Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
ZMIANA KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU. WYMIJANIE, OMIJANIE I COFANIE.

2 Z M I A N A K I E R U N K U J A Z D Y L U B P A S A R U C H U
Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się : do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo, do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo. Przepisu powyższego nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcanie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. Kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2 i ma pierwszeństwo przed pojazdem 3. Powinien włączyć kierunkowskaz.

3 Kierujący pojazdem wjeżdżający z drogi podporządkowanej powinien wykorzystać odcinek pasa 1 do zmiany pasa na 2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. Manewrem zmiany kierunku jazdy oraz zmiany pasa ruchu jest manewr zawracania. Zabrania się zawracania : w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej, na autostradzie, na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego, w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

4 Znak B -23 zakaz zawracania
Zabrania kierującemu zawracania od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie. Znak B – 24 koniec zakazu zawracania Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem

5 Znak B – 21 zakaz skręcania w lewo
Zakaz skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu – zabrania również zawracania

6 S-3 sygnalizator kierunkowy
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką. Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-3 zakazują zawracania. S-2 sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką 1) Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu. 2) Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezawalający warunkowo na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem zakazu B-23. 3) Skręcanie lub zawracanie o których mowa wyżej w pkt. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innych jego uczestnikom.

7 W Y M I J A N I E, O M I J A N I E I C O F A N I E
WYMIJANIE - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się. UŻYWANIE ŚWIATEŁ PODCZAS WYMIJANIA : Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się : pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe – drugi jest obowiązany zrobić to samo, do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony, pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.

8 OMIJANIE - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody Kierujący pojazdem jest obowiązany przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość. Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony. W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, a ponadto dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania poza obszarem zabudowanym. Kierującemu pojazdem zabrania się : omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

9 omijania pojazdów, oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. COFANIE – manewr nie jest zdefiniowany w Kodeksie Drogowym. Spróbujmy sami zdefiniować manewr cofania. Cofanie jest krótkotrwałą czynnością poruszania się w kierunku przeciwnym do obowiązującego na danym pasie ruchu, wykonywaną pojazdem. Manewr cofania wiąże się z jakimś celem, najczęściej z parkowaniem, lecz nie zawsze.

10 Kierujący pojazdem jest obowiązany:
przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności: sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda, w razie trudności w osobistym upewnieniu się – kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby. Zabrania się cofania pojazdem: - w tunelu, - na moście i wiadukcie, - autostradzie, - drodze ekspresowej.


Pobierz ppt "PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google