 41 373 325 365 Wypadki na przejściach dla pieszych powinny budzić szczególny niepokój, gdyż jest to miejsce które powinno pieszym gwarantować możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni. Wypadki wynikające z nieprawidłowego zachowania się kierujących wobec pieszych i z winy pieszych w latach 2009-2011 wypadkizabiciranni rok 200920102011200920102011200920102011 Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego 485942664515305204285488343654543 Wypadki z winy pieszych 501544274377771665754436138433718 Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w latach 2009- 2011 r. tylko nieznaczny procent wypadków w których zabici lub ranni zostali piesi wynikał z nieprawidłowego zachowania się kierujących pojazdami wobec tej grupy użytkowników dróg. Natomiast w 2011 r. około 54% pieszych zginęło z własnej winy. Ustalenia te budzą poważne wątpliwości.

9 Przykład wypadku z winy pieszego. Stan faktyczny. Wypadek miał miejsce w dniu 10.11.2010 roku na skrzyżowaniu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w porze dziennej. Piesza przechodziła przez przejście dla pieszych na ulicy Wołoskiej. W momencie jej wejścia na pasy na sygnalizatorze dla pojazdów wyświetlane było czerwone światło. Jezdnia ulicy Wołoskiej ma 4 pasy ruchu po ok. 3,2 m każdy. Na prawym pasie ruchu stał samochód Audi Q7, kolejne dwa pasy były wolne, na ostatnim pasie dla lewoskrętów stał Ford Mondeo. W trakcie przebywania pieszej na przejściu nastąpiła zmiana światła na zielone dla pojazdów. Bezpośrednio po zmianie świateł piesza potrącona została przez samochód osobowy Opel Omega, który z najazdu wjechał na przejście dla pieszych. Pozostałe pojazdy jeszcze stały, przy czym kierujący Fordem, mimo wyświetlania sygnału zielonego czekał aż piesza opuści przejście. Potrącenie miało miejsce w odległości ok. 8 metrów od prawej krawędzi jezdni. Ustalenia organów ścigania Dochodzenie prowadziła Komenda Rejonowa Warszawa-Mokotów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa. W wyniku dochodzenia Policja sporządziła akt oskarżenia przeciwko kierującemu Oplem Omegą Łukaszowi W. Akt oskarżenia nie został zatwierdzony przez Prokuraturę. Na potrzeby postępowania wywołano opinię biegłego Huberta Sołtysa. Według biegłego to piesza weszła bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, czym naruszyła przepis art. 14.1 a prawa o ruchu drogowym. Kierujący nie naruszył żadnego z przepisów. Według tego biegłego droga zatrzymania samochodu osobowego jadącego z prędkością 39,1 km/h wynosi 5.920,3 m, a kierujący mógł uniknąć wypadku jedynie w sytuacji gdyby poruszał się z prędkością 3,3 km/h. Piesza według opinii poruszała się z prędkością 7,1 km/h. Postępowanie w sprawie 5 Ds. 2324/10/1 zostało umorzone. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa oddalił zażalenie pokrzywdzonej. Zarówno dla Prokuratury, również Okręgowej i Sądu opinia biegłego była spójna logiczna i konsekwentna. Obecnie przed Sądem toczy się postępowanie przeciwko Monice J. Jak na razie kierujący Audi Q7 zeznał, że piesza wchodząc miała dla siebie zielone światło. Moje Stowarzyszenie zawiadomiło Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 § 1 kk przez biegłego. Prokuratura Rejonowa 23.02.2012 r. odmówiła wszczęcia postępowania z art. 233 § 1 kk. Inne zdanie miał Prokurator Generalny, który sprawę przekazał do Prokuratury Okręgowej w Płocku. Takie ustalenia winy przy wypadkach z pieszymi nie są rzadkością.

10 II Idea stworzenia Stowarzyszenia KOALICJA NA RZECZ PIESZYCH Grupą szczególnego ryzyka są piesi, którzy należą do najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego. Zagrożenie pieszych na drogach w Polsce jest zdecydowanie wyższe aniżeli w innych krajach Unii Europejskiej. W 2010 roku odnotowano 11 286 wypadków z udziałem osób pieszych (29% ogółu), w których zginęło 1 245 osób (31,9% ogółu), a 10 826 odniosło obrażenia ciała (22,1% ogółu). Piesi, mimo, że stanowią grupę szczególnego ryzyka, nie mają żadnej reprezentacji swoich interesów, jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego. Przy projektowaniu, budowie, modernizacji i utrzymaniu dróg uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby i bezpieczeństwo kierujących pojazdami mechanicznymi, natomiast problematyka bezpieczeństwa pieszych jest marginalizowana. Bardzo często przyczyną wypadków jest brak świadomości pieszych, co do związanych z ruchem drogowym zagrożeń. Naszym obowiązkiem jest doprowadzenie do zmiany obecnej sytuacji.

11 Główne cele stowarzyszenia: Szeroko rozumiane reprezentowanie interesów pieszych, jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego. Podnoszenie świadomości tej grupy użytkowników dróg na temat zagrożeń, z jakimi mogą mieć do czynienia w ruchu drogowym Poszukiwanie i rekomendowanie wdrażania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych, a tym samym ograniczenie liczby wypadków i ich skutków. Dla realizacji powyższych celów przewidujemy między innymi: Popieranie i ewentualne przygotowanie zmian prawnych poprawiających pozycję pieszych, jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego. Działania na rzecz tworzenia przyjaznych pieszym i zwiększających ich bezpieczeństwo rozwiązań infrastruktury drogowej. Przygotowywanie własnych projektów zwiększających bezpieczeństwo pieszych Zorganizowanie bazy danych i dokonywanie analiz wypadków z udziałem pieszych Działania promujące zachowania zwiększające bezpieczeństwo pieszych (konferencje, szkolenia, kampanie, happeningi, promowanie elementów odblaskowych itp.) Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką brd Nawiązanie współpracy z organizacjami zajmującymi bezpieczeństwem pieszych w innych krajach i wykorzystywanie ich doświadczeń

12 Stowarzyszenie powstało 25 stycznia 2012 r. i obecnie jest w trakcie rejestracji sądowej. Dzi ę kuj ę Pa ń stwu za uwag ę. Janusz Popiel


Pobierz ppt "Inicjatywa Stowarzyszenie Koalicja na Rzecz Pieszych Seminarium Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym- zobowiązania i wyzwania Warszawa 8 marca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google